Skelbimai. IV Advento savaitė (gruodžio 18-25 d.)

LITURGIJA
Gruodžio 19 ir 22 d., Rarotų šv. Mišios – 7:00 val.
Gruodžio 19-21d., Advento rekolekcijos bažnyčioje, šv. Mišios – 18.30 val., po jų br. Reno Marijos paskaitos tema „Jėzus – mūsų guodėjas“, adoracija su giesmėmis, išpažintys iki 21.00 val.
Gruodžio 24 d., Šv. Kalėdų nakties šv. Mišios – 22:00 val., po jų kviečiame pasilikti giedoti prie prakartelės ir į suneštinę agapę koridoriuje; jeigu galite, atsineškite ką nors iš Kūčių stalo. Ačiū!
jeigu norėtumėte prisidėti prie šventinio stalo, būsime dėkingi
Gruodžio 25 d., Šv. Kalėdų šv. Mišios – 7:30, 10 ir 12:00 val. (LT), 18:30 (PL)
Gruodžio 26 d., Šv. Steponas, pirmasis kankinys, šv. Mišios – 12:00 val. (LT), 18:30 val. (PL). ŠIĄ DIENĄ NĖRA ŠV. MIŠIŲ 10 VAL.
Gruodžio 27 d.,
Šv. Jonas evangelistas – mūsų bendruomenės globėjas, šv. Mišios – 18:30 val., po jų Gailestingumo ansamblio koncertas ir suneštinė agapė koridoriuje, jeigu norėtumėte prisidėti prie šventinio stalo, būsime dėkingi
Gruodžio 28 d., Šv. Nekaltieji Vaikeliai, kankiniai, šv. Mišios – 18:30 val.
Gruodžio 31 d., šv. Mišios 11:30 val.; padėkos už 2022 metus šv. Mišios – 22:00 val.,
po jų adoracija su giesmėmis, kviečiame į suneštinę agapę koridoriuje, jeigu norėtumėte prisidėti prie šventinio stalo, būsime dėkingi
Sausio 1 d., Švč. Mergelė Marija, Dievo Gimdytoja, šv. Mišios 10:00 ir 12:00 val. (LT), 18:30 val. (PL).

Išpažinčių klausoma prieš kiekvienas šv. Mišias.

KALĖDAIČIAI
Norėdami įsigyti kalėdaičių Kūčių stalui, užeikite į zakristiją prieš/po šv. Mišių. Atvykę kitu metu skambinkite į vienuolyno duris – pirmadieniais-penktadieniais nuo 9.30 iki 18 val.

NAMŲ PALAIMINIMAS
Jei norėtumėte, jog šiuo laiku atvyktume palaiminti jūsų namų, galite zakristijoje užrašyti savo kontaktus, adresą ir jums tinkamą laiką.

SUDĖTINĖS ŠV. MIŠIOS
Šiemet dėl atsiradusių papildomų intencijų sudėtines šv. Mišias baigsime aukoti 2022 m. gruodžio 26 d. Broliai aukoja sudėtines šv. Mišias už gyvuosius ir mirusiuosius 5 kartus per savaitę. Viešai šios šv. Mišios yra aukojamos trečiadieniais 18.30 val.

Pradedame rinkti naują vardų sąrašą sudėtinėms šv. Mišioms, kurios bus aukojamos nuo 2023 m. sausio 2 d. Galite užrašyti savo artimųjų gyvųjų ir mirusiųjų vardus, vardų sąrašą atneškite į zakristiją arba atsiųskite mums vilnius@joanitai.org

KBK 1414: Būdama auka, Eucharistija taip pat yra aukojama norint atitaisyti gyvųjų bei mirusiųjų nuodėmes ir gauti iš Dievo dvasinių bei žemiškų gėrybių.

AUKA BEKONTAKTĖMIS KORTELĖMIS
Sulaukdami jūsų prašymų palikti auką bažnyčiai bankine kortele, bažnyčios koridoriuje įrengėme bekontakčių kortelių skaitytuvą, per kurį galėsite paaukoti 5 eurus. Jums tereikės priliesti bankinę kortelę prie skaitytuvo. Aukos dydžio pakeisti nebus galima. Dėkojame už jūsų aukas ir meldžiamės už jus!

PASKAITŲ CIKLAS „ĮŽENGIMAS Į APOKALIPSĘ“
Sausio 27-28 d. mūsų bažnyčioje vyks paskaitų ciklo „Įžengimas į apokalipsę“ ketvirtoji dalis su šv. Jono kongregacijos broliu Alain-Marie de Lassus. Šis brolis yra bažnyčios teologijos daktaras, besigilinantis ir rašantis apie Apreiškimą Jonui.

Laukiame visų, besidominčių Šventojo Rašto tekstais ir norinčius giliau pažinti Apreiškimą Jonui, net jei ir nedalyvavote pirmuosiuose cikluose. Ketvirtąją dalį tęsime nuo Apreiškimo Jonui knygos aštuntojo skyriaus „Keturi pirmieji trimitai“. Registracija joanitai.org

PADĖKA
Praėjusį sekmadienį iš jūsų aukų buvo surinkti 1693,75 eurus Caritas tarnystei ir veiklai paremti. Nuoširdžiai dėkojame už jūsų pagalbą, aukas ir maldas!
Ačiū visiems, kurie prisideda prie bažnyčios puošimo – prakartėlės, eglutės, gėlės, tvarka! Jūs esate nuostabūs!