Uncategorized

VISŲ ŠVENTŲJŲ IŠKILMĖS PAMOKSLAS (A)

Posted on

BR. RENO MARIJA 2023-11-01 +++ Evangèlija, kurią̃ ką̃ tìk girdė́jome ỹra Jė́zaus Kálno pamókslo prãdžią. Šìs pamókslas prasìdeda aštuoniaĩs paláiminimais. Mẽs žìnome šiuõs paláiminimus: paláiminti dvasìngieji vargdiẽniai, paláiminti romíeji, gailestìngieji, […]

Uncategorized

Skelbimai. Rugpjūčio 20-26 d.

Posted on

PASIRUOŠIMAS SAKRAMENTAMS PIRMOJI ŠV. KOMUNIJA.Vienerių metų pasiruošimo programa skirta vaikams nuo 9 metų, kurie mokykloje lanko tikybos pamokas. Dviejų metų pasiruošimo programa skirta 7-10 metų vaikams. Taip pat į šią […]