Išpažintis. Sąžinės peržvalga

„Tiesa padarys jus laisvus.“ – Jn 8, 31-42

SAVO ATŽVILGIU
Ar…
… pasitikiu Dievu?
… praeitoje išpažintyje tyčia nenuslėpiau kokios nors nuodėmės?
… dalyvauju šv. Mišiose bent sekmadieniais?
… būdamas sunkioje nuodėmėje nepriėmiau Švč. Sakramento (Komunijos)? 
… Ar tariu Dievo vardą su pagarba, ar tikiuosi Jo malonės?
… neužsiimu burtais, ateities spėjimu ir spiritizmu (dvasių kvietimu)?
… neapleidžiu maldos? dirbu sekamdieniais?
… nesilankau pas būrėjus, ekstraseansus?
… netikiu horoskopais ir prietarais?
… nesinaudoju amuletais, „zodiako“ ženklais?
… nesigėdiju pasirodyti tikinčiu?

ARTIMO ATŽVILGIU
Ar…
… sugebu atleisti, užjausti ir padėti kitam?
… gerbiu savo tėvus, mokytojus vyresniuosius?
… stengiuosi būti kantrus, garbingas, teisingas?
… kitų neapkalbu, nešmeižiu?
… rūpinuosi vargstančiais, sergančiais ar bėdos ištiktais?
… nepaskatinu kitų daryti bloga?
… smurtauju?
… nesiverčiu nelegalia ir nuodėminga veikla?

… padoriai rengiuosi? … ką nors patraukiau į nuodėmę?
… neveidmainiauju bendraudamas su draugais ir artimaisiais?
… nepavydžiu kitiems?
… meluoju?
… sugebu atsiprašyti?
… nesisavinu kitų uždirbto ir įsigyto turto – ar nevagiu?
… mokydamasis ar dirbdamas elgiausi nesąžiningai, tingėjau dirbti, nemokėjau skolų arba mokesčių, atsisakiau padėti vargšams, buvau gobšus, be reikalo švaisčiau pinigus?
… dėl savo naudos lengvabūdiškai nesinaudoju kitų žmonių gerumu ir pasitikėjimu?
… nesvetimauju, neištvirkauju?
… pripažįstu, kad intymus ryšys ir lytinė aistra yra Dievo dovana šeimai, o ne malonumų vaikymuisi? … pritariu abortams, kontracepcijai? 

DIEVO ATŽVILGIU
Ar…
… nepiktnaudžiauju valgymu, alkoholiu ir rūkymu?
… nevartoju sveikatą, blaivų protą bei santykius tarp žmonių gniuždančių narkotinių medžiagų?
… per daug nesirūpinu savo sveikata ir išvaizda?
… išnaudoju laiką savęs ugdymui?
… netingiu? … skiriu laiko poilsiui?
… neprarandu gyvenimo džiaugsmo, ar nekyla minčių apie savižudybę?
… gerbiu savo kūną? … turiu kokią nors priklausomybę? 
… sąmoningai nenusidedu skaistumui pats su savimi?
… mėgaujuosi nepadoriais vaizdais bei mintimis?
… stengiuosi būti savo jausmų ir aistrų šeimininkas?
… pasiduodu aklam aistros vedimui?
… esu nuolankus, romus? … siekiu ramybės?

***

KAIP ATLIKTI IŠPAŽINTĮ ?

O dabar drąsos!!! 

Eik, ieškok kunigo – jis padės tau nušvisti Dievo meilėje. Dievas nori artimo santykio su tavimi… ir ŽINOK!!! Jis atleidžia be apribojimų viską, jei tik ateini atvira širdimi, su gailesčiu, nuolankumu ir tiesa. 

Tiesa, jei kaip tyčia iš galvos iškrito, ką sakyti nuėjus išpažinties, turime tau paruoštuką! 

Pirmiausia, persižegnok ir sakyk:
Vardan Dievo – Tėvo ir Sūnaus, ir Šventosios Dvasios. Amen. 

Kunigas tau gali tarti pavyzdžiui taip:
Dievas, apšvietęs mūsų širdis, tepadeda tau tiesoje pažinti savo nuodėmes ir Jo gailestingumą.
Arba kunigas gali ištarti kitokius žodžius, neišsigąsk. 

Tu atsakai: Amen. 

Na o dabar geriausias laikas:
Pasakyk kunigui, kada paskutinį kartą buvai išpažinties (net jei neatsimeni, kada tai buvo), ar atlikai atgailą. 

Išvardyk jam visas… VISAS nuodėmes. Nors ir virpa keliai, bet tu viską sakai Dievui, nepamiršk to, kunigas yra tik „ausys“, kurios nori tau padėti patirti Dievo gailestingumą. 

Išpažinęs nuodėmes tark:
Daugiau nuodėmių neatsimenu, gailiuosi ir žadu pasitaisyti. Prašau atgailos ir išrišimo. 

Dabar kunigo eilė. Jis gali tau užduoti kelis klausimus, neiįsigąsk!! Tai tik tam, kad geriau suprastum savo nuodėmes ir artėtum prie Dievo. Jis taip pat gali duoti tau įvairių patarimų ar pastebėjimų, į ką reikia atkreipti dėmesį. 

Dabar kunigas duos tau nedidelį „darbą“ – dažniausiai tai būna konkreti malda, kurią reikės sukalbėti po išpažinties. Šia malda tu atsilyginsi Dievui, už tai, kad tolai nuo jo ir skaudinai Jį savo nuodėmėmis. Bet, kaip matai, Jis yra gailestingas ir tu gali atitaisyti viską, ką esi padaręs!!!! 

Po visko kunigas tau suteiks išrišimą:
Dievas, gailestingumo Tėvas, savo Sūnaus mirtimi ir prisikėlimu sutaikęs pasaulį su savimi ir atsiuntęs Šventąją Dvasią nuodėmėms atleisti, per Bažnyčią tesuteikia tau atleidimą ir ramybę. Aš tave išrišu iš tavo nuodėmių vardan Dievo – Tėvo ir Sūnaus ir Šventosios Dvasios (nepamiršk + ženklo).

Tu atsakai: Amen. 

Pabaigoje kunigas taria:
Viešpats atleido tau nuodėmes. Eik ramybėje.