SVEČIŲ NAMAI

MARIJOS NAMAI – vienuolyno svečių namai skirti piligrimams, įvairių grupių savaitgaliams, rekolekcijoms, seminarams, tylos rekolekcijoms.

REKOLEKCIJOS IR PASKAITOS – tai laikas, skirtas dvasiniam augimui. Kelis kartus per metus Joanitų vienuolyno Marijos namuose broliai veda rekolekcijas. Taip pat broliai ir seserys vienuolyne skaito paskaitas įvairiais klausimais. Viena pagrindinių šv. Jono šeimos charizmų – tiesos bei išminties (filosofinės, teologinės ir mistinės) ieškojimas. Šios trejopos išminties mokytojai yra filosofas Aristotelis, šventasis teologas Tomas Akvinietis ir mylimasis Viešpaties mokinys šv. Jonas. Tai ir atsispindi joanitų rekolekcijose bei paskaitose.

Kviečiame dalyvauti šv. Jono brolių organizuojamose rekolekcijose.

Teirautis: Neringa, tel. 864892920, marijosnamai@joanitai.org