Kaip tapti šv. Jono broliu?

Jeigu norite daugiau sužinoti apie šv. Jono brolius ir jų pašaukimą,
informaciją galite surasti čia: brothers-saint-john.org/becoming-brother/
arba susisiekti su br. Reno Marija – renaudmarie@stjean.com

•••

Viešpatie Jėzau,
kaip kadaise pašaukei pirmuosius mokinius,
idant juos padarytum žmonių žvejais,
taip ir šiandien leisk skambėti
Tavo mielam kvietimui: „Ateik ir sek paskui mane!“
Suteiki jaunuoliams ir jaunuolėms malonę
guviai atsiliepti į Tavo malonės balsą!
Palaikyk apaštalinį vyskupų, kunigų
ir savo gyvenimą pašventusiųjų triūsą.
Duok ištvermės mūsų seminaristams ir visiems,
kurie siekia įgyvendinti visiškai Tavo tarnystei
paaukoto gyvenimo idealą. Pažadink mūsų
bendruomenėse įsipareigojimą misijoms.
Siųsk, Viešpatie, darbininkų į savo pjūtį ir neleisk,
kad žmonija pražūtų dėl ganytojų, misionierių
ir Evangelijos reikalui pasiaukojusių žmonių stygiaus.
Marija, Bažnyčios Motina,
kiekvieno pašaukimo pavyzdy,
padėk mums atsakyti „taip“ Viešpačiui, kuris mus
kviečia būti dieviškojo plano bendradarbiais. Amen.
– Šv. Jono Pauliaus II malda už pašaukimus.