Pirmoji šv. Komunija

Nuotrauka Rido Damkevičiaus

Pirmoji šv. Komunija – tai antrasis žingsnis tikėjimo kelyje po Krikšto. Pasiruošimo Pirmajai šv. Komunijai metu
vyksta susipažinimas su pagrindinėmis tikėjimo tiesomis, mokomasi dalyvauti šv. Mišių šventime. Dėl to, pirmosios mėnesio sekmadienio 12 val šv. Mišios skirtos vaikams, kunigai pritaiko pamokslus labiau labiau orientuotus į vaikų poreikius.

Pasiruošimas Pirmajai šv. Komunijai reikalauja ne tik vaikų, bet ir tėvų įsitraukimo. Todėl registruodami vaiką Pirmosios šv. Komunijos ruošimui tėvai įsipareigoja:
– kartu su vaikais kiekvieną sekmadienį dalyvauti šv. Mišiose;
– kartą per mėnesį dalyvauti tėvų susitikime (datos žemiau) po sekmadienio 12 val. šv. Mišių (per šį susitikimą vaikai turi atskirą nuo tėvų susitikimą, kurio metu gali dalyvauti ir kiti vaikai. Susitikimai trunka iki 14:30 val);
– užtikrinti, kad vaikas kartą per savaitę dalyvautų pamokėlėje.

Mūsų bažnyčioje yra dvi skirtingos vaikų ruošimo Pirmajai šv. Komunijai programos:
vienerių metų programa skirta 9-14 metų vaikams, kurie mokykloje lanko tikybos pamokas. Renkamos
keturios mažos grupės. Susitikimai vyks didelėje salėje.

dviejų metų programa „Pasilikite mano meilėje“ skirta vaikams nuo 7-8 metų. Taip pat į šią programą kviečiame
vaikus, kurie dėl vienų ar kitų priežasčių nelanko tikybos pamokų mokykloje.
◦ dvejų metų programa yra taip sudaryta: pirmieji metai yra skirti pasiruošti Atgailos (Sutaikinimo)
sakramentui ir jie baigsis Pirmosios Šventosios Išpažinties šventimu, o antrieji metai skirti pasiruošti
Eucharistijos sakramentui ir baigsis Pirmosios Šventosios Komunijos šventimu.

Šiuo metu renkamos grupės:
I gr. 10-14 metų vaikai Antradieniais nuo 17 val.

IV gr. 9-11 metų vaikai Ketvirtadieniais nuo 15:00 val.
Dvejų metų grupė –
V gr. 7-8 metų vaikai ir vaikai neturintys galimybės lankyti tikybos pamokas mokykloje Penktadieniais nuo 16:30 val.

Auka už kursus:

105 Eur – į kainą įeina priemonės, mokymų medžiaga, katechetų atlygis, Pirmosios komunijos šventės paruošimas (Šis mokestis neturi būti kliūtis vaikui nelankyti Pirmosios komunijos kursų – ypač daugiavaikėms šeimoms, jei šeima negali skirti tokios sumos, parašykite mums)

Pirmosios komunijos kursai prasidės po pirmojo tėvų susitikimo, t.y po spalio 4 d. susitikimo.

TĖVŲ SUSITIKIMŲ (kartu su vaikais) SEKMADIENIAIS DATOS.
Kas mėnesiniai tėvų (ir vaikų) susitikimai prasidės spalio 4 d. po 12 val. šv. Mišių ir vyks vieną kartą per mėnesį:
vaikams – antrame aukšte Šv. Jono Pauliaus salėje, o tėvams – koplyčioje.

Susitikimų po sekmadienio šv .Mišių datos:
Spalio 4 d.
Spalio 18 d.
Lapkričio 15 d.
Gruodžio 13 d.
Sausio 10 d.
Vasario 21 d.
Kovo 14 d.
Balandžio 11 d.
Balandžio 25 d.

Daugiau informacijos:
tel. nr. 86 050 1424 (skambinti darbo dienomis nuo 10:00 iki 13:00 val.)
el. paštas: vilnius@joanitai.org