Pirmoji šv. Komunija

Nuotr. Ridas Damkevičius

Pirmoji šv. Komunija – tai antrasis žingsnis tikėjimo kelyje po Krikšto. Pasiruošimo Pirmajai šv. Komunijai metu vyksta susipažinimas su pagrindinėmis tikėjimo tiesomis, mokomasi dalyvauti šv. Mišių šventime. Dėl to pirmosios mėnesio sekmadienio 12 val šv. Mišios skirtos vaikams, kunigai pritaiko pamokslus labiau orientuotus į vaikų poreikius.

Mūsų bažnyčioje yra dvi skirtingos vaikų ruošimo Pirmajai šv. Komunijai programos:
Vienerių metų programa skirta 9-14 metų vaikams, kurie mokykloje lanko tikybos pamokas.
I gr. 9-11 metų vaikai – Pirmadieniais nuo 18:00 val.
II gr. 9-14 metų vaikai – Antradieniais nuo 17:30 val.
III gr. 9-11 metų vaikai – Trečiadieniais 17:00 val. 

Dviejų metų programa „Pasilikite mano meilėje“ skirta vaikams nuo 7-9 metų. Ši programa skirta mokykloje lankantiems tikybos pamokas ir nelankantiems arba neturintiems galimybės lankyti tikybos mokykloje.
◦ dvejų metų programą sudaro: pirmieji metai, kurie skirti pasiruošti Atgailos (Sutaikinimo) sakramentui ir jie baigsis Pirmosios Šventosios Išpažinties šventimu,
o antrieji metai yra skirti pasiruošti Eucharistijos sakramentui ir baigsis Pirmosios Šv. Komunijos šventimu.
IV gr. 7-9 metų vaikai – Penktadieniais nuo 15:30 val.

REGISTRACIJA: Norint registruotis, paskambinkite mums tel. nr. 8 605 01 424 arba parašykite el. paštu vilnius@joanitai.org (darbo dienomis 10-17 val.). Šiuo metu registruojame į pirmadienio, trečiadienio ir penktadienio grupes.

Auka už kursus:
– Vienų metų kursas. 110 Eur, į kainą įeina priemonės, mokymų medžiaga, katechetų atlygis. Pirmosios šv. Komunijos šventės paruošimo tvarka ir prisidėjimas auka bus paskelbtas kurso pabaigoje.

– Dviejų metų kursas. Auka už pirmuosius metus – 110 Eur, už antruosius – 110 Eur.

Auką galima sumokėti ir per kelis kartus, pvz., 60 Eur pervesti registruojantis, 50 Eur iki balandžio 15 d. (Šis mokestis neturi būti kliūtis vaikui lankyti Pirmosios šv. Komunijos kursų, jeigu jūsų šeima negali skirti tokios sumos, parašykite mums vilnius@joanitai.org).

Pirmosios šv. Komunijos kursai prasidės po pirmojo tėvų susitikimo, t.y po spalio 1 d. susitikimo.
Registracija vyksta iki spalio 1 d. (jeigu laisvos vietos nesibaigia anksčiau).

Pasiruošimas Pirmajai šv. Komunijai reikalauja ne tik vaikų, bet ir tėvų įsitraukimo. Todėl registruodami vaiką Pirmosios šv. Komunijos ruošimui tėvai įsipareigoja:
– kartu su vaikais kiekvieną sekmadienį dalyvauti šv. Mišiose, vaikams yra svarbu, kad dalyvautų kartu su tėvais, kad įsitikintų, jog jūs kartu kaip pora įsipareigojate lankyti šv. Mišias;
– kartą per mėnesį dalyvauti tėvų susitikime (datos žemiau) po sekmadienio 12 val. šv. Mišių. Raginame dalyvauti 12 val. šv. Mišiose mūsų bažnyčioje, kad po jų galėtume laiku pradėti susitikimą;
– užtikrinti, kad vaikas kartą per savaitę dalyvautų pamokėlėje ir prieš pamokėlę yra atlikęs namų darbus.

TĖVŲ SUSITIKIMŲ (kartu su vaikais) SEKMADIENIAIS DATOS.
Kas mėnesiniai tėvų (ir vaikų) susitikimai vyks vieną kartą per mėnesį po 12 val. šv. Mišių:
vaikams – antrame aukšte, šv. Jono Pauliaus II salėje, o tėvams – koplyčioje.
Spalio 1 d.
Spalio 22 d.
Lapkričio 12 d.
Gruodžio 10 d.
Sausio 14 d.
Vasario 18 d.
Kovo 10 d.
Balandžio 21 d.

Taip pat bus organizuojamos vienos dienos rekolekcijos vaikams, kurių datą paskelbsime rugsėjo mėnesį. Rekolekcijos vyks šeštadienį.

Kviečiame tėvus sudalyvauti Alfa kurse!

Kaip vaikai auga tikėjime, taip ir mes galime augti kartu su jais, pažindami tikėjimo tiesas, krikščionybės pagrindus. Mūsų vienuolyne Alfa kursai vyksta du kartus per metus – rudenį ir pavasarį. Kursas skirtas visiems – tiek netikintiems, tiek tikintiems, norintiems labiau pažinti krikščionybę ir jos tiesas. Tai puiki galimybė išgirsti įvairių lektorių pranešimus krikščioniškomis temomis, neformalioje aplinkoje pasidalinti savo mintimis, sutikti bendraminčių ir kartu ieškoti atsakymų į svarbiausius gyvenimo ir tikėjimo klausimus. Alfa kursas yra nemokamas. Taip pat jis vyksta ir kitose Vilniaus bažnyčiose. Daugiau apie Alfa kursą mūsų vienuolyne – joanitai.org/alfa-kursas/

Vaikai nuo 15 metų yra kviečiame Pirmajai šv. Komunijai ruoštis kartu su Sutvirtinimo sakramentu. Daugiau informacijos apie jaunimo Sutvirtinimo kursą rasite čia: joanitai.org/sutvirtinimas-jaunimui/

Daugiau informacijos (darbo dienomis nuo 10 iki 17 val.)
tel. nr. 8 605 01 424
el. paštas: vilnius@joanitai.org