SKELBIMAI

LITURGIJA VASAROS METU
Antradienį, trečiadienį, penktadienį – 18.30 val., šeštadienį – 11:30 val.
Sekmadienį  – 10.00, 12.00 (lietuvių k.) ir 18:30 val (lenkų k.)
Išpažinčių klausoma prieš kiekvienas šv. Mišias ir
šeštadieniais 18.30-19.30 val.

Šventojo Tėvo intencija birželio mėnesiui: meldžiame už senus žmones, kurie yra tautos šaknys ir atmintis, kad jų patirtis ir išmintis padėtų jauniems žmonėms viltingai ir atsakingai žvelgti į ateitį.

Šventoji valanda – ketvirtadieniais 20-21 val. Švč. Sakramento adoracija tyloje kartu su broliais.
Šventoji valanda – tai laikas, kai Jėzus meldėsi Getzemanėje prieš savo kančią,
prašydamas mokinius kartu budėti maldoje.

PADĖKOS ŠV. MIŠIOS IR ATSISVEIKINIMAS SU BR. ELIJU
Liepos 31 d. br. Elijas kviečia į 12 val. padėkos šv. Mišias, kuriose kartu melsimės ir dėkosime Dievui už jo trejų metų tarnystę Lietuvoje. Po šv. Mišių visų laukiame šventoriuje, kur turėsime progą pabendrauti, pasivaišinti ir atsisveikinti su br. Eliju.

MELSKIMĖS UŽ PAŠAUKIMUS Į KUNIGYSTĘ IR VIENUOLYSTĘ ŠV. JONO ŠEIMAI
Kviečiame melstis už pašaukimus į šv. Jono bendruomenę, kad jaunimas atsilieptų į Jėzaus kvietimą kunigystei ir vienuoliniam gyvenimui.

NUOLATINĖ ADORACIJA
Įeinant bažnyčios kairėje rasite adoracijos koplyčią, kurioje vyksta nenutrūkstama malda dieną ir naktį ir galima asmeniškai pasimelsti. Ateinant 21-7 val. reikia užsirašyti. Ieškome nuolatinių adoruotojų šiomis valandomis:

  • sekmadienio į pirmadienį nakties laiku nuo 2 iki 4 val. (vasarai)
  • trečiadienio į ketvirtadienį nakties laiku nuo 23 iki 24 val. (vasarai)

Yra galimybė nakvoti vienuolyne. Norinčius įsipareigoti kviečiame susisiekti su atsakingaisiais Norinčius įsipareigoti kviečiame susisiekti su atsakingaisiais naktine.adoracija@gmail.com

DRAUGYSTĖ SU UKRAINIEČIAIS
Mūsų bendruomenė ir Vilniaus arkivyskupijos Caritas siekia prisidėti prie Ukrainos žmonių sklandesnio integravimosi visuomenėje. Tad kviečiame ir jus, norinčius padėti ukrainiečiams, apsistojusiems Vilniuje, palaikyti ryšį ir megzti draugiškus santykius, suteikti reikalingą administracinę ar komunikacinę pagalbą, pasiūlyti laisvalaikio veiklą bei suteikti jiems paprastą žmogišką priėmimą. Ši pagalba ypatingai reikalinga tiems, kurie apgyvendinti ne šeimose.

Jeigu norėtumėte prisidėti prie šios iniciatyvos pagal savo galimybes ir gyvenimo ritmą, kviečiame užpildyti anketą ir pateikti savo kontaktus, juos perduosime organizacijai „Vilniaus arkivyskupijos Caritas“. Anketą rasite  joanitai.org/2022/04/22/draugyste-su-ukrainieciu-zmonemis/

TARNYSTĖ PABRADĖJE – SU PRIEGLOBSČIO PRAŠANČIAIS ŽMONĖMIS
Br. Elijas kviečia prisijungti prie savanorių komandos, kuri savo gailestingumo darbais – aplankyti kalinį ir už
jį/su juo pasimelsti – padeda Pabradėje gyvenantiems ir prieglobsčio prašantiems žmonėms. Br. Elijas į Pabradę vyksta kartą ar du kiekvieną savaitgalį:

  • Šeštadienį vyksta šv. Mišios su katalikais ir šlovinimas (afrikietiškas, nuostabus!), taip pat yra galimybė prisijungti prie s. Benediktos Rollin, kuri veda lectio divina, arba prie „laiko su Marija“ (mokymas, pasidalijimas ir rožinis);
  • Sekmadienį 12:30-13:30 ir 16:30-17:30 dalinamas maistas, o 13:30-16:30 galima prisijungti prie katalikų ir evangelikų šlovinimo arba kitų veiklų.

Būtų idealu, jeigu turėtumėte savo transporto priemonę ir kalbėtumėte prancūziškai, bet yra galimybė tarnystėje dalyvauti keliese – bent vienas savanoris, kuris vairuoja, ir bent vienas savanoris, kuris kalba prancūziškai 🙂

Lauksime jūsų! Susidomėjus šia tarnyste, kreipkitės į br. Eliją (br.elijas@joanitai.org, +37067885457).

PAGALBOS PRAŠYMAS
Visus galinčius skirti nors pusvalandį savo laiko per savaitę, kviečiame prisidėti prie vienuolyno, bažnyčios ar sodo tvarkymo. Susisiekite su br. Jurgiu (+370 600 87 627)

RINKLIAVA
Prie rinkliavos galima prisidėti broliams pervedus internetu:
Juridinis pavadinimas:  Šv. Jono kongregacijos Vilniaus vienuolynas
Juridinis kodas: 192060790    Bankas: SEB
Sąskaitos numeris: LT70 7044 0600 0120 8428