SKELBIMAI

LITURGIJA
Antradienį, trečiadienį, penktadienį – 18.30 val., šeštadienį – 11:30 val.
Sekmadienį  – 10.00, 12.00 (lietuvių k.) ir 18:30 val (lenkų k.)

Gegužės mėnesį ypatingai meldžiamės Švč. Mergelei Marijai, kuri mus moko priimti ir medituoti Dievo Žodį, priimkime Ją kaip Jėzaus ir mūsų visų Motiną.

Šio mėnesio šiokiadieniais po šv. Mišių melsimės Švč. Mergelės Marijos litaniją, pavesdami jos globai Ukrainą
ir taiką pasaulyje.

Šventojo Tėvo intencija gegužės mėnesiui: Melskimės už pilnatvei pašauktus jaunuolius, kad Marija jiems taptų klausymo, gilaus atpažinimo, tikėjimo drąsos ir atsidavimo tarnystei pavyzdžiu.

Išpažinčių klausoma prieš kiekvienas šv. Mišias ir šeštadieniais 18.30-19.30 val.
Švč. Sakramento adoracija darbo dienomis vyksta prieš šv. Mišias ir ketvirtadieniais 20-21 val.,
šeštadieniais – 18.30-19.30 val.

Gegužės 14 d. Šv. Motiejus, apaštalas.

PIRMOJI ŠV. KOMUNIJA
Gegužės 15 d. 10 val. ir gegužės 22 d. 12 val. šv. Mišiose bus teikiama Pirmoji šv. Komunija. Kviečiame jus kartu švęsti šią gražią bendruomenės šventę, susirinkus prie Viešpaties altoriaus, melstis už šiuos vaikus bei jų šeimas. Taip pat šiose šv. Mišiose turėtų dalyvauti daugiau tikinčiųjų nei įprastą sekmadienį, todėl, jeigu tai jums gali sukelti nepatogumų, raginame pasirinkti kitos valandos šv. Mišias.

MALDOS VAKARAS
Gegužės 17 d., antradienį, kviečiame susitikti Švč. Sakramento prieglobstyje, maldoje ir giesmėje. Po 18:30 val. šv. Mišių vyks Švč. Sakramento adoracija su šlovinimo giesmėmis, bus galimybė prieiti išpažinties bei užtarimo maldos.

DRAUGYSTĖ SU UKRAINIEČIŲ ŽMONĖMIS
Mūsų bendruomenė ir Vilniaus arkivyskupijos Caritas siekia prisidėti prie Ukrainos žmonių sklandesnio integravimosi visuomenėje. Tad kviečiame ir jus, norinčius padėti ukrainiečių žmonėms, apsistojusiems Vilniuje, palaikyti ryšį ir megzti draugiškus santykius, suteikti reikalingą administracinę ar komunikacinę pagalbą, pasiūlyti laisvalaikio veiklą bei suteikti jiems paprastą žmogišką priėmimą. Ši pagalba ypatingai reikalinga tiems, kurie apgyvendinti ne šeimose.

Jeigu norėtumėte prisidėti prie šios iniciatyvos pagal savo galimybes ir gyvenimo ritmą, kviečiame užpildyti anketą ir pateikti savo kontaktus, juos perduosime organizacijai „Vilniaus arkivyskupijos Caritas“. Anketą rasite joanitai.org/2022/04/22/draugyste-su-ukrainieciu-zmonemis/

ŠVĘSTAS VANDUO
Bažnyčios tambūre galite rasti švęsto vandens buteliukų, į kuriuos galite įsipilti švęsto vandens ir parsinešti namo, bei indų, skirtų laikyti švęstą vandenį namuose. Už įgyvendinimą esame labai dėkingi Živilei, Nerijui, Daliai, Nadeždai, Kęstučiui, Godai ir Nikodemui!

PAGALBOS PRAŠYMAS
Visus galinčius skirti nors pusvalandį savo laiko per savaitę, kviečiame prisidėti prie vienuolyno, bažnyčios ar sodo tvarkymo. Susisiekite su br. Jurgiu (+370 600 87 627)

KNYGOS PRISTATYMAS
Gegužės 15 d., sekmadienį, 15.40 val. kviečiame į mūsų bažnyčioje vyksiantį pal. Tito Brandsma knygos „Karmelio grožis“ pristatymą. Knygos pristatyme dalyvaus karmelitų senosios observancijos ordino vienuolis t. Mariusz Placek ir knygos vertėja Ieva Venskevičiūtė.

RINKLIAVA
Prie rinkliavos galima prisidėti broliams pervedus internetu:
Juridinis pavadinimas:  Šv. Jono kongregacijos Vilniaus vienuolynas
Juridinis kodas: 192060790    Bankas: SEB
Sąskaitos numeris: LT70 7044 0600 0120 8428

PADĖKA
Dėkojame už jūsų aukas surinktas Verbų sekmadienį Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminarijai paremti, taip pat už jūsų paramą Šventajai Žemei, kurią aukojote Didįjį Penktadienį. Nuoširdžiai dėkojame už jūsų pagalbą, aukas ir maldas Ukrainos žmonėms, šiuo metu Ukrainai surinkti 4095,44 eur. jūsų aukų!