SKELBIMAI

LITURGIJA
Antradienį, trečiadienį, ketvirtadienį, penktadienį – 18.30 val., šeštadienį – 11:30 val.
Sekmadienį  – 10.00, 12.00 (lietuvių k.) ir 18:30 val (lenkų k.)
Šv. Mišiose galite dalyvauti ir www.youtube.com/Joanitai

Išpažinčių klausoma prieš kiekvienas šv. Mišias ir šeštadieniais 18.30-19.30 val.

Sausio 17 d. Šv. Antanas, abatas.

MALDOS VAKARAS
Sausio 18 d., antradienį, kviečiame susitikti Švč. Sakramento prieglobstyje, maldoje ir giesmėje. Po 18:30 val. šv. Mišių vyks Švč. Sakramento adoracija su šlovinimo giesmėmis, bus galimybė prieiti išpažinties bei užtarimo maldos.

NUOLATINĖS ADORACIJOS TILTAS
Vilniaus bažnyčiose nuo sausio 8 d. vyksta nuolatinė Švč. Sakramento Adoracija. Mūsų bendruomenė su džiaugsmu taip pat prisijungia prie šio maldos tilto. Išganytojo bažnyčioje adoracija vyks sausio 21 d. nuo 7.30 val. iki 18.30 val.

Intencijos, kuriomis esame kviečiami melstis:
– už pandemijos varginamus,
– už šeimas, ypač patiriančias didelių sunkumų,
– už naujus pašaukimus į kunigystę ir pašvęstąjį gyvenimą, kad Dievas stiprintų jau einančius šio pašaukimo keliu.
Kviečiame nors keletai minučių tądien užsukti į bažnyčią ir tyloje pabūti su Viešpačiu.

ALFA KURSAI MŪSŲ VIENUOLYNE
Kviečiame jus, jūsų draugus, pažįstamus, giminaičius ir visus visus, kam tik nors šiek tiek smalsu – KAS TA ALFA? Pasileiskime kartu į (ne)paprastą 12 susitikimų kelionę, kurioje kartu kelsime ir ieškosime atsakymų į svarbiausius gyvenimo bei tikėjimo klausimus.

Alfa jaunimui prasideda sausio 26 d. (trečiadieniais), 18.30 val.|
Alfa 30+ kursai – sausio 27 d. (ketvirtadieniais), 18.20 val.

Daugiau informacijos ir registracija:
– Alfa jaunimui – joanitai.org/alfa-jaunimui/
– Alfa 30+ – joanitai.org/alfa-kursas-suaugusiems/

SUTVIRTINIMO SAKRAMENTAS SUŽADĖTINIAMS
Sutvirtinimo kursai sužadėtiniams yra subalansuoti poroms, todėl kviečiame dalyvauti abu sužadėtinius, nepasaint to, kad kitas gali jau turėti Sutvirtinimo sakramentą. Kursai prasideda 2022 kovo 1 d. (antradienį) 18.30 val. Vilniaus Išganytojo bažnyčioje (Antakalnio g. 27), Jono Pauliaus II salėje (II aukšte).

Registracijos anketą rasite mūsų svetainėje joanitai.org
Jei turite klausimų, susisiekite vilnius@joanitai.org arba tel. nr. +370 605 01 424

SUDĖTINĖS ŠV. MIŠIOS
Šiemet dėl atsiradusių papildomų intencijų sudėtines šv. Mišias baigsime aukoti 2022 m. sausio 29 d. Broliai aukoja sudėtines šv. Mišias už gyvuosius ir mirusiuosius 5 kartus per savaitę. Viešai šios šv. Mišios yra aukojamos trečiadieniais 18.30 val.

Pradedame rinkti naują vardų sąrašą sudėtinėms šv. Mišioms, kurios bus aukojamos nuo 2022 m. vasario 1 d. Iki tol patikslinsime pabaigos datą. Galite užrašyti savo artimųjų gyvųjų ir mirusiųjų vardus, vardų sąrašą atneškite į zakristiją arba atsiųskite mums vilnius@joanitai.org

KBK 1414: Būdama auka, Eucharistija taip pat yra aukojama norint atitaisyti gyvųjų bei mirusiųjų nuodėmes ir gauti iš Dievo dvasinių bei žemiškų gėrybių.

PASKAITŲ CIKLAS „ĮŽENGIMAS Į APOKALIPSĘ“
Vasario 18-19 d. mūsų bažnyčioje vyks paskaitų ciklo „Įžengimas į apokalipsę“ antroji dalis su šv. Jono kongregacijos broliu Alain-Marie de Lassus. Šis brolis yra bažnyčios teologijos daktaras, besigilinantis ir rašantis apie Apreiškimą Jonui.

Laukiame visų, besidominčių Šventojo Rašto tekstais ir norinčius giliau pažinti Apreiškimą Jonui, net jei ir nedalyvavote pirmajame cikle. Antrąją ciklo dalį tęsime nuo Apreiškimo Jonui knygos antrojo skyriaus „Laiško Efezo bendrijai“. Registracija joanitai.org

RINKLIAVA
Prie rinkliavos galima prisidėti broliams pervedus internetu:
Juridinis pavadinimas:  Šv. Jono kongregacijos Vilniaus vienuolynas
Juridinis kodas: 192060790    Bankas: SEB
Sąskaitos numeris: LT70 7044 0600 0120 8428