BETA kursas

 

Beta kursas – tai tikintiesiems skirtas tikėjimo žinių ir asmeninio santykio su Dievu gilinimo ir atradimo kursas. Tai galimybė baigusiems Alfa kursą ir kitiems augti dvasioje. Jis trunka du metus ir turi dvi savaitgalio išvykstamąsias rekolekcijas, po vieną per metus. Temas atskleidžia broliai joanitai.

Vieta: Šv. Jono brolių vienuolynas, Antakalnio g. 27, Vilnius.

Trukmė ir laikas: 2 metai. Prasideda 9.00 ir baigiasi 12 val. Šv. Mišiomis vieną kartą per mėnesį, sekmadienį.

Programa  remiasi nuosekliu paskaitų ciklu, todėl pirmi du susitikimai yra atviri visiems, vėliau nauji nariai nepriimami.

Susitikimuose: malda/šlovinimas, paskaita, grupelės, Šv. Mišios.

Vyksta 2020-2022 metų kursas. Naujas kursas planuojamas nuo 2022 m. rugsėjo mėn.

Temos:
Pirmų metų

 1. Įvadas. Ar verta mokytis gyventi „per Jį su Juo ir Jame“?
 2. Kas iš to, kad vienas Dievas yra Švenčiausioje Trejybėje?
 3. Tėvas – Kūrėjas, aš – kūrinys.
 4. Ar tikrai Jėzus Kristus yra Dievas?
 5. Ar galiu gyventi Dievo malonėje be Dievo įstatymo?
 6. Savaitgalio rekolekcijos: Aš jus draugais vadinu. Jn 15,15.
 7. Kaip veikia Šventoji Dvasia?
 8. Kaip orientuotis Šventajame Rašte?
 9. Kas iš to, kad esu pakrikštytas?
 10. Tai mano kūnas. Tai mano kraujas. Mk 14,22-25.

Antrų metų

 1. 2021-09-12. Įvadas. Kur keliaujame ir kodėl?
 2. 2021-10-24. Kodėl savo nuodėmes sakau kunigui?
 3. 2021-11-21. Ar man reikia Bažnyčios?
 4. 2021-12-19. Liturgija ir liturginiai metai.
 5. 2022-01-16. Ar mano malda patinka Dievui?
 6. 2022-02-06. Mano charizmos misijoje ir evangelizacijoje.
 7. 2022-03-18-20. Savaitgalio rekolekcijos „Einu jums vietos paruošti!“ Jn 14, 2.
 8. 2022-04-03. Kaip man atpažinti Dievo valią savyje?
 9. 2022-05-22. Mergelės Marijos slėpinys ir vaidmuo Bažnyčioje.
 10. 2022-06-11-12. Kas manęs laukia po mirties? Kurso pabaigtuvės.

Dalyvio auka: 20.00 EUR už vienus metus (mokestis už savaitgalio rekolekcijas neįtrauktas).

Daugiau informacijos el.paštu: joanitai.beta@gmail.com arba tel.: 860101102.

2021-06-13 dalinomės apie Beta kurso pirmus metus: „Ką patyriau ir ką išsinešu?“
Štai keletas dalyvių ir savanorių minčių „trupinėlių“. Patyriau ir išsinešu:

 • Suvokimą, jog gyvenimo prasmė yra gyventi taip, kad sutiktum Kristų.
 • Malonę iš naujo permąstyti dalykus. Grupelės nuoširdumą, atvirumą kaip šeimoje. Suvokimą, kaip svarbu nuolat kviesti Šventąją Dvasią į savo gyvenimą.
 • Mokausi lipti dvasiniais kalnais. Išmokti būti tame taške, kur esu. Šv. Mišių svarbos suvokimą. 
 • Mažas žingsnelis link Dievo yra didelis dalykas mano gyvenime. Dievas mane veda ir stiprina. Labiau gyvenu, kai einu link Dievo.
 • Sunku. Nepavyksta skaityti Biblijos. Po išpažinties kaip atgailą gavau perskaityti psalmę. Tai – gera proga skaityti Bibliją.
 • Suvokimą: esu netobulas, bet Dievo mylimas. Jei pats nesugebu savęs mylėti, tai Dievas mane tikrai myli. Grupelėje mačiau, kaip Dievas veikia. Kokie visi skirtingi, o kaip gera būti. Sielos pokalbiai.
 • Atvirumą, kuris mane nustebino ir „nunešė“. Išpažinties malonę – noriu eiti išpažinties.
 • Kurso temos darniai susipina. Vienybę. Dėkingumą. Priėmimą. Leidimą veikti Dievo Dvasiai.
 • Maldą. Bendrystę. Žmonių autentiškumą, atvirumą. Dėkingumą už paskaitų gylį, plotį, nuoseklumą, susipynimą, pateikimą. Lėtą proto atsivertimą. Žavėjimąsi Dievo išmintimi, koks tai – gylis ir plotis.
 • Pažintį, susitikimą su Kristumi. Norą gilinti tikėjimą, pažinti vis labiau. Norą mirti sau ir nuodėmei, mažėti. Dėkingumą už bendrakeleivius. Žmogus gali gyventi be visko (kojų, rankų, regos, klausos ir tt), bet be tikėjimo – ne.
 • Teologines žinias kaip gerose studijose. Grupelėje Šv. Dvasia gautas žinias papildydavo šiluma, meile ir užsidegimu širdyje.
 • Šeimą. Prasidėjo Alfoje ir auga geometrine progresija. Tai malonės pliupsnis. Gaunu tiek, kiek širdis atvira. Dėkingumą, kad Dievas atvėrė mano širdį.
 • Sunku, nesuprantu, bet grupelės dėka supratimas palengva ateina. Bendrystę. Knygų sąrašą. Laukiu kitų metų.
 • Nėrimą į gylį. Užtvirtinimą, kad tikėjimas yra neįkvėpimas, bet – ėjimas. Šv. Dvasia ateina ir ateis, bet Ji turi žmogų rasti einantį. Žmogus yra 3D – 3 dimensijų: kūno, sielos, dvasios. Troškimą puoselėti jungtis tarp visų 3 dimensijų.
 • Paskaitų kokybė pranoko lūkesčius. Koks Viešpaties pažinimas yra beribis! Grupelėje ir verkėme, ir juokėmės – šeima. Atvėrė širdis. Išsinešu – gyventi 3D gyvenimą.
 • Šie kursai – dovana, deimantas – stiprus, koncentruotas. Būna nesuprantu. Jaučiuosi mažas, bet tai gera, nes mažėju. Man reikia tiesiog eiti, o pasėtos sėklos tiesiog augs.
 • Man taip yra: kiek išgirstu, tiek pamirštu. Beta – spyris mąstyti. Bijau dalintis, kalbėti, nes esu uždaro būdo. Džiaugiuosi: noras dalintis, kalbėti auga, nes aplinka saugi, priimanti.
 • Sunkumą ir padėką. Dar nesu Betoje. Man tai – ne tik ėjimas, tai – kopimas į kalną. Sunku. Grupelė padeda kopti. Matau jų ištiestas rankas ir širdis link manęs, mane drąsina.
 • Po Alfos mano gyvenimas pasikeitė 180 laipsniu. Tai – stebuklas. Kasdienybėje matau stebuklus, jaučiu džiugesį. Ačiū, kad esate.
 • Puikias paskaitas ir žinias protui, kurias pasidalinimas grupelėje nunešė į širdį.