Šv. Mišios

Šv. Mišios mūsų bažnyčioje aukojamos:
Antradieniais, trečiadieniais, penktadieniais 18.30 val.
Šeštadieniais – 11.30 val.
Sekmadieniais – 10.00, 12.00 ir 18:30 (lenkų k.)

Išpažinčių klausoma prieš šv. Mišias.