Jaunimo pasiruošimas Sutvirtinimo sakramentui

Kviečiame jaunimą nuo 15 iki 25 metų ruoštis Sutvirtinimo sakramentui mūsų bažnyčioje. Pasiruošimo laikas skirtas gilinimuisi į tikėjimo tiesas ir sąmoningam Šventosios Dvasios priėmimui į mūsų gyvenimą per Sutvirtinimo sakramentą.

REGISTRACIJA: forms.gle/RVg7UPJmekCwpti68

• Kursai prasidės nuo spalio 11 d.
• Susitikimai vyks trečiadieniais 19.00 val.
• Susikaupimo diena – lapkričio 11 d.
• Vieta: Marijos namai, šv. Jono brolių vienuolynas (Antakalnio g. 27).
• Susitikimai vyks kiekvieną trečiadienį.
• Prasidėjus susitikimams bus suteikta visa informacija dėl programos.

Sutvirtinimui besiruošiantys įsipareigoja:
• sekmadieniais dalyvauti šv. Mišiose bei šv. Mišių liturgijos paruošime.
• dalyvauti susitikimuose (nepraleisti daugiau nei 3 susitikimų)
• dalyvauti jaunimo rekolekcijose (balandžio 28-31 d.)
• dalyvauti susikaupimo dienoje – lapkričio 11 d.

• • •

Jeigu nesate priėmę Eucharistijos, mūsų Sutvirtinimo grupėje jūs taip pat pasiruošite ir Pirmosios šv. Komunijos, ir Susitaikinimo sakramentams. Visą informaciją apie pasiruošimą, medžiagą ir užduotis rasite čia: joanitai.org/eucharistija_suaugusiems/

• • •

Daugiau informacijos:
el. paštu: vilnius@joanitai.org
telefonu: 8 605 01 424