Jaunimo pasiruošimas Sutvirtinimo sakramentui

Kviečiame 15-25 metų jaunimą registruotis į pasiruošimą Sutvirtinimo sakramentui mūsų vienuolyne. Pasiruošimo laikas skirtas gilinimuisi į tikėjimo tiesas ir sąmoningam Šventosios Dvasios priėmimui į savo gyvenimą per Sutvirtinimo sakramentą.

Pirmasis susitikimas lapkričio 7 d. Vilniaus Išganytojo bažnyčioje (Antakalnio g. 27) po 12 val. šv. Mišių. Visi susitikimai vyks sekmadieniais po 12 val. šv. Mišių.

Tai proga atrasti naujų žinių apie savo tikėjimą, išgyventi tikėjimo tiesas bendruomenėje, todėl pasiruošimo programa susidaro iš skirtingų dalių:
• dalyvavimo sekmadieniais šv. Mišiose bei šv. Mišių liturgijos paruošime.
• dalyvavimo susitikimuose (nepraleidžiant daugiau nei 3 susitikimų).
• dalyvavimo susikaupimo dienoje ir jaunimo savaitgalyje.

Registracijos anketa: https://forms.gle/daAYeYqLdEiwcK2PA
Daugiau informacijos: el. paštu registracija.broliai@gmail.com arba tel. +370 605 01 424