Jaunimo pasiruošimas Sutvirtinimo sakramentui

Kviečiame jaunimą nuo 15 iki 25 metų ruoštis Sutvirtinimo sakramentui mūsų bažnyčioje. Pasiruošimo laikas skirtas gilinimuisi į tikėjimo tiesas ir sąmoningam Šventosios Dvasios priėmimui į mūsų gyvenimą per Sutvirtinimo sakramentą.

Registracija: forms.gle/zwXTDekJnTfne5Vo7

Kursai prasidės spalio 11 d.
Susitikimai vyks antradieniais 18.30 val.
Susikaupimo diena – gruodžio 17 d.
Susitikimai vyks Marijos namuose, šv. Jono brolių vienuolyne (Antakalnio g. 27).

Sutvirtinimui besiruošiantys įsipareigoja:
• sekmadieniais dalyvauti šv. Mišiose bei šv. Mišių liturgijos paruošime.
• dalyvauti susitikimuose (nepraleisti daugiau nei 3 susitikimų)
• dalyvauti jaunimo rekolekcijose (balandžio 6-9 d.)
• dalyvauti susikaupimo dienoje (gruodžio 17 d.)

Auka už kursus – 120 Eur. Registracijos metu prašome pervesti visą arba 60 Eur sumą. Jeigu pervedate ne visą sumą, tuomet likusią sumą prašome pervesti iki šv. Kalėdų. Ši auka neturi būti kliūtis lankyti Sutvirtinimo sakramento kursus, jei negalite skirti tokios sumos, parašykite mums.

AUKOS  PERVEDIMAS:

Pavadinimas: Šv. Jono kongregacijos Vilniaus vienuolynas
Sąskaitos numeris: LT64 7044 0901 0239 0738
Paskirtis: už jūsų vardas, pavardė Sutvirtinimo kursus

Daugiau informacijos:
el. paštu: vilnius@joanitai.org
telefonu: 8 605 01 424