Rekvizitai

KONTAKTAI:
Antakalnio g. 27, 10312, Vilnius
Tel. nr. 86 050 1424
El. paštas vilnius@joanitai.org

NORINT PERVESTI AUKĄ:
Gavėjas: Šv. Jono kongregacijos Vilniaus vienuolynas
Sąskaitos nr.: LT70 7044 0600 0120 8428
Juridinis kodas: 19 20 60 790