IŠGANYTOJO BAŽNYČIA IR ŠV. JONO TEOLOGO VIENUOLYNAS

Nuotr. Ridas Damkevičius