ŠV. MIŠIŲ INTENCIJOS

Norint užrašyti savo intenciją šv. Mišioms, kviečiame prieš tos dienos šv. Mišias (arba prieš kurias nors kitas jums patogiu metu) užeiti į zakristiją 10-15 min. prieš ir užrašyti gyvai. Auka už šv. Mišias yra laisva, ją galite perduoti broliams atėjus į zakristiją arba pavedimu (informacija žemiau).

Sekmadieniais šv. Mišios yra transliuojamos youtube.com/user/Joanitai

Šv. Mišios
Antradieniais, trečiadieniais, penktadieniais šv. Mišios aukojamos – 18:30 val.
Šeštadienį šv. Mišios aukojamos – 11:30 val.
Sekmadienį šv. Mišios aukojamos – 10:00, 12:00 val. (LT) ir 18:30 val. (PL).

Auką už Mišias galite pervesti į brolių banko sąskaitą:
Juridinis pavadinimas:  Šv. Jono kongregacijos Vilniaus vienuolynas
Juridinis kodas: 19 20 60 790
Bankas: SEB
Sąskaitos numeris: LT70 7044 0600 0120 8428
Mokėjimo paskirtis: „Auka už Mišias“

Yra skirtingi būdai užprašyti šv. Mišias savo intencijomis:

  • Sudėtinės intencijos:
    – Užprašyti įprastas šv. Mišias už gyvuosius ar mirusiuosius, prijungiant jas prie kitų intencijų (tokios intencijos nepriimamos trečiadienio šv. Mišioms). Šv. Mišių tvarkaraštį mūsų bažnyčioje rasite čia.
    – Prijungti savo intencijas prie sudėtines šv. Mišių už gyvuosius ir mirusiuosius, kurias broliai aukoja 5 kartus per savaitę – visos intencijos sudedamos prieš altorių. Viešai šios Mišios yra aukojamos trečiadieniais 18.30 val. Sudėtinių Mišių intencijų sąrašas sudaromas du kartus per metus. Jūs galite prijungti savo intencijas paliekant artimųjų vardų sąrašą zakristijoje.
  • Grigališkos Mišios: šv. Mišios aukojamos 30 dienų iš eilės už vieną mirusįjį. Šios šv. Mišios nėra aukojamos viešai. Dėl šių Mišių kreipkitės asmeniškai į br. Wojtek (fr.wojtek@gmail.com)

Kodėl svarbu užsakyti šv. Mišias jūsų intencijomis?
Šv. Mišiose pats Kristus aukoja savo gyvybę už mus. Jis yra Prisikėlusysis, kuris nugalėjo mirtį. Jis ateina per šv. Mišias, todėl šv. Mišios yra pati tobuliausia malda ir visų mūsų maldų šaltinis.
Šv. Mišiose esame kviečiami dalyvauti pilnai ir aktyviai — atsakinėti į kreipinius ir priimti Šventąją Komuniją — taip išreikšti savo tikėjimą, bendrystę su gyvais ir mirusiais krikščionimis. Jei dėl sunkių nuodėmių Komunijos priimti negalime — atliekame Išpažintį.

Kokios gali būtų šv. Mišių intencijos?
Kristaus auka liečia kiekvieną žmogų.
-Galime melstis už gyvuosius – už mus pačius, už mūsų artimuosius, draugus, kunigus, gimtadienio, jubiliejaus ar kita gyvenimo proga.
-Galime melstis už mirusiuosius, kad jie galėtų kuo greičiau dalyvauti Dangaus šlovėje.
-Galime melstis bendrosiomis intencijomis – už Bažnyčią, už taiką, už visas šeimas ir pan.

Kaip užsakyti Mišių intenciją?
Zakristijoje prieš arba po kiekvienų šv. Mišių.

Auka:
– Auka už sudėtines intencijas yra laisva.
– Norint užsakyti grigališkas šv. Mišias dėl aukos dydžio reikėtų susitarti su kunigu.
– Galima aukoti ir pavedimu. Informaciją pavedimui rasite čia.