Sutvirtinimas

Sutvirtinimo sakramentas – tai krikščioniškosios brandos ženklas, sąmoningas pakrikštyto ir pagal Katalikų Bažnyčios tikėjimą gyventi pasirengusio žmogaus sustiprinimas Šventąja Dvasia.


Mūsų vienuolyne vyksta suaugusiųjų pasiruošimas Sutvirtinimo sakramentui.

Sutvirtinimo sakramentas drauge su Krikštu ir Eucharistija yra „įkrikščioninimo sakramentai“, kurių vienybę privalu išsaugoti. Todėl tikintiesiems aiškintina, jog tas sakramentas būtinas Krikšto malonei atbaigti. „Sutvirtinimo sakramentu jie tobuliau sujungiami su Bažnyčia, apdovanojami ypatinga Šventosios Dvasios stiprybe ir šitaip dar griežčiau įpareigojami kaip tikri Kristaus liudytojai skleisti ir ginti tikėjimą žodžiu ir veiksmu.“ (KBK 1285)

Sutvirtinimo kursų pradžia:
• 2021 m. lapkričio 8 d., 19 val.
• Išganytojo bažnyčioje (Antakalnio g. 27), I a. šv. Jono menėje.
• Visi susitikimai vyks pirmadieniais 19.00-20.30 val.

Susitikimų datos:
• Lapkričio 8, 15, 22, 29 d.
• Gruodžio 6, 13, 20 d.
• Sausio 3, 10, 17, 24, 31 d.
• Vasario 7, 21, 28 d.
• Kovo 7, 14, 21, 28 d.
• Balandžio 4, 11, 25 d.
• Gegužės 2, 9, 16 d.

Rekolekcijos: Vasario 5-6 d.
Susikaupimo dienos data bus patikslinta.

Sutvirtinimui besiruošiantys įsipareigoja:
• sekmadieniais dalyvauti šv. Mišiose bei šv. Mišių liturgijos paruošime.
Antraisiais mėnesio sekmadieniais privaloma dalyvauti šv. Mišiose 10 val. Išganytojo bažnyčioje.
• dalyvauti susitikimuose (nepraleisti daugiau nei 3 susitikimų).
• dalyvauti Susikaupimo dienoje ir rekolekcijose.

REGISTRACIJA: spausti čia