Sutvirtinimas

Sutvirtinimo sakramentas – tai krikščioniškosios brandos ženklas, sąmoningas pakrikštyto ir pagal Katalikų Bažnyčios tikėjimą gyventi pasirengusio žmogaus sustiprinimas Šventąja Dvasia.


Mūsų vienuolyne vyksta pasiruošimas į Sutvirtinimo sakramento kursus jaunimui ir suaugusiems.