Sutvirtinimas

Sutvirtinimo sakramentas – tai krikščioniškosios brandos ženklas, sąmoningas pakrikštyto ir pagal Katalikų Bažnyčios tikėjimą gyventi pasirengusio žmogaus sustiprinimas Šventąja Dvasia.


Mūsų vienuolyne vyksta pasiruošimas į Sutvirtinimo sakramento kursus jaunimui ir suaugusiems.

Daugiau informacijos:
– Sutvirtinimas jaunimui – joanitai.org/sutvirtinimas-jaunimui/
– Sutvirtinimas suaugusiems – joanitai.org/sutvirtinimas-suaugusiems/
– Sutvirtinimas sužadėtiniams – joanitai.org/sutvirtinimas-suzadetiniams/