MALDA

Norinčiuosius kviečiame dalyvauti vienuolių gyvenimą įkvepiančioje maldoje: liturginėse valandose, tyliojoje adoracijoje, Eucharistijoje.

Šv. Mišių intencijos
Prieš ir po Šv. Mišių zakristijoje galima užrašyti Šv. Mišių intencijas už gyvuosius arba mirusiuosius.