NAUJIENOS

Skelbimai. I Advento savaitė

Adventas turi dvejopą pobūdį: pasirengimą Kalėdų iškilmėms, kada pagarbiai minimas Dievo Sūnaus pirmasis atėjimas pas žmones, ir kartu prisiminimą, jog reikia laukti Kristaus antrojo atėjimo pasaulio pabaigoje. Dėl šių dviejų […]

Skelbimai. Lapkričio 19-25 d.

ŠLOVINIMO VAKARAS Lapkričio 21 d., antradienį, minėdami Švč. Mergelės Marijos Paaukojimą, kviečiame jus į šv. Mišias 18.30 val. Šv. Mišių metu šv. Jono broliai ir seserys atnaujins savo vienuolinius įžadus. […]

VISŲ ŠVENTŲJŲ IŠKILMĖS PAMOKSLAS (A)

BR. RENO MARIJA 2023-11-01 +++ Evangèlija, kurią̃ ką̃ tìk girdė́jome ỹra Jė́zaus Kálno pamókslo prãdžią. Šìs pamókslas prasìdeda aštuoniaĩs paláiminimais. Mẽs žìnome šiuõs paláiminimus: paláiminti dvasìngieji vargdiẽniai, paláiminti romíeji, gailestìngieji, […]

See all our news