Išpažintis

Išpažinčių klausoma prieš kiekvienas šv. Mišias ir šeštadieniais 18.30-19.30 val.

Taip pat galima su broliais susitarti kitą laiką asmeninei išpažinčiai pokalbių kambaryje: parašykite el. laišką arba SMS vienam iš brolių (kontaktus rasite čia).

Pasiruošimas išpažinčiai (Atgailos-sutaikinimo sakramentui)
Pasiruošimas Atgailos-sutaikinimo sakramentui apima penkis pagrindinius etapus:

  1. sąžinės patikrinimas – patikrinti savo sąžinę padeda žemiau pateikti klausimai. Taip pat juos galima parsisiųsti iš čia.
  2. gailestis už padarytas nuodėmes – turime nuoširdžiai gailėtis, kad nusidėjome prieš Dievą, kitus ar save pačius, kad neteisingai pasielgdami atitolome nuo Dievo. Nuoširdus gailestis rodo apsisprendimą pasitaisyti.
  3. pasiryžimas nebenusidėti – turime atsižadėti savo nuodėmių ir pasiryžti jų nebekartoti. Net jeigu žinome, kad tikrai vėl nusidėsime vienokiu ar kitokiu būdu, turime  norėti įveikti polinkį į nuodėmę ir pasitikėti Dievu, kad jis padės mums eiti šventėjimo keliu.
  4. nuodėmių išpažinimas: išpažįstame kunigui, kaip Jėzaus atstovui, savo nuodėmes, ir prašome Dievo atleidimo. Per kunigą mes gauname Sutaikinimo sakramentą, esame išrišami iš savo nuodėmių.
  5. atsilyginimas už savo nuodėmes: pagal galimybes reikėtų atlyginti tą žalą, kurią sukėlė mūsų nuodėmės (pvz., grąžinti pavogtą daiktą, pasakyti teisybę, jei buvo pameluota, įžeisto žmogaus paprašyti atleidimo ir pan.).

Nebijokite, jeigu eidami išpažinties pamiršote „formos“ dalykus, jeigu nežinote, kokias „formules“ kada sakyti – kunigas Jums padės.
Daugiau apie Atgailos-sutaikinimo sakramentą ir išpažintį skaitykite čia (taip pat rasite ir išpažinties eigos aprašymą).

Klausimai sąžinės patikrinimui