Leidykla „Agapetos“

Nuo 2006 metų  Šv. Jono bendruomenės įsteigėjo t. Marie Dominique Philip-pe bei kitų brolių ir seserų knygas leidžia specialiai tam įkurta vienuolyno lei-dyklėlė „Agapetos“ (gr. „Mylimasis [mokinys]” ).

Jos veikla skirta skleisti šv. Jono kongregacijos mokymą, patirtį, dvasinį paveldą ir kūrybą. Knygų leidyba, jų pristatymais kūrybinių vakarų ir kitų ren-ginių organizavimu siekiama įgyvendinti šv. Jono kongregacijos tikslus.

Leidyklos veiklą, aktyviai padedant bendruomenės nariams, vykdo šv. Jono kongregacija, kuri labai džiaugiasi, kad per leidyklos „Agapetos“ ir jos partnerių leidžiamas knygeles gali būti arčiau savo bendruomenės narių ir kitų tikinčiųjų!

 

 

  L e i d y k l a

Picture

Kontaktinis asmuo:
Agnė Paulėkienė
Koordinatorė
telefonas: +370 675 45894
el.paštas: agapetos@joanitai.org 

http://www.agapetos.lt/