JOANITŲ JAUNIMO BENDRUOMENĖ

  • Joanitų jaunimo bendruomenė yra Joanitų bendruomenės dalis. Ji vienija jaunus žmones, kurie savanoriauja, tarnauja ar kitaip jungiasi į Joanitų bendruomenės veiklas.
  • Joanitų jaunimo bendruomenė yra atvira visiems, kurie laiko save jaunimu, nori būti tikinčios bendruomenės dalimi ir gali dalyvauti bent viename susitikime per mėnesį.
  • Susitikimai vyksta du kartus per mėnesį.
  • Kiekvieno susitikimo struktūra: bendra veikla (dvasinio augimo skaitymai, diskusijos, palydėjimas, „susiklijavimo“ veiklos ir kt.), malda ir bendrystės laikas.

Visus norinčius prisijungti ar daugiau sužinoti apie Joanitų jaunimo bendruomenę, kviečiame susisiekti su Kamile (kamileurbyte@gmail.com arba Facebook).


Akimirkos iš kalėdinio jaunimo bendruomenės susitikimo. 2021 m.