SUAUGUSIŲJŲ MALDOS GRUPĖ

Kviečiame suaugusius žmones jungtis maldai ir bendrystei, dalintis meile bei gerumu, sužinoti daugiau apie maldą ir augti kartu su bendruomene.

Susitikimo metu:

  1. Išsakome maldos intencijas ir už jas kartu meldžiamės.
  2. Klausomės brolių mokymo ir užduodame klausimus, diskutuojame.
  3. Grupelėse skaitome Šventąjį Raštą, aptariame mažiau suprantamas Rašto vietas, dalinamės savo mintimis bei liudijimais.
  4. Meldžiamės rožinį ar gailestingumo vainikėlį.
  5. Šloviname Viešpatį giesme, gitara, fleita, vargonais ar kitais instrumentais.
  6. Bendraujame, geriame arbatą, dalinamės mintimis ir esame bendrystėje bei Dievo artume.

Maldai renkamės pirmadieniais 18:30 val. Susitikimai vyksta „Marijos namuose“, šalia Joanitų vienuolyno, Antakalnio g. 27.

Kviečiame visus (nesvarbu, dalyvavusius Alfa kurse ar ne) širdyje turinčius troškimą melstis ir būti bendrystėje. Drąsiai junkis ir tu, nes esi labai laukiamas ir mylimas!

Kviečiame prisijungti prie mūsų ir drąsiai skambinti Voldemarui telefonu 8687 12688 arba rašyti el. paštu: voldemaras.g@gmail.com

Maldos grupelės dalyvių liudijimai:

Į maldos grupelę atėjau po Alfa kursų, nes jutau, kad reikia tęstinumo ir kad bus lengviau einant šalia krikščionių, nes mano artimam rate Vilniuje praktikuojančių katalikų beveik nebuvo. Ilgainiui supratau, kad einu ten mokytis melstis. Žmonės grupelėje priėmė labai šiltai, pajutau, ką iš tikrųjų reiškia žodis “bendruomenė”, kokį svorį turi kad ir skambutis su patikinimu, jog “viskas bus gerai, pasimelsim už Tave. Visada gali prašyti maldos”… Ašaras spaudžia tas gerumas ir nuoširdumas, kuriuo žmonės dalijasi. Per tai dar giliau pažįstu Kristų ir pati noriu prisidėti nuolankiai Jam tarnaudama.

Vaida

 

Eiti mokomės eidami, o melstis – melsdamiesi. Gera ir saugu tai daryti su bendraminčiais saugioje aplinkoje su palydėjimu. Ačiū broliams ir sesėms Kristuje už kelionę kartu.

Astrida

 

Dalyvaudamas grupėje supratau – reguliari malda, Šv. Rašto skaitymas, pasidalinimas mintimis kartu su kitais žmonėmis yra tinkamas sprendimas. Šis pasirinkimas motyvuoja ir toliau eiti dvasinio gyvenimo kelyje.

Paulius

 

Maldos grupė mums – tai malonė būti bendrystėje su kitais, siekiančiais kreipti ir išlaikyti pakeltą žvilgsnį ir širdį. Tai galimybė nurimti ir nubraukti nuo akių kasdienybės dulkes. Brolio mokymas, Švento Rašto skaitymas ir apmąstymas, giesmės, bendra malda ir gyvi pasidalinimai – tai taip reikalingos treniruotės dvasiai. Maldos grupė mums didelė pagalba ir paskata stengtis pasilikti Dievo meilėje.

Mykolas ir Rimgailė

 

Prieš metus išgirstas klausimas per užtarimo maldą “ar aš meldžiuosi”, pastūmėjo atsidurti “Marijos Namuose”. Malda bendrystėje su kitais – nuostabus patyrimas, kurio dėka išmokau melstis, atsiduoti Šventosios Dvasios vedimui. Supratau kokia jėga yra bendra malda, kokius nostabius darbus Viešpats atlieka, kaip jis prabyla kito žmogaus lūpomis. Tuomet gyvenimas įgijo prasmę, aš meldžiuosi už kitus žmones ar už kasdienę situaciją savo aplinkoje ir noriu panašėti į Kristų. Tai nuostabios kelionės pradžia, kuri niekada nesibaigia.

Jurgita