Suaugusiųjų pasiruošimas Sutvirtinimo sakramentui

Sutvirtinimo sakramentas – tai krikščioniškosios brandos ženklas, sąmoningas pakrikštyto ir pagal Katalikų Bažnyčios tikėjimą gyventi pasirengusio žmogaus sustiprinimas Šventąja Dvasia.

Registracija į suaugusiųjų Sutvirtinimo kursus baigėsi.

Susitikimų datos:
Spalio 10, 17, 24 d.
Lapkričio 7, 14, 21, 28 d.
Gruodžio 5, 12, 19 d.
Sausio 9, 16, 23, 30 d.
Vasario 6, 20, 27 d.
Kovo 6, 13, 20, 27 d.
Balandžio 3, 17, 24 d.
Gegužės 8, 15 d.

Susikaupimo diena – gruodžio 3 d.
Rekolekcijos – kovo 18-19 d.
Baidarių žygis – gegužės 20 d.
Vyskupijos sutvirtinamųjų diena – balandžio 15 d.

Tai proga atrasti naujų žinių apie savo tikėjimą, išgyventi tikėjimo tiesas bendruomenėje, todėl pasiruošimo programa susidaro iš skirtingų dalių:
• dalyvavimo sekmadieniais šv. Mišiose bei šv. Mišių liturgijos paruošime. Antraisiais mėnesio sekmadieniais privaloma dalyvauti šv. Mišiose 10 val. Išganytojo bažnyčioje.
• dalyvavimo susitikimuose (nepraleidžiant daugiau nei 3 susitikimų).
• dalyvavimo Susikaupimo dienoje ir rekolekcijose.

Daugiau informacijos:
el. paštu: vilnius@joanitai.org
telefonu: 8 605 01 424

Keletas akimirkų iš Sutvirtinamųjų dienos: