Suaugusiųjų pasiruošimas Sutvirtinimo sakramentui

Sutvirtinimo sakramentas – tai krikščioniškosios brandos ženklas, sąmoningas pakrikštyto ir pagal Katalikų Bažnyčios tikėjimą gyventi pasirengusio žmogaus sustiprinimas Šventąja Dvasia.

Kviečiame registruotis į pasiruošimą suaugusiųjų Sutvirtinimo sakramentui mūsų bažnyčioje. Pasiruošimas prasideda 2021 m. lapkričio 8 d., 19 val., Išganytojo bažnyčioje (Antakalnio g. 27), I a. šv. Jono menėje. Visi susitikimai vyks pirmadieniais 19.00-20.30 val.

Tai proga atrasti naujų žinių apie savo tikėjimą, išgyventi tikėjimo tiesas bendruomenėje, todėl pasiruošimo programa susidaro iš skirtingų dalių:
• dalyvavimo sekmadieniais šv. Mišiose bei šv. Mišių liturgijos paruošime. Antraisiais mėnesio sekmadieniais privaloma dalyvauti šv. Mišiose 10 val. Išganytojo bažnyčioje.
• dalyvavimo susitikimuose (nepraleidžiant daugiau nei 3 susitikimų).
• dalyvavimo Susikaupimo dienoje ir rekolekcijose.

Gyvenantys ne Lietuvoje ir neturintys galimybių ruoštis Sutvirtinimo sakramentui svetur, turi galimybę ruoštis pas mus nuotoliniu būdu. Parašykite mums – registracija.broliai@gmail.com
Tokiu atveju besiruošiantys įsipareigoja susirasti katalikų bendruomenę toje šalyje ir sekmadieniais dalyvauti šv. Mišiose.

Registracijos anketa: https://forms.gle/DQMVXfGpWnpoh3URA