Suaugusiųjų pasiruošimas Sutvirtinimo sakramentui

Sutvirtinimo sakramentas – tai leidimas veikti Dievui mūsų širdyse. Per šį sakramentą esame pripildyti ir sutvirtinti Šventosios Dvasios jėga. Šis krikščioniškos brandos ženklas įkvepia mus gyventi tikėjimu, skleisti ir ginti jį.

Kursai prasidės nuo lapkričio mėnesio.
Susitikimai vyks pirmadieniais 19.00-20.30 val., Išganytojo bažnyčioje (Antakalnio g. 27), I a. šv. Jono menėje.

REGISTRACIJA bus skelbiama birželio pabaigoje.

Susitikimų datos.

Susikaupimo diena – lapkričio 25 d. 9.00-19.30 val. (dalyvavimas privalomas)

Rekolekcijos – kovo 2-3 d. (dalyvavimas privalomas)
Baidarių žygis – gegužės mėnesį (bus patikslinta)
Vyskupijos sutvirtinamųjų diena – balandžio 6 d.

Sutvirtinimui besiruošiantys įsipareigoja:
– sekmadieniais dalyvauti šv. Mišiose bei šv. Mišių liturgijos paruošime. Antraisiais mėnesio sekmadieniais privaloma dalyvauti šv. Mišiose 10 val. Išganytojo bažnyčioje.
– dalyvauti susitikimuose (nepraleisti daugiau nei 3 susitikimų).
– dalyvauti Susikaupimo dienoje ir rekolekcijose.

• • •
Jeigu nesate priėmę Eucharistijos, mūsų Sutvirtinimo grupėje jūs taip pat pasiruošite ir Pirmosios šv. Komunijos, ir Susitaikinimo sakramentams. Visą informaciją apie pasiruošimą, medžiagą ir užduotis rasite čia: joanitai.org/eucharistija_suaugusiems/
• • •

Daugiau informacijos:
el. paštu: vilnius@joanitai.org
telefonu: 8 605 01 424

Keletas akimirkų iš Sutvirtinamųjų dienos: