Pagalba broliams

Šv. Jono bendruomenė gyvena iš tikinčiųjų aukų, todėl drįstame prašyti Jūsų paramos ir su malda nuoširdžiai dėkojame – už mūsų geradarius kiekvieną mėnesį aukojame šv. Mišias jų intencijomis.

Piniginės aukos

Toji parama galėtų būti 1,2% Jūsų pajamų mokesčio (GPM) (Broliams, Seserims, Apaštalinėms seserims), ar auka į mūsų banko sąskaitas.

Broliams:
Juridinis pavadinimas:  Šv. Jono kongregacijos Vilniaus vienuolynas
Juridinis kodas: 19 20 60 790
Bankas: SEB
Sąskaitos numeris: LT70 7044 0600 0120 8428

Prašymas skirti 1,2 % 

Prašome skirti 1,2 % nuo jūsų GPM (gyventojų pajamų mokesčio) bažnyčiai ir vienuolynui išlaikyti.

Mūsų bendruomenė gyvena iš tikinčiųjų aukų, todėl drįstame prašyti jūsų paramos ir su malda nuoširdžiai dėkojame. Už mūsų geradarius kiekvieną mėnesį aukojame šv. Mišias jų intencijomis.

Dėkojame už jūsų para 2020 m. Gavome 11765,30 Eur, kurie padėjo mums pabaigti tvarkyti vargonus, padaryti naujus suolus koplyčioje, įrengti naujas dirbtuves, išdažyti nuolatinės adoracijos koplyčią, sutvarkyti joje vėdinimo sistemą, atnaujinti garažą. Be jūsų pagalbos vienuolynas neišsilaikys!

Šiais metais planuojame atnaujinti pievą ir pasirūpinti sodu, pakeisti grindis studentų bendrabutyje ir bažnyčios tambūre, perdažyti keletą kambarių, pakeisti tvoros duris ir tęsti bažnyčios restauravimo darbus.

Prašymo formas galite pateikti ne vėliau kaip iki š. m. gegužės 1 d., bet rekomenduojame pateikti jau DABAR. DĖKOJAME!

Nuo 2022-01-01 FR0512 prašymus skirti dalį GPM paramos gavėjams galima bus teikti tik elektroniniu būdu.

Per EDS (elektroninio deklaravimo sistemą) prisijungus internetu www.deklaravimas.vmi.lt.

Čia rasite informacinį video kaip skirti paramą elektroniniu būdu: https://www.youtube.com/watch?v=7BCPmiMytek.

Svarbu:

 • Pildant prašymą ranka, pildoma juodu arba tamsiai mėlynu rašikliu; tekstas turi būti įrašytas
  didžiosiomis spausdintinėmis raidėmis; raidės ir skaičiai turi būti įrašyti tiksliai į jiems skirtas
  vietas, nepažeidžiant nurodytų laukų linijų.
 • Laukelyje „5“ (mokestinis laikotarpis) įrašoma „2020“. Laukelyje „6S“ kryželis.
  Šv. Jono kongregacijos Vilniaus vienuolyno juridinis kodas: 192060790. Todėl formos
  laukelyje „E2“ reikia įrašyti skaičius: 192060790.
 • Formos laukelio „E3“ pildyti nereikia, nebent paramą norite skirti kokiai nors konkrečiai
  vienuolyno veiklai.
 • Formos laukelyje „E4“ galite įrašyti „1,20“, jeigu visą savo paramą (t.y. 1,2%) skiriate mūsų
  vienuolyno bei mūsų bendruomenės reikalams.
 • Siunčiant prašymą paprastuoju paštu, viename voke galima siųsti tik vieną prašymo formą.
 • Prašymo formas turite pateikti ne vėliau, kaip iki š.m. gegužės 1 dienos, bet rekomenduojame pateikti jau DABAR. Jei reikėtų pagalbos pildant, prašom kreiptis į brolį Jurgį. DĖKOJAME!

Maisto produktai

Jei jūs norite mums padėti maisto dovanomis, mums visada reikia:

 • Daržovių
 • Vaisių
 • Olandiško sūrio
 • Kefyro