1,2% GPM SKYRIMAS

Dėkojame už jūsų paramą 2023 m., gavome 15 581,42 €! Jūsų parama padėjo mums atnaujinti Jono Pauliaus II salės apšvietimą, įkurti rektorato biurą, pakeisti brolių koplyčios kiliminę dangą, įrengti izoliaciją po stogu 500 m², pakeitėme duris, esančias tvoroje iš Antakalnio g. pusės. Be jūsų pagalbos vienuolynas neišsilaikytų, dėkojame už jūsų pagalbą!

Šiais metais planuojame remontuoti bažnyčios ir vienuolyno laiptus, patikrinti ir / arba suremontuoti bažnyčios lietvamzdžius, sutaisyti bažnyčios kupolo langą, atnaujinti šv. Jono menės grindis, pakeisti malkinės stogą, tęsti bažnyčios tyrimus. Jūsų lėšos padeda mums organizuoti įvairias programas – Alfa, Beta, priimti įvairias grupes vienuolyne – jaunimo ir suaugusiųjų maldos, Šventojo Rašto skaitymo grupes.

Prašome jūsų palaikyti mūsų vienuolyną, skiriant 1,2 % nuo jūsų GPM (gyventojų pajamų mokesčio), kad bažnyčia ir vienuolynas galėtų būti atviri visiems. Mūsų bendruomenė gyvena iš tikinčiųjų aukų, todėl drįstame prašyti jūsų paramos ir su malda nuoširdžiai dėkojame. Už mūsų geradarius kiekvieną mėnesį aukojame šv. Mišias jų intencijomis.

FR0512 prašymus, skirti dalį GPM paramos gavėjams, galima teikti tik elektroniniu būdu. Teikiant prašymą pervesti pajamų mokesčio dalį, reikia žinoti tik šią informaciją:
Pavadinimas: Šv. Jono kongregacijos Vilniaus vienuolynas
Identifikacinis kodas: 192060790
Mokesčio dalies paskirtis: Parama veiklai

Prašymą skirti dalį sumokėto GPM paramai galima pateikti iki š. m. gegužės 2 d. per EDS, adresu https://deklaravimas.vmi.lt, pasirinkus Deklaravimas > Pildyti formą > FR0512 v.5