Skelbimai. III Advento savaitė. Gruodžio 12-18 d.

LITURGIJA
Adventas turi dvejopą pobūdį: pasirengimą Kalėdų iškilmėms, kada pagarbiai minimas Dievo Sūnaus pirmasis atėjimas pas žmones, ir kartu prisiminimą, jog reikia laukti Kristaus antrojo atėjimo pasaulio pabaigoje. Dėl šių dviejų priežasčių adventas yra maldingo ir džiugaus laukimo metas. Jis prasideda I Vakarine to sekmadienio, kuris esti lapkričio 30 dieną arba jai artimiausias, ir baigiasi prieš Kristaus Gimimo I Vakarinę.

Gruodžio 12 d., pirmadienį, Rarotų šv. Mišios – 7.00 val.
Gruodžio 13 d., antradienį, šlovinimo vakaras. Po 18.30 val. šv. Mišių vyks Švč. Sakramento adoracija su giesmėmis, bus galimybė priimti Susitaikinimo sakramentą ar paprašyti užtarimo maldos. Minima šv. Liucija, mergelė, kankinė.
Gruodžio 14 d., šv. Kryžiaus Jonas, kunigas, Bažnyčios mokytojas
Gruodžio 15 d., ketvirtadienį, Rarotų šv. Mišios – 7.00 val.; Šventoji valanda – 20-21 val.

Gruodžio 24 d., Šv. Kalėdų nakties šv. Mišios – 22:00 val., po jų kviečiame į suneštinę agapę koridoriuje, jeigu norėtumėte prisidėti prie šventinio stalo, būsime dėkingi.
Gruodžio 25 d., Šv. Kalėdų šv. Mišios – 7:30, 10 ir 12 val. (LT), 18:30 val. (PL)
Gruodžio 26 d., Šv. Mišios – 12:00 val. (LT), 18:30 val. (PL)
Gruodžio 27 d., Šv. Jonas evangelistas – mūsų bendruomenės globėjas, šv. Mišios – 18:30 val., po jų kviečiame į suneštinę agapę koridoriuje, jeigu norėtumėte prisidėti prie šventinio stalo, būsime dėkingi.

Antradienį, trečiadienį, penktadienį – 18.30 val., šeštadienį – 11:30 val.
Sekmadienį  – 10.00, 12.00 (lietuvių k.) ir 18:30 val (lenkų k.)
Išpažinčių klausoma prieš kiekvienas šv. Mišias ir šeštadieniais 18.30-19.30 val.

ADVENTAS VIENUOLYNE IR BAŽNYČIOJE

  • Kalėdaičiai. Zakristijoje galite įsigyti kalėdaičių Kūčių vakarui.
  • Namų palaiminimas. Jei norėtumėte, jog šiuo laiku atvyktume palaiminti jūsų namų, galite zakristijoje užrašyti savo kontaktus, adresą ir jums tinkamą laiką.
  • Muzikinė Advento popietė. Gruodžio 18 d. po 12 val. šv. Mišių bažnyčioje vyks adventiniai skaitymai papuošti vargonų garsais ir dainomis.
  • Advento rekolekcijos bažnyčioje vyks gruodžio 20-22 d. Kviečiame jus paskutiniąją Advento savaitę kartu paruošti savo širdis Kūdikėlio Jėzaus atėjimui per mokymą, maldą, giesmę. Rekolekcijų programa – 18.30 val. šv. Mišios, po jų paskaita, adoracija, galimybė priimti susitaikinimo sakramentą. Rekolekcijas ves br. Reno Marija tema „Jėzus – mūsų guodėjas“.

AUKA BEKONTAKTĖMIS KORTELĖMIS
Atsižvelgdami į jūsų prašymus palikti auką bažnyčiai bankine kortele, bažnyčios koridoriuje įrengėme bekontakčių kortelių skaitytuvą, per kurį galėsite paaukoti 5 eurus. Jums tereikės priliesti bankinę kortelę prie skaitytuvo. Aukos dydžio pakeisti nebus galima. Dėkojame už jūsų aukas ir meldžiamės už jus!

SUDĖTINĖS ŠV. MIŠIOS
Šiemet dėl atsiradusių papildomų intencijų sudėtines šv. Mišias baigsime aukoti 2022 m. gruodžio 26 d. Broliai aukoja sudėtines šv. Mišias už gyvuosius ir mirusiuosius 5 kartus per savaitę. Viešai šios šv. Mišios yra aukojamos trečiadieniais 18.30 val.

Pradedame rinkti naują vardų sąrašą sudėtinėms šv. Mišioms, kurios bus aukojamos nuo 2023 m. sausio 2 d. Galite užrašyti savo artimųjų gyvųjų ir mirusiųjų vardus, vardų sąrašą atneškite į zakristiją arba atsiųskite mums vilnius@joanitai.org

KBK 1414: Būdama auka, Eucharistija taip pat yra aukojama norint atitaisyti gyvųjų bei mirusiųjų nuodėmes ir gauti iš Dievo dvasinių bei žemiškų gėrybių.

PASKAITŲ CIKLAS „ĮŽENGIMAS Į APOKALIPSĘ“
Sausio 27-28 d. mūsų bažnyčioje vyks paskaitų ciklo „Įžengimas į apokalipsę“ ketvirtoji dalis su šv. Jono kongregacijos broliu Alain-Marie de Lassus. Šis brolis yra bažnyčios teologijos daktaras, besigilinantis ir rašantis apie Apreiškimą Jonui.

Laukiame visų, besidominčių Šventojo Rašto tekstais ir norinčius giliau pažinti Apreiškimą Jonui, net jei ir nedalyvavote pirmuosiuose cikluose. Ketvirtąją dalį tęsime nuo Apreiškimo Jonui knygos aštuntojo skyriaus „Keturi pirmieji trimitai“. Registracija joanitai.org