Švč. Sakramento adoracija

Nuolatinės adoracijos koplytėlė

Kur dieną naktį vyksta nepertraukiama Eucharistinio Jėzaus adoracija.
Kviečiame prisijungti.

Dienos valandos:
Birutė Tunkevičienė
tel. nr.: 865649693, el. paštas: birutemarija.t@gmail.com

Nakties valandos:
Egidijus (ir Santa)
tel. nr.:8 607 65342, el. paštas: naktine.adoracija@gmail.com

Adoruotojų liudijimai:

  • „Susitikimo su Viešpačiu valanda man yra tikra malonė, leidžianti giliai patirti Jo ramybę, džiaugsmą ir meilę, pajausti stiprybę teikiantį Jėzaus artumą.”
  • „Patyręs Viešpaties malonę, įgijau drąsos gyventi. Jaučiuosi prabudęs, imu matyti, kaip Dievas veikia mano gyvenime. Garbinti Jėzų Švč. Sakramente man tapo lygiai svarbu, kaip valgyti ar kvėpuoti.”
  • „Būtent per garbinimo valandą supratau, jog Dievas mane myli labai asmeniškai, kaip savo artimiausią draugą – myli taip, tarsi būčiau vienintelis žmogus pasaulyje.”
  • „Kai įsipareigoju Jėzui, galiu būti tikras, kad ir Jis man įsipareigoja.”
  • „Štai aš esu su jumis per visas dienas iki pasaulio pabaigos”(Mt 28,20).

Mūsų vienuolyne Švč. Jėzaus Širdies koplytėlėje adoracija vyksta nuolat, visą parą. Kviečiame ir Jus atsiliepti į Šv. Tėvo troškimą nuolat garbinti Jėzų Švč. Sakramente.

Bet ateis valanda – jau dabar ji yra, – kai tikrieji garbintojai šlovins Tėvą dvasia ir tiesa. Ir pats Tėvas tokių garbintojų ieško.“ (Jn 4, 23)

Jūsų viena valanda, padovanota Jėzui kartą per savaitę, ypač nakties metu, suteiktų Jo Širdžiai didelį džiaugsmą, o mums visiems malonę Vilniaus mieste nepaliaujamai garbinti Viešpatį. Jis mus kviečia: „Likite čia ir pabudėkite kartu su manimi“. (Mt 26, 38)

Visą amžinybę Jus svaigins Viešpaties Meilė, nes žemėje pasirinkote kas savaitę vieną valandą praleisti su Juo Švč. Sakramente. Švč. Sakramento garbinimas yra kiekvieno krikščionio pašaukimas, nes buvodami prie Jėzaus užmezgame su Juo asmeninį santykį, vienijamės tarpusavyje ir kuriame dieviškos meilės saitais jungiamą bendruomenę.

Eucharistija atneša į žmonių širdis ramybę. Todėl „nėra veiksmingesnio bei patikimesnio būdo pasiekti tvirtą bei ilgalaikę taiką pasaulyje, kaip Švč. Sakramento garbinimas”. (Šv. Jonas Paulius II). Garbindamas krikščionis slėpiningai prisideda prie pasaulio esminio perkeitimo ir Evangelijos daiginimo, nes kiekvienas, kuris meldžia Išganytoją, savimi patraukia ir pakylėja prie Dievo visą pasaulį. Budėdami prie Viešpaties, mes su Juo pažindiname tuos, kurie Jo dar nepažįsta, arba yra tolimi.

Vien žmogiški sprendimai nebegali pasiūlyti išeities šiandieniniam pasauliui. Mums reikalingas dieviškas proveržis: tikime, kad jį gali atverti nepaliaujamas Švč. Sakramento garbinimas. Kai meldžiamės prie Švč. Sakramento, tobuliausia garbintoja Mergelė Marija pasiima mus į savo Širdį. Todėl Jėzus priima mūsų maldą taip, tarsi ji sklistų iš pačios Jo Švč. Motinos Širdies.