Skelbimai. Sausio 8-14 d.

SKELBIMAI
LITURGIJA
Antradienį, trečiadienį, penktadienį – 18.30 val., šeštadienį – 11:30 val.
Sekmadienį  – 10.00, 12.00 (lietuvių k.) ir 18:30 val. (lenkų k.).
Išpažinčių klausoma prieš kiekvienas šv. Mišias ir šeštadieniais 18.30-19.30 val.

JAUNIMO IR SUAUGUSIŲJŲ ALFA KURSAS MŪSŲ VIENUOLYNE
Naujas jungtinis Alfa kurso sezonas mūsų vienuolyne startuoja jau sausio 26 d., ketvirtadieniais 18.20 val., Jono Pauliaus II salėje, II aukšte. Pasileiskime kartu į (ne)paprastą 12 susitikimų kelionę, kurioje kartu kelsime ir ieškosime atsakymų į svarbiausius gyvenimo bei tikėjimo klausimus. Susitikimų metu vyks paskaitos, pasidalinimų grupelės ir bendrystės laikas. Kviečiame užsiregistruoti čia: joanitai.org/alfa-kursas/

PASKAITŲ CIKLAS „ĮŽENGIMAS Į APOKALIPSĘ“
Sausio 27-28 d. mūsų bažnyčioje vyks paskaitų ciklo „Įžengimas į apokalipsę“ ketvirtoji dalis su šv. Jono kongregacijos broliu Alain-Marie de Lassus. Šis brolis yra bažnyčios teologijos daktaras, besigilinantis ir rašantis apie Apreiškimą Jonui.

Laukiame visų, besidominčių Šventojo Rašto tekstais ir norinčius giliau pažinti Apreiškimą Jonui, net jei ir nedalyvavote pirmuosiuose cikluose. Ketvirtąją dalį tęsime nuo Apreiškimo Jonui knygos aštuntojo skyriaus „Keturi pirmieji trimitai“. Registracija joanitai.org

NUOLATINĖ ADORACIJA
Atsirado du laisvi laikai adoruoti Viešpatį dienos metu:
– ketvirtadieniais nuo 17 iki 18 val.
– penktadieniais nuo 16 iki 17 val.
Jeigu norėtumėte įsipareigoti, kreipkitės į Birutę. Tel. 8 656 49693, el. p. birutemarija.t@gmail.com

SUTVIRTINIMO KURSAI SUŽADĖTINIAMS
Kursai prasideda 2023 kovo 14 d., antradieniais, 18.30 val. Susitikimų datas ir registraciją rasite čia: joanitai.org/sutvirtinimas-suzadetiniams/
Šis kursas yra skirtas abiems sužadėtiniams, net jei vienas iš jūsų jau turi Sutvirtinimo sakramentą. Tai padės kartu keliauti į Santuokos sakramentą, kartu ieškoti atsakymų į svarbiausius kylančius klausimus.

NAMŲ PALAIMINIMAS
Jei norėtumėte, jog šiuo laiku atvyktume palaiminti jūsų namų, galite zakristijoje užrašyti savo kontaktus, adresą ir jums tinkamą laiką.

ŠLOVINIMO VAKARAS
Sausio 17 d., antradienį, kviečiame susitikti Švč. Sakramento prieglobstyje, maldoje ir giesmėje. Po 18:30 val. šv. Mišių vyks Švč. Sakramento adoracija su šlovinimo giesmėmis, bus galimybė prieiti išpažinties bei užtarimo maldos.