Skelbimai gegužės 2 – 9d.

Gegužės mėnuo skirtas Švč. Mergelės Marijos garbei. Gegužinės pamaldos – tradicinės pamaldos, vykstančios kiekvieną dieną visą gegužės mėnesį ir skirtos Švč. Mergelės Marijos pagarbinimui. Jų metu giedama Mergelės Marijos litanija, skaitomos maldos ir užbaigiama tradicine giesme „Sveika, Marija, Motina Dievo“.

 

LITURGIJA

Pirmadienį, Antradienį, Trečiadienį, Ketvirtadienį, Penktadienį – 18.30 val. Šeštadienį – 11:30 val.

Sekmadienį  – 10.00, 12.00 (lietuvių k.) ir 18:30 val (lenkų k.)

Šv. Mišiose galite dalyvauti ir www.youtube.com/Joanitai 

Nuo gegužės 2 d. (sekmadienio) šv. Komuniją dalinsime tik po šv. Mišių, nebedalinsime jos kas pusvalandį. Iki 18 val. bažnyčioje Švč. Sakramento adoracija.

 

Išpažinčių klausoma prieš kiekvienas šv. Mišias ir:

Antradienį 17.30 – 18.30 val., Šeštadienį 18.30 – 19.30 val.

 

Gegužės 3 d. Šv. Pilypas ir Jokūbas, apaštalai.

Gegužės 8 d. šv. Jono teologo minėjimas. Šv. Jonas evangelistas yra rytų ir vakarų bažnyčios tradicijoje pripažintas kaip įsikūnijusio žodžio ir eucharistijos skelbėjas. Jis yra mūsų bendruomenės ir vienuolyno globėjas. Į šv. Joną ypatingai melsimės per šv. Mišias 11:30 ir maldos vakarą 18:30.

Gegužės 9 d. 14.30 val. antroji vaikų grupė priims pirmąją komuniją. Jie atliks savo pirmąją išpažintį šeštadienį. Labai džiaugiamės, kad vaikai priima Kristų į savo gyvenimą ir prašome jūsų maldos už juos. Sekmadienį pirmąją komuniją priims 18 vaikų.

Gegužės 22 d. kviečiame į Sekminių Vigiliją 18 val.

 

ŠEIMŲ FESTIVALIO SAVANORIAI

Su didžiausiu nekantrumu norime Jums pasakyti, jog savanorių registracija 2021 m. šeimų festivalyje ATIDARYTA! Tad jei Tau 18-30 metų ir esi laisvas liepos 11-18 dienomis (su pasiruošimu), nedvejok

ir prisijunk prie šio nuotykio. Šioje savanorystėje mes leisime laiką su vaikais, mokysimės, mėgausimės nuostabia Mardasavo gamta ir, žinoma, visi kartu keliausime maldos bendrystėje. Drąsos, mes Tavęs labai laukiam! Registracija: https://www.joanitai.org/seimu-festivalis-2021/

 

ŠV. JONO TEOLOGO IR PIRMOSIOS KOMUNIJOS MALDOS VAKARAS

Kviečiame į maldos vakarą, kuris vyks gegužės 8 d. 18:30 val. Bus užtarimo malda, adoracija, išpažintys. Vaikai vakaro metu pirmą kartą priims atgailos sakramentą.

 

RINKLIAVA

Prie rinkliavos galima prisidėti broliams pervedus internetu:

Juridinis pavadinimas:  Šv. Jono kongregacijos Vilniaus vienuolynas
Juridinis kodas: 192060790    Bankas: SEB   Sąskaitos numeris: LT70 7044 0600 0120 8428

 

PAGALBA

Kviečiame prisidėti prie vienuolyno aplinkos tvarkymo, kas mėgsta dirbti su gėlėmis, sode, prašome kreiptis į br. Dismą ir su juo suderinti tinkamą laiką (+370 641 66 329). Sode darbai būtų po pietų.

Taip pat reikalinga pagalba tvarkant vienuolyną ir bažnyčią. Susisiekite su br. Jurgiu (+370 600 87 627)

 

SUDĖTINĖS MIŠIOS

Broliai aukoja sudėtines šv. Mišias už gyvuosius ir mirusiuosius 5 kartus per savaitę. Viešai šios šv. Mišios yra aukojamos trečiadieniais 18.30 val. Sudėtinės šv. Mišios bus aukojamos nuo 2021 m. liepos 1 d. – 2021 m. gruodžio 31 d.  Mišių auka – tai pats Kristus kuris aukojasi už mus. Galime užrašyti savo artimųjų ar savo vardus. Vardų sąrašą galite atnešti į zakristiją arba siųsti mums vilnius@joanitai.org

 

KNYGA „LYTĖJIMAS“

Mūsų bendruomenės narė išleiso knygą „Lytėjimas“, ją galite įsigyti knygynėlyje pas Petrą.

 

„Žodis yra gyvas“, – teigia Dalia Morozovaitė, aktorė, kūrėja, mama. „Norėdama persikūnyti į kuriamą personažą, turiu suprasti ir pažinti žmogų. Priimti ir pamilti jį. Tačiau norint pažinti kitą, pirmiausia reikia pažinti save. Ieškojau saviraiškos formos, kurioje susilietų psichologija, sielovada, literatūra ir teatras. Norėjosi dovanoti žmonėms tai, ko pati ilgai ieškojau – nusiraminimą, širdies paguodą, poilsį sielai. Susitelkiau į sąvoką meno terapija, o tada jau pati širdis padiktavo formą – poezija.“

Dalia Morozovaitė yra įsitikinusi, kad žodis turi galią. Parinktas su meile ir tinkamai pasakytas, jis ir glosto, ir gaivina, ir guodžia, ir gydo. „Žodis skverbiasi iki sielos gelmių ir myluoja sužeistą širdį. Tai tarsi malda ir dėkojimas. Tai dalijimasis tuo, ką turiu geriausia“, – teigia autorė.

„Lytėjimas“ – pirmoji Dalios Morozovaitės knyga. Ji tiks skaityti nesumeluoto gyvenimo besiilginčiam žmogui, kuris tiki meile, paprastumu, nuoširdumu ir bendryste.

 

Knygynėlyje taip pat bus ir Katalikų pasaulio naujienų: Dykumos tėvų posakiai, Kova su pykčiu, Dulkelytė: Šv. Nukryžiuoo Jėzaus Marijos mintys,

PADĖKA

Dėkojame visiems atsišaukusiems į kvietimą pavasarinei talkai. Ačiū jums už darbą ir skirtą laiką, mums tai labai daug reiškia. Mes už Jus meldžiamės ir dėkojame Dievui