Šeimų Festivalis 2021

REGISTRACIJA Į ŠIŲ METŲ FESTIVALĮ BAIGTA

Mielos šeimos, 2021 m. liepos 14 – 18 d. kviečiame Jus į festivalį
LAUDATO SI’ „Būk pagarbintas per sesę Žemę!“
su Šv. Jono šeima Varėnos raj., Mardasave.

Nors dėl epidemijos situacija nėra stabili, mes norime organizuoti iš anksto, vildamiesi, kad viskas susitvarkys iki stovyklos. Patikime tai Dievo Apvaizdai!

Festivalio tikslas – grįžti prie šaltinio: vesti šeimas į bendrystę su Viešpačiu per Šv. Mišias ir Švč. Sakramento adoraciją, Dievo Žodžio skaitymą, liturgines valandas; vesti į evangelinį Dievo meilės, bendrystės ir tarnystės džiaugsmą, Popiežiaus Pranciškaus enciklikos “Laudato si” šviesoje. Diskusijos, vaidinimai, maudynės, naktiniai žygiai, vakaronės…

 REGISTRACIJA : 

●    Priimami tik tie, kurie dalyvauti gali visą festivalio laikotarpį (liepos 14 – 18 d.)

●    Dalyvavimo įnašas yra: 1 suaugusiajam  – 50 eur, pirmajam vaikui – 30 eur, antrajam vaikui – 20 eur, visiems kitiems vaikams – po 10 eur. Vaikams iki 2 metų – nemokama.

●    Apie mokesčio eigą sužinosite užpildę anketą (žr. žemiau) ir gavę registracijos el-pašto laišką, kur bus jūsų prašoma sumokėti avansinį įnašą (45 eur).

●    Festivalio metu nebus galimybės susimokėti.

●    Negalima skirstyti už atskiras dienas. Mokame už visą festivalio trukmę.

●    Jeigu Festivalis būtų atšaukiamas, pervesti pinigai bus sugrąžinti šeimoms.

Dalyvių skaičius ribotas. Anketą prašome kuo greičiau užpildyti.

●    Tėvų prašysime kiekvieną dieną padėti paruošti vieną valgį.

●    Tėvų prašysime įsirašyti į nuolatinę adoraciją (bent vieną sykį per festivalį).

●    Dėmesio! Šunys į festivalį nepriimami!

●    Paaugliai priimami iki 17 m.

●     Kiekvieną dieną bus aukojamos šv. Mišios – tai toks dienos kulminacinis taškas. Bus ruošiamas atskiras pamokslėlis vaikams. Todėl tėvelių labai prašytume pasirūpinti, kad vaikai dalyvautų šv. Mišiose, o ne užsiimtų kita veikla, kuri gali blaškyti kitus vaikus, kurie dalyvaus Mišių aukoje.

Kylant daugiau klausimų kreipkitės į Sandrą: 8 6 12 12 918 arba rašyti registracija.broliai@gmail.com 

Melskimės kartu už ateinantį festivalį ir už šeimas, kurios jame dalyvaus!

 

 


Šv. Jono broliai, seserys ir talkininkai

Su džiaugsmu skubame paskelbti šeimų festivalio savanorių registracijos pradžią!
Jeigu tau 18-30 metų, esi pasiruošęs savaitę vasaros viduryje (liepos 12-18 dienomis, įskaitant pasiruošimą) praleisti ypatingoje artumoje su Dievu, gamta, vaikų siautuliu ir marga joanitų bendruomene, laukiam tavęs!

REGISTRACIJA

Kylant daugiau klausimų kreipkitės į Giedrę: kederytegiedre@gmail.com 


2021 m. Šeimų festivalio nuotraukų albumą rasite čia.

2020 m. Šeimų festivalio nuotraukų albumą rasite čia.

2019 m. Šeimų festivalio nuotraukų albumą rasite čia.


Šeimų festivalis kartu su Šv. Jono šeima “Daugiau nebegaliu”. Mardasavas, 2017