Skelbimai balandžio 25 – gegužės 2 d.

Pirmadienį, Antradienį, Trečiadienį, Ketvirtadienį, Penktadienį – 18.30 val. Šeštadienį – 11:30 val.

Sekmadienį  – 10.00, 12.00 (lietuvių k.) ir 18:30 val (lenkų k.)

Šv. Mišiose galite dalyvauti ir www.youtube.com/Joanitai 

Nuo gegužės 2 d. (sekmadienio) šv. Komuniją dalinsime tik po šv. Mišių, nebedalinsime jos kas pusvalandį. Iki 18 val. bažnyčioje Švč. Sakramento adoracija.

 

Išpažinčių klausoma prieš kiekvienas šv. Mišias ir:

Antradienį 17.30 – 18.30 val., Šeštadienį 18.30 – 19.30 val.

 

Balandžio 29 d. Šv. Kotryna Sienietė, mergelė, Bažnyčios mokytoja, Europos globėja.

Gegužės mėnuo skirtas Švč. Mergelės Marijos garbei. Gegužinės pamaldos – tradicinės pamaldos, vykstančios kiekvieną dieną visą gegužės mėnesį ir skirtos Švč. Mergelės Marijos pagarbinimui. Jų metu giedama Mergelės Marijos litanija, skaitomos maldos ir užbaigiama tradicine giesme „Sveika, Marija, Motina Dievo“.

Gegužės 1 d. 14.30 val. pirma vaikų grupė priims pirmąją komuniją. Jie atliks savo pirmąją išpažintį penktadienį. Labai džiaugiamės, kad vaikai priima Kristų į savo gyvenimą ir prašome jūsų maldos už juos. (vnt)

 

PRAŠYMAS SKIRTI 1,2 %

Prašome skirti 1,2 % nuo jūsų GPM (gyventojų pajamų mokesčio) bažnyčiai ir vienuolynui išlaikyti.

Mūsų bendruomenė gyvena iš tikinčiųjų aukų, todėl drįstame prašyti jūsų paramos ir su malda nuoširdžiai dėkojame. Už mūsų geradarius kiekvieną mėnesį aukojame šv. Mišias jų intencijomis.

Dėkojame už jūsų paramą 2020 m. Gavome 11765,30 Eur, kurie padėjo mums pabaigti tvarkyti vargonus, padaryti naujus suolus koplyčioje, įrengti naujas dirbtuves, išdažyti nuolatinės adoracijos koplyčią, sutvarkyti joje vėdinimo sistemą, atnaujinti garažą. Be jūsų pagalbos vienuolynas neišsilaikys!

Šiais metais planuojame atnaujinti pievą ir pasirūpinti sodu, pakeisti grindis studentų bendrabutyje ir bažnyčios tambūre, perdažyti keletą kambarių, pakeisti tvoros duris ir tęsti bažnyčios restauravimo darbus.

Prašymo formą galite pateikti arba internetu per VMI svetainę www.deklaravimas.vmi.lt., arba užpildę popierinę formą ir ją atnešę į Zakristiją. Daugiau informacijos rasite mūsų puslapyje joanitai.org (Pagalba broliams)

5 langelis: 2020, 6S langelis: pažymėti varnele,

Paramos gavėjas 192060790, 1,2 proc, Mokestinį laikotarpį galite užrašyti iki 2024 metų

Prašymo formas turite pateikti ne vėliau kaip iki š. m. gegužės 1 d.

 

RINKLIAVA

Prie rinkliavos galima prisidėti broliams pervedus internetu:

Juridinis pavadinimas:  Šv. Jono kongregacijos Vilniaus vienuolynas
Juridinis kodas: 192060790    Bankas: SEB   Sąskaitos numeris: LT70 7044 0600 0120 8428

 

PADĖKA

Dėkojame visiems atsišaukusiems į kvietimą pavasarinei talkai. Ačiū jums už darbą ir skirtą laiką, mums tai labai daug reiškia. Mes už Jus meldžiamės ir dėkojame Dievui

 

KNYGA „LYTĖJIMAS“

Mūsų bendruomenės narė išleiso knygą „Lytėjimas“, ją galite įsigyti knygynėlyje pas Petrą.

 

„Žodis yra gyvas“, – teigia Dalia Morozovaitė, aktorė, kūrėja, mama. „Norėdama persikūnyti į kuriamą personažą, turiu suprasti ir pažinti žmogų. Priimti ir pamilti jį. Tačiau norint pažinti kitą, pirmiausia reikia pažinti save. Ieškojau saviraiškos formos, kurioje susilietų psichologija, sielovada, literatūra ir teatras. Norėjosi dovanoti žmonėms tai, ko pati ilgai ieškojau – nusiraminimą, širdies paguodą, poilsį sielai. Susitelkiau į sąvoką meno terapija, o tada jau pati širdis padiktavo formą – poezija.“

Dalia Morozovaitė yra įsitikinusi, kad žodis turi galią. Parinktas su meile ir tinkamai pasakytas, jis ir glosto, ir gaivina, ir guodžia, ir gydo. „Žodis skverbiasi iki sielos gelmių ir myluoja sužeistą širdį. Tai tarsi malda ir dėkojimas. Tai dalijimasis tuo, ką turiu geriausia“, – teigia autorė.

„Lytėjimas“ – pirmoji Dalios Morozovaitės knyga. Ji tiks skaityti nesumeluoto gyvenimo besiilginčiam žmogui, kuris tiki meile, paprastumu, nuoširdumu ir bendryste.