Uncategorized

Homilijų įrašai

Posted on

Mūsų puslapyje galite pasiklausyti naujausių homilijų įrašų. Arkyvysk. Gintaro Grušo mokymas apie Eucharistiją. Akademinio jaunimo atsinaujinimo diena lapkričio 11 d. http://www.joanitai.org/media-rekolekcijos/ T. Jurgio CSJ sekmadienio homilija lapkričio 12 d. http://www.joanitai.org/media-homilijos/

Uncategorized

SKELBIMAI XXXII EILINIS SEKMADIENIS 2017 m. lapkričio 12 d.

Posted on

Šiandien 13.15 val. (po šv. Mišių), giedos Sigutė Trimakaitė (sopranas). Nuoširdžiai kviečiame! Programa pagal lietuvių ir užsienio autorių kūrinius: J.S.Bach, J.Dowland, O.Messiaen, Bronius Kutavičius, Vytautas Germanavičius, Šarūnas Nakas, Antanas Šimkus, Dainius Gintalas, Gintautas Trimakas ir kt. Po koncerto bus galima paaukoti vargonams.   LITURGIJA Šiandien prasideda Aušros Vartų atlaidai. Kviečiame dalyvauti! Programą rasite ant lentos […]

Uncategorized

Catholicism – lapkričio 11 d.

Posted on

  Šio susitikimo tema  – „Neapsakomas Dievo slėpinys“. Taip pat, žiūrėsime jau trečią dokumentinio filmo „Catholicism“ („Katalikybė“) dalį. Ar galime įrodyti, kad Jis egzisuoja? Kaip dėl blogio? Jei Dievas tikrai yra, kaip tuomet gali egzistuoti blogis? Švč. Trejybės klausimas. Kaip Dievas gali būti 3 ir 1 tuo pačiu metu? Pradžia 8.15 val.  Jono Pauliaus II salėje, […]

Uncategorized

SKELBIMAI XXXI EILINIS SEKMADIENIS 2017 m. lapkričio 5 d.

Posted on

LITURGIJA – Lapkričio 6 d., Vėlinių oktavos pirmadienį, šv. Misios 18.30 val. – Lapkričio 8 d., trečiadienį, vaikų adoracijos NEBUS. – Lapkričio 9 d., ketvitadienį, – Laterano bazilikos Pašventinimas. – Lapkričio 10 d., penktadienį, – šv. Leonas Didysis, popiežius, Bažnyčios mokytojas. – Lapkričio 11 d., penktadienį, – šv. Martynas Turietis, vyskupas. – Lapkričio 12 d. […]

Uncategorized

Choro „Adoramus“ koncertas

Posted on

Choras „Adoramus“ maloniai kviečia dvi lapkričio sekmadienio popietes praleisti klausantis senosios sakralinės muzikos. Lauksime Jūsų Kazimiero bažnyčioje 5 d. 13 val. ir Išganytojo bažnyčioje 19 d. 13 val.  

Uncategorized

„SAKRALINĖ MUZIKA SKLIAUTUOSE“ – Lapkričio 12d.

Posted on

  KLASIKINĖS MUZIKOS PROGRAMA VILNIUJE  2017 m. lapkričio 12 d. (sekmadienį), 13.15 val. (Po Šv.Mišių). Vilniaus Šv. Jono brolių vienuolynas, Išganytojo bažnyčia, Antakalnio g. 27, VILNIUS  „SAKRALINĖ MUZIKA SKLIAUTUOSE “ Tarptautinių konkursų laureatė Sigutė Trimakaitė (sopranas). Programa pagal lietuvių ir užsienio autorių kūrinius: J.S.Bach, J.Dowland, O.Messiaen, Bronius Kutavičius, Vytautas Germanavičius, Šarūnas Nakas, Antanas Šimkus, Dainius Gintalas, Gintautas Trimakas ir […]

Uncategorized

SKELBIMAI XXX EILINIS SEKMADIENIS 2017 m. spalio 29 d.

Posted on

LITURGIJA Spalis – Švč. Mergelės Marijos Rožinio mėnuo. Sekmadienį po 10 val. Mišių kartu kalbėsime Rožinį (bažnyčioje). Antradieniais po Mišių sukalbėsime vieną paslaptį. – Spalio 31 d., antradienį, po jaunimo šv. Mišių – šlovinimas ir jaunimo susitikimas. – Lapkričio 1 d., trečiadienį, – VISI ŠVENTIEJI. ŠV. MIŠIOS 12. 00 VAL . 10.00 VAL. MIŠIŲ NĖRA. […]

Uncategorized

VĖLINIŲ AŠTUONDIENIS Lapkričio 1 – 8 d.

Posted on

  Mielieji, maloniai kviečiame visus kartu paminėti maldų už mirusius aštuondienį. Prie bažnyčios įėjimo rasite lapus, kur galite surašyti mirusiųjų artimųjų vardus, ‒ jį įdėkite į voką ir atneškite į zakristiją. Lapkričio 1 d. jūsų intencijos bus padėtos prie altoriaus ir visą Vėlinių aštuondienį, lapkričio 1 – 8 d., visos šv. Mišios bus aukojamos jūsų […]