Skelbimai. Sausio 3-9 d.

LITURGIJA
Antradienį, trečiadienį, ketvirtadienį, penktadienį – 18.30 val., šeštadienį – 11:30 val.
Sekmadienį  – 10.00, 12.00 (lietuvių k.) ir 18:30 val (lenkų k.)
Šv. Mišiose galite dalyvauti ir www.youtube.com/Joanitai

Šią savaitę nebus adoracijos prieš šv. Mišias, ketvirtadienį 20 val. ir šeštadienį 18.30 val.

Sausio 6 d. Kristaus Apsireiškimas (Trys Karaliai), šv. Mišios 18.30 val.

Šventojo Tėvo intencija sausio mėnesiui: Melskimės už visus dėl religijos diskriminuojamus ir persekiojamus žmones, kad visuomenės, kuriose jie gyvena, pripažintų jų teises ir kilnumą, kylantį iš visų žmonių brolystės.

SINODAS „DĖL SINODINĖS BAŽNYČIOS. BENDRYSTĖ. DALYVAVIMAS. MISIJA“
Šiandien pradedame Sinodinį kelią, kuriuo popiežius kartu kviečia eiti kiekvieną. Melsdžiamės už Bažnyčią ir besiruošiančias grupes mūsų vienuolyne: jaunimo grupė su Andriumi, suaugusiųjų maldos grupė su Voldemaru, Beta kursas su Astrida ir adoruotojai su Egidijum ir Santa. Jūs galite prisijungti prie kiekvienos grupės. Sinodo tikslas – ne mokymas, ar sužinojimas daugiau, tai įsiklausymas ir atpažinimas, ką Viešpats mums sako šiandien, dalyvavimas Bažnyčios augime ir atsinaujinime.

Pagal pateiktas temas grupės stengsis atsakyti į Bažnyčiai rūpimus klausimus. Kviečiame į susitikimą sausio 16 d. (13:30 val. Jono Pauliaus II salėje). Visą temų ir datų tvarkaraštį rasite joanitai.org/sinodas/ Daugiau informacijos: Voldemaras 86 712 688, voldemaras.g@gmail.comhttps://sinodas.katalikai.lt/

SUDĖTINĖS ŠV. MIŠIOS
Šiemet dėl atsiradusių papildomų intencijų sudėtines šv. Mišias baigsime aukoti 2022 m. sausio 29 d. Broliai aukoja sudėtines šv. Mišias už gyvuosius ir mirusiuosius 5 kartus per savaitę. Viešai šios šv. Mišios yra aukojamos trečiadieniais 18.30 val.

Pradedame rinkti naują vardų sąrašą sudėtinėms šv. Mišioms, kurios bus aukojamos nuo 2022 m. vasario 1 d. Iki tol patikslinsime pabaigos datą. Galite užrašyti savo artimųjų gyvųjų ir mirusiųjų vardus, vardų sąrašą atneškite į zakristiją arba atsiųskite mums vilnius@joanitai.org

KBK 1414: Būdama auka, Eucharistija taip pat yra aukojama norint atitaisyti gyvųjų bei mirusiųjų nuodėmes ir gauti iš Dievo dvasinių bei žemiškų gėrybių.

RINKLIAVA
Prie rinkliavos galima prisidėti broliams pervedus internetu:
Juridinis pavadinimas:  Šv. Jono kongregacijos Vilniaus vienuolynas
Juridinis kodas: 192060790    Bankas: SEB
Sąskaitos numeris: LT70 7044 0600 0120 8428