Skelbimai. IV Advento savaitė

LITURGIJA
Adventas turi dvejopą pobūdį: pasirengimą Kalėdų iškilmėms, kada pagarbiai minimas Dievo Sūnaus pirmasis atėjimas pas žmones, ir kartu prisiminimą, jog reikia laukti Kristaus antrojo atėjimo pasaulio pabaigoje. Dėl šių dviejų priežasčių adventas yra maldingo ir džiugaus laukimo metas. Jis prasideda I Vakarine to sekmadienio, kuris esti lapkričio 30 dieną arba jai artimiausias, ir baigiasi prieš Kristaus Gimimo I Vakarinę“.

Gruodžio 20, 23, 24 d., Rarotų šv. Mišios – 7:00 val.
Gruodžio 20-22 d., šv. Mišios18.30 val., po jų paskaitos, adoracija su giesmėmis, išpažintys
Gruodžio 24 d., Šv. Kalėdų nakties šv. Mišios – 22:00 val., po jų kviečiame į suneštinę agapę koridoriuje,
jeigu norėtumėte prisidėti prie šventinio stalo, būsime dėkingi.
Gruodžio 25 d., Šv. Kalėdų šv. Mišios – 7:15, 10 ir 12:00 val. (LT), 18:30 (PL)
Gruodžio 26 d., Šv. Šeima, šv. Mišios – 10:00 ir 12:00 val. (LT), 18:30 val. (PL)
Gruodžio 27 d., Šv. Jonas evangelistas – mūsų bendruomenės globėjas, šv. Mišios – 18:30 val., po jų kviečiame į suneštinę agapę koridoriuje, jeigu norėtumėte prisidėti prie šventinio stalo, būsime dėkingi.
Gruodžio 28 d., Šv. Nekaltieji Vaikeliai, kankiniai, šv. Mišios – 18:30 val.
Gruodžio 29 d., trečiadienį, šv. Mišios – 18:30 val.
Gruodžio 30 d., ketvirtadienį, šv. Mišios – 18:30 val.
Gruodžio 31 d., šv. Mišios 18:30 val.; padėkos už 2021 metus šv. Mišios – 22:00 val.,
po jų adoracija su giesmėmis, kviečiame į suneštinę agapę koridoriuje, jeigu norėtumėte prisidėti prie šventinio stalo, būsime dėkingi.
Sausio 1 d., Švč. Mergelė Marija, Dievo Gimdytoja, šv. Mišios 12:00 val. (LT), 18:30 val. (PL).
ŠIĄ DIENĄ NĖRA ŠV. MIŠIŲ 10 VAL.
Sausio 2 d. sekmadienį, šv. Mišios – 10:00, 12:00 val. (LT) ir 18:30 val. (PL)

Šv. Mišiose galite dalyvauti ir www.youtube.com/Joanitai

Išpažinčių klausoma prieš kiekvienas šv. Mišias ir šeštadieniais 18.30-19.30 val.

SINODAS „DĖL SINODINĖS BAŽNYČIOS. BENDRYSTĖ. DALYVAVIMAS. MISIJA“
Šiandien pradedame Sinodinį kelią, kuriuo popiežius kartu kviečia eiti kiekvieną. Melsdžiamės už Bažnyčią ir besiruošiančias grupes mūsų vienuolyne: jaunimo grupė su Andriumi, suaugusiųjų maldos grupė su Voldemaru, Beta kursas su Astrida ir adoruotojai su Egidijum ir Santa. Jūs galite prisijungti prie kiekvienos grupės. Sinodo tikslas – ne mokymas, ar sužinojimas daugiau, tai įsiklausymas ir atpažinimas, ką Viešpats mums sako šiandien, dalyvavimas Bažnyčios augime ir atsinaujinime.

Pagal pateiktas temas grupės stengsis atsakyti į Bažnyčiai rūpimus klausimus. Pirmieji susitikimai jau sausio 2 d. (11 val. Šv. Jono menėje) ir sausio 16 d. (13:30 val. Jono Pauliaus II salėje). Visą temų ir datų tvarkaraštį rasite joanitai.org Daugiau informacijos: Voldemaras 86 712 688, voldemaras.g@gmail.com, https://sinodas.katalikai.lt/

SUDĖTINĖS ŠV. MIŠIOS
Šiemet dėl atsiradusių papildomų intencijų sudėtines šv. Mišias baigsime aukoti 2022 m. sausio 29 d. Broliai aukoja sudėtines šv. Mišias už gyvuosius ir mirusiuosius 5 kartus per savaitę. Viešai šios šv. Mišios yra aukojamos trečiadieniais 18.30 val.

Pradedame rinkti naują vardų sąrašą sudėtinėms šv. Mišioms, kurios bus aukojamos nuo 2022 m. vasario 1 d. Iki tol patikslinsime pabaigos datą. Galite užrašyti savo artimųjų gyvųjų ir mirusiųjų vardus, vardų sąrašą atneškite į zakristiją arba atsiųskite mums vilnius@joanitai.org

KBK 1414: Būdama auka, Eucharistija taip pat yra aukojama norint atitaisyti gyvųjų bei mirusiųjų nuodėmes ir gauti iš Dievo dvasinių bei žemiškų gėrybių.

PADĖKA
Praėjusį sekmadienį iš jūsų aukų buvo surinkti 1802 eurai Caritas tarnystei ir veiklai paremti. Nuoširdžiai dėkojame už jūsų pagalbą, aukas ir maldas!

RINKLIAVA
Prie rinkliavos galima prisidėti broliams pervedus internetu:
Juridinis pavadinimas:  Šv. Jono kongregacijos Vilniaus vienuolynas
Juridinis kodas: 192060790    Bankas: SEB
Sąskaitos numeris: LT70 7044 0600 0120 8428