Skelbimai. Sausio 9-16 d.

LITURGIJA
Antradienį, trečiadienį, ketvirtadienį, penktadienį – 18.30 val., šeštadienį – 11:30 val.
Sekmadienį  – 10.00, 12.00 (lietuvių k.) ir 18:30 val (lenkų k.)
Šv. Mišiose galite dalyvauti ir www.youtube.com/Joanitai

Išpažinčių klausoma prieš kiekvienas šv. Mišias ir šeštadieniais 18.30-19.30 val.

KVIEČIAME Į KONCERTĄ
Sausio 11 d., antradienį, po 18.30 val. šv. Mišių kviečiame jus į Tomo Bakučionio ir Jurgitos Kazakevičiūtės vargonų koncertą. Koncerto metu skambės W. A. Mozarto ir J. S. Bacho ir kitų kompozitorių kūriniai, turėsime progą išgirsti ir keletą kalėdinių kūrinių.

ALFA KURSAI MŪSŲ VIENUOLYNE
Alfa jaunimui prasidės nuo sausio 26 d. (trečiadieniais), 18.30 val.
Alfa 30+ kursai vyks nuo sausio 27 d. (ketvirtadieniais), 18.20 val.

Daugiau informacijos ir registracija:
– Alfa jaunimui – joanitai.org/alfa-jaunimui/
– Alfa 30+ – joanitai.org/alfa-kursas-suaugusiems/

SUTVIRTINIMO SAKRAMENTAS SUŽADĖTINIAMS
Sutvirtinimo kursai sužadėtiniams yra subalansuoti poroms, todėl kviečiame dalyvauti abu sužadėtinius, nepasaint to, kad kitas gali jau turėti Sutvirtinimo sakramentą. Kursai prasideda 2022 kovo 1 d. (antradienį) 18.30 val. Vilniaus Išganytojo bažnyčioje (Antakalnio g. 27), Jono Pauliaus II salėje (II aukšte).

Registracijos anketą rasite mūsų svetainėje joanitai.org
Jei turite klausimų, susisiekite vilnius@joanitai.org arba tel. nr. +370 605 01 424

SINODAS „DĖL SINODINĖS BAŽNYČIOS. BENDRYSTĖ. DALYVAVIMAS. MISIJA“
Mūsų vienuolyne yra keturios besiruošiančias grupės, prie kurių visi laisvai galite prisijungti. Jos pagal pateiktas temas stengsis atsakyti į Bažnyčiai rūpimus klausimus.

Sinodo tikslas – ne mokymas, ar sužinojimas daugiau, tai įsiklausymas ir atpažinimas, ką Viešpats mums sako šiandien. Drauge apmąstydami nueitą kelią, vadovaujami Šventosios Dvasios, galėsime pasimokyti vienas iš kito patirčių bei požiūrių. Apšviesti Dievo Žodžio ir suvienyti maldos, gebėsime atrasti procesus, žengti link gilesnės bendrystės, visapusiškesnio dalyvavimo ir didesnio atvirumo vykdant savo misiją pasaulyje.

Artimiausias susitikimas – sausio 16 d. (13:30 val. Marijos namuose, III aukšte) su Joanitų jaunimo bendruomene. Visą temų ir datų tvarkaraštį rasite joanitai.org/sinodas/
Daugiau informacijos: Voldemaras 86 712 688, voldemaras.g@gmail.comhttps://sinodas.katalikai.lt/

SUDĖTINĖS ŠV. MIŠIOS
Šiemet dėl atsiradusių papildomų intencijų sudėtines šv. Mišias baigsime aukoti 2022 m. sausio 29 d. Broliai aukoja sudėtines šv. Mišias už gyvuosius ir mirusiuosius 5 kartus per savaitę. Viešai šios šv. Mišios yra aukojamos trečiadieniais 18.30 val.

Pradedame rinkti naują vardų sąrašą sudėtinėms šv. Mišioms, kurios bus aukojamos nuo 2022 m. vasario 1 d. Iki tol patikslinsime pabaigos datą. Galite užrašyti savo artimųjų gyvųjų ir mirusiųjų vardus, vardų sąrašą atneškite į zakristiją arba atsiųskite mums vilnius@joanitai.org

KBK 1414: Būdama auka, Eucharistija taip pat yra aukojama norint atitaisyti gyvųjų bei mirusiųjų nuodėmes ir gauti iš Dievo dvasinių bei žemiškų gėrybių.

PASKAITŲ CIKLAS „ĮŽENGIMAS Į APOKALIPSĘ“
Vasario 18-19 d. mūsų bažnyčioje vyks paskaitų ciklo „Įžengimas į apokalipsę“ antroji dalis su šv. Jono kongregacijos broliu Alain-Marie de Lassus. Šis brolis yra bažnyčios teologijos daktaras, besigilinantis ir rašantis apie Apreiškimą Jonui.

Laukiame visų, besidominčių Šventojo Rašto tekstais ir norinčius giliau pažinti Apreiškimą Jonui, net jei ir nedalyvavote pirmajame cikle. Antrąją ciklo dalį tęsime nuo Apreiškimo Jonui knygos antrojo skyriaus „Laiško Efezo bendrijai“. Registracija joanitai.org

RINKLIAVA
Prie rinkliavos galima prisidėti broliams pervedus internetu:
Juridinis pavadinimas:  Šv. Jono kongregacijos Vilniaus vienuolynas
Juridinis kodas: 192060790    Bankas: SEB
Sąskaitos numeris: LT70 7044 0600 0120 8428