IV Gavėnios savaitės skelbimai

ŠVČ. SAKRAMENTO ADORACIJA BAŽNYČIOJE
Kovo 10 d., sekmadienį, nuo 13 val. iki 18 val. kviečiame užsukti į Švč. Sakramento adoraciją bažnyčioje ir pasimelsti už Bažnyčios vienybę, už taiką visame pasaulyje, už pašaukimus į kunigystę bei pašvęstąjį gyvenimą, taip pat už būsimus Respublikos Prezidento ir Seimo rinkimus. Labai kviečiame nors keletą minučių tądien tyloje pabūti su Viešpačiu.

SUSITIKIMAS SU T. FLORIAN RACINE
Kovo 11 d., pirmadienį, kviečiame į susitikimą su t. Florian Racine Vilniaus Išganytojo bažnyčioje. 18.30 val. šv. Mišios, 19.15 val. t. Florian paskaita „Kodėl ir kaip adoruoti?“ Prancūzų kunigas Florian Racine yra eucharistinės bendruomenės steigėjas. Ši bendruomenė platina eucharistinį pamaldumą, kurio pagrindas – nuolatinė Švč. Sakramento adoracija. Prieš 19 metų t. Florian lankėsi Lietuvoje, padėdamas įsteigti nuolatinę Švenčiausiojo Sakramento adoraciją mūsų bažnyčioje.

BISHOP BARRON FILMO SERIJA „KATALIKYBĖ“
Kovo 12 d. antradienį, 19:10 val. Marijos namuose, III aukšte. Filmo serijos tema „Žodis tapo kūnu, tikrąja dangaus duona: bažnyčios sakramento slėpinys ir garbinimas“. Kitos filmo serijų peržiūros vyks: 04.09; 05.14; 06.11.

SESERYS KVIEČIA Į VIDINĖS MALDOS MOKYKLĄ
Kovo 15 d., penktadienį nuo 17.45 iki 19.45 val. Šv. Jono kontempliatyviųjų seserų vienuolyne (Antakalnio g. 27, Vilnius). Kiti susitikimai vyks gegužės 24 d. ir liepos 19-21 d. Savaitgalio susitikimo programa bus skelbiama vasaros pradžioje. Daugiau informacijos: svjonoseserys.lt

ŠLOVINIMO VAKARAS
Kovo 19 d., antradienį, švęsime šv. Juozapo, Švč. Megelės Marijos sužadėtinio, iškilmę ir kviečiame susitikti Švč. Sakramento prieglobstyje, maldoje ir giesmėje. 18:30 val. šv. Mišios, 19:15 val. vyks Švč. Sakramento adoracija su šlovinimo giesmėmis, bus galimybė prieiti išpažinties bei užtarimo maldos.

KELIONĖ Į TATRUS, ZAKOPANĘ
Kalnai, malda, pažinimas ir patyrimas – nuostabi vieta augti bendrystei ir draugystei – kaip, kada ir kur? Birželio 9-16 d. kelionėje į Tatrus, Zakopanę! Kasdien kopsime į kalnus, švęsime šv. Mišias, turėsime Švč. Sakramento adoraciją, taip pat tiek dvasinį, tiek poilsinį bendrystės laiką. Kelionėje lydės br. Jurgis. Registracija ir visa informacija apie kelionę pasiekiama čia: joanitai.org/tatrai/

ŽYGIS PRANCŪZIJOS ALPĖSE DIRBANČIAM JAUNIMUI „VERSO l‘ALTO 2024“
Dirbančius 25-35 m. jaunuolius kviečiame į kelionę rugpjūčio 2-11 d. Kelionės metu galėsime dalintis tikėjimo dovana, gyvenimiškais klausimais, klausysimės šv. Jono brolio ir sesers mokymų, išgyvensime maldos bendrystę, džiaugsimės gaiviu Alpių oru bei vaizdais, įsikrausime kiekvieną dieną prie Šv. Mišių šaltinio. Kaina – 700 eur, registracija ir informacija – egle_labutyte@yahoo.com

SODAS IR ROŽĖS
Ieškome žmonių, kurie turi patirties pagelbėti broliams sode apgenėti rožes. Jeigu turite tokį talentą ir šiek tiek laiko, prieikite prie br. Jurgio arba susisiekite tel. nr. +370 600 87 627

LITURGIJA
Antradienį, trečiadienį, penktadienį – 18.30 val., šeštadienį – 11:30 val.
Sekmadienį  – 10.00, 12.00 (lietuvių k.) ir 18:30 val. (lenkų k.).

ŠV. MIŠIŲ INTENCIJOS DIEVO GAILESTINGUMO SAVAITEI
Velykų oktavos metu (nuo Velyknakčio iki Atvelykio) aukosime sudėtines šv. Mišias už gyvuosius. Neaukosime gedulingų šv. Mišių, visas 8 dienas švęsime kaip sekmadienį. Bažnyčios ir vienuolyno koridoriuose rasite vokus, į kuriuos galite surašyti Jūsų artimųjų vardus. Voką įmeskite į dėžes, esančias prie zakristijos arba bažnyčios tambūre. Gailestingumo savaitę kiekvieną dieną už Jūsų artimuosius aukosime šv. Mišias.

Šventojo Tėvo intencija kovo mėnesiui: Melskimės, kad tie, kurie įvairiuose pasaulio kraštuose rizikuoja gyvybe dėl Evangelijos, užkrėstų Bažnyčią savo drąsa, misionieriška aistra, kad brangintume kankinystės malonę.

***

Gavėnia mus ruošia į Velykų šventę. Šiame laike esame kviečiami žengti Jėzaus pėdomis, kuris gyvendamas žemėje keturiasdešimt dienų pasninkavo dykumoje, meldėsi ir padėjo vargšams. Ir mes pasvarstykime, ko mums reikia, kad priartėtume prie Viešpaties ir džiaugsmingai išgyventume Jo prisikėlimą.

 GAVĖNIOS PROGRAMA MŪSŲ BAŽNYČIOJE

  • KRYŽIAUS KELIAS. Gavėnios metu, penktadieniais po šv. Mišių, apie 19.15 val., kviečiame prisijungti į Kryžiaus kelio apmąstymus mūsų bažnyčioje.
  • ŠVENTOJI VALANDA – ketvirtadieniais 20-21 val. Švč. Sakramento adoracija tyloje kartu su broliais. Šventoji valanda – tai laikas, kai Jėzus meldėsi Getzemanėje prieš savo kančią, prašydamas mokinius kartu budėti maldoje.
  • IŠPAŽINTIS. Išpažinčių klausomaprieš kiekvienas šv. Mišias ir šeštadieniais 18.30-19.30 val.
  • ŠV. RAŠTO SKAITYMAS. Suaugusiems – antradieniais 19.30 val. Jaunimui – ketvirtadieniais 18.30 val. Daugiau informacijos: org/suausiuju-lectio-divina-grupe/ ir joanitai.org/jaunimo-lectio-divina-grupe/
  • GAVĖNIOS VAKARO REKOLEKCIJOS bažnyčioje. Kovo 25-27 d. – 18.30 val. šv. Mišios,
    15 val. br. Pauliaus paskaita, adoracija su giesmėmis ir išpažintys iki 21.00 val.
  • TRIDIENIO REKOLEKCIJOS jaunimui (15-35 m.). Kovo 28-31 d. Marijos namuose, registracija ir daugiau informacijos: org/tridienio-rekolekcijos-jaunimui
  • IŠMALDA. „Padovanok džiaugsmingas Velykas vargstantiems“. Per Gavėnią esame raginami atsisakyti įvairių dalykų ir padovanoti vargstantiems džiaugsmą, aukojant sutaupytus pinigus. Bažnyčios koridoriuje yra aukų dėžutė, kurioje galite paaukoti. Surinktos lėšos bus skirtos stokojančioms šeimoms ir vargstantiems paremti.

 ***

1,2% GPM SKYRIMAS
Esame dėkingi ir džiaugiamės, kad lankotės šv. Jono vienuolyne ir bažnyčioje, ir jog taip kartu galime stiprinti savo tikėjimą! Šį kartą norime paprašyti jūsų pagalbos. Mūsų bendruomenė gyvena iš tikinčiųjų aukų, todėl drįstame prašyti jūsų paramos, skiriant 1,2 % GPM ir su malda nuoširdžiai dėkojame. Jūsų pagalba nieko nekainuoja, o mums tai padeda tęsti vienuolyno veiklą ir tarnauti Lietuvoje!

Prašymą skirti dalį sumokėto GPM paramai galima pateikti iki š. m. gegužės 2 d. per EDS, adresu https://deklaravimas.vmi.lt, pasirinkus Deklaravimas > Pildyti formą > FR0512 v.5
Daugiau informacijos: joanitai.org/12-gpm-skyrimas/