Skelbimai. II Advento savaitė

Adventas turi dvejopą pobūdį: pasirengimą Kalėdų iškilmėms, kada pagarbiai minimas Dievo Sūnaus pirmasis atėjimas pas žmones, ir kartu prisiminimą, jog reikia laukti Kristaus antrojo atėjimo pasaulio pabaigoje. Dėl šių dviejų priežasčių adventas yra maldingo ir džiugaus laukimo metas. Jis prasideda I Vakarine to sekmadienio, kuris esti lapkričio 30 dieną arba jai artimiausias, ir baigiasi prieš Kristaus Gimimo I Vakarinę“ (AC, 39–42). 

ADVENTO IR KALĖDŲ LAIKAS MŪSŲ VIENUOLYNE IR BAŽNYČIOJE

 • Rarotų šv. Mišios aukojamos pirmadieniais ir ketvirtadieniais 7.30 val. bažnyčioje.
 • Gruodžio 15-17 d. Advento rekolekcijosMarijos namuose. „Šviesa spindi tamsoje“, veda ses. Aurelija. Visa informacija ir registracija: joanitai.org/advento-rekolekcijos/
 • Gruodžio 17 d. 15 val. Palangos orkestro kalėdinės muzikos koncertas bažnyčioje. Skambės Samuel R. Hazo, Alfred Reed, Giulio Caccini, Miroslav Skoryk, John Philip Sousa, Philip Sparke, Irwing Berlin, Manfred Schneider, taip pat lietuvių kompozitorių Juozapo Gudavičiaus bei Lino Rimšos kūriniai. Šventinę programą diriguos – Lietuvos kariuomenės Karinių jūrų pajėgų orkestro vadovas Egidijus Miknius.
 • Gruodžio 18-20 d. Advento rekolekcijos bažnyčioje,veda br. Jurgis. 18.30 val. šv. Mišios.
  Po jų paskaita, adoracija su giesmėmis, išpažintys.
 • Gruodžio 24 d.
  8.30 val. Šv. Mišios (lenkų k.);
  10.00 ir 12.00 val. Šv. Mišios (lietuvių k.);
  22.00 val. Iškilmingos Kalėdų nakties šv. Mišios
 • Gruodžio 25 d.
  7.30 val. Tyliosios Piemenėlių šv. Mišios (lietuvių k.);
  10.00 ir 12.00 val. Viešpaties Užgimimo šv. Mišios (lietuvių k.);
  18.30 val. šv. Mišios (lenkų k.)
 • Gruodžio 26 d. Šv. Steponas.
  12.00 val. šv. Mišios (lietuvių k.);
  18.30 val. šv. Mišios (lenkų k.)
  10.00 val. šv. Mišių nėra
 • Gruodžio 27 d. Šv. Jonas – mūsų bendruomenės globėjas. Atlaidai mūsų bažnyčioje.
  16.30 val. Vakarinė malda, adoracija (iki 17:45 val.)
  18.00 val. Dokumentinis spektaklis „Charonas“ (bažnyčioje). Paremtas hospiso (paliatyvios slaugos ligoninės) darbuotojų, savanorių ir pacientų pasakojimais.
  19.00 val. Šv. Mišios. Po šv. Mišių šventinė suneštinė agapė vienuolyno koridoriuje.
 • Gruodžio 28 d. Šv. Nekaltieji Vaikeliai.
  18.30 val. šv. Mišios
 • Gruodžio 29 d.
  18.30 val. šv. Mišios
 • Gruodžio 30 d.
  11.30 val. šv. Mišios
 • Gruodžio 31 d.
  10.00 ir 12.00 val. Šv. Mišios (lietuvių k.);
  18.30 val. Šv. Mišios (lenkų k.)
  22.00 val. Padėkos už 2023 metus šv. Mišios. Po jų adoracija iki vidurnakčio ir šventinė suneštinė agapė koridoriuje.
 • Sausio 1 d. Švč. Mergelė Marija, Dievo Gimdytoja.
  12.00 val. šv. Mišios (lietuvių k.);
  18.30 val. šv. Mišios (lenkų k.)
  10.00 val. šv. Mišių nėra

Namų palaiminimas. Jei norėtumėte, jog šiuo laiku atvyktume palaiminti jūsų namų, galite zakristijoje užrašyti savo kontaktus, adresą ir jums tinkamą laiką.

Kalėdaičiai. Zakristijoje jau galite įsigyti kalėdaičių Kūčių vakarui.

BISHOP BARRON FILMŲ SERIJOS „KATALIKYBĖ“ PERŽIŪRA
Kviečiame kartu pažinti ir pagilinti tikėjimą per Bishop Barron filmų serijos „Katalikybė“ peržiūras. Filmo tema „Pranokstantis visa, ką galime sugalvoti“ – gruodžio 13 d. 19 val. Jono Pauliaus II salėje, II aukšte. Filmai bus anglų kalba su lietuviškais subtitrais. Susitikimai vyks kartą per mėnesį. Kitos filmo serijų peržiūros vyks ANTRADIENIAIS: Sausio 9 ir 23 d.; Vasario 20 d.; Kovo 12 d.; Balandžio 9 d.; Gegužės 14 d.; Birželio 11 d.

KRIKŠČIONIŠKAS KINO KLUBAS KVIEČIA Į ADVENTINĮ KINO SEANSĄ
Gruodžio 15 d. 19 val. kviečiame kartu žiūrėti Tim Robbins filmą „Negyvėlis eina“ (“Dead Man Walking”, 1995) iš ciklo „Kristinės figūros kine“. Filmas bus rodomas Jono Pauliaus II salėje (II aukšte).

LITURGIJA
Antradienį, trečiadienį, penktadienį – 18.30 val., šeštadienį – 11:30 val.
Sekmadienį  – 10.00, 12.00 (lietuvių k.) ir 18:30 val. (lenkų k.).
Išpažinčių klausoma prieš kiekvienas šv. Mišias ir šeštadieniais 18.30-19.30 val.

SUDĖTINĖS ŠV. MIŠIOS
Kviečiame prijungti savo intencijas sudėtinėms šv. Mišioms nuo sausio 1 d. už gyvuosius ir mirusiuosius. Šias šv. Mišias broliai aukoja penkis kartus per savaitę, bažnyčioje jos aukojamos trečiadieniais 18.30 val. Šiuo metu renkame vardų sąrašus, kuriuos galite atnešti į zakristiją arba atsiųsti el. paštu ­ vilnius@joanitai.org Už sudėtines šv. Mišias galite paaukoti laisvą auką. Pabaigos data bus skelbiama mūsų Facebook puslapyje ir skelbimų lentoje.

Šventoji valanda – ketvirtadieniais 20-21 val. Švč. Sakramento adoracija tyloje kartu su broliais. Šventoji valanda – tai laikas, kai Jėzus meldėsi Getzemanėje prieš savo kančią, prašydamas mokinius kartu budėti maldoje.

Šventojo Tėvo intencija gruodžio mėnesiui: kad žmonės su negalia atsidurtų visuomenės dėmesio centre, o institucijos skatintų integracijos programas, kuriose būtų vertinamas jų aktyvus dalyvavimas.