Skelbimai rugsėjo 13-20 d.

Rugsėjo 14 d. Šv. Kryžiaus Išaukštinimas.

Rugsėjo 15 d. Švč. Mergelė Marija Sopulingoji

Rugsėjo 15 d. po šv. Mišių. Maldos vakaras

Rugsėjo 16 d. Šv. Kornelijus, popiežius, ir Kiprijonas, vyskupas, kankiniai

SUDĖTINĖS ŠV. MIŠIOS

Broliai aukoja sudėtines šv. Mišias už gyvuosius ir mirusiuosius 5 kartus per savaitę. Viešai šios šv. Mišios yra aukojamos trečiadieniais 18.30 val. brolių koplyčioje. Sudėtinės šv. Mišias aukojamos nuo 2020 m. rugsėjo 14 d. Mišių auka – tai pats Kristus kuris aukojasi už mus. Galime užrašyti savo artimųjų ar savo vardus. Vardų sąrašą galite atnešti į zakristiją arba siųsti mums vilnius@joanitai.org

NUOLATINĖ ADORACIJA

Sekmadieniams 15 val. reikėtų pagalbininko;   ketvirtadieniais laisva 10 val.;  penktadieniais 15 val.;  šeštadieniais 19 val., o 16 ir 18 val. reikia pagalbininkų. Dienos valandomis rūpinasi Birutė 8 656 49693, birutemarija.t@gmail.com . 

PASIRUOŠIMAS PIRMAJAI ŠV. KOMUNIJAI 20/21 – METŲ KURSAS

Kviečiame registruoti vaikus į pasiruošimo Pirmajai šv. Komunijai kursus. Vienerių metų programa skirta vaikams nuo 9 metų, kurie mokykloje lanko tikybos pamokas. Registracijos anketą galite rasti mūsų puslapyje www.joanitai.org → sakramentai → Pirmoji komunija. Daugiau informacijos tel. 8 605 01424.

PASIRUOŠIMAS PIRMAJAI ŠV. KOMUNIJAI 20/21 – 2 METŲ KURSAS

Ši programa tinka vaikams, kurie nori eiti į gilesnį asmeninį bendrystės santykį su Dievu, vaikams nuo 7-8 metų ir tiems vaikams, kurie dėl vienų ar kitų priežasčių nelanko tikybos pamokų mokykloje. Registracijos anketą galite rasti mūsų puslapyje www.joanitai.org → sakramentai → Pirmoji komunija. Daugiau informacijos tel. 8 6 05 01424. 

VAIKŲ ADORACIJOS PUSVALANDIS

Nuo spalio 2 d. startuoja vaikų adoracijos pusvalandis kiekvieną savaitę adoracijos koplytėlėje. Jis skirtas 5-6 metų vaikams ir vyks kiekvieną penktadienį, 14:30 – 15:00 adoracijos koplyčioje, prie bažnyčios tambūro. Registruotis mūsų puslapyje: Malda → Vaikų adoracijos pusvalandis. Daugiau informacijos tel: Indrė 861510757 

KVIEČIAME VAIKUS IR PAAUGLIUS PATARNAUTI!

Jei norite, kad Jūsų vaikas mokytųsi aktyviau dalyvauti šv. Mišiose, kviečiame prisijungti į mažųjų patarnautojų veiklą. Altoriaus patarnavimai, draugų būrys ir mokymai, tikimės, padės Jūsų vaikui susipažinti su Bažnyčios turtais. Jei susidomėjote, šių metų patarnautojų programą pristatys br. Elijas rugsėjo 13 d. po 10 val. šv. Mišių ir  rugsėjo 20 d. po 12 val. šv. Mišių.

PAMOKSLĖLIAI VAIKAMS

Spalio 4 po 12 val Mišių kviečiame į pamokslėlių ruošimo vaikams susitikimą. Jo metu bus aptarta metų programa bei kalbama apie konkrečias pagalbines priemones, norintiems dalyvauti šioje gražioje tarnystėje. 

SUTVIRTINIMO KURSAI SUAUGUSIEMS

Visi, kurie nori priimti sutvirtinimo sakramentą, kviečiame užsirašyti į šį kursą. Sutvirtinimas – tai sakramentas, kuris tvirtina mūsų tikėjimą ir suteikia šv. Dvasią, kad galėtume tarnauti ir eitume link šventumo. Sutvirtinimo kursų pradžia 2020 m. spalio 12 d. 19 val., I a. šv. Jono menėje. Visi susitikimai vyks pirmadieniais 19.00-20.30 val. Registracijos anketą galite rasti mūsų puslapyje www.joanitai.org → sakramentai → Sutvirtinimas. Daugiau informacijos tel. 8 605 01424.

SUŽADĖTINIŲ KURSAI

Šv. Jono broliai kviečia ir ragina sužadėtinius jau šį rudenį pradėti ruoštis vestuvėms. Kursas prasidės lapkričio 21 d. ir truks iki balandžio 24 d. Susitikimų metu sužadėtiniai klausosi brolių paskaitų, susituokusių porų pranešimų, grupelėse kalbasi svarbiais santuokinio gyvenimo klausimais.

Susitikimai vyks šeštadieniais, nuo 10 val. ir vyks 1-2 kartus per mėnesį. Daugiau informacijos ir nuorodą į registraciją rasite mūsų internetinėje svetainėje.

ALFA JAUNIMUI

Kviečiame 16-30 metų jaunimą dalyvauti Alfa kurse, kuris skirtas tiek tikintiems, tiek netikintiems. Kurso metu klausysimės patyrusių pranešėjų, bendrausime prie arbatos puodelio bei diskutuosime mažose grupelėse. Tai erdvė klausti ir ieškoti atsakymų į svarbiausius gyvenimo bei tikėjimo klausimus, susipažinti su krikščionybės tiesomis arba atrasti jas naujai. Susitikimai vyks kiekvieną trečiadienį nuo rugsėjo 23 iki gruodžio 9 d. 18.30 val. vienuolyno Jono Pauliaus II salėje. Pirmi trys susitikimai atviri, vėliau naujų dalyvių nebepriimame. Registracija el. paštu kastaalfa@gmail.com (nurodyti vardą, pavardę ir amžių). Daugiau informacijos Facebook puslapyje „Kas ta Alfa“?

ALFA KURSAS SUAUGUSIEMS 30+

Kviečiame dalyvauti Alfa 30+. Kursas skirtas visiems – tiek netikintiems, tiek tikintiems, norintiems labiau pažinti krikščionybę ir jos tiesas. Tai puiki galimybė atsirasti aplinkoje, kurioje žmonės nori pasigilinti, ieško gyvenimo prasmės, domisi krikščionybe. Tai proga neformalioje aplinkoje pasidalinti savo mintimis, sutikti bendraminčių ir kartu ieškoti atsakymų į svarbiausius gyvenimo ir tikėjimo klausimus. Kursas prasideda rugsėjo 24 dieną (ketvirtadienį) ,18.20 val. Vilniaus Išganytojo bažnyčioje, Šv. Jono Pauliaus II salėje II aukšte. Kursą sudaro 12 susitikimų (vyksta kiekvieną ketvirtadienį 18.20) ir viena savaitgalio išvyka (2020 m. spalio 23-25 dienomis). Alfa kursas  nemokamas. Pirmi trys susitikimai yra atviri visiems. Vėliau grupė jau yra susiformavusi ir naujų narių nebepriimame. Kviečiame visus , kurie dar yra nedalyvavę Alfa kurse. Dėl riboto dalyvių skaičiaus prašome registruotis atsakingai ir užsiregistravus -būtinai dalyvauti. Pasikeitus planams ar galimybėms dalyvauti, prašome mums pranešti. Kilus klausimams kreipkitės: alfa.joanitai@gmail.com arba tel.8 601 07071 Gediminas. Nuoširdžiai kviečiame prie mūsų prisijungti ir kartu keliauti šioje pažinimo kelionėje!

SAKRALINIAI ŠOKIAI

tai bendros maldos būdas, kviečiantis visus pasaulio krikščionis šokiu bei muzika švęsti galingus ir gyvybę teikiančius Dievo žodžius. Kviečiame dalyvauti pirmais mėnesio antradieniais prieš šv. Mišias 17.15 – 18.15 val. Jono Pauliaus II salėje, 2 aukšte. Teirautis: Akvilė, tel. 8 682 43544.

PADĖKA

Ačiū už Jūsų visokeriopą pagalbą! Ačiū visiems, kurie mums padeda įvairia pagalba ir maldomis. Mums būtų labai sunku be Jūsų palaikymo! Mes už Jus meldžiamės ir dėkojame Dievui.