Skelbimai rugpjūčio 30 – rugsėjo 6 d.

LITURGIJA

Pirmadienį, ir ketvirtadienį šv. Mišios neaukojamos. Antradienį, trečiadienį, penktadienį šv. Mišios aukojamos – 18:30 val.

Šeštadienį šv. Mišios aukojamos – 11:30 val. Sekmadienį šv. Mišios aukojamos – 10:00 val. ir 12:00 val.

 

Rugsėjo 6 d. 12 val. Kviečiame vaikus ir tėvus, kurie pradeda mokslo metus į šv. Mišias. Norime jus palaiminti naujų metų pradžioje, prieš šv. Mišias yra galimybė atlikti išpažintį, po šv. Mišių kviečiame pasilikti suneštinėje agapėje. Bus aukojamos ir padėkos šv. Mišios už vaikus priėmusius šv. Komuniją šiemet.

Rugsėjo 8 d. jaunimo šv. Mišios ir šlovinimo vakaras. Bus galimybė prieiti išpažinties iki 20:30 val.

 

Popiežius Pranciškus rugsėjo mėnesį kviečia melstis, kad nebūtų grobstomi žemės ištekliai, kad būtų teisingai ir pagarbiai jais dalijamasi.

 

Rugsėjo 1–8 d. Trakų Dievo Motinos, Lietuvos globėjos, atlaidai

Rugsėjo 1 d. 16.30 val. Šv. Mišios už akademinę bendruomenę Vilniaus arkikatedroje bazilikoje

Rugsėjo 3 d. Šv. Grigalius Didysis, popiežius, Bažnyčios mokytojas

Rugsėjo 5 d. 8.00 val. Jaunimo piligriminis žygis Aušros vartai – Lentvaris – Trakai. Registracija www.vajc.lt

 

SUDĖTINĖS ŠV. MIŠIOS

Broliai aukoja sudėtines šv. Mišias už gyvuosius ir mirusiuosius 5 kartus per savaitę. Viešai šios šv. Mišios yra aukojamos trečiadieniais 18.30 val. brolių koplyčioje. Sudėtinės šv. Mišias aukojamos nuo 2020 m. rugsėjo 14 d. Mišių auka – tai pats Kristus kuris aukojasi už mus. Galime užrašyti savo artimųjų ar savo vardus. Vardų sąrašą galite atnešti į zakristiją arba siųsti mums vilnius@joanitai.org

 

NUOLATINĖ ADORACIJA

Džiaugiamės galėdami pranešti, kad nuolatinė adoracija atnaujinama šiandien po 12 val. šv. Mišių. Dėkojame visiems, ištvermingai budėjusiems prie Viešpaties laikinoje adoracijoje ir tiems, kurie savo įsipareigotąją valandą garbindavo Viešpatį namuose. Adoruotojų vis dar labai trūksta. Kviečiame pasvarstyti, gal norėtumėte įsipareigoti, pavaduoti ar pasiūlyti artimiesiems. Gal galėtumėte ateiti bent kurį laiką, kol atsiras nuolatiniai adoruotojai. Sekmadieniais nėra žmonių 16 ir 18 val., o 15 val. reikėtų pagalbininko;   pirmadieniais 19 val. priimtume pagalbininką;   trečiadieniais 12 val. bei 19 val. trūksta nuolatinio, o 14 bei 16 val. antro žmogaus;   ketvirtadieniais 14 val. antro žmogaus;   penktadieniais 11val..nuolatinio;  šeštadieniais 19 val. labai reikia pagalbininko. Dienos valandomis rūpinasi Birutė 8 656 49693, birutemarija.t@gmail.com . Iš pirmadienio į antradienį 03-04 val.; iš trečiadienio į ketvirtadienį 01-02 val. Nakties valandomis rūpinasi Santa ir Egidijus 8 607 65342 naktine.adoracija@gmail.com .

 

IŠGANYTOJO BAŽNYČIOS CHORAS

Balsingus ir muzikinę klausą turinčius vyrus kviečiame jungtis į chorą. Tai galimybė išmokti melstis ir dalintis su bendruomene savo dovanomis. Repeticijų metu broliai choristus dvasiškai lydi ir paaiškina liturgiją, giesmių prasmę. Repeticijos vyksta antradienio vakarais, šv. Mišiose giedame sekmadieniais 12 valandą. Naujų narių priėmimas vyks rugsėjo 8 d. 18.45 val. Jono Pauliaus II salėje. Kilus klausimams kreiptis el. paštu miliunaite.migle@gmail.com.

 

PASIRUOŠIMAS PIRMAJAI ŠV. KOMUNIJAI 20/21 – METŲ KURSAS

Kviečiame registruoti vaikus į pasiruošimo Pirmajai šv. Komunijai kursus. Vienerių metų programa skirta vaikams nuo 9 metų, kurie mokykloje lanko tikybos pamokas. Registracijos anketą galite rasti mūsų puslapyje www.joanitai.org → sakramentai → Pirmoji komunija. Daugiau informacijos tel. 8 605 01424.

 

PASIRUOŠIMAS PIRMAJAI ŠV. KOMUNIJAI 20/21 – 2 METŲ KURSAS

Ši programa tinka vaikams, kurie nori eiti į gilesnį asmeninį bendrystės santykį su Dievu, vaikams nuo 7-8 metų ir tiems vaikams, kurie dėl vienų ar kitų priežasčių nelanko tikybos pamokų mokykloje. Registracijos anketą galite rasti mūsų puslapyje www.joanitai.org → sakramentai → Pirmoji komunija. Daugiau informacijos tel. 8 6 05 01424.

 

KVIEČIAME VAIKUS IR PAAUGLIUS PATARNAUTI!

Kviečiame 6-18 m. vaikus ir paauglius patarnauti šv. Mišiose. Patarnautojai yra arčiau altoriaus ir tokiu būdu jie gali išgyventi šv. Mišias arčiau Kristaus ir aktyviai dalyvauti jose. Per pasiruošimą suteikiamos žinios ką reiškia šv. Mišiose daromi ženklai, gestai, aiškinamos liturginės dalys. Susidomėję kreipkitės į br. Eliją gyvai arba el. paštu br.elijas@joanitai.org

 

SUTVIRTINIMO KURSAI SUAUGUSIEMS

Visi, kurie nori priimti sutvirtinimo sakramentą, kviečiame užsirašyti į šį kursą. Sutvirtinimas – tai sakramentas, kuris tvirtina mūsų tikėjimą ir suteikia šv. Dvasią, kad galėtume tarnauti ir eitume link šventumo. Sutvirtinimo kursų pradžia 2020 m. spalio 12 d. 19 val., I a. šv. Jono menėje. Visi susitikimai vyks pirmadieniais 19.00-20.30 val. Registracijos anketą galite rasti mūsų puslapyje www.joanitai.org → sakramentai → Sutvirtinimas. Daugiau informacijos tel. 8 605 01424.

 

ALFA JAUNIMUI

Kviečiame 16-30 metų jaunimą dalyvauti Alfa kurse, kuris skirtas tiek tikintiems, tiek netikintiems. Kurso metu klausysimės patyrusių pranešėjų, bendrausime prie arbatos puodelio bei diskutuosime mažose grupelėse. Tai erdvė klausti ir ieškoti atsakymų į svarbiausius gyvenimo bei tikėjimo klausimus, susipažinti su krikščionybės tiesomis arba atrasti jas naujai. Susitikimai vyks kiekvieną trečiadienį nuo rugsėjo 23 iki gruodžio 9 d. 18.30 val. vienuolyno Jono Pauliaus II salėje. Pirmi trys susitikimai atviri, vėliau naujų dalyvių nebepriimame. Registracija el. paštu kastaalfa@gmail.com (nurodyti vardą, pavardę ir amžių). Daugiau informacijos Facebook puslapyje „Kas ta Alfa“?

 

ALFA KURSAS SUAUGUSIEMS30+

Kviečiame dalyvauti Alfa 30+. Kursas skirtas visiems – tiek netikintiems, tiek tikintiems, norintiems labiau pažinti krikščionybę ir jos tiesas. Tai puiki galimybė atsirasti aplinkoje, kurioje žmonės nori pasigilinti, ieško gyvenimo prasmės, domisi krikščionybe. Tai proga neformalioje aplinkoje pasidalinti savo mintimis, sutikti bendraminčių ir kartu ieškoti atsakymų į svarbiausius gyvenimo ir tikėjimo klausimus. Kursas prasideda rugsėjo 24 dieną (ketvirtadienį) ,18.20 val. Vilniaus Išganytojo bažnyčioje, Šv. Jono Pauliaus II salėje II aukšte. Kursą sudaro 12 susitikimų (vyksta kiekvieną ketvirtadienį 18.20) ir viena savaitgalio išvyka (2020 m. spalio 23-25 dienomis). Alfa kursas  nemokamas. Pirmi trys susitikimai yra atviri visiems. Vėliau grupė jau yra susiformavusi ir naujų narių nebepriimame. Kviečiame visus , kurie dar yra nedalyvavę Alfa kurse. Dėl riboto dalyvių skaičiaus prašome registruotis atsakingai ir užsiregistravus -būtinai dalyvauti. Pasikeitus planams ar galimybėms dalyvauti, prašome mums pranešti. Kilus klausimams kreipkitės: alfa.joanitai@gmail.com arba tel.8 601 07071 Gediminas. Nuoširdžiai kviečiame prie mūsų prisijungti ir kartu keliauti šioje pažinimo kelionėje!

 

BETA KURSAS

Beta kursas prasideda 2020-09-13 9.00, joanitų vienuolyne. Tai tikintiesiems skirtas tikėjimo žinių ir asmeninio santykio su Dievu gilinimo ir atradimo kursas. Tai galimybė baigusiems Alfa kursą ir kitiems, kurie nori daugiau sužinoti apie tikėjimo tiesas, augti dvasioje. Jis truks du metus ir turės dvi savaitgalio išvykstamąsias rekolekcijas, po vieną per metus. Temas atskleis broliai joanitai. Dalyvio auka 20,00 EUR už vienus metus. Daugiau informacijos: www.joanitai.org/beta-kursas. Būtina išankstinė registracija iki 2020.09.12 www.joanitai.org/betakursas arba joanitai.beta@gmail.com arba 8 601 01102.

 

JAUNIMO (18-35 m.) MALDOS GRUPĖ

Joanitų jaunimas kviečia visus norinčius prisijungti prie maldos grupelės, vykstančios ketvirtadieniais 18:30 val. Marijos namuose. Meldžiamės, skaitome šv. Raštą, adoruojame ir viską užbaigiame pasidalinimu ir aptarimu prie arbatos su sausainiais. Norintys prisijungti – rašykite Aistei:  8 662 55650, jureviciuteaiste@gmail.com

 

SUAUGUSIŲJŲ MALDOS GRUPĖ

Kviečiame suaugusius žmones jungtis maldai ir bendrystei, dalintis meile bei gerumu, sužinoti daugiau apie maldą ir augti kartu su bendruomene. Susitikimo metu: Išsakome maldos intencijas ir už jas kartu meldžiamės; klausomės brolių mokymo ir užduodame klausimus, diskutuojame; grupelėse skaitome Šventąjį Raštą, aptariame mažiau suprantamas Rašto vietas, dalinamės savo mintimis bei liudijimais; meldžiamės rožinį ar gailestingumo vainikėlį; šloviname Viešpatį giesme, gitara, fleita, vargonais ar kitais instrumentais; bendraujame, geriame arbatą, dalinamės mintimis ir esame bendrystėje bei Dievo artume. Maldai renkamės sekmadieniais 18:00 val. ir pirmadieniais 18:30 val. Susitikimai vyksta “Marijos namuose”, šalia Joanitų vienuolyno, Antakalnio g. 27. Sekmadienio grupė – charizmatinė, pirmadienio grupėje – Alfa kurse dalyvavę ir toliau dvasiniu keliu einantys žmonės. Voldemaras 8 687 12688, el. paštu: voldemaras.g@gmail.com

LECTIO DIVINA (PAMALDUS ŠV. RAŠTO SKAITYMAS)

Norinčius patirti, kaip Dievo Žodis gali palaikyti ir stiprinti konkretų kiekvieno iš mūsų gyvenimą. maloniai kviečiame prisijungti prie šv. Rašto skaitymo grupelės. Renkamės kiekvieną mėnesio antradienį, po šv. Mišių (19.30 val.) šv. Jono brolių vienuolyne (šv. Rapolo kambaryje, I a.). Skaitome ateinančio sekmadienio šv. Mišių Evangelijos ištrauką ir, prašydami Šventosios Dvasios nušviesti mūsų protus ir širdis, ją permąstome bei aptariame. Jei kyla klausimų – prašome kreiptis el. paštu daliazab@gmail.com

 

MOTINOS MALDOJE

tai tarptautinis reiškinys, apėmęs daugiau kaip 120 šalių. Moterys meldžiasi, skaito Šv. Rašto ištraukas, gieda, į Viešpaties rankas atiduoda rūpesčius dėl vaikų ir anūkų. Kviečiame jungtis pirmadieniais 10.00 – 11.00 val. Marijos namuose. Teirautis: Birutė, tel. 8 656 49693, birutemarija.t@gmail.com

 

SAKRALINIAI ŠOKIAI

tai bendros maldos būdas, kviečiantis visus pasaulio krikščionis šokiu bei muzika švęsti galingus ir gyvybę teikiančius Dievo žodžius. Kviečiame dalyvauti pirmais mėnesio antradieniais prieš šv. Mišias 17.15 – 18.15 val. Jono Pauliaus II salėje, 2 aukšte. Teirautis: Akvilė, tel. 8 682 43544.

 

PADĖKA

Ačiū už Jūsų visokeriopą pagalbą! Ačiū visiems, kurie mums padeda įvairia pagalba ir maldomis. Mums būtų labai sunku be Jūsų palaikymo! Mes už Jus meldžiamės ir dėkojame Dievui.