DIDŽIOJO VELYKŲ TRIDIENIO PROGRAMA

Didysis ketvirtadienis, kovo 29 d.
20.30 val. – Paskutinės vakarienės šv. Mišios. Po to – naktinė adoracija.

Didysis penktadienis, kovo 30 d. (pirmoji Dievo Gailestingumo novenos diena)
9.15 val. – Kryžiaus kelias. Pradžia Verkių gatvėje prie Trinapolio bažnyčios.
18.00 val. – Viešpaties Kančios pamaldos
19.30–21.00 val. – klausoma išpažinčių

Didysis šeštadienis, kovo 31 d.
11.30 val. – br. Louis – Xavier paskaita Jono Pauliaus II salėje
12.00 val. – maisto pašventinimas
16.00-18.00 – klausoma išpažinčių (bažnyčioje )
22.00 val. Velyknakčio šv. Mišios. Į šias šv. Mišias kviečiame atsinešti po žvakę.

VELYKŲ SEKMADIENIS, BALANDŽIO 1 d.
VIEŠPATIES PRISIKĖLIMAS
6.00 val. – Šv. Marijos Magdalietės procesija
10.00 val. ir 12.00 val. Velykų šv. Mišios
Velykų oktavos pirmadienis, balandžio 2 d.
12.00 val. – šv. Mišios

Velykų oktavos balandžio 2 – 6 d. šv. Mišios 18.30 val., šeštadienį balandžio 7 d. – 11.30 val.
Velykų oktavos metu aukojamos sudėtinės šv. Mišios už gyvuosius Jūsų intencijomis.