Šeimų Festivalis 2020 liepos 15-19 d.

Būsimo Šeimų festivalio data – 2020 m. liepos 15-19 dienomis. Daugiau informacijos paskelbsime vėliau.

O žemiau galite susipažinti, kaip Šeimų festivalis atrodė ankstesniais metais.

2019 m. Šeimos festivalio nuotraukų albumą rasite čia.

 

2019 m. ŠEIMŲ FESTIVALIS su Šv. Jono šeima

„Išjunk ekraną, žiūrėk kur eini“

„Aš esu kelias” (Jn 14, 6)
Mielos šeimos, 2019 m. liepos 10 – 14 d. kviečiame Jus į festivalį „Išjunk
ekraną, žiūrėk kur eini“ su Šv. Jono broliais ir seserimis Varėnos raj.,
Mardasave.
· Festivalio tikslas – grįžti prie šaltinio: vesti šeimas į bendrystę su
Viešpačiu per šv. Mišias ir Švč. Sakramento adoraciją, Dievo Žodžio
skaitymą, liturgines valandas; vesti į evangelinį Dievo meilės, bendrystės
ir tarnystės džiaugsmą.
· Diskusijos, vaidinimai, maudynės, naktiniai žygiai, vakaronės…
MOKESTIS:
– 1 suaugusiajam – 40 Eur, pirmajam vaikui – 30 Eur, antrajam
vaikui – 20 Eur, visiems kitiems vaikams – po 10 Eur. Vaikams iki 2
metų – nemokama.
– Išankstinis įnašas nuo šeimos – 40 Eur, (nebus gražinama
registracijos atšaukimo atveju). Iki gegužės 15 d.
– Likusią sumą prašome mokėti iki birželio 15 d.
– Mokėti galima bankiniu pavedimu (žr. žemiau) arba perduodant
voką pas brolius.
– Festivalio metu nebus galimybės susimokėti.
– Negalima mokėti už atskiras dienas. Mokame už visas
festivalio dienas.
– Įnašą už festivalį prašome mokėti į šią sąskaitą, mokėjimo
paskirtyje BŪTINAI įrašant „Festivalis“ :Šv. Jono kongregacijos Vilniaus vienuolynas
Juridinis kodas: 19 20 60 790
Bankas: SEB
Sąskaitos numeris: LT70 7044 0600 0120 8428
Registracija pildant elektroninę registracijos anketą žemiau.
Avansinis mokestis garantuoja registraciją ir vietą šeimų festivalyje.

– Tėvų prašysime kiekvieną dieną padėti prie vieno valgio paruošimo
– Tėvų prašysime įsirašyti į nuolatinę adoraciją (bent vieną sykį per
festivalį)
– Dėmesio! Šunys į festivalį nepriimami!
Prieš savaitę iki festivalio labai prašome patvirtinti atvykimą arba
informuoti, jei negalėtumėte atvykti, nes bus sudaromas rezervinis
dalyvių sąrašas.
Kilus daugiau klausimų kreipkitės į Vladą: 8 611 23 216

Šv. Jono broliai, seserys ir talkininkai

 


 

Šeimų festivalis kartu su Šv. Jono broliais ir seserimis „Daugiau nebegaliu“. Mardasavas, 2017