Vienuolyno pamaldų tvarka

Malda kartu su broliais

Pirmadienį ir ketvirtadienį viešų šv. Mišių ir kitų pamaldų nėra.

Antradienį, trečiadienį ir penktadienį

6.15 Vidinė malda
6.45 Rytmetinė
12.30 Dieninė
17.00 Vakarinė (koplyčioje)
17.30 Adoracija (antradienį bažnyčioje; klausoma išpažinčių)
18.30 Šv. Mišios (antradienį bažnyčioje)

 

Šeštadienį

6.15 Vidinė malda
6.45 Rytmetinė
11.30 Šv. Mišios
12.30 Dieninė
18.00 Vakarinė (bažnyčioje)
18.30 Adoracija (bažnyčioje; klausoma išpažinčių)

 

Sekmadienį

6.15 Vidinė malda
6.45 Rytmetinė
9.40 Išpažintys
10.00 Šv. Mišios
11.30 Išpažintys
12.00 Šv. Mišios
13.15 Adoracija iki 19.00 (bažnyčioje)