Vienuolyno pamaldų tvarka

Malda kartu su broliais

 

Pirmadienį ir ketvirtadienį viešų šv. Mišių ir kitų pamaldų nėra.

 

Antradienį, trečiadienį ir penktadienį

6.15 Vidinė malda

6.45 Rytmetinė

12.30 Dieninė

17.00 Vakarinė (koplyčioje)

17.30 Adoracija (antradienį bažnyčioje; klausoma išpažinčių)

18.30 Šv. Mišios (antradienį bažnyčioje)

 

Šeštadienį

6.15 Vidinė malda

6.45 Rytmetinė

11.30 Šv. Mišios

12.30 Dieninė

18.00 Vakarinė (bažnyčioje)

18.30 Adoracija (bažnyčioje; klausoma išpažinčių)

 

Sekmadienį

6.15 Vidinė malda

6.45 Rytmetinė

9.40 Išpažintys

10.00 Šv. Mišios

11.30 Išpažintys

12.00 Šv. Mišios

13.15 Adoracija iki 19.00 (bažnyčioje)