PROGRAMA

Gavėnios ir Šv. Velykų programa 2019 m. 

Bažnyčioje bus klausoma išpažinčių antradieniais nuo 17.30 val., šeštadieniais 18.30 – 19.30 val., sekmadieniais – prieš 10.00 ir 12.00 val. šv. Mišias.

Nuolatinės adoracijos koplytėlė yra atidaryta visiems nuo 7.00 iki 21.00 val. Naktinei adoracijai prašome užsirašyti. 

Kryžiaus kelias – kiekvieną penktadienį po 18.30 val. šv. Mišių (apie 19.15 val.) bažnyčioje.

Kiekvieną šeštadienį vakare 18.00 val. bažnyčioje giedame I sekmadienio vakarinę – pradedame švęsti Jėzaus prisikėlimą. Po to, nuo 18.30 iki 19.00 val. – adoracija ir galimybė atlikti išpažintį.

Pelenų trečiadienį (kovo 6 d.) šv. Mišios 18.30 val.

Kovo 16 d. (šeštadienį) 8.30 – 12.30 val. Katalikybė – programa, skirta žinių apie Katalikų Bažnyčios ir jos mokymą gilinimui.

Kovo 17 d. (sekmadienį) – 11.15 val. Kryžiaus kelias bažnyčioje kartu su Tobulėjimo kelio programos dalyviais.

Kovo 19 d. (antradienį), Maldos vakaras – šv. Mišios 18.30 val., po to – adoracija ir galimybė atlikti išpažintį iki 20.30 val.

Kovo 24 d. (sekmadienį) – 11.15 val. Kryžiaus kelias bažnyčioje kartu su Tobulėjimo kelio programos dalyviais.

Kovo 29 d. 17.00 val. iki 31 d. po pietų – tylos rekolekcijos Marijos namuose su t. Eliju. 

Balandžio 2 d. (antradienį), Maldos vakaras – šv. Mišios 18.30 val.

Balandžio 13 d. (šeštadienį) 8.30 – 12.30 val. Katalikybė – programa, skirta žinių apie Katalikų Bažnyčios ir jos mokymą gilinimui.

Balandžio 14 d. 13.30 val. (po šv. Mišių) – Choro Adoramus disko „Benedikta Tu“ pristatymo koncertas.

 

Didžioji savaitė

Balandžio 14 d. Kristaus kančios (Verbų) sekmadienis Šv. Mišios 10 val. ir 12 val.

16 val. – Choro Adoramus disko „Benedikta Tu“ pristatymo koncertas.

Balandžio 15 – 17 d. 18.30 val. Rekolekcijos bažnyčioje su t. Kūdikėlio Jėzaus Pranciškumi – šv. Mišios, paskaita, galimybė atliktį išpažintį.

Balandžio 18 d. vakare – 21 d. ryte.  Jaunimo rekolekcijos per Triduum Sacrum Marijos namuose. 

Balandžio 18 d. 20.30 val. – Paskutinės vakarienės šv. Mišios. Po to – naktinė adoracija.

Balandžio 19 d. – Didysis penktadienis, pirmoji Dievo Gailestingumo novenos diena. Nuo šeštadienio šv. Mišios aukojamos jūsų intencijomis už gyvuosius, kurių vardai surašyti jūsų atneštuose lapeliuose.

9.15 val. – Kryžiaus kelias. Pradžia Verkių gatvėje prie Trinapolio bažnyčios.

18.00 val. – Viešpaties Kančios pamaldos.

19.30–21.00 val. – klausoma išpažinčių (bažnyčioje).

Balandžio 20 d. – Didysis šeštadienis 

11.30 val. – br. Kūdikėlio Jėzaus Pranciškaus paskaita Jono Pauliaus II salėje.

12.30 val. – maisto pašventinimas.

16.00-18.00 val. – klausoma išpažinčių (bažnyčioje).

22.00 val. Velyknakčio šv. Mišios. Į šias šv. Mišias kviečiame atsinešti po žvakę.

Balandžio 21 d. – VIEŠPATIES PRISIKĖLIMAS

Šv. Marijos Magdalietės procesija

10.00 val. ir 12.00 val. Velykų šv. Mišios

Balandžio 22 d. – Velykų oktavos pirmadienis, šv. Mišios – 12.00 val.

Balandžio 23 d., Velykų oktavos antradienį, šv. Mišios – 18.30 val. Po Mišių – paskaita apie šv. Faustiną, relikvijos pagerbimas, adoracija ir galimybė atlikti išpažintį.

Balandžio 23-26 d. – Gailestingumo savaitę – šv. Mišios 18.30 val.

Balandžio 27 d. (šeštadienį) – 11.30 val. 

Balandžio 28 d. – Atvelykis, Gailestingumo šventė – šv. Mišios 10.00 ir 12.00 val.