Pirmoji Komunija

Šeimos norinčios užrašyti vaikus ruoštis I Komunijai, kviečiame 2017 m. rugsėjo 17 d. ateiti į šv. Jono brolių vienuolyną, į 12val. Šv.Mišias. Po šv.Mišių II aukšte, Jono Pauliaus II salėje vyks registracija. Galite užsiregistruoti ir telefonu, tokiu būdu rezervuosite vietą.

Užsirašant su savimi turėti:

– krikšto pažymėjimą ir auką už visus metus – 65 eur (pratyboms, įv. priemonėms, šildymo išlaidoms padengti ir kt.),
kitaip registracija nebus patvirtinta. Priimamai vaikai nuo 9m.

Vaikai, kurie nelanko tikybos mokykloje, bus ruošiami dvejus metus. Į šią grupę taip pat priimami vaikai nuo 8 metų, norintys žadinti savo tikėjimą ir pažinti Šv.Raštą.  Šios grupelės pamokėlės laikas –penktadieniais 15.15

Registruodami vaiką Pirmosios Komunijos ruošimui tėvai įsipareigoja:
– kartu su vaikais kiekvieną sekmadienį dalyvauti šv. Mišiose;
– kartą per mėnesį dalyvauti tėvų susitikime (datos bus nurodytos pirmame susirinkime);

– užtikrinti, kad vaikas kartą per savaitę dalyvautų pamokėlėje.

Pirmasis tėvų susitikimas kartu su vaikais vyks  spalio 1 d., po 12val. Šv. Mišių.

Po jų susitiksime Jono Pauliaus II salėje. Dalyvavimas būtinas.

Pamokėlių laikas:

ketvirtadieniais 15.30 ir 17.00 val.
trečiadieniais    15.30 val.

Tėvų įsipareigojimai: susitikimai po Šv. Mišių 12.00 .

Susitikimų datos:
1. Spalio 15 d.
2. Lapkričio 19 d.
3. Gruodžio 10 d.
4. Sausio 21 d.
5. Vasario 11 d.
6. Kovo 4 d.
7. Balandžio 22 d.

Informacija gali būti papildyta ir patikslinta.

Dėl informacijos skambinkite Simonai tel. 868575065

 

VAIKŲ RENGIMO ATGAILOS, ARBA SUTAIKINIMO, IR EUCHARISTIJOS SAKRAMENTAMS DVEJŲ METŲ PROGRAMA

PASILIKITE MANO MEILĖJE

 

Kviečiame vaikučius nuo 7-8 m. ruoštis Pirmąjai Išpažinčiai ir Pirmąjai šv. Komunijai 2 metus.

Ši programa siūloma vaikams, kurie nori  eiti į gilesnį asmeninį bendrystės santykį su Dievu. Tai platesnis nuoseklios sakramentinės katechezės kelias. Taip pat kviečiame vaikučius, kurie dėl įvairių priežasčių, nelanko tikybos pamokų mokykloje.

Katechezės vyks kiekvieną penktadienį 15.15 – 16.00 joanitų vienuolyne.

Pirmas užsiėmimas prasidės spalio 13 d.

Registruotis pas Simoną, tel. 868575065