Pirmoji šv. Komunija

Nuotrauka Rido Damkevičiaus

Informacija atnaujinta 2019 m. spalio 7 d.

Laisvų vietų  į pasirengimo kursus 2019/2020 metais nebeturime.

Pirmosios šv. Komunijos šv. Mišių datos:
Antradienio 16:30 grupė: gegužės 3 d. 10 val.
Trečiadienio 14:30 grupė: gegužės 10 d. 12 val.
Trečiadienio 16:00 grupė: gegužės 17 d. 10 val.
Ketvirtadienio 15:00 grupė: gegužės 24 d. 12 val.
Penktadienio 16:30 ir sekmadienio 10:30 grupės: birželio 7 d. 10 val.

Pirmoji šv. Komunija – tai antrasis žingsnis tikėjimo kelyje po Krikšto. Pasiruošimo Pirmajai šv. Komunijai metu
vyksta susipažinimas su pagrindinėmis tikėjimo tiesomis, mokomasi dalyvauti šv. Mišių šventime.

Pasiruošimas Pirmajai šv. Komunijai reikalauja ne tik vaikų, bet ir tėvų įsitraukimo. Todėl registruodami vaiką Pirmosios šv. Komunijos ruošimui tėvai įsipareigoja:
– kartu su vaikais kiekvieną sekmadienį dalyvauti šv. Mišiose;
– kartą per mėnesį dalyvauti tėvų susitikime (datos žemiau) po sekmadienio 12 val. šv. Mišių;
– užtikrinti, kad vaikas kartą per savaitę dalyvautų pamokėlėje.

Mūsų bažnyčioje yra dvi skirtingos vaikų ruošimo Pirmajai šv. Komunijai programos:
vienerių metų programa skirta 9-14 metų vaikams, kurie mokykloje lanko tikybos pamokas. Renkamos
keturios grupės (vienoje grupėje apie 17 vietų).

dviejų metų programa „Pasilikite mano meilėje“ skirta vaikams nuo 7-8 metų. Ši programa tinka
vaikams, kurie nori eiti į gilesnį asmeninį bendrystės santykį su Dievu. Taip pat į šią programą kviečiame
vaikus, kurie dėl vienų ar kitų priežasčių nelanko tikybos pamokų mokykloje.
◦ dvejų metų programa yra taip sudaryta: pirmieji metai yra skirti pasiruošti Atgailos (Sutaikinimo)
sakramentui ir jie baigsis Pirmosios Šventosios Išpažinties šventimu, o antrieji metai skirti pasiruošti
Eucharistijos sakramentui ir baigsis Pirmosios Šventosios Komunijos šventimu.

TĖVŲ SUSITIKIMŲ (kartu su vaikais) SEKMADIENIAIS DATOS.
Kas mėnesiniai tėvų (ir vaikų) susitikimai prasidės spalio 6 d. po 12 val. šv. Mišių ir vyks vieną kartą per mėnesį:
vaikams – antrame aukšte Šv. Jono Pauliaus salėje, o tėvams – koplyčioje.

Susitikimų po sekmadienio šv .Mišių datos:
1. Spalio 6 d.
2. Lapkričio 10 d.
3. Gruodžio 15 d.
4. Sausio 12 d.
5. Vasario 9 d.
6. Kovo 8 d.
7. Kovo 29 d
8. Balandžio 26 d.

Daugiau informacijos:
tel. nr. 86 050 1424 (skambinti darbo dienomis nuo 8:30 iki 17:00 val.)
el. paštas: vilnius@joanitai.org