Pirmoji Komunija

Visų grupių katechezės vyks Joanitų vienuolyne šv. Jono Menėje pirmame aukšte.
Pirmasis susitikimas bus spalio pirmąją savaitę grupėse.

Užsirašant su savimi turėti krikšto pažymėjimą ir auką už visus metus – 65 eur (pratyboms,
įv. priemonėms, šildymo išlaidoms padengti ir kt.), kitaip registracija nebus patvirtinta.

Registruodami vaiką Pirmosios Komunijos ruošimui tėvai įsipareigoja:
– kartu su vaikais kiekvieną sekmadienį dalyvauti šv. Mišiose;
– kartą per mėnesį dalyvauti tėvų susitikime (datos žėmiau)
– užtikrinti, kad vaikas kartą per savaitę dalyvautų pamokėlėje.

Tėvų susitikimai (kartu su vaikais) prasidės  spalio 14 d. po 12 val. Šv. Mišių ir vyks vieną
kartą per mėnesį, vaikams – antrame aukšte Šv. Jono Paulio salėje, o tėvams – koplyčioje.
Susitikimai po šv.Mišių bus:

– Spalio 14 d.
– Lapkričio 11 d.
– Gruodžio 9 d.
– Sausio 13 d.
– Vasario 10 d.
– Kovo 10 d.
– Balandžio 7 d.

– Vaikai nuo 9 metų, kurie lanko tikybą bus ruošiami vienerius metus (grupelėje iki 16 vaikų)
Dar liko kelata vietos …

         – (Grupė jau pilna) Pirmadieniais, grupė 1 = 15.30 val (katechezė su Simona – tel. 8 685 75 065)  
dar yra laisvų vietų – Antradieniais, grupė 3 = 17.00 val (katėchezė su Gabrielė – tel. 8 692 91 549) 

Vaikai, kurie nelanko tikybos mokykloje arba vaikai, kuriems 7 – 8 metai, bus ruošiami
dvejus metus (grupelėje iki 12 vaikų) su Indre. Į šią grupę taip pat priimami vaikai nuo 8
metų, norintys žadinti savo tikėjimą ir pažinti Šventają Raštą.  Šios grupelės pamokėlės
laikas, penktadieniais 16:30 valandą.

– Penktadieniais grupė 5 = 16.30 val. nauja 2 metų grupė

(katechezė „PASILIKITE MANO MEILĖJE“ su Indrei tel. 8 615 10 757)

PASILIKITE MANO MEILĖJE

Kviečiame vaikučius nuo 7-8 m. ruoštis Pirmąjai šv. Išpažinčiai ir Pirmąjai šv. Komunijai 2 metus.

Dviejų metų programa siūloma vaikučiams nuo 7-8m.,
kurie nori eiti į gilesnį asmeninį bendrystės santykį su Dievu.
Tai platesnis nuoseklios sakramentinės katechezės kelias.
Taip pat kviečiame tuos vaikučius, kurie dėl įvairių priežasčių, nelanko tikybos pamokų mokykloje.
Pirmas užsiėmimas – 2018 m. spalio 5 d.