Live Streaming – Tiesioginis Srautas – Bažnyčia – Altorius

Pamaldų tvarkaraštis nuo gegužės 10 d.

Pirmadienį  ir ketvirtadienį šv. Mišios neaukojamos.

Antradienį, trečiadienį, penktadienį šv. Mišios aukojamos – 7:45val. 11:45 ir 18:30(transliuojamos tiesiogiai)

Šeštadienį šv. Mišios aukojamos – 7:45 val. ir 11:30val(transliuojamos tiesiogiai)

Sekmadienį šv. Mišios aukojamos ir tiesiogiai transliuojamos–10:00val. ir 12:00val.

Labai prašome pasiimti kokią sulankstomą kėdutę atsisėdimui lauke. Broliai pasirūpins keliais suolais, tačiau jų gali visiems neužtekti.

Šv. Mišių tvarka su tikinčiaisiais

  • Įėjimas šv. Mišioms bus tik per pagrindines bažnyčios duris.
  • Į bažnyčią bus įleidžiami 35 žmonės. Bažnyčios tambūre jūs rasite 35 įėjimo korteles, kortelę reikia pasiimti su savimi, kad įeitumėte į bažnyčią.
  • Bažnyčioje sėstis leidžiama kas tris suolus, išlaikant saugų atstumą tarp pamaldų dalyvių (10 kvadratinių metrų)
  • Jeigu kortelių jau neberasite, reikia likti lauke. Bažnyčios garsiakalbiai bus įjungti ir bus išnešti suolai.
  • Lauke esantys tikintieji turi laikytis 2 metrų atstumo vienas nuo kito.
  • Prašome Mišiose dalyvauti su veidą dengiančiomis kaukėmis,
  • Priklausančius rizikos grupei ar turinčius ligos simptomų, raginame nesilankyti bažnyčiose, taip saugant save ir kitus.
  • Šv. Komunija bus dalijama ir bažnyčios viduje ir lauke esantiems tikintiesiems
  • šv. Komunija dalijama tik į rankas. Ištiesus kairės rankos delną, dešinį delną padėkite po kairiu, kai kunigas ideda šv. Komuniją į delną, su dešinės rankos pirštais priimkite Kristaus Kūną toje pačioje vietoje priešais kunigą.
  • Einantieji šv. Komunijos privalo laikytis saugaus atstumo.

Čia galite užrašyti savo maldos intencijas

Kai Šv. Komunija dalinama tikintiemies Šv. Mišių metu, yra galimybė prašyti Jėzaus priimti dvasinę komuniją. Jūs tai galite padaryti sužadindami savyje troškimą priimti Jį dvasiškai ir melsdamiesi šia malda:

Mano Jėzau,
Aš tikiu, kad tu esi Švenčiausiame Sakramente.
Aš myliu Tave labiau už viską ir trokštu priimti Tave į savo sielą.
Kadangi negaliu šią akimirką priimti Tavęs sakramentiniu būdu, ateik bent dvasiškai į mano širdį.
Aš priimu Tave taip, tarsi Tu jau esi atėjęs ir visiškai vienijuosi su Tavimi.
Niekuomet neleisk man nuo Tavęs atsiskirti.
Amen.

Kameros bus įjungtos prieš pat prasidedant ir išjungiamos iškart Šv. Mišioms pasibaigus.

Šv. Mišių laikai:
I, IV, VI: 11:30 val.

II, III, V: 18:30 val.
VII:  12 val.

Kryžiaus kelio laikai:
V: 19:15 val.
VII: 11:20 val.

Šventosios Mišios yra mūsų katalikiško gyvenimo centras ir aukščiausiojo lygio susitikimas. Tai yra „Gyvybės Duona“, kuri padės mums tęsti mūsų piligrimystę žemėje ir saugiai pasiekti dangų.
Tiems, kurie fiziškai nepajėgūs dalyvauti Šv. Mišiose (dėl ligos ar transporto trūkumo), Šv. Jono broliai siūlo galimybę stebėti Mišias realiu laiku (tiesiogiai) šioje svetainėje.