Šv. Mišios – bažnyčia

Kameros bus įjungtos prieš pat prasidedant ir išjungiamos iškart Šv. Mišioms pasibaigus.

Šv. Mišių laikai:
II, III, V: 18:30 val.
VI: 11:30 val.
VII:  10, 12, 18:30 (lenkų k.) val.

Šventosios Mišios yra mūsų katalikiško gyvenimo centras ir aukščiausiojo lygio susitikimas. Tai yra „Gyvybės Duona“, kuri padės mums tęsti mūsų piligrimystę žemėje ir saugiai pasiekti dangų.
Tiems, kurie fiziškai nepajėgūs dalyvauti Šv. Mišiose (dėl ligos ar transporto trūkumo), Šv. Jono broliai siūlo galimybę stebėti Mišias realiu laiku (tiesiogiai) šioje svetainėje.

Kai Šv. Komunija dalinama tikintiemies Šv. Mišių metu, yra galimybė prašyti Jėzaus priimti dvasinę komuniją. Jūs tai galite padaryti sužadindami savyje troškimą priimti Jį dvasiškai ir melsdamiesi šia malda:
Mano Jėzau,
Aš tikiu, kad tu esi Švenčiausiame Sakramente.
Aš myliu Tave labiau už viską ir trokštu priimti Tave į savo sielą.
Kadangi negaliu šią akimirką priimti Tavęs sakramentiniu būdu, ateik bent dvasiškai į mano širdį.
Aš priimu Tave taip, tarsi Tu jau esi atėjęs ir visiškai vienijuosi su Tavimi.
Niekuomet neleisk man nuo Tavęs atsiskirti.
Amen.