Skelbimai

SKELBIMAI
IV VELYKŲ SEKMADIENIS
2018 m. balandžio 22 d.
 
LITURGIJA
Balandžio 23 d. – Šv. Jurgis, kankinys, antrasis Lietuvos globėjas
Balandžio 24 d. – Šv. Adalbertas (Vaitiekus), vyskupas, kankinys
Balandžio 25 d. – Šv. Morkus, evangelistas
Balandžio 28 d. -Šv. Liudvikas Marija Grinjonas Monfortietis, kunigas
 
PASIRUOŠIMO SUTVIRTINIMO SAKRAMENTUI KURSAI
Kursų pradžia – 2018.05.07 (pirmadienį) 19 val. Išganytojo bažnyčioje (Šv. Jono Teologo vienuolyne,
Jono Pauliaus II salė, II a., Antakalnio g. 27, Vilnius).
Pasiruošimą sudaro 10 susitikimų (kiekvieną pirmadienį ir ketvirtadienį) 19 val. ir vienas maldos vakaras
2018.05.19 d.
Susitikimų datos gegužės mėn. – 7, 10, 14, 17, 21, 24, 28, 31, birželio mėn. – 4, 7 dienomis.
Sutvirtinimo sakramentas skirtas pakrikštytiems.
Pirmuose susitikimuose reikia turėti krikšto pažymėjimą arba pažymą iš bažnyčios, kurioje buvote pakrikštytas ( -ta). Nesant tokiai galimybei gali būti liudininkų (krikšto tėvų) rašytinis paliudijimas.
Išklausius kursus (minimum 8 paskaitas) ir išlaikius egzaminą bus išduota pažyma.
Pažyma galios bet kurioje parapijoje, kurioje nuspręsite priimti Sutvirtinimo sakramentą.
Norintys, Sutvirtinimo sakramentą galės priimti Vilniaus Išganytojo bažnyčioje 2018.06.16.
Auka- 40 eurų (aukos dydis neturi būti priežastis nedalyvauti kursuose).
Registruotis į kursus čia https://goo.gl/forms/wE7f3jyz0dg8eGu93
 
ŠEIMŲ FESTIVALIS
Kviečiame šeimas į Šv. Jono bendruomenės organizuojamą šeimų festivalį Mardasave (Varėnos raj.)
liepos 18-22 d. Registruotis kviečiame el.paštu: registracija.broliai@gmail.com, tel. 8 611 23216 (Vladas)
arba užpildant registracijos formą svetainėje joanitai.org
 
PARODA
Kviečiame aplankyti Gražinos Murelytės – Ajauskienės tapybos parodą „Sielos kielonė” Jono Pauliaus II salėje II aukšte. Paroda vyks iki balandžio 30 d. Dėkojame Gražinai už parodą!
 
NUOLATINĖS ADORACIJOS KOPLYTĖLĖ
Nuolatinės adoracijos koplytėlėje šiuo metu ieškome adoruotojų penktadieniais 12-13h ir šeštadieniais 15-16h.
Kreiptis į Modestą: modesta.baciulyte@gma; 863050537. Taip pat kviečiame kiekvieną, kas jaučia troškimą adoruoti Švč. Sakramentą, skirti tam laiko ir įsipareigoti Jums patogiu metu. Kreiptis į Modestą:
el. paštu modesta.baciulyte@gmail.com arba tel. 8 630 50537.
Nuolatinės adoracijos koplytėlėje nakties metu yra laisvi šie laikai: I-II naktis – nuo 1 iki 2 val.; VI-VII naktis – nuo 4 iki 5 val. (kas antrą savaitę); VII-I naktis – nuo 2 iki 3 val. Jeigu norėtumėte ateiti į adoraciją nakties metu ir kuris nors laikas jums yra tinkamas, labai lauksime jūsų, skambinkite Laimai +370 620 84494 arba rašykite laima@laraneda.lt
 
TAIZÉ – GAILESTINGUMO VAKARAS
Šv. Jono bendruomenė tęsia Taizé – Gailestingumo vakarų ciklą. Pasimatysime jau šeštąjį kartą ir tai įvyks labai greitai – gegužės 8 d. 19.30 val. Tema – „Duosiu jums savo dvasią, kad atgytumėte“, – sako Viešpats (Ez 37,14). Turime džiugią žinią: pasimatymas įvyks ne tik su mylinčia ir laukiančia šv. Jono šeima, bet ir su dar labiau mylinčiu ir dar labiau laukiančiu mūsų Viešpačiu. Sutikti Gailestingąją Jėzaus Širdį – tai pagrindinis organizuojamo vakaro tikslas. Skambės nuostabios Taizé giesmės, kurias ves choras „Adoramus“, turėsime Švč. Sakramento adoraciją, galimybę prieiti išpažinties ir paprašyti
brolių bei sesių užtarimo. Šv. Mišias 18.30 val. aukos ir pamokslaus kun. Mozė Mitkevičius. Vakaro pradžioje jis tars mums įžanginį žodį. Renginys skirtas visiems Vilniaus miesto gyventojams ir, žinoma, visiems atkakliausiems kitų miestų gyventojams, kurie ryžtųsi atvažiuoti! Laukiame Jūsų!
 
Kviečiame prisijungti prie Taizé giesmių choro! Choro repeticijos vyks Jono Pauliaus II-ojo salėje gegužės 1 d. 19.00 val. ir gegužės 8 d. 17.00 val. Kreiptis į Nikodemą Lukšę tel. 8 631 82569.
 
REKOLEKCIJOS TYLOJE
Š. m. liepos 23 – 28 d. Užunvėžiuose, Anykščių raj. vyks rekolekcijos. Tema – JĖZUS – Tėvo švelnumas žmogui. Veda t. Paskalis CSJ ir s. Marija Dovydė CSJN. Kasdien švęsime Eucharistiją, adoruosime Švč. Sakramentą, skaitysime Šventąjį Raštą, klausysimės paskaitų, skirsime laiko asmeninei
ir bendrai maldai, turėsime galimybę pokalbiams su rekolekcijų vedėjais ir patarnausime vieni kitiems pagal mūsų bendro gyvenimo poreikius. Registracija: tel. 8 650 60058 arba el.p. aldonastat@gmail.com
Visoms reikmėms – 75 EUR
 
PRAŠYMAS 2 % – nieko nekainuojanti parama mūsų bažnyčiai ir vienuolynui
Mūsų bendruomenė gyvena iš tikinčiųjų aukų, todėl drįstame prašyti jūsų paramos ir su malda nuoširdžiai dėkojame. Už mūsų geradarius kiekvieną mėnesį aukojame šv. Mišias jų intencijomis.
Dėkojame už jūsų paramą 2017 m.: gavome per 8750,83 Eur, kurie padėjo mums praėjusiais metais tęsti bažnyčios restauravimą, sutvarkyti virtuvėlę prie Jono Pauliaus II salės, baldus pas studentus, nupirkti įrangą šlovinimui, pastatyti pjuvenų sandėlį, įrengti vaizdo kameras šv. Mišių transliacijai internetu, atvežti vargonus, nupirkti kėdes Mardasave (šeimų festivaliui), taip pat pradėjome daryti relikvijorius 5-
iems altoriams (šv. Faustinos, šv. Jono Pauliaus II, šv. Motinos Teresės, pal. Teofiliaus Matulionio, pal. Michało Sopoćko). Šiais metais planuojame tęsti bažnyčios restauraciją, pabaigti relikvijorius ir vargonus bažnyčioje, tobulinti sodą. Be jūsų pagalbos vienuolynas neišsilaikys!
Prašymo formas turite pateikti ne vėliau kaip iki š. m. gegužės 1 d., bet rekomenduojame pateikti jau dabar. Dėkojame!
 
PRAŠYMAS
Mūsų bažnyčioje nebėra vargonų. Labai norėtume, kad šis gražus instrumentas vestų mus į gilesnę maldą.
Kaina nemaža – 38 000 Eur (vietoj 120 000 Eur). Jeigu norite ir turite galimybę paremti vargonų atstatymą, galite zakristijoje arba knygyne palikti auką šiam tikslui. Galite paaukoti ir tiesiogiai – mūsų sąskaitos numeris LT70 7044 0600 0120 8428, paskirtis – „Vargonai“. Nuoširdžiai dėkojame už jūsų
pagalbą ir aukas! Jau surinkome 28 870,00 Eur.