Skelbimai

SKELBIMAI
II ADVENTO SEKMADIENIS 2017 m. gruodžio 10 d.

LITURGIJA
Gruodžio 11 d., pirmadienį, – 7 val. rarotų šv. Mišios; šv. Damazas I, popiežius.
Gruodžio 12 d., antradienį, – jaunimo šv. Mišios 18.30 val. Gvadelupės Švč. Mergelė Marija.
Gruodžio 13 d., trečiadienį, – šv. Liucija, mergelė, kankinė.
Gruodžio 14 d., ketvirtadienį, – 7.00 val. rarotų šv. Mišios; šv. Kryžiaus Jonas, kunigas,
Bažnyčios mokytojas.
Gruodžio 16 d., šeštadienį, Mišių pas mus nebus. Vilniaus Šv. vysk. Stanislovo ir šv.
Vladislovo arkikatedroje bazilikoje vyks paskirtojo Vilniaus arkivyskupijos vyskupo
augziliaro Dariaus Trijonio konsekracijos iškilmės. Šv. Mišių pradžia – 12 val.

FORMACIJOS DIENA „Catholicism“ (liet. „Katalikybė“)
Šeštadienį, gruodzio 16 d.
Programa skirta gilinti žinias apie Katalikų Bažnyčią ir jos mokymą. Susitikimus veda šv. Jono
broliai. Atvira visiems.
8.15 Paskaita I (filosofija)
8.45 Paskaita II (teologija)
9.15 Arbatos pertraukėlė
9.30 „Catholicism“ dokumentinis filmas (anglų kalba su lietuviškai subtitrais).
Kiekvieną susitikimą žiūrime po naują dalį.
10.30 Filmo aptarimas / diskusija / klausimai
11.30 šv. Mišios
Galima ateiti vėliau ir dalyvauti tik filmo peržiūroje. Susitinkame šv. Jono Pauliaus II salėje,

ADVENTO REKOLEKCIJOS BAŽNYČIOJE
Šiemet mūsų rekolekcijas ves s. Monika Teresė CSJ, Senųjų Trakų vienuolyno priorė.
Rekolekcijų tema: „Mus aplankė šviesa iš aukštybių“ (Lk 1,78), kasdien nuo 18.30 iki 19.30 val.
Gruodžio 18 d.: 18.30 šv. Mišios, po to s. Monikos Teresės paskaita „Mus aplankė šviesa iš
aukštybių“: Marijos nuostaba.
Gruodžio 19 d. – „Mus aplankė šviesa iš aukštybių“: Marijos džiaugsmas.
Gruodžio 20 d. – „Mus aplankė šviesa iš aukštybių“: Marijos viltis.

VILTIES VAIKAI
Kiekvieną savaitę, trečiadieniais nuo 16.15 val. iki 16.45 val., kviečiame Vilties vaikus nuo 3-
jų iki 10 metų amžiaus melstis kartu su broliu Steponu vienuolyne, brolių koplytelėje. Bus
adoracija, išmoksime bendrauti su Jėzumi Dievo Žodžiu, giesmėmis ir tyla. Nuostabi ir
džiaugsminga patirtis. “Ateikite pas mane visi <…>, nes aš romus ir nuolankios širdies.” (Mt 11,
28), – sakė Viešpats. Daugiau informacijos: Lina +370 687 24 744 arba brolis Steponas +370
607 88 594. (Grupė nevyks per vaikų atostogas)

PORŲ POKALBIŲ SAVAITGALIS
Augti poroje kviečia J. Kentenicho akademijos poros ir broliai joanitai.
Porų pokalbių savaitgalis 2018 m. sausio 26-27 d. – tai laikas pokalbiui dviese.
Laukiamos visos poros – gyvenančios santuokoje ir tos, kurios apie tai SVAJOJA, bet nedrįsta.
Tai laikas, skirtas vienas kitam.
Auka porai – 80 eurų. Registracija: ramune413@gmail.com, tel. 8699 10969

ADORACIJOS KOPLYČIA
Jėzus Švč. Sakramente laukia visų norinčių su Juo susitikti. Galima ateiti pasimelsti į nuolatinės
adoracijos koplytėlę, kuri yra bažnyčios pagrindinio įėjimo kairėje pusėje. Lankymo valandos

laisvos nuo 7.00 iki 21.00 val., nakties maldai reikia užsirašyti. Jei norėtumėte ateiti reguliariai,
galite užsirašyti, kreipdamiesi į atitinkamą atsakingąjį (tel. nr. rasite skelbimų lentoje prie
adoracijos koplyčios). Tylioji adoracijos malda kviečia vienytis su garbinamu Viešpačiu, priimant
Šventąją Komuniją, prieš tai tinkamai paruošus širdį per Sutaikinimo sakramentą.
Jeigu norėtumėte įsipareigoti naktinei adoracijai kartą per savaitę, labai kviečiame prisijungti
prie mūsų.
Šiuo metu laisvi šie laikai naktį / ryte: II-III naktis – nuo 2 iki 3:30 val., II-III naktis – nuo 3:30
iki 5 val., VII-I naktis – nuo 2 iki 3 val.
Lauksime jūsų, skambinkite Laimai 8 620 84494 arba rašykite laima@laraneda.lt.

NAMŲ LAIMINIMAS
Jeigu norite, kad vienas iš brolių ateitų pas jus palaiminti jūsų namų ir pasimelsti kartu su jūsų
šeima, prašome palikti žinutę br. Jurgiui (brjurek1@gmail.com) su jūsų tel. numeriu ir parašyti,
koks laikas jums tinka. Taip pat galite užsirašyti zakristijoje, kai ateinate į šv. Mišias.

KALĖDAIČIAI
Zakristijoje galite įsigyti kalėdaičių Kūčių vakarui ir Carito žvakių, pinigai už kurias bus skirti
vargšams paremti.

POKALBIŲ KAMBARYS VAIKAMS
Jei pamiršote vaikams paimti žaislų ir jiems darosi per sunku išbūti Mišiose, pasiskolinkite iš
žaislų skrynios Gabrieliaus pokalbių kambaryje.

SEKMADIENIO LAPUOSE
Atkreipkite dėmesį į įdomų kun. B. Groeschel’io tekstą „Ką mums primena Adventas”.

PRAŠYMAS
Ačiū tiems, kas atnešate mums dėvėtų drabužių. Mes nežinome, ką su jais daryti, neturime
sandėlio, nei struktūros, kaip dalinti drabužius. Prašome jų nebenešti. Galite vežti rūbus į Caritą
(Paco g. už Petro ir Povilo bažnyčios) arba pas Motinos Teresės seseris (šv. Stepono g., prie
stoties).

PRAŠYMAS
Mūsų bažnyčioje nebėra vargonų. Labai norėtume, kad šis gražus instrumentas mus vestų į
gilesnę maldą. Kaina nemaža – 38 000 Eur (vietoj 120 000 Eur). Jeigu norite ir turite galimybę
paremti vargonų atstatymą, galite zakristijoje arba knygyne palikti auką šiam tikslui. Galite
paaukoti ir tiesiogiai – mūsų sąskaitos numeris LT70 7044 0600 0120 8428, paskirtis –
„Vargonai”. Nuoširdžiai dėkojame už jūsų pagalbą ir aukas! Jau surinkome 18 430 Eur.

BĖGIMAS
Br. Dismas kviečia prisijungti prie Kalėgų bėgimo gruodžio 17 d.

 

_________________________________________________________________________________________

 

KVIEČIAME PASIKLAUSYTI NAUJAUSIŲ REKOLEKCIJŲ ĮRAŠŲ

http://www.joanitai.org/media-rekolekcijos/
Jaunimo rekolekcijos „Ar tikėjimas gali pakeisti mano gyvenimą?“ 2017 m. lapkričio 24-26 d. – t. Reno Marija CSJ

Adoruotojų susikaupimo diena  „Adoracija ir artimo meilė: ,Viešpatie, kada gi mes Tave matėme?’” (Mt, 25, 37). 2017 m. lapkričio 25 d., 2017 m. gruodžio 2 d. – t. Paulius Steponas CSJ, t. Jonas Chrizostomas CSJ

_________________________________________________________________________________________

 

JŪSŲ NAMŲ PALAIMINIMAS

Jeigu norite, kad vienas iš brolių ateitų pas jus palaiminti jūsų namų ir pasimelstų kartu su jūsų šeima, prašome palikti žinutę br. Jurgiui brjurek1@gmail.com su jūsų tel. numeriu ir apytiksliu laiku, kada  jums būtų patogu.  Taip pat galite užsirašyti zakristijoje, kai ateinate į šv. Mišias vienuolyne. 

 

_________________________________________________________________________________________

 

SKELBIMAI
I ADVENTO SEKMADIENIS 2017 m. gruodžio 3 d.

LITURGIJA
Gruodžio 4 d., pirmadienį, – 7 val. rarotų šv. Mišios; šv. Jonas Damaskietis, kunigas, Bažnyčios mokytojas.
Gruodžio 5 d., antradienį, – jaunimo šv. Mišios 18.30 val.; 19.30-21.30 Taizé – Gailestingumo vakaras.
Gruodžio 7 d., ketvirtadienį, – 7.00 val. rarotų šv. Mišios; šv. Ambraziejus, vyskupas, Bažnyčios mokytojas.
Gruodžio 8 d., penktadienį, – ŠVČ. MERGELĖS MARIJOS NEKALTASIS PRASIDĖJIMAS. Šv. Mišios 18.30 val.
Po Mišių – šlovinimas, veda šeimų šlovinimo grupė „Degantis krūmas“ (bažnyčioje).

REKOLEKCIJOS
Gruodžio 8-10 d. – Advento rekolekcijos. Tema: „Žodis tapo kūnu“, veda t. Elijas CSJ. Nuo penktadienio
vakaro iki sekmadienio popietės Marijos namuose pas šv. Jono brolius, Antakalnio g. 27, Vilnius.
Rekolekcijos yra atviros visiems, būtina registracija.
Užrašo Irena: tel. 8 648 92920, el. p. marijosnamai@joanitai.org
Tėvas Elijas yra mūsų kongregacijos brolis, ilgus metus dirbo Vilniuje: tarnavo kaip kunigų seminarijos dvasios
tėvas ir kaip Lukiškių kalėjimo kapelionas. Šiuo metu tarnauja Olandijoje ir yra Olandijos Marijos Radijo
direktorius. Parašė knygas: „Gundymai dykumoje“, „Tiltai į Babiloną“, „Visa gydantis gailestingumas“, „Kristus –
mūsų viltis“. Daugiau apie knygas: http://www.agapetos.lt/ ir mūsų knygyne. Nuoširdžiai kviečiame!

https://www.facebook.com/events/195321161026453/

ADVENTO REKOLEKCIJOS BAŽNYČIOJE
Šiemet mūsų rekolekcijas ves s. Monika Teresė CSJ, Senųjų Trakų vienuolyno priorė. Rekolekcijų tema:
„Mus aplankė šviesa iš aukštybių“ (Lk 1,78),  nuo 18.30 iki 19.30 val.
Gruodžio 18 d.: 18.30 šv. Mišios, po to s. Monikos Teresės paskaita „Mus aplankė šviesa iš aukštybių“: Marijos
nuostaba.
Gruodžio 19 d. – „Mus aplankė šviesa iš aukštybių“: Marijos džiaugsmas.
Gruodžio 20 d. – „Mus aplankė šviesa iš aukštybių“: Marijos viltis.

PORŲ POKALBIŲ SAVAITGALIS
Augti poroje kviečia J. Kentenicho akademijos poros ir broliai joanitai.
Porų pokalbių savaitgalis 2018 m. sausio 26-27 d. – tai laikas pokalbiui dviese.
Laukiamos visos poros – gyvenančios santuokoje ir tos, kurios apie tai SVAJOJA, bet nedrįsta.
Tai laikas, skirtas vienas kitam.
Auka porai – 80 eurų.
Registracija: ramune413@gmail.com, tel. 8699 10969

ADORACIJOS KOPLYČIA
Jėzus Švč. Sakramente laukia visų norinčių su Juo susitikti. Galima ateiti pasimelsti į nuolatinės adoracijos
koplytėlę, kuri yra bažnyčios pagrindinio įėjimo kairėje pusėje. Lankymo valandos laisvos nuo 7.00 iki 21.00 val.,
nakties maldai reikia užsirašyti. Jei norėtumėte ateiti reguliariai, galite užsirašyti, kreipdamiesi į atitinkamą
atsakingąjį (tel. nr. rasite skelbimų lentoje prie adoracijos koplyčios). Tylioji adoracijos malda kviečia vienytis su
garbinamu Viešpačiu, priimant Šventąją Komuniją, prieš tai tinkamai paruošus širdį per Sutaikinimo sakramentą.

TAIZE – GAILESTINGUMO VAKARAS
Šv. Jono bendruomenė tęsia Taizé – Gailestingumo vakarų ciklą. Pasimatysime jau ketvirtąjį kartą ir tai įvyks
labai greitai – gruodžio 5 d. Turime džiugią žinią: pasimatymas įvyks ne tik su mylinčia ir laukiančia Šv. Jono
šeima, bet ir su dar labiau mylinčiu ir dar labiau laukiančiu mūsų Viešpačiu. Sutikti Gailestingąją Jėzaus Širdį –
tai pagrindinis organizuojamo vakaro tikslas. Skambės nuostabios Taizé giesmės, kurias ves choras
„Adoramus“, turėsime Švč. Sakramento adoraciją, galimybę prieiti išpažinties ir paprašyti brolių ir sesių užtarimo.
Vakaro tema: „Juozapai, Dovydo sūnau, nebijok parsivesti į namus savo žmonos Marijos, nes jos vaisius yra iš
Šventosios Dvasios.“ Renginys skirtas visiems Vilniaus miesto gyventojams ir, žinoma, visiems atkakliausiems
kitų miestų gyventojams, kurie ryžtųsi atvažiuoti! Laukiame Jūsų!
Daugiau: https://www.facebook.com/taizegailestingumovakarai/
Kviečiame prisijungti prie choro! Skambinkite Miglei Miliūnaitei tel. 867552180.

KALĖDAIČIAI
Zakristijoje galite įsigyti kalėdaičių Kūčių vakarui ir Carito žvakių, pinigai už kurias bus skirti vargšams paremti.

POKALBIŲ KAMBARYS VAIKAMS
Jei pamiršote paimti vaikams žaislų ir jiems darosi per sunku išbūti Mišiose, pasiskolinkite iš žaislų skrynios Gabrieliaus pokalbių kambaryje.

KATECHEZĖ
Atkreipkite demesį į labai gražius popiežiaus Pranciškaus ir Benedikto XVI tekstus apie Adventą sekmadienio lape.

PRAŠYMAS
Ačiū tiems, kas atnešate mums dėvėtų drabužių. Mes nežinome, ką su jais daryti, neturime sandėlio, nei
struktūros, kaip dalinti drabužius. Prašome jų nebenešti. Galite vežti rūbus į Caritą (Paco g. už Petro ir Povilo
bažnyčios) arba pas Motinos Teresės seseris (šv. Stepono g., prie stoties).

PRAŠYMAS
Mūsų bažnyčioje nebėra vargonų. Labai norėtume, kad šis gražus instrumentas mus vestų į gilesnę maldą.
Kaina nemaža – 38 000 Eur (vietoj 120 000 Eur). Jeigu norite ir turite galimybę paremti vargonų atstatymą, galite
zakristijoje arba knygyne palikti auką šiam tikslui. Galite paaukoti ir tiesiogiai – mūsų sąskaitos numeris LT70
7044 0600 0120 8428, paskirtis – „Vargonai”. Nuoširdžiai dėkojame už jūsų pagalbą ir aukas! Jau surinkome 18
430 Eur.

BĖGIMAS
Br. Dismas kviečia prisijungti prie Kalėgų bėgimo gruodžio 17 d.

 

 

_________________________________________________________________________________________

 

 

_________________________________________________________________________________________

 

________________________________________________________________________________________

Gruodžio 8-10 d. Advento tylos rekolekcijos visiems.
Tema: „Žodis tapo kūnu“, veda T. Elijas.

Nuo penktadienio vakaro iki sekmadienio popietės.
Marijos Namuose pas Šv. Jono brolius, Antakalnio g. 27

Užrašo Irena: tel. 8 648 92920, el. p. marijosnamai@joanitai.org

 

________________________________________________________________________________________

 

Kviečiame pasiklausyti naujausių homilijų įrašų:

T. Reno Marija CSJ  – Kristus Visatos Valdovas (Kristus Karalius) – (lapkričio 26 d.)

http://www.joanitai.org/media-homilijos/

 

________________________________________________________________________________________

SKELBIMAI.
MŪSŲ VIEŠPATS JĖZUS KRISTUS, VISATOS VALDOVAS
2017 m. lapkričio 26 d.

LITURGIJA
Lapkričio 30 d., ketvirtadienį, – Šv. Andriejus, apaštalas

JAUNIMO VAKARAI
Kviečiame dalyvauti šlovinimo vakaruose, kurie vėl vyks kiekvieną antradienį!
18.30 šv. Mišios, 19.30 šlovinimas / adoracija / užtarimo malda
20.45 jaunimo susitikimas / arbata / mokymas / pasidalinimai.

ADORACIJOS KOPLYČIA
Jėzus Švč. Sakramente laukia visų norinčių su Juo susitikti. Galima ateiti pasimelsti į nuolatinės
adoracijos koplytėlę, kuri yra bažnyčios pagrindinio įėjimo kairėje pusėje. Lankymo valandos laisvos nuo
7.00 iki 21.00 val., nakties maldai reikia užsirašyti. Jei norėtumėte ateiti reguliariai, galite užsirašyti,
kreipdamiesi į atitinkamą atsakingąjį (tel. nr. rasite skelbimų lentoje prie adoracijos koplyčios). Tylioji
adoracijos malda kviečia vienytis su garbinamu Viešpačiu, priimant Šventąją Komuniją, prieš tai tinkamai
paruošus širdį per Sutaikinimo sakramentą.
Jeigu jaučiate raginimą, labai kviečiame išdrįsti ir prisijungti prie Švč. Sakramento adoruotojų.
Adoracijos koplyčioje naktinėmis valandomis trūksta dviejų žmonių adoracijai:
Iš antradienio į trečiadienį naktį nuo 2:00 iki 5:00 val.
Iš trečiadienio į ketvirtadienį naktį nuo 2:00 iki 4:00 val.
Labai laukiame norinčių prisijungti prie adoruotojų bendruomenės.skambinkite Laimai 8 620 84494 arba
rašykite laima@laraneda.lt

SUSIKAUPIMO DIENA ADORUOTOJAMS
Kviečiame į susikaupimo dieną adoruotojams, kuri vyks vienuolyno šv. Jono Pauliaus II salėje gruodžio
2 d. Renginio tikslas – geriau pažinti garbinamą Jėzų. Tema: Adoracija ir artimo meilė: “Viešpatie, kada
gi mes Tave matėme?” (Mt, 25, 37) Programa: 9:30 malda ir I paskaita Jono Pauliaus II salėje; 10:30
Švč. Sakramento adoracija bažnyčioje (bus galima prieiti išpažinties); 11:30 šv. Mišios; 12:30 Dieninė
malda su broliais. Suneštinė agapė. 13:45 Lectio divina; 14:30 II paskaita; 15:30 pabaiga.

TAIZE – GAILESTINGUMO VAKARAS
Šv. Jono bendruomenė tęsia Taizé – Gailestingumo vakarų ciklą. Pasimatysime jau ketvirtąjį kartą ir tai
įvyks labai greitai – gruodžio 5 d. Turime džiugią žinią: pasimatymas įvyks ne tik su mylinčia ir
laukiančia Šv. Jono šeima, bet ir su dar labiau mylinčiu ir dar labiau laukiančiu mūsų Viešpačiu. Sutikti
Gailestingąją Jėzaus Širdį – tai pagrindinis organizuojamo vakaro tikslas. Skambės nuostabios Taizé
giesmės, kurias ves choras „Adoramus“, turėsime Švč. Sakramento adoraciją, galimybę prieiti išpažinties
ir paprašyti brolių ir sesių užtarimo. Vakaro tema: „Juozapai, Dovydo sūnau, nebijok parsivesti į namus
savo žmonos Marijos, nes jos vaisius yra iš Šventosios Dvasios.“ Renginys skirtas visiems Vilniaus
miesto gyventojams ir, žinoma, visiems atkakliausiems kitų miestų gyventojams, kurie ryžtųsi atvažiuoti!
Laukiame Jūsų!
Daugiau: https://www.facebook.com/taizegailestingumovakarai/
Kviečiame prisijungti prie choro! Skambinkite Miglei Miliūnaitei tel. 867552180.

PRAŠYMAS
Mūsų bažnyčioje nebėra vargonų. Labai norėtume, kad šis gražus instrumentas mus vestų į gilesnę
maldą. Kaina nemaža – 38 000 Eur (vietoj 120 000 Eur). Jeigu norite ir turite galimybę paremti vargonų
atstatymą, galite zakristijoje arba knygyne palikti auką šiam tikslui. Galite paaukoti ir tiesiogiai – mūsų
sąskaitos numeris LT70 7044 0600 0120 8428, paskirtis – „Vargonai”. Nuoširdžiai dėkojame už jūsų
pagalbą ir aukas! Jau surinkome 18 430 Eur.

 

_________________________________________________________________________________________

 

SKELBIMAI

XXXIII EILINIS SEKMADIENIS
2017 m. lapkričio 19 d.

Viešpaties Jėzaus bažnyčia, Antakalnio g. 27

Šiandien 13.15 val. (po šv. Mišių), giedos mūsų choras „Adoramus Te” Nuoširdžiai kviečiame!
Po koncerto bus galima paaukoti vargonams.

LITURGIJA
– Lapkričio 20 d., pirmadienį, – šv. Rapolas Kalinauskas, vienuolis.
– Lapkričio 21 d., antradienį, – Švč. Mergelės Marijos Paaukojimas.
– Lapkričio 22 d., trečiadienį, – šv. Cecilija, mergelė, kankinė.
– Lapkričio 24 d., penktadienį, – šv. Andriejus Zung-Lakas, kunigas, ir draugai, kankiniai.
– Lapkričio 25 d., šeštadienį, – šv. Kotryna Aleksandrietė, mergelė, kankinė.

JAUNIMO REKOLEKCIJOS lapkričio 24-26 d.
Kviečiame 18-35 metų jaunimą dalyvauti rekolekcijose „Ar tikėjimas gali pakeisti mano
gyvenimą?“, kurios vyks Marijos namuose.
Ves tėvas Reno-Marie (Prancūzija).
Registracija el. paštu: dovile.pakstiene@gmail.com

JAUNIMO VAKARAI
Kviečiame dalyvauti šlovinimo vakaruose, kurie vyksta antradieniais. 18.30 šv. Mišios, 19.30 šlovinimas / adoracija / užtarimo malda
20.45 jaunimo susitikimas / arbata / mokymas / pasidalinimai.

CHARIZMATINIS SUSITIKIMAS
Susitikimas su Marcinu Zielinski – šį ketvirtadienį: 18.00 – šv. Mišios, katechezė, malda,
galimybė nueiti išpažinties.

ADORACIJOS KOPLYČIA
Jėzus Švč. Sakramente laukia visų norinčių su Juo susitikti. Galima ateiti pasimelsti į nuolatinės
adoracijos koplytėlę, kuri yra bažnyčios pagrindinio įėjimo kairėje pusėje. Lankymo valandos
laisvos nuo 7.00 iki 21.00 val., nakties maldai reikia užsirašyti. Jei norėtumėte ateiti reguliariai,
galite užsirašyti, kreipdamiesi į atitinkamą atsakingąjį (tel. nr. rasite skelbimų lentoje prie
adoracijos koplyčios). Tylioji adoracijos malda kviečia vienytis su garbinamu Viešpačiu, priimant
Šventąją Komuniją, prieš tai tinkamai paruošus širdį per Sutaikinimo sakramentą.
Jeigu jaučiate raginimą, labai kviečiame išdrįsti ir prisijungti prie Švč. Sakramento adoruotojų.
Šiuo metu laisvi šie laikai naktį /ryte: II-III naktis – nuo 2 iki 5 val., III-IV naktis – nuo 4 iki 5 val.,
VII-I naktis – nuo 2 iki 4 val.
Lauksime jūsų, skambinkite Laimai 8 620 84494 arba rašykite laima@laraneda.lt

SUSIKAUPIMO DIENA ADORUOTOJAMS
Kviečiame į susikaupimo dieną adoruotojams, kuri vyks vienuolyno šv. Jono Pauliaus II salėje
gruodžio 2 d. Renginio tikslas – geriau pažinti garbinamą Jėzų. Tema: Adoracija ir artimo
meilė: “Viešpatie, kada gi mes tave matėme?” (Mt, 25, 37)
9:30 Malda ir I paskaita Jono Pauliaus II salėje;
10:30 Švč. Sakramento adoracija bažnyčioje (bus galima prieiti išpažinties);
11:30 šv. Mišios;
12:30 Dieninė malda su broliais. Suneštinė agapė.
13:45 Lectio divina;
14:30 II paskaita;
15:30 Pabaiga

TAIZE – GAILESTINGUMO VAKARAS
Šv. Jono bendruomenė tęsia Taizé – Gailestingumo vakarų ciklą. Pasimatysime jau ketvirtąjį
kartą ir tai įvyks labai greitai – gruodžio 5 d. Turime džiugų žinių, jog pasimatymas įvyks ne tik su
mylinčia ir laukiančia Šv. Jono šeima, bet ir su dar labiau mylinčiu ir dar labiau laukiančiu mūsų
Viešpačiu. Sutikti Gailestingąją Jėzaus Širdį – tai ir yra pagrindinis organizuojamo vakaro tikslas.
Skambės nuostabios Taizé giesmės, kurias ves choras „Adoramus“, turėsime Švč. Sakramento
adoraciją, galimybę prieiti išpažinties ir paprašyti brolių ir sesių užtarimo. Vakaro tema:
„Juozapai, Dovydo sūnau, nebijok parsivesti į namus savo žmonos Marijos, nes jos vaisius yra
iš Šventosios Dvasios.” Renginys skirtas visiems Vilniaus miesto gyventojams ir, žinoma,
visiems atkakliausiems kitų miestų gyventojams, kurie ryžtųsi atvažiuoti! Laukiame Jūsų!
Daugiau: https://www.facebook.com/taizegailestingumovakarai/
Kviečiame prisijungti prie choro!
Skambinkite Miglei Miliūnaitei tel. 867552180.

DĖKOJAME
Ačiū visiems, kas padovanojote šakučių, peilių, šaukštų ir šaukštelių bei lėkščių. Jau turime
pakankamai.
Ieškome dar vieno kilimo. Nuoširdžiai dėkojame už pagalbą!

PRAŠYMAS
Mūsų bažnyčioje nebėra vargonų. Labai norėtume, kad šis gražus instrumentas mus vestų į
gilesnę maldą. Kaina nemaža – 38 000 Eur (vietoj 120 000 Eur), Jeigu norite ir turite galimybę
paremti vargonų atstatymą, galite zakristijoje arba knygyne palikti auką šiam tikslui. Galite
paaukoti ir tiesiogiai – mūsų sąskaitos numeris LT70 7044 0600 0120 8428, paskirtis –
„Vargonai”. Nuoširdžiai dėkojame už jūsų pagalbą ir aukas! Jau surinkome 18 430 Eur.

SUTVIRTINIMO SAKRAMENTAS
Tai krikščioniškosios brandos ženklas, sąmoningas pakrikštyto ir pagal Katalikų bažnyčios
tikėjimą gyventi pasirengusio žmogaus sustiprinimas Šventąja Dvasia.
Numatomas pasiruošimo susitikimų laikas – trečiadieniais 18 val.
Susitikimų datos: lapkričio 22, 29; gruodžio 6,13, 20; sausio 10, 17, 24, 31 + susikaupimo
diena (data bus patikslinta); vasario 7, 14, 21, 28; kovo 7, 14, 21, 28; balandžio 4, 11, 18, 25 +
rekolekcijos (data bus patikslinta); gegužės 2, 9, 16.
Norinčius prašome registruotis el.p. simonabaciuliene@yahoo.com, tel. 868575065.
Pirmasis susitikimas lapkričio 8 d. 18 val. vienuolyne – šv. Jono menėje, I aukšte.
Užsiregistravusiems atsiųsime daugiau informacijos.

CHORAS
Choras kviečia giedoti! Repeticijos antradieniais 19.00 šv. Jono Pauliaus II salėje. Informacija:
imantasimkus@gmail.com, tel. 862074203.

br. Jurgis
https://www.facebook.com/Joanitai/
www.joanitai.org

_________________________________________________________________________________________

 

Susitikimas su Marcin Zieliński – lapkričio 23 d.

18.00 val. Šv. Mišios
Mokymas
Šlovinimas ir užtarimo malda
Adoracija

 

_________________________________________________________________________________________

 

T. Jono Crizostomo CSJ vaizdo homilija “Kam žmogui protas?”:

http://www.bernardinai.lt/straipsnis/2017-11-12-vaizdo-homilija-kam-zmogui-protas/165912

 

_________________________________________________________________________________________

 

Mūsų puslapyje galite pasiklausyti naujausių homilijų įrašų.

Arkyvysk. Gintaro Grušo mokymas apie Eucharistiją. Akademinio jaunimo atsinaujinimo diena lapkričio 11 d.
http://www.joanitai.org/media-rekolekcijos/

T. Jurgio CSJ sekmadienio homilija lapkričio 12 d.
http://www.joanitai.org/media-homilijos/

_________________________________________________________________________________________
SKELBIMAI
XXXII EILINIS SEKMADIENIS
2017 m. lapkričio 12 d.
 
Šiandien 13.15 val. (po šv. Mišių), giedos Sigutė Trimakaitė (sopranas). Nuoširdžiai kviečiame!
Programa pagal lietuvių ir užsienio autorių kūrinius: J.S.Bach, J.Dowland, O.Messiaen, Bronius
Kutavičius, Vytautas Germanavičius, Šarūnas Nakas, Antanas Šimkus, Dainius Gintalas,
Gintautas Trimakas ir kt.
Po koncerto bus galima paaukoti vargonams.
 
LITURGIJA
Šiandien prasideda Aušros Vartų atlaidai. Kviečiame dalyvauti!
Programą rasite ant lentos prie išėjimo iš bažnyčios arba:
– Lapkričio 15 d., trečiadienį, – šv. Albertas Didysis, vyskupas, Bažnyčios mokytojas.
– Lapkričio 16 d., ketvitadienį, – ŠVČ. MERGELĖ MARIJA, GAILESTINGUMO MOTINA.
– Lapkričio 17 d., penktadienį, – šv. Elzbieta Vengrė, vienuolė.
 
JAUNIMO VAKARAI
Kviečiame dalyvauti šlovinimo vakaruose, kurie vėl vyks kiekvieną antradienį!
18.30 šv. Mišios, 19.30 šlovinimas / adoracija / užtarimo malda
20.45 jaunimo susitikimas / arbata / mokymas / pasidalinimai.
 
ADORACIJOS KOPLYČIA
Jėzus Švč. Sakramente laukia visų norinčių su Juo susitikti. Galima ateiti pasimelsti į nuolatinės
adoracijos koplytėlę, kuri yra bažnyčios pagrindinio įėjimo kairėje pusėje. Lankymo valandos
laisvos nuo 7.00 iki 21.00 val., nakties maldai reikia užsirašyti. Jei norėtumėte ateiti reguliariai,
galite užsirašyti, kreipdamiesi į atitinkamą atsakingąjį (tel. nr. rasite skelbimų lentoje prie
adoracijos koplyčios). Tylioji adoracijos malda kviečia vienytis su garbinamu Viešpačiu, priimant
Šventąją Komuniją, prieš tai tinkamai paruošus širdį per Sutaikinimo sakramentą.
Kviečiame ateiti į susikaupimo dieną adoruotojams, kuri vyks vienuolyno šv. Jono Pauliaus II
salėje gruodžio 2 d. Renginio tikslas – geriau pažinti garbinamą Jėzų.
Jeigu jaučiate raginimą, labai kviečiame išdrįsti ir prisijungti prie Švč. Sakramento adoruotojų.
Šiuo metu laisvi šie laikai naktį /ryte: II-III naktis – nuo 2 iki 5 val., III-IV naktis – nuo 4 iki 5 val.,
VII-I naktis – nuo 2 iki 4 val.
Lauksime jūsų, skambinkite Laimai 8 620 84494 arba rašykite laima@laraneda.lt
 
DĖKOJAME
Ačiū visiems, kas padovanojote šakučių, peilių, šaukštų ir šaukštelių bei lėkščių. Jau turime
pakankamai.
Ieškome dar vieno kilimo. Nuoširdžiai dėkojame už pagalbą!
 
PRAŠYMAS
Mūsų bažnyčioje nebėra vargonų. Labai norėtume, kad šis gražus instrumentas mus vestų į
gilesnę maldą. Kaina nemaža – 38 000 Eur (vietoj 120 000 Eur), Jeigu norite ir turite galimybę
paremti vargonų atstatymą, galite zakristijoje arba knygyne palikti auką šiam tikslui. Galite
paaukoti ir tiesiogiai – mūsų sąskaitos numeris LT70 7044 0600 0120 8428, paskirtis –„Vargonai”.
Nuoširdžiai dėkojame už jūsų pagalbą ir aukas! Jau surinkome 13805 Eur.
 
SUTVIRTINIMO SAKRAMENTAS
Tai krikščioniškosios brandos ženklas, sąmoningas pakrikštyto ir pagal Katalikų bažnyčios
tikėjimą gyventi pasirengusio žmogaus sustiprinimas Šventąja Dvasia.
Numatomas pasiruošimo susitikimų laikas – trečiadieniais 18 val.
 
Susitikimų datos: lapkričio 15, 22, 29; gruodžio 6,13, 20; sausio 10, 17, 24, 31 + susikaupimo diena (data bus patikslinta);
vasario 7, 14, 21, 28; kovo 7, 14, 21, 28; balandžio 4, 11, 18, 25 + rekolekcijos (data bus patikslinta); gegužės 2, 9, 16.
Norinčius prašome registruotis el.p. simonabaciuliene@yahoo.com, tel. 868575065.
Pirmasis susitikimas lapkričio 8 d. 18 val. vienuolyne – šv. Jono menėje, I aukšte.
Užsiregistravusiems atsiųsime daugiau informacijos.
 
CHORAS
Choras kviečia giedoti! Repeticijos antradieniais 19.00 šv. Jono Pauliaus II salėje. Informacija:
imantasimkus@gmail.com, tel. 862074203.

 

_________________________________________________________________________________________

 

SKELBIMAI
XXXI EILINIS SEKMADIENIS
2017 m. lapkričio 5 d.

LITURGIJA
– Lapkričio 6 d., Vėlinių oktavos pirmadienį, šv. Misios 18.30 val.
– Lapkričio 8 d., trečiadienį, vaikų adoracijos NEBUS.
– Lapkričio 9 d., ketvitadienį, – Laterano bazilikos Pašventinimas.
– Lapkričio 10 d., penktadienį, – šv. Leonas Didysis, popiežius, Bažnyčios mokytojas.
– Lapkričio 11 d., penktadienį, – šv. Martynas Turietis, vyskupas.
– Lapkričio 12 d. sekmadienį, 13.15 val. (po šv. Mišių), giedos Sigutė Trimakaitė (sopranas).
VĖLINIŲ AŠTUONDIENIS

lapkričio 1 – 8 d.

Mielieji, maloniai kviečiame visus kartu paminėti maldų už mirusius aštuondienį. Prie bažnyčios
įėjimo rasite lapus, kur galite surašyti mirusiųjų artimųjų vardus, ‒ jį įdėkite į voką ir atneškite į
zakristiją. Lapkričio 1 d. jūsų intencijos bus padėtos prie altoriaus ir visą Vėlinių aštuondienį,
lapkričio 1 – 8 d., visos šv. Mišios bus aukojamos jūsų intencijomis.

JAUNIMO VAKARAI
Kviečiame dalyvauti šlovinimo vakaruose, kurie vyks kiekvieną antradienį!
18:30 šv. Mišios, 19:30 šlovinimas / adoracija / užtarimo malda
20:45 jaunimo susitikimas / arbata / mokymas / pasidalinimai.

STUDENTŲ ATSINAUJINIMO DIENA!
Lapkričio 11 d. kviečiame į akademinio jaunimo atsinaujinimo dienas “RESTART” mūsų
vienuolyne.
Šios dienos tema – „Malda“. NUMATOMA PROGRAMA:
12:00 – 13:00 Registracija
13:00 Įvadas ir malda
13:30 I paskaita “Kiek melstis, kad Dievas būtų manimi patenkintas?” (kun. K. Dvareckas)
14:15 kavos pertrauka
14:35 II paskaita (kun. A. Peškaitis, OFM)
15:20 Pietūs
16:20 Teminiai užsiėmimai
17:10 Vakarinė malda
17:30 Adoracija
18:30 šv. Mišios + mokymas apie Eucharistiją (Vilniaus arkivyskupas G. Grušas)
DĖMESIO! Kviečiame visus atvyksiančius registruotis, kad galėtumėme pasirūpinti visų dalyvių
pietumis! 🙂
Registracijos forma:
https://docs.google.com/forms/d/1pLxnQ6vXLQc81jPqz4ArvK4IMy67XK_3ttxu8htDQR4/edit

JAUNIMO REKOLEKCIJOS lapkričio 24-26 d.
Kviečiame 18-35 metų jaunimą dalyvauti rekolekcijose „ Ar tikėjimas gali pakeisti mano
gyvenimą? “, kurios vyks Marijos namuose.
Ves tėvas Reno-Marija (Prancūzija).
Registracija el. paštu: dovile.pakstiene@gmail.com

VILTIES VAIKAI
Lapkričio 8 d. vaikų adoracijos nebus.

ADORACIJOS KOPLYČIA
Jeigu jaučiate vidinį paraginimą, labai kviečiame išdrįsti ir prisijungti prie Švenčiausiojo
Sakramento adoruotojų.
Šiuo metu laisvi šie laikai naktį /ryte: II-III naktis – nuo 2 iki 5 val., III-IV naktis – nuo 4 iki 5 val.,
VII-I naktis – nuo 2 iki 4 val.
Lauksime jūsų, skambinkite Laimai 8 620 84494 arba rašykite laima@laraneda.lt

KLASIKINĖS MUZIKOS KONCERTAS
Lapkričio 12 d. (sekmadienį), 13.15 val. (po šv.Mišių) – SAKRALINĖ MUZIKA SKLIAUTUOSE.
Tarptautinių konkursų laureatė Sigutė Trimakaitė (sopranas).
Programa pagal lietuvių ir užsienio autorių kūrinius: J.S.Bach, J.Dowland, O.Messiaen, Bronius
Kutavičius, Vytautas Germanavičius, Šarūnas Nakas, Antanas Šimkus, Dainius Gintalas,
Gintautas Trimakas ir kt.

DĖKOJAME
Ačiū visiems, kas padovanojote šakučių, peilių, šaukštų ir šaukštelių bei lėkščių. Jau turime
pakankamai.
Ieškome dar vieno kilimo. Nuoširdžiai dėkojame už pagalbą!

PRAŠYMAS
Mūsų bažnyčioje nebėra vargonų. Labai norėtume, kad šis gražus instrumentas mus vestų į
gilesnę maldą. Kaina nemaža – 38 000 Eur (vietoj 120 000 Eur), Jeigu norite ir turite galimybę
paremti vargonų atstatymą, galite zakristijoje arba knygyne palikti auką šiam tikslui. Galite
paaukoti ir tiesiogiai – mūsų sąskaitos numeris LT70 7044 0600 0120 8428, paskirtis –
„Vargonai”. Nuoširdžiai dėkojame už jūsų pagalbą ir aukas! Jau surinkome 13805 Eur.

SUTVIRTINIMO SAKRAMENTAS
Tai krikščioniškosios brandos ženklas, sąmoningas pakrikštyto ir pagal Katalikų bažnyčios
tikėjimą gyventi pasirengusio žmogaus sustiprinimas Šventąja Dvasia.
Numatomas pasiruošimo susitikimų laikas – trečiadieniais 18 val.
Susitikimų datos: lapkričio 8, 15, 22, 29; gruodžio 6,13, 20; sausio 10, 17, 24, 31 +
susikaupimo diena (data bus patikslinta); vasario 7, 14, 21, 28; kovo 7, 14, 21, 28; balandžio 4,
11, 18, 25 + rekolekcijos (data bus patikslinta); gegužės 2, 9, 16.
Norinčius prašome registruotis el.p. simonabaciuliene@yahoo.com, tel. 868575065.
Pirmasis susitikimas lapkričio 8 d. 18 val. vienuolyne – šv. Jono menėje , I aukšte.
Užsiregistravusiems bus atsiųsta papildomos informacijos.

CHORAS
Choras kviečia giedoti! Repeticijos antradieniais 19.00 šv. Jono Pauliaus II salėje. Informacija:
imantasimkus@gmail.com, tel. 862074203.

 

_________________________________________________________________________________________

 

 

SKELBIMAI
XXX EILINIS SEKMADIENIS
2017 m. spalio 29 d.

LITURGIJA
Spalis – Švč. Mergelės Marijos Rožinio mėnuo. Sekmadienį po 10 val. Mišių kartu kalbėsime Rožinį (bažnyčioje). Antradieniais po Mišių sukalbėsime vieną paslaptį.
– Spalio 31 d., antradienį, po jaunimo šv. Mišių – šlovinimas ir jaunimo susitikimas.
– Lapkričio 1 d., trečiadienį, – VISI ŠVENTIEJI. ŠV. MIŠIOS 12. 00 VAL . 10.00 VAL. MIŠIŲ NĖRA.
– Lapkričio 2 d., ketvitadienį, – Vėlinės, mirusiųjų minėjimo dieną, šv. Mišios 12 val. ir 18.30 val.
– Lapkričio 4 d., penktadienį, – šv. Karolis Boromiejus, vyskupas. Mišios 11.30 val.
Vėlinių oktavos pirmadienį, lapkričio 6 d., šv. Mišios 18.30 val.

VĖLINIŲ AŠTUONDIENIS
lapkričio 1 – 8 d.

Mielieji, maloniai kviečiame visus kartu paminėti maldų už mirusius aštuondienį. Prie bažnyčios
įėjimo rasite lapus, kur galite surašyti mirusiųjų artimųjų vardus, ‒ jį įdėkite į voką ir atneškite į
zakristiją. Lapkričio 1 d. jūsų intencijos bus padėtos prie altoriaus ir visą Vėlinių aštuondienį,
lapkričio 1 – 8 d., visos šv. Mišios bus aukojamos jūsų intencijomis.

JAUNIMO VAKARAI
Kviečiame dalyvauti šlovinimo vakaruose, kurie vėl vyks kiekvieną antradienį!
18:30 šv. Mišios, 19:30 šlovinimas / adoracija / užtarimo malda
20:45 jaunimo susitikimas / arbata / mokymas / pasidalinimai.

JAUNIMO REKOLEKCIJOS lapkričio 24-26 d.
Kviečiame 18-35 metų jaunimą dalyvauti rekolekcijose „ Ar tikėjimas gali pakeisti mano
gyvenimą? “, kurios vyks Marijos Namuose.
Ves tėvas Reno-Marija (Prancūzija).
Registracija el. paštu: dovile.pakstiene@gmail.com

VILTIES VAIKAI
Kiekvieną trečiadienį nuo 16.15 iki 16.45 val. kviečiame Vilties vaikus nuo 3 iki 10 metų
amžiaus į vienuolyną, į brolių koplyčią, – melstis kartu su broliu Steponu. Bus adoracija,
išmoksime bendrauti su Jėzumi Dievo Žodžiu, giesmėmis ir tyla. Nuostabi ir džiaugsminga
patirtis. „Aš šlovinu Tave, Tėve, kuris apsireiški mažutėliams.“ (Mt 11, 28), – sakė Viešpats.
Daugiau informacijos: Lina +370 687 24744 arba brolis Steponas +370 607 88594. (Veiklos
nebus per vaikų atostogas).

ADORACIJOS KOPLYČIA
Jeigu jaučiate vidinį paraginimą, labai kviečiame išdrįsti ir prisijungti prie Švenčiausiojo
Sakramento adoruotojų.
Šiuo metu laisvi šie laikai naktį /ryte: II-III naktis – nuo 2 iki 5 val., III-IV naktis – nuo 4 iki 5 val.,
VII-I naktis – nuo 2 iki 4 val.
Lauksime jūsų, skambinkite Laimai 8 620 84494 arba rašykite laima@laraneda.lt

PRAŠYMAS
Šv. Jono menės virtuvėje, kur vyksta įvairūs renginiai, trūksta šakučių, peilių, šaukštų ir šaukštelių bei lėkščių. Jeigu turite per daug ir nežinote, ką su jais daryti, – mielai priimsime. Ačiū už pagalbą!

Mūsų bažnyčioje nebėra vargonų. Labai norėtume, kad šis gražus instrumentas mus vestų į
gilesnę maldą. Kaina nemaža – 38 000 Eur (vietoj 120 000 Eur), Jeigu norite ir turite galimybę
paremti vargonų atstatymą, galite zakristijoje arba knygyne palikti auką šiam tikslui. Galite paaukoti ir tiesiogiai – mūsų sąskaitos numeris LT70 7044 0600 0120 8428, paskirtis –
„Vargonai”. Nuoširdžiai dėkojame už jūsų pagalbą ir aukas! Jau surinkome 13805 Eur.

SUTVIRTINIMO SAKRAMENTAS
Tai krikščioniškosios brandos ženklas, sąmoningas pakrikštyto ir pagal Katalikų bažnyčios
tikėjimą gyventi pasirengusio žmogaus sustiprinimas Šventąja Dvasia.
Numatomas pasiruošimo susitikimų laikas – trečiadieniais 18.00 val.
Susitikimų datos: lapkričio 8, 15, 22, 29; gruodžio 6,13, 20; sausio 10, 17, 24, 31 + susikaupimo diena (data bus patikslinta); vasario 7, 14, 21, 28; kovo 7, 14, 21, 28; balandžio 4, 11, 18, 25 + rekolekcijos (data bus patikslinta); gegužės 2, 9, 16.
Norinčius prašome registruotis el.p. simonabaciuliene@yahoo.com, tel. 868575065.
Pirmasis susitikimas lapkričio 8d. 18val. vienuolyne – šv. Jono menėje , I aukšte.
Užsiregistravusiems bus atsiųsta papildomos informacijos.

CHORAS
Choras kviečia giedoti! Repeticijos antradieniais 19.00 šv. Jono Pauliaus II salėje. Informacija:
imantasimkus@gmail.com, tel. 862074203.

 

_________________________________________________________________________________________

 

XXIX EILINIS SEKMADIENIS
2017 m. spalio 22 d.

LITURGIJA
Spalis – Švč. Mergelės Marijos Rožinio mėnuo, po Mišių kartu kalbėsime Rožinį
(bažnyčioje): sekmadienį po 10 val. Mišių, antradieniais – vieną paslaptį.
– Spalio 24 d., antradienį, po jaunimo šv. Mišių – šlovinimas ir jaunimo susitikimas.
– Spalio 28 d., šeštadienį, – šv. Simonas ir Judas (Tadas), apaštalai.

JAUNIMO VAKARAI
Kviečiame dalyvauti šlovinimo vakaruose, kurie vyksta kiekvieną antradienį!
18:30 šv. Mišios, 19:30 šlovinimas / adoracija / užtarimo malda
20:45 jaunimo susitikimas / arbata / mokymas / pasidalinimai.

AČIŪ!
Nuoširdžiai dėkojame už mums ir seserims suteiktą pagalbą!!! Už kilimus, maistą ir aukas! Meldžiamės
už jus!

VĖLINIŲ AŠTUONDIENIS
Lapkričio 1 – 8 d.

Mielieji, maloniai kviečiame visus kartu paminėti maldų už mirusius aštuondienį. Prie bažnyčios
įėjimo rasite lapus, kur galite surašyti mirusiųjų artimųjų vardus, ‒ jį įdėkite į voką ir atneškite į
zakristiją. Lapkričio 1 d. jūsų intencijos bus padėtos prie altoriaus ir visą Vėlinių aštuondienį,
lapkričio 1 – 8 d., visos šv. Mišios bus aukojamos jūsų intencijomis.
Lapkričio 1 d., trečiadienį, šv. Mišios mūsų bažnyčioje 12 val.
Lapkričio 2 d., ketvitadienį, mirusiųjų minėjimo dieną, šv. Mišios 12 val. ir 18.30 val.
Pirmadienį, lapkričio 6 d., šv. Mišios 18.30 val.

VILTIES VAIKAI
Kiekvieną trečiadienį nuo 16.15 val. iki 16.45 val. kviečiame Vilties vaikus nuo 3 iki 10 metų
amžiaus į vienuolyną, į brolių koplyčią, – melstis kartu su broliu Steponu. Bus adoracija,
išmoksime bendrauti su Jėzumi Dievo Žodžiu, giesmėmis ir tyla. Nuostabi ir džiaugsminga
patirtis. „Aš šlovinu Tave, Tėve, kuris apsireiški mažutėliams.“ (Mt 11, 28), – sakė Viešpats.
Daugiau informacijos: Lina +370 687 24744 arba brolis Steponas +370 607 88594. (Veiklos
nebus per vaikų atostogas).

ADORACIJOS KOPLYČIA
Jeigu jaučiate vidinį paraginimą, labai kviečiame išdrįsti ir prisijungti prie Švenčiausiojo
Sakramento adoruotojų.
Šiuo metu laisvi šie laikai naktį /ryte: II-III naktis – nuo 2 iki 5 val., III-IV naktis – nuo 4 iki 5 val.,
VII-I naktis – nuo 2 iki 4 val.
Lauksime jūsų, skambinkite Laimai 8 620 84494 arba rašykite laima@laraneda.lt.
Dienos metu ieškome adoruotojų:
III – nuo 11 iki 12 val. ir nuo 14 iki 15 val., IV – nuo 20 iki 21 val., VI – nuo 15 iki 16 val.
Jei galite įsipareigoti, skambinkite Giedrei tel. 8612 33017 arba rašykite giedretr@yahoo.com.

IKONAS GALIMA NE TIK TAPYTI, BET IR SIUVINĖTI
Visus, kas norėtumėt susipažinti su ikonų siuvinėjimo tradicijomis ir aktualijomis bei pamatyti
darbų parodėlę, kviečiame spalio 27 d. 19.30 val. į susitikimą su Olga Djačkova iš Maskvos.
Susitikimas vyks Marijos Namuose. Kreiptis į s. Daivą Mariją: el.p. sjsvilnius@stjean.com, tel. 8673 780 47.

PRAŠYMAS
Mūsų bažnyčioje nebėra vargonų. Labai norėtume, kad šis gražus instrumentas mus vestų į
gilesnę maldą. Kaina nemaža – 38 000 Eur (vietoj 120 000 Eur), Jeigu norite ir turite galimybę
paremti vargonų atstatymą, galite zakristijoje arba knygyne palikti auką šiam tikslui. Galite
paaukoti ir tiesiogiai – mūsų sąskaitos numeris LT70 7044 0600 0120 8428, paskirtis –
„Vargonai”. Nuoširdžiai dėkojame už jūsų pagalbą ir aukas! Jau surinkome 13805 Eur.

SUTVIRTINIMO SAKRAMENTAS
tai krikščioniškosios brandos ženklas, sąmoningas pakrikštyto ir pagal Katalikų bažnyčios
tikėjimą gyventi pasirengusio žmogaus sustiprinimas Šventąja Dvasia.
Numatomas pasiruošimo susitikimų laikas – trečiadieniais 18.00 val.
Susitikimų datos: lapkričio 8, 15, 22, 29; gruodžio 6,13, 20; sausio 10, 17, 24, 31 +
susikaupimo diena (data bus patikslinta); vasario 7, 14, 21, 28; kovo 7, 14, 21, 28; balandžio 4,
11, 18, 25 + rekolekcijos (data bus patikslinta); gegužės 2, 9, 16.
Norinčius prašome registruotis el.p. simonabaciuliene@yahoo.com, tel. 868575065.
Pirmasis susitikimas lapkričio 8d. 18val. vienuolyne – šv. Jono menėje , I aukšte.
Užsiregistravusiems bus atsiųsta papildoma informacija.

CHORAS
Choras kviečia giedoti! Repeticijos antradieniais 19.00 šv. Jono Pauliaus II salėje. Informacija:
imantasimkus@gmail.com, tel. 862074203.

VYRIŠKUMO IŠŠŪKIS – DRĄSA VEIKTI
Renginys vyrams vyks spalio 23 d. 18.30 val. Vilniaus Šv. Jono kongregacijos vienuolyno Jono
Pauliaus II salėje. Seminare diskutuosime apie tai, kaip įvairios žaizdos, kurių kartais net
neįtariame esant, mums trukdo veikti, kaip sąmonėje įsitvirtinę negatyvūs įsitikinimai apie save ir
Dievą neleidžia džiaugtis Juo ir gyvenimo Kristuje pilnatve. Vakarą ves sielovados
bendruomenės „Kelionė“ nariai. Į seminarą būtina registruotis iki spalio 20 d. el. paštu
kelione.bendruomene@gmail.com.

 

________________________________________________________________________________________

 

XXVIII EILINIS SEKMADIENIS
2017 m. spalio 15 d.

Viešpaties Jėzaus bažnyčia, Antakalnio g. 27

LITURGIJA
Spalis – Švč. Mergelės Marijos Rožinio mėnuo, po Mišių kartu kalbėsime Rožinį
(bažnyčioje): sekmadienį po 10 val. Mišių, antradieniais – vieną paslaptį.
– Spalio 17 d., antradienį, šv. Ignotas Antiochietis, vyskupas, kankinys. Po jaunimo šv. Mišių –
šlovinimas ir jaunimo susitikimas.
– Spalio 18 d., trečiadienį, – šv. Lukas, evangelistas.

JAUNIMO VAKARAI
Kviečiame dalyvauti šlovinimo vakaruose, kurie vyksta kiekvieną antradienį!
18:30 šv. Mišios
19:30 šlovinimas / adoracija / užtarimo malda
20:45 jaunimo susitikimas / arbata / mokymas / pasidalinimai.
AČIŪ!
Nuoširdžiai dėkojame už mums ir seserims suteiktą pagalbą!!! Meldžiamės už jus!

PRAŠYMAS
Broliams reikia kilimų, kuriuos galėtų patiesti kriptoje. Jei turite nereikalingų ar planuojate atnaujinti
interjerą, būtume labai dėkingi! Ačiū Gediminui ir Onutei už kilimą! Reikia dar dviejų ar trijų.

VĖLINIŲ AŠTUONDIENIS

lapkričio 1 – 8 d.

Mielieji, maloniai kviečiame visus kartu paminėti maldų už mirusius aštuondienį. Prie bažnyčios
įėjimo rasite lapus, kur galite surašyti mirusiųjų artimųjų vardus, ‒ jį įdėkite į voką ir atneškite į
zakristiją. Lapkričio 1 d. jūsų intencijos bus padėtos prie altoriaus ir visą Vėlinių aštuondienį,
lapkričio 1 – 8 d., visos šv. Mišios bus aukojamos jūsų intencijomis.
Lapkričio 1 d., trečiadienį, šv. Mišios 12 val.
Lapkričio 2 d., ketvitadienį, mirusiųjų minėjimo dieną, Mišios mūsų bažnyčioje bus aukojamos
12 val. ir 18.30 val.
Pirmadienį, lapkričio 6 d., šv. Mišios 18.30 val.

VILTIES VAIKAI
Kiekvieną trečiadienį nuo 16.15 val. iki 16.45 val. kviečiame Vilties vaikus nuo 3 iki 10 metų
amžiaus į vienuolyną, į brolių koplyčią, – melstis kartu su broliu Steponu. Bus adoracija,
išmoksime bendrauti su Jėzumi Dievo Žodžiu, giesmėmis ir tyla. Nuostabi ir džiaugsminga
patirtis. „Aš šlovinu Tave, Tėve, kuris apsireiški mažutėliams.“ (Mt 11, 28), – sakė Viešpats.
Daugiau informacijos: Lina +370 687 24744 arba brolis Steponas +370 607 88594. (Veiklos
nebus per vaikų atostogas).
Pradžia spalio 11 d.!

ADORACIJOS KOPLYČIA
Labai kviečiame nuo rudens prisijungti prie Švenčiausiojo Sakramento adoruotojų.
Jeigu jaučiate vidinį paraginimą, labai kviečiame išdrįsti ir prisijungti prie Švenčiausiojo
Sakramento adoruojų.
Šiuo metu laisvi šie keturi laikai naktimis: II-III naktis – nuo 2 iki 4 val., II-III naktis – nuo 4 iki 6
val., II-III naktis – nuo 6 iki 7 val., VII-I naktis – nuo 2 iki 4 val.
Lauksime jūsų, skambinkite Laimai 8 620 84494 arba rašykite laima@laraneda.lt.
Dienos metu ieškome adoruotojų:
III – nuo 11 iki 12 val. ir nuo 14 iki 15 val., IV – nuo 20 iki 21 val., VI – nuo 15 iki 16 val.
Jei galite įsipareigoti, skambinkite Giedrei tel. 8612 33017 arba rašykite giedretr@yahoo.com.

IKONAS GALIMA NE TIK TAPYTI, BET IR SIUVINĖTI
Visus, kurie norėtų susipažinti su ikonų siuvinėjimo tradicijomis ir aktualijomis bei pamatyti
darbų parodėlę kviečiame spalio 27 d. 19.30 val. į susitikimą su Olga Djačkova iš Maskvos.
Susitikimas vyks Marijos Namuose.
Kreiptis į s. Daivą Mariją sjsvilnius@stjean.com, tel. 8 673780 47.

MARANATA
Kviečiame 16-30 m. jaunimą įsijungti į MARANATA maldos bendrystę antrojo Kristaus atėjimo
belaukiant. Tai nėra tradicinė maldos grupelė, o įsipareigojimas kiekvieną dieną skirti laiko Jėzui
pasižadant:
– kasdieną skirti bent 10 min. maldai;
– bent 5 min. Dievo žodžio skaitymui;
– dėl Dievo tam tikram laikui atsižadėti vieno priklausomybę keliančio dalyko.
Nori turėti gilesnį ryšį su Jėzumi ir bendruomene?
Nori paklausti? Rašyk:
maranata.malda@gmail.com

PRAŠYMAS
Mūsų bažnyčioje nebėra vargonų. Labai norėtume, kad šis gražus instrumentas mus vestų į
gilesnę maldą. Kaina nemaža – 38 000 Eur (vietoj 120 000 Eur), Jeigu norite ir turite galimybę
paremti vargonų atstatymą, galite zakristijoje arba knygyne palikti auką šiam tikslui. Galite
paaukoti ir tiesiogiai – mūsų sąskaitos numeris LT70 7044 0600 0120 8428, paskirtis –
„Vargonai”. Nuoširdžiai dėkojame už jūsų pagalbą ir aukas! Jau surinkome 3755 Eur.

SUŽADĖTINIŲ KURSAI
Susitikimų datos: spalio 28 lapkričio 4; gruodžio 9; savaitgalis/seminaras 2018 m. sausio 13-14;
sausio 20; vasario 24; kovo 24; balandžio 14 ir 28 dienomis.
Laikas – 13.30 val. Vieta: Jono Pauliaus II salė.
Poros gali užsirašyti el. paštu vladui.b@gmail.com. Registracija patvirtinama sumokėjus
negrąžinamą 20 Eur įnašą vienam dalyviui (40 Eur porai). Auka už visus metus – 80 Eur.

CHORAS
Choras kviečia giedoti! Repeticijos antradieniais 19.00 šv. Jono Pauliaus II salėje.
Informacija: Imantasimkus@gmail.com, tel. 862074203.

VYRIŠKUMO IŠŠŪKIS – DRĄSA VEIKTI
Renginys virams vyks spalio 23 d. 18.30 val. Vilniaus Šv. Jono kongregacijos vienuolyno Jono
Pauliaus II salėje. Seminare diskutuosime apie tai, kaip įvairios žaizdos, kurių kartais net
neįtariame esant, mums trukdo veikti, kaip sąmonėje įsitvirtinę negatyvūs įsitikinimai apie save ir
Dievą neleidžia džiaugtis Juo ir gyvenimo Kristuje pilnatve. Vakarą ves sielovados
bendruomenės „Kelionė“ nariai. Į seminarą būtina registruotis iki spalio 20 d. el. paštu
kelione.bendruomene@gmail.com.

Spalio 22 dieną, po 12 val. Šv. Mišių, kviečiame patarnautojus ir patarnautojų tėvelius trumpai susitikti brolių koplyčioje. Trumpai aptarsime patarnautojų veiklos planus. Taip pat labai kviečiame prisijungti ir tuos vaikus (ir jų tėvelius), kurie norėtų ar planuoja prisijungti prie patarnautojų ir būti arčiau altoriaus.

br. Jurgis
https://www.facebook.com/Joanitai/
www.joanitai.org

 

_______________________________________________________________________________________

 

XXVII EILINIS SEKMADIENIS 
2017 m. spalio 8 d.

LITURGIJA

Spalis – Švč. Mergelės Marijos Rožinio mėnuo, po Mišių kartu kalbėsime Rožinį (bažnyčioje): sekmadienį po 10 val. Mišių, antradieniais – vieną paslaptį.

– Spalio 10 d., antradienį, po jaunimo šv. Mišių – šlovinimas ir jaunimo susitikimas.
– Spalio 11 d., trečiadienį, – šv. Jonas XXIII, popiežius.
– Spalio 12 d., ketvirtadienį, – šv. Faustina Kovalska, vienuolė.
– Spalio 14 d., šeštadienį, – šv. Kalikstas I, popiežius, kankinys.

JAUNIMO VAKARAI
Kviečiame dalyvauti šlovinimo vakaruose, kurie vėl vyks kiekvieną antradienį!
18:30 šv. Mišios 19:30 šlovinimas / adoracija / užtarimo malda 20:45 jaunimo susitikimas / arbata / mokymas / pasidalinimai.

AČIŪ!
Nuoširdžiai dėkojame už mums ir seserims suteiktą pagalbą!!! Meldžiamės už jus!

PRAŠYMAS
Broliams reikia kilimų, kuriuos galėtų patiesti kriptoje. Jei turite nereikalingų ar planuojate atnaujinti interjerą, būtume labai dėkingi!

VĖLINIŲ AŠTUONDIENIS lapkričio 1 – 8 d.
Mielieji, maloniai kviečiame visus kartu paminėti maldų už mirusius aštuondienį. Prie bažnyčios įėjimo rasite lapus, kur galite surašyti mirusiųjų artimųjų vardus, ‒ jį įdėkite į voką ir atneškite į zakristiją. Lapkričio 1 d. jūsų intencijos bus padėtos prie altoriaus ir visą Vėlinių aštuondienį, lapkričio 1 – 8 d., visos šv. Mišios bus aukojamos jūsų intencijomis.
Lapkričio 1 d., trečiadienį, šv. Mišios 12 val.
Lapkričio 2 d., ketvitadienį, mirusiųjų minėjimo dieną, Mišios mūsų bažnyčioje bus aukojamos 12 val. ir 18.30 val.
Pirmadienį, lapkričio 6 d., šv. Mišios 18.30 val.

VILTIES VAIKAI
Kiekvieną trečiadienį nuo 16.15 val. iki 16.45 val. vienuolyne, brolių koplyčioje, kviečiame Vilties vaikus nuo 3 iki 10 metų amžiaus melstis kartu su broliu Steponu. Bus adoracija, išmoksime bendrauti su Jėzumi Dievo Žodžiu, giesmėmis ir tyla. Nuostabi ir džiaugsminga patirtis. „Aš šlovinu Tave, Tėve, kuris apsireiški mažutėliams.“ (Mt 11, 28), – sakė Viešpats. Daugiau informacijos:
Lina +370 687 24744 arba brolis Steponas +370 607 88594. (Veiklos nebus per vaikų atostogas).
Pradžia spalio 11 d.!

ADORACIJOS KOPLYČIA
Labai kviečiame nuo rudens prisijungti prie Švenčiausiojo Sakramento adoruotojų.
Dienos metu ieškome adoruotojų:
III – nuo 11 iki 12 val. ir nuo 14 iki 15 val., IV – nuo 20 iki 21 val., VI – nuo 15 iki 16 val.
Jei galite įsipareigoti, skambinkite Giedrei tel. 8612 33017 arba rašykite giedretr@yahoo.com.

MARANATA
Kviečiame 16-30 m. jaunimą įsijungti į MARANATA maldos bendrystę belaukiant antrojo Kristaus atėjimo. Tai nėra tradicinė maldos grupelė, o įsipareigojimas kiekvieną dieną skirti laiko Jėzui pasižadant:
– kasdieną skirti bent 10 min. maldai;
– bent 5 min. Dievo žodžio skaitymui;
– dėl Dievo tam tikram laikui atsižadėti vieno priklausomybę keliančio dalyko.
Nori turėti gilesnį ryšį su Jėzumi ir bendruomene?
Rašyk: maranata.malda@gmail.com

PRAŠYMAS
Mūsų bažnyčioje nebėra vargonų. Labai norėtume, kad šis gražus instrumentas mus vestų į gilesnę maldą. Kaina nemaža – 38 000 Eur (vietoj 120 000 Eur), Jeigu norite ir turite galimybę paremti vargonų atstatymą, galite zakristijoje arba knygyne palikti auką šiam tikslui. Galite paaukoti ir tiesiogiai – mūsų sąskaitos numeris LT70 7044 0600 0120 8428, paskirtis – „Vargonai”. Nuoširdžiai dėkojame už jūsų pagalbą ir aukas! Jau surinkome 1520 Eur.

PIRMOJI KOMUNIJA
Priimami vaikai nuo 9 metų. Pamokėlių laikas grupėms: ketvirtadieniais 15.30 ir 17.00, trečiadieniais 15.30. Dėl informacijos skambinkite Simonai tel. 868575065.

Taip pat kviečiame vaikučius nuo 7-8 m. ruoštis Pirmąjai išpažinčiai ir Pirmąjai šv. Komunijai 2 metus. Ši programa siūloma vaikams, kurie nori eiti į gilesnį asmeninį bendrystės santykį su Dievu. Tai platesnio turinio nuoseklios sakramentinės katechezės kelias. Čia kviečiame ir tuos vaikus, kurie dėl įvairių priežasčių nelanko tikybos pamokų mokykloje. Katechezės vyks kiekvieną penktadienį joanitų vienuolyne 15.15-16.00 val. Pirmas užsiėmimas – spalio 13 d.
Registruoja Simona tel. 868575065.

SUŽADĖTINIŲ KURSAI
Susitikimų datos: spalio 28 lapkričio 4; gruodžio 9; savaitgalis/seminaras 2018 m. sausio 13-14;
sausio 20; vasario 24; kovo 24; balandžio 14 ir 28 dienomis. Laikas – 13.30 val. Vieta: Jono Pauliaus II salė.
Poros gali užsirašyti el. paštu vladui.b@gmail.com.
Registracija patvirtinama sumokėjus negrąžinamą 20 Eur įnašą vienam dalyviui (40 Eur porai). Auka už visus metus – 80 Eur.

CHORAS
Choras kviečia giedoti! Repeticijos antradieniais 19.00 šv. Jono Pauliaus II salėje. Informacija: Imantasimkus@gmail.com,
tel. 862074203.

VYRIŠKUMO IŠŠŪKIS – DRĄSA VEIKTI
Renginys vyks spalio 23 d. 18.30 val. Vilniaus Šv. Jono kongregacijos vienuolyno Jono Pauliaus II salėje. Seminare diskutuosime apie tai, kaip įvairios žaizdos, kurių kartais net neįtariame esant, mums trukdo veikti, kaip sąmonėje įsitvirtinę negatyvūs įsitikinimai apie save ir Dievą neleidžia džiaugtis Juo ir gyvenimo Kristuje pilnatve. Vakarą ves sielovados bendruomenės „Kelionė“ nariai. Į seminarą būtina registruotis iki spalio 20 d. el. paštu kelione.bendruomene@gmail.com.

 

 

_________________________________________________________________________________________

 

XXVI EILINIS SEKMADIENIS
2017 m. spalio 1 d.

 

LITURGIJA

Šiandien rengimo Pirmajai Komunijai grupės tėvų susitikimas (kartu su vaikais). Jis vyks  po 12 val. šv. Mišių Jono Pauliaus II salėje antrame aukšte.

Spalis – Švč. Mergelės Marijos Rožinio mėnuo,

po Mišių kartu kalbėsime Rožinį (bažnyčioje): sekmadienį po 10 val. Mišių, antradieniais – vieną paslaptį.

– Spalio 2 d., pirmadienį, – šv. Angelai Sargai;

– Spalio 3 d., antradienį, po  jaunimo šv. Mišių – šlovinimas ir jaunimo susitikimas Jono Pauliaus II salėje antrame aukšte;

– Spalio 4 d., trečiadienį, – šv. Pranciškus Asyžietis, vienuolis;

– Spalio 5 d., ketviradienį, – šv. Faustina Kovalska, vienuolė;

– Spalio 7 d., šeštadienį, – Rožinio Švč. Mergelė Marija

JAUNIMO VAKARAI

Kviečiame dalyvauti šlovinimo vakaruose, kurie vėl vyks kiekvieną antradienį!

„Juk nėra nieko uždengta, kas nebus atidengta, ir nieko paslėpta, kas nepasidarys žinoma. Ką jums kalbu tamsoje, sakykite vidury dienos, ir ką šnabždu į ausį, garsiai skelbkite nuo stogų.“ Mt 10,26-27
Šlovinti padeda šlovinimo grupės: „Naujas kraujas”, „Tėvo vaikai”.
18:30 šv. Mišios
19:30 šlovinimas / adoracija / užtarimo malda
20:45 jaunimo susitikimas / arbata / mokymas / pasidalinimai.

ADORACIJOS KOPLYČIA 

Labai kviečiame nuo rudens prisijungti prie Švenčiausiojo Sakramento adoruotojų.

Dienos metu ieškome adoruotojų:

III – nuo 11 iki 12 val. ir nuo 14 iki 15 val., IV – nuo 20 iki 21 val., VI – nuo 15 iki 16 val.

Jei galite įsipareigoti, skambinkite Giedrei  tel. 8612 33017 arba rašykite giedretr@yahoo.com.

MARANATA

Kviečiame 16-30 m. jaunimą įsijungti į MARANATA maldos bendrystę belaukiant antrojo Kristaus atėjimo. Tai nėra tradicinė maldos grupelė, o įsipareigojimas kiekvieną dieną skirti laiko Jėzui pasižadant:

– kasdieną skirti bent 10 min. maldai;

– bent 5 min. Dievo žodžio skaitymui;

– dėl Dievo tam tikram laikui atsižadėti vieno priklausomybę keliančio dalyko.

Nori turėti gilesnį ryšį su Jėzumi ir bendruomene? Spalio 3 d. (antradienį) po šlovinimo pasilik su šlovintojais išgerti arbatos ir sužinosi daugiau! Nori paklausti? Rašyk: maranata.malda@gmail.com

TOBULĖJIMO KELIAS

Tai praktinis 15-kos susitikimų kursas siekiantiems įsipareigoti keistis ir gyventi konkretų krikščionišką gyvenimą. Tai ištikimybės Dievui, vidinei maldai ir kasdieniam šv. Rašto skaitymui mokykla. Programoje numatytas mokymas, arbata, diskusijos, šlovinimas/malda.

Susitikimai vyks kas antrą sekmadienį nuo 9.30 val. ir baigsis 12 val. šv. Mišių šventimu.

Būtina registracija el. paštu tobulejimo.k@gmail.com. Nurodykite vardą, pavardę, amžių.

PATARNAUTOJAI

Kviečiame berniukus, kurie norėtų patarnauti Mišioms. Kreipkitės į Marianą tel. 865557737.

SKAUTAI

Europos skautai kviečia 8-11 metų berniukus jungtis prie naujai besikuriančios pal. T. Matulionio vilkiukų gaujos. Norinčius kviečiame užpildyti anketą brolių puslapyje  https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe9uHEWic7UTHrUwanCDMFPN_T9vKaL-JPw78KYGeUC-gh00g/viewform?c=0&w=1  Netelpantys šiuose amžiaus rėmuose, labai neliūdėkite, – šv. Jono Teologo būrys ir šv. Jono klanas tikrai priims skautauti norinčius vaikinus ar tėvelius. Kontaktai: Henrikas +37068721001, Gabrielius +37060871917.

PRAŠYMAS

Mūsų bažnyčioje nebėra vargonų.  Labai norėtume, kad šis gražus instrumentas mus vestų į gilesnę maldą. Kaina nemaža – 38 000 Eur (vietoj 120 000 Eur), Jeigu norite ir turite galimybę paremti vargonų atstatymą, galite zakristijoje arba knygyne palikti auką šiam tikslui. Arba galite paaukoti tiesiogiai – mūsų sąskaitos numeris LT70 7044 0600 0120 8428, paskirtis – „Vargonai”. Nuoširdžiai dėkojame už jūsų pagalbą ir aukas! Jau surinkome 1520 Eur.

IEŠKOME SAVANORIŲ

Jeigu nori savanoriauti, padėti vienuolyne, prisijunk prie grupelės, kuri sekmadienį gamina broliams pietus (atsakingoji – Danutė, tel. 865626721) ar grupelės, kuri ruošia vaikų pamokslus (atsakingoji – Jurga, tel. 869939643).

PIRMOJI KOMUNIJA

Priimami vaikai nuo 9 metų. Pamokėlių laikas grupėms: ketvirtadieniais 15.30 ir 17.00, trečiadieniais 15.30.

Dėl informacijos skambinkite Simonai tel. 868575065.

Taip pat kviečiame vaikučius nuo 7-8 m. ruoštis Pirmąjai Išpažinčiai ir Pirmąjai šv. Komunijai 2 metus.

Ši programa siūloma vaikams, kurie nori eiti į gilesnį asmeninį bendrystės santykį su Dievu. Tai platesnio turinio nuoseklios sakramentinės katechezės kelias. Čia kviečiame ir tuos vaikus, kurie dėl įvairių priežasčių nelanko tikybos pamokų mokykloje. Katechezės vyks kiekvieną penktadienį joanitų vienuolyne 15.15-16.00  val.

Pirmas užsiėmimas – spalio 13 d. Registruoja Simona tel. 868575065.

SUŽADĖTINIŲ KURSAI

Susitikimų datos: spalio 28  lapkričio 4; gruodžio 9; savaitgalis/seminaras 2018 m. sausio 13-14;

sausio 20; vasario 24; kovo 24; balandžio 14 ir 28 dienomis. Laikas – 13.30 val. Vieta: Jono Pauliaus II salė.

Poros gali užsirašyti el. paštu vladui.b@gmail.com.  Registracija patvirtinama sumokėjus negrąžinamą 20 Eur įnašą vienam dalyviui (40 Eur porai). Auka už visus metus – 80 Eur.

CHORAS

Choras kviečia giedoti! Repeticijos antradieniais 18.30 šv. Jono Pauliaus II salėje. Informacija: Imantasimkus@gmail.com, tel. 862074203.

 

 

_________________________________________________________________________________________

 

 

VAIKŲ RENGIMO ATGAILOS, ARBA SUTAIKINIMO, IR EUCHARISTIJOS SAKRAMENTAMS DVEJŲ METŲ PROGRAMA

PASILIKITE MANO MEILĖJE

 

Kviečiame vaikučius nuo 7-8 m. ruoštis Pirmąjai Išpažinčiai ir Pirmąjai šv. Komunijai 2 metus.

Ši programa siūloma vaikams, kurie nori  eiti į gilesnį asmeninį bendrystės santykį su Dievu. Tai platesnis nuoseklios sakramentinės katechezės kelias. Taip pat kviečiame vaikučius, kurie dėl įvairių priežasčių, nelanko tikybos pamokų mokykloje.

Katechezės vyks kiekvieną penktadienį 15.15 – 16.00 joanitų vienuolyne.

Pirmas užsiėmimas prasidės spalio 13 d.

Registruotis pas Simoną, tel. 868575065

 

 

 

 

_________________________________________________________________________________________

 

XXV EILINIS SEKMADIENIS
2017 m. rugsėjo 24 d.

LITURGIJA
Šiandien ypatingai meldžiamės už keliautojus ir vairuotojus.
Po 12 val. Mišių kviečiame į Onos Starkutės akvarelių parodą „Vilniaus vaizdai su bažnyčiomis“
Jono Pauliaus II salėje.
– Rugsėjo 26 d., antradienį – šv. Kozmas ir Damijonas, kankiniai, po jaunimo šv. Mišių –
šlovinimas ir jaunimo susitikimas Jono Pauliaus II salėje antrame aukšte.
– Rugsėjo 27 d., trečiadienį – šv. Vincentas Paulietis, kunigas.
– Rugsėjo 29 d., penktadienį – šv. Mykolas, Gabrielius ir Rapolas, arkangelai.
– Rugsėjo 30 d., šeštadienį – šv. Jeronimas, kunigas, Bažnyčios mokytojas.

JAUNIMO VAKARAI
Kviečiame dalyvauti šlovinimo vakaruose, kurie vėl vyks kiekvieną antradienį !
„Juk nėra nieko uždengta, kas nebus atidengta ir nieko paslėpta, kas nepasidarys žinoma. Ką
jums kalbu tamsoje, sakykite vidury dienos, ir ką šnabždu į ausį, garsiai skelbkite nuo stogų.“ Mt 10, 26-27
Šlovinti padeda šlovinimo grupės: „Naujas kraujas”, „Tėvo vaikai”.
18:30 šv. Mišios
19:30 šlovinimas / adoracija / užtarimo malda
20:45 jaunimo susitikimas / arbata / mokymas / pasidalinimai.

ADORACIJOS KOPLYČIA
Labai kviečiame nuo rudens prisijungti prie Švenčiausiojo Sakramento adoruojų.
Šiuo metu laisvi šie laikai naktimis: II-III naktis – nuo 2 iki 4 val., VI-VII naktis – nuo 2 iki 4 val.
(kas antrą savaitę), VII-I naktis – nuo 2 iki 4 val.
Lauksime jūsų, skambinkite Laimai 8 620 84494 arba rašykite laima@laraneda.lt.
Dienos metu ieškome adoruotojų:
III – nuo 11 iki 12 val. ir nuo 14 iki 15 val., IV – nuo 20 iki 21 val., VI – nuo 15 iki 16 val.
Jei galite įsipareigoti, skambinkite Giedrei tel. 8612 33017 arba rašykite giedretr@yahoo.com.

TOBULĖJIMO KELIAS
Tai praktinis 15-kos susitikimų kursas siekiantiems įsipareigoti keistis ir gyventi
konkretų krikščionišką gyvenimą. Tai ištikimybės Dievui, vidinei maldai ir kasdieniam šv. Rašto
skaitymui mokykla. Programoje numatytas mokymas, arbata, diskusijos, šlovinimas/malda.
Susitikimai vyks kas antrą sekmadienį nuo 9.30 val. ir baigsis 12 val. šv. Mišių šventimu.
Antrasis susitikimas atviras visiems –  spalio 1 d. 9.30 val. Jono Pauliaus II salėje.
Būtina registracija el. paštu tobulejimo.k@gmail.com. Nurodykite vardą, pavardę, amžių.

PATARNAUTOJAI
Kviečiame berniukus, kurie norėtų patarnauti Mišioms. Kreipkitės į Marianą tel. 865557737.

SUDĖTINĖS ŠV. MIŠIOS
Broliai aukos sudėtines šv. Mišias už gyvuosius ir mirusiuosius, 5 kartus per savaitę iki 2018 m.
spalio 11 d. Bažnyčioje šios Mišios yra aukojamos antradieniais 18.30 val.

SKAUTAI

Europos skautai kviečia 8-11 metų berniukus jungtis prie naujai besikuriančios pal. T. Matulionio
vilkiukų gaujos. Norinčius kviečiame užpildyti anketą brolių puslapyje

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe9uHEWic7UTHrUwanCDMFPN_T9vKaL-JPw78KYGeUC-gh00g/viewform?c=0&w=1

Netelpantys šiuose amžiaus rėmuose, labai neliūdėkite, – šv. Jono Teologo būrys ir šv. Jonoklanas tikrai priims skautauti norinčius vaikinus ar tėvelius. Kontaktai: Henrikas +37068721001,
Gabrielius +37060871917.

PRAŠYMAS
Mūsų bažnyčioje nebėra vargonų. Labai norėtume, kad šis gražus instrumentas mus vestų į
gilesnę maldą. Kaina nemaža – 38 000 Eur (vietoj 120 000 Eur), Jeigu norite ir turite galimybę
paremti vargonų atstatymą, galite zakristijoje arba knygyne palikti auką šiam tikslui. Arba galite
paaukoti tiesiogiai – mūsų sąskaitos numeris LT70 7044 0600 0120 8428, paskirtis –
„Vargonai”.
Nuoširdžiai dėkojame už jūsų pagalbą ir aukas! Jau surinkome 1470 Eur.

IEŠKOME SAVANORIŲ
Jeigu nori savanoriauti, padėti vienuolyne, prisijunk prie grupelės, kuri sekmadienį gamina broliams
pietus (atsakingoji – Danutė, tel. 865626721) ar grupelės, kuri ruošia vaikų pamokslus (atsakingoji –
Jurga, tel. 869939643).

ALFA JAUNIMUI
Nuo rugsėjo 13 d. trečiadieniais 18.30 mūsų vienuolyne. Amžiaus grupė: 16-30 metų.
Registracija: kastaalfa@gmail.com

PIRMOJI KOMUNIJA
Priimami vaikai nuo 9 metų. Pamokėlių laikas grupėms: ketvirtadieniais 15.30 ir 17.00,
trečiadieniais 15.30.
Vaikai, kurie nelanko tikybos mokykloje, bus ruošiami dvejus metus. Į šią grupę taip pat
priimami vaikai nuo 8 metų, norintys žadinti savo tikėjimą ir pažinti Šv. Raštą. Šios grupelės
pamokėlių laikas – penktadieniais 15.15 val.

Pirmasis tėvų susitikimas kartu su vaikais vyks 2017 m. spalio 1 d., po 12 val. šv. Mišių.
Dėl informacijos skambinkite Simonai tel. 868575065.

SUŽADĖTINIŲ KURSAI
Susitikimų datos:
rugsėjo 30 d. (įvadinis susitikimas); spalio 28 lapkričio 4; gruodžio 9;
savaitgalis/seminaras 2018 m. sausio 13-14;
sausio 20; vasario 24; kovo 24; balandžio 14 ir 28 dienomis.

Registracija: vladui.b@gmail.com
Laikas – 13.30 val.
Vieta: Jono Pauliaus II salė.
Poros gali užsirašyti el. paštu vladui.b@gmail.com. Registracija patvirtinama sumokėjus
negrąžinamą 20 Eur įnašą vienam dalyviui (40 Eur porai). Auka už visus metus – 80 Eur.

CHORAS
Choras kviečia giedoti! Repeticijos antradieniais 18.30 šv. Jono Pauliaus II salėje. Informacija:
Imantasimkus@gmail.com, tel. 862074203.

TALKA
Seserys prašo pagalbos sode ir darže. Visus, kas galėtumėte pagelbėti, kviečiame į talką
rugsėjo 28 d., ketvirtadienį, nuo 10 iki 17 val. Kreiptis į s. Daivą Mariją tel. 8 673 78047.
Nuoširdžiai dėkojame!

 

 

_________________________________________________________________________________________

 

XXIV EILINIS SEKMADIENIS
2017 m. rugsėjo 17 d.

LITURGIJA
– Rugsėjo 19 d., antradienį,  po jaunimo šv. Mišių – šlovinimas ir jaunimo susitikimas Jono
Pauliaus II salėje, antrame aukšte.
– Rugsėjo 20 d., trečiadienį – šv. Andriejus Kim Taegonas, kunigas, ir kiti Korėjos kankiniai.
– Rugsėjo 21 d., ketvirtadienį – šv. Matas, apaštalas, evangelistas.
– Rugsėjo 23 d., šeštadienį – šv. Pijus Pietrelčinietis, kunigas.

REKOLEKCIJOS SUTUOKTINIAMS
Šiandien vis dažniau šeima, kuri turėtų būti pirmoji augimo ir laimės vieta, tampa nesutarimų ir
kančios erdve. Kaip iki to atėjome? Kaip padėti sutuoktiniams sukurti tvirtą ir vieningą šeimą
pametusiame orientyrus pasaulyje?
Remdamiesi Bažnyčios mokymu per šias dvi dienas ieškosime raktų, kurie padės sutuoktiniams
stiprinti tarpusavio ryšį ir paliudyti žmogiškos meilės grožį ir tiesą.
Dvi dienos mąstymų, pasidalinimų ir maldos su Šv. Jono bendruomenės broliais: nuo
penktadienio, rugsėjo 22 d., 18.30 val., iki sekmadienio, rugsėjo 24 d., popietės.

Registruojantis kreiptis į Ireną mob. +370 648 92920
arba el. paštu marijosnamai@joanitai.org

ADORACIJOS KOPLYČIA
Labai kviečiame nuo rudens prisijungti prie Švenčiausiojo Sakramento adoruojų.
Šiuo metu laisvi šie laikai naktimis: II-III naktis – nuo 2 iki 4 val., VI-VII naktis – nuo 2 iki 4 val.
(kas antrą savaitę), VII-I naktis – nuo 2 iki 4 val.
Lauksime jūsų, skambinkite Laimai 8 620 84494 arba rašykite laima@laraneda.lt.
Dienos metu ieškome adoruotojų:
trečiadieniais nuo 11 iki 12 val., trečiadieniais nuo 14 iki 15 val.,
ketvirtadieniais nuo 20 iki 21 val., šeštadieniais nuo 15 iki 16 val.
Jei galite įsipareigoti, skambinkite Giedrei tel. 8612 33017 arba rašykite giedretr@yahoo.com.

TALKA
Seserys prašo pagalbos sode ir darže. Visus, kas galėtumėte joms pagelbėti, kviečiame į talką
rugsėjo 21 d., ketvirtadienį, nuo 10 iki 17 val. Kreiptis į ses. Daivą Mariją tel. 8 673 78047.
Nuoširdžiai dėkojame!

PATARNAUTOJAI
Kviečiame berniukus, kurie norėtų patarnauti Mišioms. Kreipkitės į Marianą tel. 865557737.

SUDĖTINĖS ŠV. MIŠIOS
Broliai aukoja sudėtines šv. Mišias už gyvuosius ir mirusiuosius, 5 kartus per savaitę.
Bažnyčioje šios Mišios yra aukojamos antradieniais 18.30 val. Jeigu norėtumėte prijungti ir savo
artimuosius, prašom užrašyti jų vardus ir atnešti į zakristiją. Sudėtines šv. Mišias pradėsime
aukoti rugsėjo 18 d.

SKAUTAI
Europos skautai kviečia 8 – 11 metų berniukus jungtis prie naujai besikuriančios pal. T.
Matulionio vilkiukų gaujos. Norinčius kviečiame užpildyti anketą:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe9uHEWic7UTHrUwanCDMFPN_T9vKaL-JPw78KYGeUC-gh00g/viewform?c=0&w=1

Netelpantys šiuose amžiaus rėmuose, labai neliūdėkite, – šv. Jono Teologo būrys ir šv. Jono
klanas tikrai priimtų skautauti norinčius vaikinus ar tėvelius. Kontaktai: Henrikas +37068721001,
Gabrielius +37060871917.

PRAŠYMAS
Mūsų bažnyčioje nebėra vargonų. Labai norėtume, kad šis gražus instrumentas mus vestų į
gilesnę maldą. Kaina nemaža – 38 000 Eur (vietoj 120 000 Eur). Jeigu norite ir turite galimybę
paremti vargonų atstatymą, galite zakristijoje arba knygyne palikti auką šiam tikslui. Arba galite
paaukoti tiesiogiai – mūsų sąskaitos numeris LT70 7044 0600 0120 8428, paskirtis –
„Vargonai”.
Nuoširdžiai dėkojame už jūsų pagalbą ir aukas! Jau surinkome 1470 Eur.

IEŠKOME SAVANORIŲ
Jeigu nori savanoriauti, padėti vienuolyne, prisijunk prie grupelės, kuri sekmadienį gamina broliams
pietus (atsakingoji – Danutė, tel. 865626721) ar grupelės, kuri ruošia vaikų pamokslus (atsakingoji –
Jurga, tel. 869939643).

Naujas ALFA KURSAS suaugusiems nuo 30 metų amžiaus!
Jis skirtas visiems – tiek netikintiems, tiek tikintiems, norintiems labiau pažinti krikščionybę ir jos
tiesas. Tai puiki galimybė išgirsti įvairių lektorių pranešimus krikščioniškomis temomis,
neformalioje aplinkoje pasidalinti savo mintimis, sutikti bendraminčių ir kartu ieškoti atsakymų į
svarbiausius gyvenimo ir tikėjimo klausimus. Kursą sudaro 12 susitikimų (kiekvieną ketvirtadienį
18.20 val.) ir viena savaitgalio išvyka (2017.10.27-29). Kursas prasideda 2017.09.21
(ketvirtadienį), 18.20 val. Vilniaus Išganytojo bažnyčioje (Šv. Jono Teologo vienuolyne,
Antakalnio g. 27), Jono Pauliaus II salėje antrame aukšte. Kviečiame registruotis el. paštu:
alfa.joanitai@gmail.com arba tel. 8-685-74862 (Eglė). Susitikimai nemokami. Nuoširdžiai
kviečiame prie mūsų prisijungti ir kartu keliauti šioje pažinimo kelionėje!
Daugiau info: www.facebook.com/alfa30+

ALFA JAUNIMUI
Nuo rugsėjo 13 d. mūsų vienuolyne. Amžiaus grupė: 16-30 metų.
Registracija:
kastaalfa@gmail.com

PIRMOJI KOMUNIJA
Priimami vaikai nuo 9 metų. Pamokėlių laikas grupėms: ketvirtadieniais 15.30 ir 17.00,
trečiadieniais 15.30.
Vaikai, kurie nelanko tikybos mokykloje, bus ruošiami dvejus metus. Į šią grupę taip pat
priimami vaikai nuo 8 metų, norintys žadinti savo tikėjimą ir pažinti Šv. Raštą. Šios grupelės
pamokėlių laikas – penktadieniais 15.15 val.

Pirmasis tėvų susitikimas kartu su vaikais vyks 2016 m. spalio 1 d., po 12 val. šv. Mišių.
Dėl informacijos skambinkite Simonai tel. 868575065.

SUŽADĖTINIŲ KURSAI
Susitikimų datos:
rugsėjo 30 d. (įvadinis susitikimas); spalio 28 lapkričio 4; gruodžio 9;
savaitgalis/seminaras 2018 m. sausio 13-14;
sausio 20; vasario 24; kovo 24; balandžio 14 ir 28 dienomis.

Registracija: vladui.b@gmail.com
Laikas – 13.30 val.
Vieta: Jono Pauliaus II salė.
Poros gali užsirašyti el. paštu vladui.b@gmail.com. Registracija patvirtinama sumokėjus
negrąžinamą 20 Eur įnašą vienam dalyviui (40 Eur porai). Auka už visus metus – 80 Eur.

CHORAS
Choras kviečia giedoti! Repeticijos antradieniais 19.00 šv. Jono Pauliaus II salėje. Informacija:
Imantasimkus@gmail.com, tel. 862074203.

PARODA
Rugsėjo 24 d. po Mišių kviečiame į Onos Starkutės akvarelių parodą „Vilniaus vaizdai su
bažnyčiomis“ Jono Pauliaus II salėje.

 

 

________________________________________________________________________________________

 

 

Rugsėjo 10 d. Joanitų komandos bėgikai dalyvavo Danske Bank Vilniaus maratone. Jie bėgo pusmaratonio, 10 km ir 4,2 km distancijas. Bėgimo tikslas – surinkti lėšų Vilniaus Išganytojo bažnyčios restauravimui. Štai akimirkos iš Vilniaus maratono.

Nuo 31:14 min. yra reportažas su Rūta ir Milda apie Joanitų komandos bėgimo tikslą  (tai buvo tiesioginė Vilniaus maratono transliacija):
https://www.facebook.com/vilniusmarathon/videos/1441398599249162/