Skelbimai

II ADVENTO SEKMADIENIS. GRUODŽIO 9 D.

LITURGIJA
Adventas turi dvejopą pobūdį: pasirengimą Kalėdų iškilmėms, kada pagarbiai minimas Dievo Sūnaus
pirmasis atėjimas pas žmones, ir kartu prisiminimą, jog reikia laukti Kristaus antrojo atėjimo pasaulio
pabaigoje. Dėl šių dviejų priežasčių adventas yra maldingo ir džiugaus laukimo metas. Jis prasideda I
Vakarine to sekmadienio, kuris esti lapkričio 30 dieną arba jai artimiausias, ir baigiasi prieš Kristaus Gimimo I Vakarinę“
Gruodžio 10 d., pirmadienį, Rarotų šv. Mišios 7 val.; Šv. Damazas I, popiežius
Gruodžio 11 d., antradienį, jaunimo šv. Mišios 18.30 val.; 19.30 val. – Taizé Gailestingumo vakaras
Gruodžio 12 d., trečiadienį, Gvadelupės Švč. Mergelė Marija
Gruodžio 13 d., ketvirtadienį, Rarotų šv. Mišios 7.00 val.; Šv. Liucija, mergelė, kankinė
Gruodžio 14 d., penktadienį, Šv. Kryžiaus Jonas, kunigas, Bažnyčios mokytojas

ŠIANDIEN – ALFA KURSO BAIGIAMASIS VAKARAS
Labai kviečiame visus – ir dalyvavusius kurse, ir nedalyvavusius, norinčius, bet vis dar nesiryžtančius
dalyvauti – į ALFA kurso baigiamąjį vakarą, kuris vyks šį sekmadienį, gruodžio 9 d. 17 val. bažnyčioje.
Vakaro metu bus ALFA kurso pristatymas, liudijimai, šlovinimas, adoracija. Vakarą užbaigsime
suneštine agape (Jono Pauliaus II-ojo salėje, 2 a.). Tai puiki proga kartu šlovinti Dievą ir džiaugtis jo
gailestingumo vaisiais. Labai laukiame visų!

PARODA
Po šv. Mišių Jono Pauliaus II salėje galima pamatyti dailininko Vaidoto Kvašio grafikos darbus pagal
Apreiškimo Jonui 15 skyrių „Septynios negandos”.

KNYGYNĖLYJE
Gailestingumo ansamblis kviečia įsigyti diską “Evangelija pagal Joną”.
Po Šv. Mišių galite įsigyti popiežiaus Pranciškaus kalbas, pasakytas Lietuvoje (lietuvių ir lenkų
kalbomis), jo vizito suvenyrų.

ADVENTO REKOLEKCIJOS
Gruodžio 14-16 d. (nuo penktadienio vakaro iki sekmadienio popietės) Marijos namuose pas šv. Jono
brolius (Antakalnio g. 27, Vilnius) – Advento rekolekcijos, veda t. Steponas CSJ. Rekolekcijos yra atviros
visiems, būtina registracija. Užrašo Irena, tel. 8 648 92920, el. p. marijosnamai@joanitai.org

NUOLATINĖS ADORACIJOS KOPLYTĖLĖ
Nuolatinės adoracijos koplytėlėje šiuo metu ieškome dienos adoruotojų trečiadieniais 8.00-9.00 val.
Kreiptis į Modestą el. p. modesta.baciulyte@gmail.com arba tel. 863050537.

NAMŲ PAŠVENTINIMAS
Jeigu norite, kad vienas iš brolių ateitų pas jus pašventinti jūsų namų ir pasimelstų kartu su jūsų šeima,
prašome užsirašyti zakristijoje. Palikite savo telefono numerį, adresą ir apytikslį laiką, kada jums būtų
patogu. Namus pradėsime lankyti lapkričio pabaigoje.
Namų palaiminimas – tai proga pasimelsti kartu su visa jūsų šeima ir pašventinti namus, kad tai būtų
meilės ir ramybės vieta, ir pabendrauti 

GAILESTINGUMO VAKARAS
Kviečiame į Vilniaus miesto Taizé -Gailestingumo vakarą.
Maldos vakaro data – gruodžio 11 d., 19.30 val., antradienis. Vieta – Išganytojo bažnyčia, Šv. Jono brolių
Vienuolynas, Antakalnio g. 27, Vilnius.
Šiame maldos vakare bus giedamos Taizé giesmės, galimybė prieiti išpažinties ar paprašyti užtarimo
maldos. Vakaro metu išgirsime mokymą, kurį sakys šv. Jono Apaštalinė sesuo Benedikta Journet.
Prie Taizé choro kviečiame prijungti visus galinčius ir norinčius giedoti. Choro vadovas – Nikodemas
Lukšė: 863182569, nikas.lukse@gmail.com. Būtina išankstinė registracija.
Kviečiame savanorius: visus, kurie gali ir nori prisidėti prie Taizé maldos vakarų organizavimo,
kviečiame kreiptis į Giedrę Užkurėnaitę tel. 869412929 arba el. p. giedre_uzk@karjera.info

KALĖDAIČIAI
Zakristijoje galite įsigyti kalėdaičių Kūčių vakarui ir „Carito“ žvakių. Surinktos aukos bus skirtos
vargšams paremti.