Skelbimai

SKELBIMAI
I GAVĖNIOS SEKMADIENIS
2018 m. vasario 18 d.

LITURGIJA
Gavėnia skirta pasirengti Velykoms. Todėl gavėnios liturgija tiek Krikštui palaipsniui besiruošiančius katechumenus, tiek Krikštą prisimenančius bei atgailaujančius tikinčiuosius rengia Velykų paslapčiai švęsti. Gavėnia trunka nuo Pelenų trečiadienio iki Paskutinės Vakarienės Mišių pradžios.

Vasario 20 d., antradienį, – šv. Mišios 18.30 val. (bažnyčioje). Po šv. Mišių – šlovinimas.
Vasario 22 d., ketvirtadienį, – šv. Petro, apaštalo, Sostas.
Vasario 23 d., penktadienį, – šv. Mišios 18.30 val. Po šv. Mišių – Kryžiaus kelias.

REKOLEKCIJOS
Kovo 2-4 d. (nuo penktadienio vakaro iki sekmadienio) – Gavėnios rekolekcijos, pamokslaus š. Jono broliai.
Tema: „GAVĖNIA, IŠTROŠKUSIOS ŠIRDIES KELIONĖ PRIE GYVOJO VANDENS ŠALTINIO“.
Registracija: Irena, tel. 8 648 92920, marijosnamai@joanitai.org

SKAUTAI
Kviečiame prie Europos skautų Šv. Jono Teologo būrio prisijungti 11 – 17 metų jaunuolius.
Tavęs laukia gyvenimas gamtoje, ugdantis dorybes laisvalaikis, krikščioniška formacija ir ištikimi žygio draugai. Taip pat kviečiame prisijungti ir visus nuo 17 iki 90, jei širdyje jaučiate pašaukimą
skautiskam gyvenimui ir norite prisidėti prie jaunimo ugdymo.

PRAŠYMAS
Mūsų bažnyčioje nebėra vargonų. Labai norėtume, kad šis gražus instrumentas mus vestų į gilesnę maldą. Kaina nemaža – 38 000 Eur (vietoj 120 000 Eur). Jeigu norite ir turite galimybę paremti vargonų atstatymą, galite zakristijoje arba knygyne palikti auką šiam tikslui. Galite paaukoti ir tiesiogiai – mūsų sąskaitos numeris LT70 7044 0600 0120 8428, paskirtis – „Vargonai”. Nuoširdžiai dėkojame už jūsų pagalbą ir aukas! Jau surinkome 24 450 Eur.

Vasario ARTUMA
Švęsdami Valstybės atkūrimo šimtmetį ir tęsdami mūsų pažintį su Šventąja Dvasia, vasario Artumoje bandome pažinti Dvasią, kuri išlaisvina. Ar tikrai dar turime būti iš kažko išlaisvinti? Ar tikėjimas skatina meilę savo gimtajai šaliai? O ką iškovota laisvė bei meilė Tėvynei reiškia jaunimui? Skaudu, bet būtina kalbėti ir apie laisvės netekimą, šiandienines vergystes, ypač norint suvokti, kokius pokyčius išgyvename. Tai ir daugiau – vasario Artumoje.

_________________________________________________________________________________

Kovo 2-4 d. – Gavėnios rekolekcijos

Nuo penktadienio 17.30 val. iki sekmadienoio 16 val. Pamokslaus šv. Jono broliai.
Tema: „GAVĖNIA, IŠTROŠKUSIOS ŠIRDIES KELIONĖ PRIE GYVOJO VANDENS ŠALTINIO“.
Auka : 50€ (jaunimui 30€).
Registracija : Irena, tel. 8 648 92920, marijosnamai@joanitai.org

_________________________________________________________________________________________

OBLATŲ REKOLEKCIJOS

Atsiprašome, oblatų rekolekcijos, turėjusios vykti vasario mėnesį buvo nukeltos į kovo 16-18 d.

_________________________________________________________________________________________

 

SKELBIMAI
VI EILINIS SEKMADIENIS
2018 m. Vasario 11 d.

LITURGIJA
Šiandien po šv. Mišių melsimės šia malda:

Lietuvos paaukojimas Nekaltajai Marijos, Lietuvos Globėjos, Širdžiai
Švenčiausioji Mergele Marija, Tu dėl gailestingojo Dievo troškimo išgelbėti žmogų sutikai būti
nuolankia Viešpaties tarnaite ir buvai prie savo Sūnaus, kai Jis už mus aukojo gyvybę kaip
tobulo klusnumo auką savo Tėvui.
Įkvėpti Tavo pavyzdžio, o Malonėmis apdovanotoji, vienydamiesi su Tavo motinišku troškimu
užtarti kiekvieną, kas šaukiasi Tavo pagalbos, Tavo Nekaltajai Širdžiai aukojame šių dienų
Lietuvą.
Pavedame Tavo globai vaikus, melsdami, kad jie užaugtų tikintys ir dori ateities Lietuvos kūrėjai.
Pavedame jaunimą, kad uoliai ieškotų tiesos ir nepristigtų ryžto tinkamai atsiliepti į savo
pašaukimą.
Pavedame sutuoktinius, kad Lietuvos šeimos taptų tvirtos ir ištikimos meilės bendruomenėmis
bei darnios visuomenės pagrindu.
Pavedame sąžiningai dirbančių žmonių triūsą, melsdami, kad darbas ne tik didintų gerovę, bet ir
vestų į šventumą bei leistų būti ištikimais Gerosios Dievo naujienos nešėjais.
Pavedame kenčiančių, ligonių ir senelių kantrybę, kad ji mus skatintų gailestingumo darbams ir
nesavanaudiškai pagalbai.
Pavedame mūsų žmonių troškimą kurti krikščioniškomis vertybėmis grindžiamą visuomenę, kad
visa Lietuva gyventų laisvėje.
Marija, Tu iš kunigaikščių miesto Trakų nuo seno meilingai globoji Lietuvos žmones. Padėk
mums gyventi taip, kaip trokšta Nekaltoji Tavo Širdis, ir savo darbais teikti garbę Dievui, kuris
gyvena ir viešpatauja per amžius. Amen

Vasario 13 d., antradienį, – šv. Paulius Mikis ir jo draugai, kankiniai, šv. Mišios 18.30 val.
(bažnyčioje). Po Mišių – TAIZE – GAILESTINGUMO VAKARAS
Vasario 14 d. – trečiadienį, – PELENŲ TREČIADIENIS (Pelenė); šv. Mišios 18.30 val.
(bažnyčioje).
Vasario 16 d., penktadienį, – Lietuvos valstybės atkūrimo diena; šv. Mišios 18.30 val.
(bažnyčioje). Po Mišių – Kryžiaus kelias.

ADORACIJOS KOPLYČIA
Nuolatinės adoracijos koplytėlėje šiuo metu ieškome nuolatinio adoruotojo antradieniais 11-12h.
Kviečiame visus, kas jaučiate troškimą adoruoti Švč. Sakramentą, skirti tam laiko ir įsipareigoti
Jums patogiu metu.
Kreipkitės į Modestą: modesta.baciulyte@gmail.com; 863050537.

ALFA KURSAS JAUNIMUI!
Alfa kursas 16-30 m. jaunimui, norinčiam pažinti krikščionybės pagrindus bei ieškantiems naujų
patirčių ir pažinčių.
Įvairių gyvenimų liudijimai – aktorių, verslininkų, teologų ir kunigų – padės ieškantiems ir
keliantiems esminius gyvenimo klausimus.
Alfa kursas prasidėjo sausio 31 d., trečiadienį, 19.00, joanitų vienuolyne.
Registracija: kastaalfa@gmail.com
Daugiau informacijos: www.facebook.com/kastaalfa

Naujas ALFA KURSAS SUAUGUSIEMS!
Kursas prasidėjo 2018.02.08.
Registracija el. paštu: alfa.joanitai@gmail.com arba tel. 8 601 07071 (Gediminas).
Kursą sudaro 12 susitikimų (kiekvieną ketvirtadienį 18.20 val.), viena savaitgalio išvyka
(2018.03.16-18) ir atviras baigiamasis vakaras 2018-05-06.
Alfa kursas skirtas visiems – tiek tikintiems, tiek netikintiems. Apie krikščionybę kalbės įvairūs
lektoriai, vaišinsimės ir diskutuosime grupelėse.
Daugiau informacijos rasite: http://www.joanitai.org/alfa-kursas-suaugusiems/

TAIZE – GAILESTINGUMO VAKARAS
Šv. Jono bendruomenė tęsia Taizé – Gailestingumo vakarų ciklą. Pasimatysime jau penktajį
kartą ir tai įvyks labai greitai – vasario 13 d. Turime džiugią žinią:
pasimatymas įvyks ne tik su mylinčia ir laukiančia šv. Jono šeima, o ir su dar labiau mylinčiu ir
dar labiau laukiančiu mūsų Viešpačiu. Sutikti Gailestingąją Jėzaus Širdį – tai pagrindinis
organizuojamo vakaro tikslas. Skambės nuostabios Taizé giesmės, kurias ves choras
„Adoramus“, turėsime Švč. Sakramento adoraciją, galimybę prieiti išpažinties ir paprašyti brolių
ir sesių užtarimo. Renginys skirtas visiems Vilniaus miesto gyventojams ir, žinoma, visiems
atkakliausiems kitų miestų gyventojams, kurie ryžtųsi atvažiuoti! Laukiame Jūsų! Daugiau:
https://www.facebook.com/taizegailestingumovakarai/
Kviečiame prisijungti prie choro!
Choro repeticija vasario 13 d. 17 h Jono Pauliaus II-ojo salėje. Kreiptis į Nikodemą Lukšę tel.
863182569.

REKOLEKCIJOS
Kovo 2-4 d. (nuo penktadienio vakaro iki sekmadienio) – Gavėnios rekolekcijos, pamokslaus šv. Jono broliai. Registracija: Irena, tel. 8 648 92920, marijosnamai@joanitai.org

SKAUTAI
Kviečiame prie Europos skautų Šv. Jono Teologo būrio prisijungti 11 – 17 metų jaunuolius.
Tavęs laukia gyvenimas gamtoje, ugdantis dorybes laisvalaikis, krikščioniška formacija ir ištikimi
žygio draugai. Taip pat kviečiame prisijungti ir visus nuo 17 iki 90, jei širdyje jaučiate pašaukimą
skautiskam gyvenimui ir norite prisidėti prie jaunimo ugdymo.

PRAŠYMAS
Mūsų bažnyčioje nebėra vargonų. Labai norėtume, kad šis gražus instrumentas mus vestų į
gilesnę maldą. Kaina nemaža – 38 000 Eur (vietoj 120 000 Eur). Jeigu norite ir turite galimybę
paremti vargonų atstatymą, galite zakristijoje arba knygyne palikti auką šiam tikslui. Galite
paaukoti ir tiesiogiai – mūsų sąskaitos numeris LT70 7044 0600 0120 8428, paskirtis –
„Vargonai”. Nuoširdžiai dėkojame už jūsų pagalbą ir aukas! Jau surinkome 24 450 Eur.

Vasario ARTUMA
Švęsdami Valstybės atkūrimo šimtmetį ir tęsdami mūsų pažintį su Šventąja Dvasia, vasario
Artumoje bandome pažinti Dvasią, kuri išlaisvina. Ar tikrai dar turime būti iš kažko išlaisvinti? Ar
tikėjimas skatina meilę savo gimtajai šaliai? O ką iškovota laisvė bei meilė Tėvynei reiškia
jaunimui? Skaudu, bet būtina kalbėti ir apie laisvės netekimą, šiandienines vergystes, ypač
norint suvokti, kokius pokyčius išgyvename. Tai ir daugiau – vasario Artumoje.

_________________________________________________________________________________________
SKELBIMAI
V EILINIS SEKMADIENIS
2018 m. sausio 28 d.
 
Vyskupų kreipimasis artėjant Lietuvos paaukojimui Nekaltajai Marijos, Lietuvos Globėjos, Širdžiai
2018 m. sausio 31 d.
 
Šių metų vasario 11 d. 12 val. Trakų Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo bazilikoje
Lietuvos vyskupai aukos iškilmingas šv. Mišias, kurių metu Lietuva bus paaukota Nekaltajai
Marijos, Lietuvos Globėjos, Širdžiai. Kokia šio veiksmo prasmė?
Lietuvos paaukojimas Švč. Mergelei Marijai – tai tikėjimo veiksmas, kuriuo:
• išreiškiame pasitikėjimą Marija, kurią Jėzus mums patikėjo kaip Motiną, nuo kryžiaus
sakydamas šv. Jonui: „Štai tavo Motina!“ (Jn 19, 27);
• atnaujiname tikėjimą, puoselėtą mūsų tėvų ir protėvių, kurio dėka Lietuva tapo
žinoma kaip Marijos žemė, o prieš 300 metų Trakų Dievo Motinos atvaizdas
karūnuotas popiežiaus pašventintomis karūnomis;
• artėjant Vasario 16-ajai, kai švęsime Lietuvos Valstybės atkūrimo 100 metų Jubiliejų,
Marijos globai patikime Lietuvos dabartį ir ateitį, su dėkingumu atmindami visus, kurių
dėka ją turime.
 
Vasario 11-ąją kviečiame visus nuoširdžiai jungtis į šį bendrą tikėjimo aktą, gausiai
susiburiant Trakuose, taip pat kiekvienoje Lietuvos parapijoje, ir kartu su savo kunigais šv. Mišių
metu, prieš tikėjimo išpažinimą, vienu balsu ištariant Lietuvos paaukojimo Nekaltajai Marijos,
Lietuvos Globėjos, Širdžiai žodžius.
Negalinčius atvykti į Trakus ar į savo bažnyčią kviečiame jungtis į šį tikėjimo veiksmą
LRT televizijos ar Marijos radijo tiesioginių transliacijų iš Trakų bazilikos pagalba.
Lietuvos paaukojimo Mergelei Marijai maldą šiais Jubiliejiniais Trakų Dievo Motinos
metais dažnai kalbėkime parapijose, bendruomenėse, šeimose ar asmeniškai.
Švč. Mergelė Marija tegloboja Lietuvą ir kasdien tekreipia mūsų žvilgsnį į savo Sūnų,
kviesdama įsiklausyti į Jo žodį ir Juo sekti. Juk Kristus Jėzus – mūsų viltis! (1 Tim 1,1)
 
Lietuvos vyskupai
 
LITURGIJA
Vasario 5 d. – šv. Agota, mergelė, kankinė.
Vasario 6 d., antradienį, – šv. Paulius Mikis ir jo draugai, kankiniai, šv. Mišios 18.30 val.
(bažnyčioje). Po Mišių – šlovinimas.
Vasario 3 d., šeštadienį, – šv. Skolastika, mergelė.
 
ADORACIJOS KOPLYČIA
Jeigu norėtumėte pabandyti įsipareigoti kartą per savaitę ateiti į naktinę adoraciją, labai
kviečiame atsiliepti į šį jūsų norą. Šiuo metu nakties / ryto valandomis galėtume pasiūlyti šiuos
du laikus : II-III naktis – nuo 3:30 iki 5 val., VII-I naktis – nuo 2 iki 3 val. Lauksime jūsų,
skambinkite Laimai 8 620 84494, rašykite laima@laraneda.lt.
 
ALFA KURSAS JAUNIMUI!
Alfa kursas 16-30 m. jaunimui, norinčiam pažinti krikščionybės pagrindus bei ieškantiems naujų
patirčių ir pažinčių.
Įvairių gyvenimų liudijimai – aktorių, verslininkų, teologų ir kunigų – padės ieškantiems ir
keliantiems esminius gyvenimo klausimus.
Alfa kurso pradžia sausio 31 d., trečiadienį, 19.00, joanitų vienuolyne.
Registracija: kastaalfa@gmail.com
Daugiau informacijos: www.facebook.com/kastaalfa
 
Naujas ALFA KURSAS SUAUGUSIEMS!
Kursas prasideda 2018.02.08, 18.20 val. Vilniaus Išganytojo bažnyčioje (Šv. Jono Teologo
vienuolyne, Antakalnio g. 27), Jono Pauliaus II salėje antrame aukšte. Registracija el. paštu:
alfa.joanitai@gmail.com arba tel. 8 601 07071 (Gediminas).
Kursą sudaro 12 susitikimų (kiekvieną ketvirtadienį 18.20 val.), viena savaitgalio išvyka
(2018.03.16-18) ir atviras baigiamasis vakaras 2018-05-06.
Alfa kursas skirtas visiems – tiek tikintiems, tiek netikintiems. Apie krikščionybę kalbės įvairūs
lektoriai, vaišinsimės ir diskutuosime grupelėse.
Daugiau informacijos rasite: http://www.joanitai.org/alfa-kursas-suaugusiems/
 
TAIZE – GAILESTINGUMO VAKARAS
Šv. Jono bendruomenė tęsia Taizé – Gailestingumo vakarų ciklą. Tai bus jau V – as vakaras, vasario 13 d. Turime džiugią žinią:
pasimatymas įvyks ne tik su mylinčia ir laukiančia šv. Jono šeima, o ir su dar labiau mylinčiu ir
dar labiau laukiančiu mūsų Viešpačiu. Sutikti Gailestingąją Jėzaus Širdį – tai pagrindinis
organizuojamo vakaro tikslas. Skambės nuostabios Taizé giesmės, kurias ves choras
„Adoramus“, turėsime Švč. Sakramento adoraciją, galimybę prieiti išpažinties ir paprašyti brolių
ir sesių užtarimo. Renginys skirtas visiems Vilniaus miesto gyventojams ir, žinoma, visiems
atkakliausiems kitų miestų gyventojams, kurie ryžtųsi atvažiuoti! Laukiame Jūsų! Daugiau:
https://www.facebook.com/taizegailestingumovakarai/
Kviečiame prisijungti prie choro! Choro repeticijos vyks vasario 6 d. 19 h ir vasario 13 d. 17 h
Jono Pauliaus II-ojo salėje. Kreiptis į Nikodemą Lukšę tel. 863182569
 
PRAŠYMAS
Mūsų bažnyčioje nebėra vargonų. Labai norėtume, kad šis gražus instrumentas mus vestų į
gilesnę maldą. Kaina nemaža – 38 000 Eur (vietoj 120 000 Eur). Jeigu norite ir turite galimybę
paremti vargonų atstatymą, galite zakristijoje arba knygyne palikti auką šiam tikslui. Galite
paaukoti ir tiesiogiai – mūsų sąskaitos numeris LT70 7044 0600 0120 8428, paskirtis –
„Vargonai”. Nuoširdžiai dėkojame už jūsų pagalbą ir aukas! Jau surinkome 24 450 Eur.
 
Vasario ARTUMA
Švęsdami Valstybės atkūrimo šimtmetį ir tęsdami mūsų pažintį su Šventąja Dvasia, vasario
Artumoje bandome pažinti Dvasią, kuri išlaisvina. Ar tikrai dar turime būti iš kažko išlaisvinti? Ar
tikėjimas skatina meilę savo gimtajai šaliai? O ką iškovota laisvė bei meilė Tėvynei reiškia
jaunimui? Skaudu, bet būtina kalbėti ir apie laisvės netekimą, šiandienines vergystes, ypač
norint suvokti, kokius pokyčius išgyvename. Tai ir daugiau – vasario Artumoje.

_________________________________________________________________________________________

 

KVIEČIAME PASIKLAUSYTI NAUJAUSIŲ GARSO IR VAIZDO HOMILIJŲ ĮRAŠŲ

T. Paulius Steponas CSJ – IV EILINIS SEKMADIENIS – sausio 28 d. – Garso homilija
T. Jonas Chrizostomas CSJ – V EILINIS SEKMADIENIS – vasario 4 d. – Garso homilija

T. Jurgis CSJ – IV EILINIS SEKMADIENIS – sausio 28 d. – Vaizdo homilija “Kaip turintieji galią”

http://www.bernardinai.lt/straipsnis/2018-01-28-vaizdo-homilija-kaip-turintys-galia/167951

________________________________________________________________________________________

 

SKELBIMAI
IV EILINIS SEKMADIENIS
Sausio 28 d.

LITURGIJA
Sausio 30 d., antradienį, šv. Mišios 18.30 val.. Po Mišių – šlovinimas.
Sausio 31 d., trečiadienį, – šv. Jonas Bosko, kunigas.
Vasario 2 d., penktadienį, – Viešpaties Paaukojimas (Grabnyčios).
Vasario 3 d., šeštadienį, – šv. Blažiejus, vyskupas, kankinys.

ADORACIJOS KOPLYČIA
Jeigu norėtumėte pabandyti įsipareigoti kartą per savaitę ateiti į naktinę adoraciją, labai
kviečiame atsiliepti į šį jūsų norą. Šiuo metu nakties / ryto valandomis galėtume pasiūlyti šiuos
du laikus : II-III naktis – nuo 3:30 iki 5 val., VII-I naktis – nuo 2 iki 3 val. Lauksime jūsų,
skambinkite Laimai 8 620 84494, rašykite laima@laraneda.lt.
VILTIES VAIKAI
Šį trečiadienį, sausio 31 d., užsiėmimo nebus.

ALFA KURSAS JAUNIMUI!
Alfa kursas 16-30 m. jaunimui, norinčiam pažinti krikščionybės pagrindus bei ieškantiems naujų
patirčių ir pažinčių.
Įvairių gyvenimų liudijimai – aktorių, verslininkų, teologų ir kunigų – padės ieškantiems ir
keliantiems esminius gyvenimo klausimus.
Alfa kurso pradžia sausio 31d., trečiadienį, 19.00, joanitų vienuolyne.
Registracija: kastaalfa@gmail.com
Daugiau informacijos: www.facebook.com/kastaalfa

ALFA KURSAS suaugusiems!
Kursą sudaro 12 susitikimų (kiekvieną ketvirtadienį 18.20 val.) ir viena savaitgalio išvyka
(2018.03.16-18).
Kursas prasideda 2018.02.08 (ketvirtadienį), 18.20 val. Vilniaus Išganytojo bažnyčioje (Šv. Jono
Teologo vienuolyne, Antakalnio g. 27), Jono Pauliaus II salėje antrame aukšte.
Registracija el. paštu: alfa.joanitai@gmail.com arba tel. 8 655 65303 (Gediminas).
Kursas skirtas visiems – tiek netikintiems, tiek tikintiems, norintiems labiau pažinti krikščionybę
ir jos tiesas. Tai puiki galimybė išgirsti įvairių lektorių pranešimus krikščioniškomis temomis,
neformalioje aplinkoje pasidalinti savo mintimis, sutikti bendraminčių ir kartu ieškoti atsakymų į
svarbiausius gyvenimo ir tikėjimo klausimus. Kviečiami visi dar nedalyvavę Alfa kurse.
Pasidalinkite šiuo kvietimus su savo artimaisiais, draugais ir pažįstamais.
Daugiau informacijos rasite: http://www.joanitai.org/alfa-kursas-suaugusiems/

TAIZE – GAILESTINGUMO VAKARAS
Šv. Jono bendruomenė tęsia Taizé – Gailestingumo vakarų ciklą. Tai bus jau V – as vakaras, vasario 13 d.  Turime džiugią žinią: pasimatymas įvyks ne tik su mylinčia ir laukiančia šv. Jono šeima, o ir su dar labiau mylinčiu ir dar labiau
laukiančiu mūsų Viešpačiu. Sutikti Gailestingąją Jėzaus Širdį – tai pagrindinis organizuojamo
vakaro tikslas. Skambės nuostabios Taizé giesmės, kurias ves choras „Adoramus“, turėsime
Švč. Sakramento adoraciją, galimybę prieiti išpažinties ir paprašyti brolių ir sesių užtarimo.
Renginys skirtas visiems Vilniaus miesto gyventojams ir, žinoma, visiems atkakliausiems kitų
miestų gyventojams, kurie ryžtųsi atvažiuoti! Laukiame Jūsų!
Daugiau: https://www.facebook.com/taizegailestingumovakarai/
Kviečiame prisijungti prie choro! Choro repeticijos vyks vasario 6 d. 19 h ir vasario 13 d. 17 h
Jono Pauliaus II-ojo salėje. Kreiptis į Nikodemą Lukšę tel. 864841615.

PRAŠYMAS
Mūsų bažnyčioje nebėra vargonų. Labai norėtume, kad šis gražus instrumentas mus vestų į
gilesnę maldą. Kaina nemaža – 38 000 Eur (vietoj 120 000 Eur). Jeigu norite ir turite galimybę
paremti vargonų atstatymą, galite zakristijoje arba knygyne palikti auką šiam tikslui. Galite
paaukoti ir tiesiogiai – mūsų sąskaitos numeris LT70 7044 0600 0120 8428, paskirtis –
„Vargonai”. Nuoširdžiai dėkojame už jūsų pagalbą ir aukas! Jau surinkome 24 450 Eur.

_________________________________________________________________________________________

ALFA KURSAS SUAUGUSIEMS 30+

ALFA 30+

https://www.facebook.com/AlfaSuaugusiems/

Registracijos anketa: https://goo.gl/forms/95RZdrPOU4pHvfnN2

 

 

_________________________________________________________________________________________

SKELBIMAI
III EILINIS SEKMADIENIS 
sausio 21 d.

LITURGIJA
Prasidėjo maldos už krikščionių vienybę savaitė.
Sausio 16 d., antradienį, šv. Mišios 18.30. Po Mišių – šlovinimas.
Sausio 24 d., trečiadienį, – šv. Pranciškus Salezas, vyskupas, Bažnyčios mokytojas.
Sausio 25 d., ketvirtadienį, – šv. Pauliaus, apaštalo, Atsivertimas.
Sausio 26 d., penktadienį, – šv. Timotiejus ir Titas, vyskupai.
Sausio 27 d., šeštadienį, – pal. Jurgis Matulaitis, vyskupas.

NUOLATINĖS ADORACIJOS KOPLYČIA
Naujaisiais metais galbūt norėtumėte įsipareigoti naktinei adoracijai kartą per savaitę, labai
kviečiame prisijungti prie mūsų.
Šiuo metu laisvi šie laikai naktį / ryte: II-III naktis – nuo 2 iki 3:30 val., II-III naktis – nuo 3:30
iki 5 val., VII-I naktis – nuo 2 iki 3 val.
Lauksime jūsų, skambinkite Laimai tel. 8 620 84494 arba rašykite laima@laraneda.lt

PORŲ POKALBIŲ SAVAITGALIS
Augti poroje kviečia J. Kentenicho akademijos poros ir broliai joanitai.
Porų pokalbių savaitgalis 2018 m. sausio 26-27 d. – tai laikas pokalbiui dviese. Laukiame visų
porų – gyvenančių santuokoje ir tų, kurios apie tai SVAJOJA, bet nedrįsta. Tai laikas, skirtas
vienas kitam. Auka porai – 80 eurų. Registracija: ramune413@gmail.com, tel. 8699 10969.

ALFA KURSAS suaugusiems!
Kursą sudaro 12 susitikimų (kiekvieną ketvirtadienį 18.20 val.) ir viena savaitgalio išvyka
(2018.03.16-18).
Kursas prasideda 2018.02.08 (ketvirtadienį), 18.20 val. Vilniaus Išganytojo bažnyčioje (Šv. Jono
Teologo vienuolyne, Antakalnio g. 27), Jono Pauliaus II salėje antrame aukšte.
Registracija el. paštu: alfa.joanitai@gmail.com arba tel. 8 655 65303 (Gediminas).
Kursas skirtas visiems – tiek netikintiems, tiek tikintiems, norintiems labiau pažinti krikščionybę
ir jos tiesas. Tai puiki galimybė išgirsti įvairių lektorių pranešimus krikščioniškomis temomis,
neformalioje aplinkoje pasidalinti savo mintimis, sutikti bendraminčių ir kartu ieškoti atsakymų į
svarbiausius gyvenimo ir tikėjimo klausimus. Kviečiami visi dar nedalyvavę Alfa kurse.
Pasidalinkite šiuo kvietimus su savo artimaisiais, draugais ir pažįstamais.
Daugiau informacijos rasite: http://www.joanitai.org/alfa-kursas-suaugusiems/

ALFA KURSAS JAUNIMUI!
Čia mes dalinamės džiaugsmu, ramybe ir meile! 12 susitikimų ir 12 naujų patirčių tavo gyvenime. Pradedame jau sausio 31 d. 19:00, Šv. Jono Teologo vienuolyne!
Jeigu tau 16-30 metų,
Jeigu nori pažinti,
Ar susipažinti,
Jeigu tiki,
Ar netiki,
Jeigu ieškai,
Ar abejoji,
Jeigu nori pripildyti savo širdį meile,
Arba ji pilna meilės, kuria nori dalintis –
ATEIK! Ir atsivesk draugą.
Kalbėsime apie krikščionybę. Laužysime stereotipus, ieškosime tiesos, pažadinsime snūduriuojančias dvasios gelmes. Tai galimybė sužinoti, ko dar nežinai apie krikščionybę ir apie save. Išdrįsk irtis į gilumą, nes geriausius dalykus gauna tie, kurie ateina jų pasiimti!

Registracija – kastaalfa@gmail.com
Kursas yra nemokamas!
https://www.facebook.com/kastaalfa/

TAIZE – GAILESTINGUMO VAKARAS
Šv. Jono bendruomenė tęsia Taizé – Gailestingumo vakarų ciklą. Pasimatysime jau ketvirtąjį
kartą ir tai įvyks labai greitai – vasario 13 d. Užgavėnių vakarą. Turime džiugią žinią: pasimatymas
įvyks ne tik su mylinčia ir laukiančia šv. Jono šeima, o ir su dar labiau mylinčiu ir dar labiau
laukiančiu mūsų Viešpačiu. Sutikti Gailestingąją Jėzaus Širdį – tai pagrindinis organizuojamo
vakaro tikslas. Skambės nuostabios Taizé giesmės, kurias ves choras „Adoramus“, turėsime
Švč. Sakramento adoraciją, galimybę prieiti išpažinties ir paprašyti brolių ir sesių užtarimo.
Renginys skirtas visiems Vilniaus miesto gyventojams ir, žinoma, visiems atkakliausiems kitų
miestų gyventojams, kurie ryžtųsi atvažiuoti! Laukiame Jūsų!
Daugiau: https://www.facebook.com/taizegailestingumovakarai/
Kviečiame prisijungti prie choro! Choro repeticijos vyks vasario 6 d. 19 h ir vasario 13 d. 17 h
Jono Pauliaus II-ojo salėje. Kreiptis į Nikodemą Lukšę tel. 864841615.

PRAŠYMAS
Mūsų bažnyčioje nebėra vargonų. Labai norėtume, kad šis gražus instrumentas mus vestų į
gilesnę maldą. Kaina nemaža – 38 000 Eur (vietoj 120 000 Eur). Jeigu norite ir turite galimybę
paremti vargonų atstatymą, galite zakristijoje arba knygyne palikti auką šiam tikslui. Galite
paaukoti ir tiesiogiai – mūsų sąskaitos numeris LT70 7044 0600 0120 8428, paskirtis –
„Vargonai”. Nuoširdžiai dėkojame už jūsų pagalbą ir aukas! Jau surinkome 24 450 Eur.

_________________________________________________________________________________________

KVIEČIAME PASIKLAUSYTI NAUJAUSIŲ HOMILIJŲ ĮRAŠŲ

http://www.joanitai.org/media-homilijos/
T. Pranciškus Ksaveras CSJ – II EILINIS SEKMADIENIS – sausio 14 d.
T. Paulius Steponas CSJ – III EILINIS SEKMADIENIS – sausio 21 d.
_________________________________________________________________________________________

 

SKELBIMAI
II EILINIS SEKMADIENIS
2018 m. sausio 14 d.

LITURGIJA
Sausio 16 d., antradienį, šv. Mišios 18.30. Po Mišių – šlovinimas.
Sausio 17 d., trečiadienį, – šv. Antanas, abatas.

„CATHOLICISM“
Sausio 20 d., šeštadienį, Jono Pauliaus II salėje – programa „Catholicism“ (angl.), liet. – „Katalikybė“.
Programa skirta gilinti žinias apie Katalikų Bažnyčią ir jos mokymą. Susitikimus veda šv. Jono broliai. Atvira visiems.
8.15 – Paskaita I (filosofija);
8.45 – Paskaita II (teologija);
9.15 – Arbatos pertraukėlė;
9.30 – „Catholicism“ dokumentinis filmas (anglų kalba su lietuviškai subtitrais). Žiūrime po vieną naują
dalį kiekvieną susitikimą.
10.30 – Filmo aptarimas / diskusija / klausimai;
11.30 – šv. Mišios.
Galima ateiti jums patogiu laiku ir dalyvauti tik filmo peržiūroje.

NUOLATINĖS ADORACIJOS KOPLYČIA
Šiuo metu ieškome nuolatinio adoruotojo pirmadieniais 17h-18h. Kreiptis į Modestą tel.
863050537, modesta.baciulyte@gmail.com
Naujaisiais metais galbūt norėtumėte įsipareigoti naktinei adoracijai kartą per savaitę, labai kviečiame prisijungti prie mūsų.
Šiuo metu laisvi šie laikai naktį / ryte:
II-III naktis – nuo 2 iki 3:30 val.,
II-III naktis – nuo 3:30 iki 5 val.,
VII-I naktis – nuo 2 iki 3 val.
Lauksime jūsų, skambinkite Laimai tel. 8 620 84494 arba rašykite laima@laraneda.lt

PO MIŠIŲ
Joanitų jaunimo bendruomenės narė Aistė šią vasarą šešioms savaitėms važiuoja į
krikščionišką misiją Tanzanijoje. Savanoriausime Ignaco Lojolos katalikiškoje mokykloje ir padėsime vietiniems vaikams. Kad misija įvyktų, kiekvienam iš 10 komandos narių reikia surinkti
pinigų kelionei apmokėti.
Visi norintys yra maloniai kviečiami po Mišių pasivaišinti skaniais sveikuoliškais keksiukais suslaptu ingredientu ir savo auka prisidėti prie misijos įgyvendinimo. Ačiū!

PAS APAŠTALINES SESERIS
Šv. Jono apaštalinės seserys jus kviečia į MENO SAVAITGALĮ „Pigmalijonas ar Mikelandželas? – materijos ir dvasios santykis mene“. Mokymai ir kūrybinės dirbtuvės (dekupažas, miniatiūros,
kepyklėlė) vyks sausio 19-21 d. Senųjų Trakų vienuolyne. Daugiau informacijos ir registracija:
sen.trakai.registracija@gmail.com arba 8677 82734.
Dalyvio įnašas: 40 € (tai neturi būti kliūtis dalyvauti).

PORŲ POKALBIŲ SAVAITGALIS
Augti poroje kviečia J. Kentenicho akademijos poros ir broliai joanitai.
Porų pokalbių savaitgalis 2018 m. sausio 26-27 d. – tai laikas pokalbiui dviese.
Laukiamos visos poros – gyvenančios santuokoje ir tos, kurios apie tai SVAJOJA, bet nedrįsta.
Tai laikas, skirtas vienas kitam.
Auka porai – 80 eurų. Registracija: ramune413@gmail.com,
tel. 8699 10969.

Naujas ALFA KURSAS suaugusiems!
Kursą sudaro 12 susitikimų (kiekvieną ketvirtadienį 18.20 val.) ir viena savaitgalio išvyka (2018.03.16-18).
Kursas prasideda 2018.02.08 (ketvirtadienį), 18.20 val. Vilniaus Išganytojo bažnyčioje (Šv. Jono Teologo vienuolyne, Antakalnio g. 27), Jono Pauliaus II salėje antrame aukšte.
Registracija el. paštu: alfa.joanitai@gmail.com arba tel. 8 655 65303 (Gediminas).

Kursas skirtas visiems – tiek netikintiems, tiek tikintiems, norintiems labiau pažinti krikščionybę
ir jos tiesas. Tai puiki galimybė išgirsti įvairių lektorių pranešimus krikščioniškomis temomis,
neformalioje aplinkoje pasidalinti savo mintimis, sutikti bendraminčių ir kartu ieškoti atsakymų į
svarbiausius gyvenimo ir tikėjimo klausimus.
Kviečiami visi dar nedalyvavę Alfa kurse. Pasidalinkite šiuo kvietimus su savo artimaisiais,
draugais ir pažįstamais.
Daugiau informacijos rasite: http://www.joanitai.org/alfa-kursas-suaugusiems/

MAŽOJI AKADEMIJA kviečia į studijas
Registracija ir visa naudinga informacija www.lkma.lt
Nuo 2018 m. sausio – nauji krikščionybės studijų kursai. Registracija vyksta iki sausio 15 d.
arba kol yra vietų. Paskaitos vyks Lietuvių katalikų mokslo akademijoje, Pilies g. 8, Vilnius.

PRAŠYMAS
Mūsų bažnyčioje nebėra vargonų. Labai norėtume, kad šis gražus instrumentas mus vestų į
gilesnę maldą. Kaina nemaža – 38 000 Eur (vietoj 120 000 Eur). Jeigu norite ir turite galimybę
paremti vargonų atstatymą, galite zakristijoje arba knygyne palikti auką šiam tikslui. Galite
paaukoti ir tiesiogiai – mūsų sąskaitos numeris LT70 7044 0600 0120 8428, paskirtis –
„Vargonai”. Nuoširdžiai dėkojame už jūsų pagalbą ir aukas! Jau surinkome 24 450 Eur.

REKOLEKCIJOS JAUNIMUI
KAIROS – Naujajame Testamente randamas graikų kalbos žodis – reiškia „Dievo tikslui paskirtas laikas“, tai apsisprendimo ir iššūkio laikas, lemtingas momentas. KAIROS rekolekcijos
– erdvė, kurioje chronos laikas kartą gyvenime sustoja. Tad kviečiame į tradicines Vilniaus akademinės sielovados centro „Kairos“ sausio 29 – vasario 1 dienomis Guopstose, Trakų
rajone, Vilniaus jėzuitų gimnazijos stovyklavietėje. Dalyvio įnašas 30 eurų. Daug kas esate iš savo draugų girdėję apie KAIROS rekolekcijas, kuriose galima dalyvauti tik kartą gyvenime, nes
tai, kas vyksta ten, yra nepakartojama. REGISTRUOKIS ČIA:
https://goo.gl/forms/R7Fvj8u8fG90TXWX2
Daugiau informacijos tel. 862315766 (Matas) arba matas.balt@gmail.com

 

_________________________________________________________________________________________

 

SKELBIMAI

VIEŠPATIES APSIREIŠKIMAS (Trys Karaliai)

LITURGIJA
Sausio 8 d., pirmadienį, – Viešpaties Krikštas.
Sausio 9 d., antradienį, šv. Mišios 18.30. Po Mišių – šlovinimas.

NUOLATINĖS ADORACIJOS KOPLYČIA
Šiuo metu ieškome nuolatinio adoruotojo pirmadieniais 17h-18h. Kreiptis į Modestą tel.
863050537, modesta.baciulyte@gmail.com
Naujaisiais metais galbūt norėtumėte įsipareigoti naktinei adoracijai kartą per savaitę, labai
kviečiame prisijungti prie mūsų.
Šiuo metu laisvi šie laikai naktį / ryte: II-III naktis – nuo 2 iki 3:30 val., II-III naktis – nuo 3:30
iki 5 val., VII-I naktis – nuo 2 iki 3 val.
Lauksime jūsų, skambinkite Laimai tel. 8 620 84494 arba rašykite laima@laraneda.lt.

PAS APAŠTALINES SESERIS
Šv. Jono apaštalinės seserys jus kviečia į MENO SAVAITGALĮ „Pigmalijonas ar Mikelandželas?
– materijos ir dvasios santykis mene“. Mokymai ir kūrybinės dirbtuvės (dekupažas, miniatiūros,
kepyklėlė) vyks sausio 19-21 d. Senųjų Trakų vienuolyne. Daugiau informacijos ir registracija:
sen.trakai.registracija@gmail.com arba 8677 82734. Dalyvio įnašas: 40 € (tai neturi būti kliūtis
dalyvauti).

PORŲ POKALBIŲ SAVAITGALIS
Augti poroje kviečia J. Kentenicho akademijos poros ir broliai joanitai.
Porų pokalbių savaitgalis 2018 m. sausio 26-27 d. – tai laikas pokalbiui dviese.
Laukiamos visos poros – gyvenančios santuokoje ir tos, kurios apie tai SVAJOJA, bet nedrįsta.
Tai laikas, skirtas vienas kitam.
Auka porai – 80 eurų. Registracija: ramune413@gmail.com, tel. 8699 10969.

MAŽOJI AKADEMIJA kviečia į studijas
Registracija ir visa naudinga informacija www.lkma.lt
Nuo 2018 m. sausio – nauji krikščionybės studijų kursai. Registracija vyksta iki sausio 15 d.
arba kol yra vietų. Paskaitos vyks Lietuvių katalikų mokslo akademijoje, Pilies g. 8, Vilnius.

PRAŠYMAS
Mūsų bažnyčioje nebėra vargonų. Labai norėtume, kad šis gražus instrumentas mus vestų į
gilesnę maldą. Kaina nemaža – 38 000 Eur (vietoj 120 000 Eur). Jeigu norite ir turite galimybę
paremti vargonų atstatymą, galite zakristijoje arba knygyne palikti auką šiam tikslui. Galite
paaukoti ir tiesiogiai – mūsų sąskaitos numeris LT70 7044 0600 0120 8428, paskirtis –
„Vargonai”. Nuoširdžiai dėkojame už jūsų pagalbą ir aukas! Jau surinkome 22 850 Eur.

 

_________________________________________________________________________________________

 

 

 

_________________________________________________________________________________________

 

SKELBIMAI
ŠVENTOJI ŠEIMA: JĖZUS, MARIJA IR JUOZAPAS
2017 m. gruodžio 31 d.

LITURGIJA
Šiandien 19.00 – pirmoji Švč. M. Marijos, Dievo Gimdytojos, vakarinė.
23.00 – Padėkos šv. Mišios. Po Mišių – suneštinė agapė, prašome Jūsų pagalbos.
Naktinė adoracija
Sausio 1 d., pirmadienį, – 12.00 val. Švč. M. Marijos, Dievo Gimdytojos, šv. Mišios.
Sausio 2 d., antradienį, šv. Mišios 18.30.
Sausio 3 d. (trečiadienį), ir sausio 5 d. (penktadienį) šv. Mišių vienuolyne nebus.
Sausio 6 d., šeštadienį, – šv. Mišios 11.30; 18.30 adoracija ir išpažintys.
Sausio 7 d., sekmadienį, – šv. Mišios 10.00 ir 12.00 val.

VILTIES VAIKAI
Šią savaitę adoracijos nebus.

PORŲ POKALBIŲ SAVAITGALIS
Augti poroje kviečia J. Kentenicho akademijos poros ir broliai joanitai.
Porų pokalbių savaitgalis 2018 m. sausio 26-27 d. – tai laikas pokalbiui dviese.
Laukiamos visos poros – gyvenančios santuokoje ir tos, kurios apie tai SVAJOJA, bet nedrįsta.
Tai laikas, skirtas vienas kitam.
Auka porai – 80 eurų. Registracija: ramune413@gmail.com, tel. 8699 10969.

MAŽOJI AKADEMIJA kviečia į studijas
Registracija ir visa naudinga informacija www.lkma.lt Nuo 2018 m. sausio – nauji krikščionybės
studijų kursai. Registracija privaloma. Registracija vyksta iki sausio 15 d. arba kol yra vietų.
Paskaitos vyks Lietuvių katalikų mokslo akademijoje, Pilies g. 8, Vilnius.

NAMŲ LAIMINIMAS
Jeigu norite, kad vienas iš brolių ateitų palaiminti jūsų namų ir pasimelsti kartu su jūsų šeima,
prašome palikti žinutę br. Jurgiui (brjurek1@gmail.com) su jūsų tel. numeriu ir parašyti, koks
laikas jums tinka. Taip pat galite užsirašyti zakristijoje, kai ateinate į šv. Mišias.

PRAŠYMAS
Ačiū tiems, kas atnešate mums dėvėtų drabužių. Tačiau mes nežinome, ką su jais daryti,
neturime sandėlio, nei struktūros, kaip dalinti drabužius. Prašome jų nebenešti. Galite vežti
rūbus į Caritą (Paco g. už Petro ir Povilo bažnyčios) arba pas Motinos Teresės seseris (šv.
Stepono g., prie stoties).

PRAŠYMAS
Mūsų bažnyčioje nebėra vargonų. Labai norėtume, kad šis gražus instrumentas mus vestų į
gilesnę maldą. Kaina nemaža – 38 000 Eur (vietoj 120 000 Eur). Jeigu norite ir turite galimybę
paremti vargonų atstatymą, galite zakristijoje arba knygyne palikti auką šiam tikslui. Galite
paaukoti ir tiesiogiai – mūsų sąskaitos numeris LT70 7044 0600 0120 8428, paskirtis –
„Vargonai”. Nuoširdžiai dėkojame už jūsų pagalbą ir aukas! Jau surinkome 22 850 Eur.

 

________________________________________________________________________________________

 

KVIEČIAME PASIKLAUSYTI NAUJAUSIŲ HOMILIJŲ ĮRAŠŲ

http://www.joanitai.org/media-homilijos/
T. Paulius Juozapas CSJ – IV Advento sekmadienis – gruodžio 24 d.
T. Paulius Steponas CSJ – Kristaus Gimimas (Kalėdos), Kalėdų nakties Mišios – gruodžio 24 d.
T. Jonas Chrizostomas CSJ – Kristaus Gimimas (Kalėdos), Kalėdų dienos Mišios – gruodžio 25 d.
T. Paulius Steponas CSJ – Šv. Steponas, pirmasis kankinys – gruodžio 26 d.
T. Paulius Juozapas CSJ – Šv. Jonas, apaštalas, evangelistas – gruodžio 27 d.
T. Paulius Steponas CSJ – Šventoji Šeima: Jėzus, Marija ir Juozapas – gruodžio 31 d.
T. Jurgis CSJ – Padėkos už praėjusius metus Šv. Mišios – gruodžio 31 d.
T. Paulius Juozapas CSJ – Švč. Mergelė Marija, Dievo Gimdytoja – sausio 1 d.

 

_________________________________________________________________________________________

 

ŠV. KALĖDŲ PROGRAMA

Gruodžio 18 d.: pirmadienį, – 7 val. rarotų šv. Mišios; 18.30 šv. Mišios, po to s. Monikos Teresės paskaita
„Mus aplankė šviesa iš aukštybių“: Marijos nuostaba. Po to : Adoracija ir Ispazinties iki 21.00 val
Šiemet mūsų rekolekcijas ves s. Monika Teresė CSJ, Senųjų Trakų vienuolyno priorė. Rekolekcijų tema:
„Mus aplankė šviesa iš aukštybių“ (Lk 1,78), kasdien nuo 18.30 iki 19.30 val.

Gruodžio 19 d. – „Mus aplankė šviesa iš aukštybių“: Marijos džiaugsmas.
Gruodžio 20 d. – „Mus aplankė šviesa iš aukštybių“: Marijos viltis
Gruodžio 21 d., ketvirtadienį, – 7.00 val. rarotų šv. Mišios;
Gruodžio 22 d., penktadienį, 17.30-19.30 Išpažintys bažnyčioje; 18.30 Šv. Mišios bažnyčioje
Gruodžio 23 d., šeštadienį; 18.30 – Išpažintys ir adoracija iki 19.30

Gruodžio 24 d., IV Advento sekmadienį ir Kūčių dieną, 10.00 ir 12.00 šv. Mišios
22.00 – Iškilmingos Kalėdų nakties šv. Mišios. Suneštinė agapė – prašome Jūsų pagalbos.
Gruodžio 25 d., – KRISTAUS GIMIMO (KALĖDŲ) DIENĄ, pirmadienį,
7.00 Tyliosios Piemenėlių šv. Mišios seserų koplyčioje
7.45 Rytmetinė seserų koplyčioje
10.00 Piemenėlių šv. Mišios bažnyčioje
12.00 Iškilmingos Viešpaties Užgimimo šv. Mišios bažnyčioje
Gruodžio 26 d., antradienį, – šv. Steponas, pirmasis kankinys
12.00 Šv. Mišios (šv. Steponas ); 18.30 val šv. Mišių vienuolyne nebus.

Gruodžio 27 d., trečiadienį, – šv. Jonas, iškilmė, Šv. Jono šeimos diena
8.00 – „Keliaujančioji“ adoracija bažnyčioje Pal. Teofiliaus Matulionio metų proga iki 17.00
17.00 II šv. Jono Evangelisto iškilmės vakarinė
17.30 Adoracija + Oblatūros atnaujinimas.
18.30 Šv. Mišios. Suneštinė agapė šv. Jono Pauliaus II salėje.
20.30 Paskaita (Atsiprašau, paskaita nebus)

Gruodžio 29 d. penktadienį ir 30 d. šeštadienį, šv. Mišių vienuolyne nebus.

Gruodžio 30 d.šeštadienį – 18.30 Adoracija ir išpažintys
Gruodžio 31 d., – ŠVENTOSIOS ŠEIMOS SEKMADIENĮ,10.00 ir 12.00 šv. Mišios
19.00 – Pirmoji Švč. M. Marijos, Dievo Gimdytojos, Vakarinė
23.00 – Padėkos šv. Mišios. Po Mišių – suneštinė agapė, prašome Jūsų pagalbos 🙂 Naktinė adoracija

Sausio 1 d., pirmadienį, – 12.00 Švč. M. Marijos, Dievo Gimdytojos, šv. Mišios
Sausio 2 d., antradienį, 18.30 – Šv. Mišios .
Sausio 3 d. (trečiadienį), ir sausio 5 d. ( penktadienį ) šv. Mišių vienuolyne nebus.
Sausio 6 d. (šeštadienį) – šv. Mišios 11.30; 18.30 adoracija ir išpažintys
Sausio 7 d. (sekmadienį) – šv. Mišios 10.00 ir 12.00

 

_________________________________________________________________________________________

KVIEČIAME PASIKLAUSYTI NAUJAUSIŲ ĮRAŠŲ

S. Monika Teresė CSJ – Advento rekolekcijos: „Mus aplankė šviesa iš aukštybių“ – gruodžio 18–20 d.
http://www.joanitai.org/media-rekolekcijos/

T. Jurgis CSJ – III ADVENTO SEKMADIENIS (Gaudete) – gruodžio 17 d.

_________________________________________________________________________________________

 

SKELBIMAI
III ADVENTO SEKMADIENIS
2017 m. gruodžio 17 d.

LITURGIJA  IR  ADVENTO REKOLEKCIJOS
Šios dienos rinkliava skirta Caritui. Dėkojame už jūsų aukas!
Šiemet mūsų Advento rekolekcijas ves s. Monika Teresė CSJ, Senųjų Trakų vienuolyno
priorė. Rekolekcijų tema: „Mus aplankė šviesa iš aukštybių“ (Lk 1,78), kasdien nuo 18.30 iki
19.30 val.
Gruodžio 18 d., pirmadienį, – 7 val. rarotų šv. Mišios; 18.30 šv. Mišios, po to s. Monikos Teresės
paskaita „Mus aplankė šviesa iš aukštybių“: Marijos nuostaba. Po paskaitos – adoracija ir
išpažintys iki 21 val.
Gruodžio 19 d. – „Mus aplankė šviesa iš aukštybių“: Marijos džiaugsmas.
Gruodžio 20 d. – „Mus aplankė šviesa iš aukštybių“: Marijos viltis.
Gruodžio 21 d., ketvirtadienį, – 7.00 val. rarotų šv. Mišios;
Gruodžio 22 d., penktadienį, – 17.30-19.30 išpažintys (bažnyčioje); 18.30 šv. Mišios
(bažnyčioje)
Gruodžio 23 d., šeštadienį; 18.30 – išpažintys ir adoracija iki 19.30 val.
Gruodžio 24 d., IV Advento sekmadienį ir Kūčių dieną, – šv. Mišios 10.00 ir 12.00 val.
22.00 Iškilmingos Kalėdų nakties šv. Mišios. Suneštinė agapė – prašome Jūsų
pagalbos 🙂
Gruodžio 25 d., – KRISTAUS GIMIMO (KALĖDŲ) DIENĄ, pirmadienį:
7.00 Tyliosios Piemenėlių šv. Mišios seserų koplyčioje
7.45 Rytmetinė seserų koplyčioje
10.00 Piemenėlių šv. Mišios bažnyčioje
12.00 Iškilmingos Viešpaties Užgimimo šv. Mišios bažnyčioje
Gruodžio 26 d., antradienį, – šv. Steponas, pirmasis kankinys:
12.00 Šv. Mišios (šv. Steponas); 18.30 val šv. Mišių vienuolyne nebus.

Gruodžio 27 d., trečiadienį, – šv. Jonas, iškilmė, Šv. Jono šeimos diena
8.00 „Keliaujančioji“ adoracija bažnyčioje pal. Teofiliaus Matulionio metų proga
iki 17.00
17.00 II šv. Jono Evangelisto iškilmės vakarinė
18.30 Šv. Mišios. Suneštinė agapė šv. Jono Pauliaus II salėje. Oblatūros
atnaujinimas.
20.30 Paskaita
Gruodžio 29 ir 30 d., penktadienį ir šeštadienį, šv. Mišių vienuolyne nebus.
Gruodžio 30 d., šeštadienį, 18.30 val. adoracija ir išpažintys.
Gruodžio 31 d., – ŠVENTOSIOS ŠEIMOS SEKMADIENĮ, šv. Mišios 10.00 ir 12.00 val.

19.00 Pirmoji Švč. M. Marijos, Dievo Gimdytojos, vakarinė
23.00 Padėkos šv. Mišios. Po Mišių – suneštinė agapė, prašome Jūsų
pagalbos 🙂 Naktinė adoracija
Sausio 1 d., pirmadienį, – 12.00 val. Švč. M. Marijos, Dievo Gimdytojos, šv. Mišios
Sausio 2 d., antradienį, 18.30 šv. Mišios .
Sausio 3 d. (trečiadienį), ir sausio 5 d. (penktadienį) šv. Mišių vienuolyne nebus.
Sausio 6 d., šeštadienį, – šv. Mišios 11.30; 18.30 adoracija ir išpažintys.
Sausio 7 d., sekmadienį, – šv. Mišios 10.00 ir 12.00 val.

VILTIES VAIKAI
Kiekvieną savaitę, trečiadieniais nuo 16.15 val. iki 16.45 val., kviečiame Vilties vaikus nuo 3
iki 10 metų amžiaus melstis kartu su broliu Steponu vienuolyne, brolių koplytelėje. Bus
adoracija, išmoksime bendrauti su Jėzumi Dievo Žodžiu, giesmėmis ir tyla. Nuostabi ir
džiaugsminga patirtis. “Ateikite pas mane visi <…>, nes aš romus ir nuolankios širdies.” (Mt 11,
28), – sakė Viešpats. Daugiau informacijos: Lina +370 687 24 744 arba brolis Steponas +370607 88 594. (Grupė nevyks per vaikų atostogas.)

PORŲ POKALBIŲ SAVAITGALIS
Augti poroje kviečia J. Kentenicho akademijos poros ir broliai joanitai.
Porų pokalbių savaitgalis 2018 m. sausio 26-27 d. – tai laikas pokalbiui dviese.
Laukiamos visos poros – gyvenančios santuokoje ir tos, kurios apie tai SVAJOJA, bet nedrįsta.
Tai laikas, skirtas vienas kitam.
Auka porai – 80 eurų. Registracija: ramune413@gmail.com, tel. 8699 10969.

MAŽOJI AKADEMIJA kviečia į studijas
Registracija ir visa naudinga informacija www.lkma.lt Nuo 2018 m. sausio – nauji krikščionybės
studijų kursai. Registracija privaloma. Registracija vyksta iki sausio 15 d. arba kol yra vietų.
Paskaitos vyks Lietuvių katalikų mokslo akademijoje, Pilies g. 8, Vilnius.

NAMŲ LAIMINIMAS
Jeigu norite, kad vienas iš brolių ateitų palaiminti jūsų namų ir pasimelsti kartu su jūsų šeima,
prašome palikti žinutę br. Jurgiui (brjurek1@gmail.com) su jūsų tel. numeriu ir parašyti, koks
laikas jums tinka. Taip pat galite užsirašyti zakristijoje, kai ateinate į šv. Mišias.

KALĖDAIČIAI
Zakristijoje galite įsigyti kalėdaičių Kūčių vakarui ir Carito žvakių, aukos už kurias skirtos
vargšams paremti.

POKALBIŲ KAMBARYS VAIKAMS
Jei pamiršote vaikams paimti žaislų ir jiems darosi per sunku išbūti Mišiose, pasiskolinkite iš
žaislų skrynios Gabrieliaus pokalbių kambaryje.

SEKMADIENIO LAPAI
Atkreipkite dėmesį į įdomų kun. B. Groeschel’io tekstą „Ką mums primena Adventas”.

PRAŠYMAS
Ačiū tiems, kas atnešate mums dėvėtų drabužių. Tačiau mes nežinome, ką su jais daryti,
neturime sandėlio, nei struktūros, kaip dalinti drabužius. Prašome jų nebenešti. Galite vežti
rūbus į Caritą (Paco g. už Petro ir Povilo bažnyčios) arba pas Motinos Teresės seseris (šv.
Stepono g., prie stoties).

PRAŠYMASMūsų bažnyčioje nebėra vargonų. Labai norėtume, kad šis gražus instrumentas mus vestų į
gilesnę maldą. Kaina nemaža – 38 000 Eur (vietoj 120 000 Eur). Jeigu norite ir turite galimybę
paremti vargonų atstatymą, galite zakristijoje arba knygyne palikti auką šiam tikslui. Galite
paaukoti ir tiesiogiai – mūsų sąskaitos numeris LT70 7044 0600 0120 8428, paskirtis –
„Vargonai”. Nuoširdžiai dėkojame už jūsų pagalbą ir aukas! Jau surinkome 22 850 Eur.

 

_________________________________________________________________________________________

 

KVIEČIAME PASIKLAUSYTI NAUJAUSIŲ HOMILIJŲ ĮRAŠŲ

http://www.joanitai.org/media-homilijos/J.Em. Kardinolas Audrys Bačkis – Švč. Mergelės Marijos Nekaltasis Prasidėjimas – gruodžio 8 d.

 

_________________________________________________________________________________________

 

SKELBIMAI
II ADVENTO SEKMADIENIS 2017 m. gruodžio 10 d.

LITURGIJA
Gruodžio 11 d., pirmadienį, – 7 val. rarotų šv. Mišios; šv. Damazas I, popiežius.
Gruodžio 12 d., antradienį, – jaunimo šv. Mišios 18.30 val. Gvadelupės Švč. Mergelė Marija.
Gruodžio 13 d., trečiadienį, – šv. Liucija, mergelė, kankinė.
Gruodžio 14 d., ketvirtadienį, – 7.00 val. rarotų šv. Mišios; šv. Kryžiaus Jonas, kunigas,
Bažnyčios mokytojas.
Gruodžio 16 d., šeštadienį, Mišių pas mus nebus. Vilniaus Šv. vysk. Stanislovo ir šv.
Vladislovo arkikatedroje bazilikoje vyks paskirtojo Vilniaus arkivyskupijos vyskupo
augziliaro Dariaus Trijonio konsekracijos iškilmės. Šv. Mišių pradžia – 12 val.

FORMACIJOS DIENA „Catholicism“ (liet. „Katalikybė“)
Šeštadienį, gruodzio 16 d.
Programa skirta gilinti žinias apie Katalikų Bažnyčią ir jos mokymą. Susitikimus veda šv. Jono
broliai. Atvira visiems.
8.15 Paskaita I (filosofija)
8.45 Paskaita II (teologija)
9.15 Arbatos pertraukėlė
9.30 „Catholicism“ dokumentinis filmas (anglų kalba su lietuviškai subtitrais).
Kiekvieną susitikimą žiūrime po naują dalį.
10.30 Filmo aptarimas / diskusija / klausimai
11.30 šv. Mišios
Galima ateiti vėliau ir dalyvauti tik filmo peržiūroje. Susitinkame šv. Jono Pauliaus II salėje,

ADVENTO REKOLEKCIJOS BAŽNYČIOJE
Šiemet mūsų rekolekcijas ves s. Monika Teresė CSJ, Senųjų Trakų vienuolyno priorė.
Rekolekcijų tema: „Mus aplankė šviesa iš aukštybių“ (Lk 1,78), kasdien nuo 18.30 iki 19.30 val.
Gruodžio 18 d.: 18.30 šv. Mišios, po to s. Monikos Teresės paskaita „Mus aplankė šviesa iš
aukštybių“: Marijos nuostaba.
Gruodžio 19 d. – „Mus aplankė šviesa iš aukštybių“: Marijos džiaugsmas.
Gruodžio 20 d. – „Mus aplankė šviesa iš aukštybių“: Marijos viltis.

VILTIES VAIKAI
Kiekvieną savaitę, trečiadieniais nuo 16.15 val. iki 16.45 val., kviečiame Vilties vaikus nuo 3-
jų iki 10 metų amžiaus melstis kartu su broliu Steponu vienuolyne, brolių koplytelėje. Bus
adoracija, išmoksime bendrauti su Jėzumi Dievo Žodžiu, giesmėmis ir tyla. Nuostabi ir
džiaugsminga patirtis. “Ateikite pas mane visi <…>, nes aš romus ir nuolankios širdies.” (Mt 11,
28), – sakė Viešpats. Daugiau informacijos: Lina +370 687 24 744 arba brolis Steponas +370
607 88 594. (Grupė nevyks per vaikų atostogas)

PORŲ POKALBIŲ SAVAITGALIS
Augti poroje kviečia J. Kentenicho akademijos poros ir broliai joanitai.
Porų pokalbių savaitgalis 2018 m. sausio 26-27 d. – tai laikas pokalbiui dviese.
Laukiamos visos poros – gyvenančios santuokoje ir tos, kurios apie tai SVAJOJA, bet nedrįsta.
Tai laikas, skirtas vienas kitam.
Auka porai – 80 eurų. Registracija: ramune413@gmail.com, tel. 8699 10969

ADORACIJOS KOPLYČIA
Jėzus Švč. Sakramente laukia visų norinčių su Juo susitikti. Galima ateiti pasimelsti į nuolatinės
adoracijos koplytėlę, kuri yra bažnyčios pagrindinio įėjimo kairėje pusėje. Lankymo valandos

laisvos nuo 7.00 iki 21.00 val., nakties maldai reikia užsirašyti. Jei norėtumėte ateiti reguliariai,
galite užsirašyti, kreipdamiesi į atitinkamą atsakingąjį (tel. nr. rasite skelbimų lentoje prie
adoracijos koplyčios). Tylioji adoracijos malda kviečia vienytis su garbinamu Viešpačiu, priimant
Šventąją Komuniją, prieš tai tinkamai paruošus širdį per Sutaikinimo sakramentą.
Jeigu norėtumėte įsipareigoti naktinei adoracijai kartą per savaitę, labai kviečiame prisijungti
prie mūsų.
Šiuo metu laisvi šie laikai naktį / ryte: II-III naktis – nuo 2 iki 3:30 val., II-III naktis – nuo 3:30
iki 5 val., VII-I naktis – nuo 2 iki 3 val.
Lauksime jūsų, skambinkite Laimai 8 620 84494 arba rašykite laima@laraneda.lt.

NAMŲ LAIMINIMAS
Jeigu norite, kad vienas iš brolių ateitų pas jus palaiminti jūsų namų ir pasimelsti kartu su jūsų
šeima, prašome palikti žinutę br. Jurgiui (brjurek1@gmail.com) su jūsų tel. numeriu ir parašyti,
koks laikas jums tinka. Taip pat galite užsirašyti zakristijoje, kai ateinate į šv. Mišias.

KALĖDAIČIAI
Zakristijoje galite įsigyti kalėdaičių Kūčių vakarui ir Carito žvakių, pinigai už kurias bus skirti
vargšams paremti.

POKALBIŲ KAMBARYS VAIKAMS
Jei pamiršote vaikams paimti žaislų ir jiems darosi per sunku išbūti Mišiose, pasiskolinkite iš
žaislų skrynios Gabrieliaus pokalbių kambaryje.

SEKMADIENIO LAPUOSE
Atkreipkite dėmesį į įdomų kun. B. Groeschel’io tekstą „Ką mums primena Adventas”.

PRAŠYMAS
Ačiū tiems, kas atnešate mums dėvėtų drabužių. Mes nežinome, ką su jais daryti, neturime
sandėlio, nei struktūros, kaip dalinti drabužius. Prašome jų nebenešti. Galite vežti rūbus į Caritą
(Paco g. už Petro ir Povilo bažnyčios) arba pas Motinos Teresės seseris (šv. Stepono g., prie
stoties).

PRAŠYMAS
Mūsų bažnyčioje nebėra vargonų. Labai norėtume, kad šis gražus instrumentas mus vestų į
gilesnę maldą. Kaina nemaža – 38 000 Eur (vietoj 120 000 Eur). Jeigu norite ir turite galimybę
paremti vargonų atstatymą, galite zakristijoje arba knygyne palikti auką šiam tikslui. Galite
paaukoti ir tiesiogiai – mūsų sąskaitos numeris LT70 7044 0600 0120 8428, paskirtis –
„Vargonai”. Nuoširdžiai dėkojame už jūsų pagalbą ir aukas! Jau surinkome 18 430 Eur.

BĖGIMAS
Br. Dismas kviečia prisijungti prie Kalėgų bėgimo gruodžio 17 d.

 

_________________________________________________________________________________________

 

KVIEČIAME PASIKLAUSYTI NAUJAUSIŲ REKOLEKCIJŲ ĮRAŠŲ

http://www.joanitai.org/media-rekolekcijos/
Jaunimo rekolekcijos „Ar tikėjimas gali pakeisti mano gyvenimą?“ 2017 m. lapkričio 24-26 d. – t. Reno Marija CSJ

Adoruotojų susikaupimo diena  „Adoracija ir artimo meilė: ,Viešpatie, kada gi mes Tave matėme?’” (Mt, 25, 37). 2017 m. lapkričio 25 d., 2017 m. gruodžio 2 d. – t. Paulius Steponas CSJ, t. Jonas Chrizostomas CSJ

_________________________________________________________________________________________

 

JŪSŲ NAMŲ PALAIMINIMAS

Jeigu norite, kad vienas iš brolių ateitų pas jus palaiminti jūsų namų ir pasimelstų kartu su jūsų šeima, prašome palikti žinutę br. Jurgiui brjurek1@gmail.com su jūsų tel. numeriu ir apytiksliu laiku, kada  jums būtų patogu.  Taip pat galite užsirašyti zakristijoje, kai ateinate į šv. Mišias vienuolyne. 

 

_________________________________________________________________________________________

 

SKELBIMAI
I ADVENTO SEKMADIENIS 2017 m. gruodžio 3 d.

LITURGIJA
Gruodžio 4 d., pirmadienį, – 7 val. rarotų šv. Mišios; šv. Jonas Damaskietis, kunigas, Bažnyčios mokytojas.
Gruodžio 5 d., antradienį, – jaunimo šv. Mišios 18.30 val.; 19.30-21.30 Taizé – Gailestingumo vakaras.
Gruodžio 7 d., ketvirtadienį, – 7.00 val. rarotų šv. Mišios; šv. Ambraziejus, vyskupas, Bažnyčios mokytojas.
Gruodžio 8 d., penktadienį, – ŠVČ. MERGELĖS MARIJOS NEKALTASIS PRASIDĖJIMAS. Šv. Mišios 18.30 val.
Po Mišių – šlovinimas, veda šeimų šlovinimo grupė „Degantis krūmas“ (bažnyčioje).

REKOLEKCIJOS
Gruodžio 8-10 d. – Advento rekolekcijos. Tema: „Žodis tapo kūnu“, veda t. Elijas CSJ. Nuo penktadienio
vakaro iki sekmadienio popietės Marijos namuose pas šv. Jono brolius, Antakalnio g. 27, Vilnius.
Rekolekcijos yra atviros visiems, būtina registracija.
Užrašo Irena: tel. 8 648 92920, el. p. marijosnamai@joanitai.org
Tėvas Elijas yra mūsų kongregacijos brolis, ilgus metus dirbo Vilniuje: tarnavo kaip kunigų seminarijos dvasios
tėvas ir kaip Lukiškių kalėjimo kapelionas. Šiuo metu tarnauja Olandijoje ir yra Olandijos Marijos Radijo
direktorius. Parašė knygas: „Gundymai dykumoje“, „Tiltai į Babiloną“, „Visa gydantis gailestingumas“, „Kristus –
mūsų viltis“. Daugiau apie knygas: http://www.agapetos.lt/ ir mūsų knygyne. Nuoširdžiai kviečiame!

https://www.facebook.com/events/195321161026453/

ADVENTO REKOLEKCIJOS BAŽNYČIOJE
Šiemet mūsų rekolekcijas ves s. Monika Teresė CSJ, Senųjų Trakų vienuolyno priorė. Rekolekcijų tema:
„Mus aplankė šviesa iš aukštybių“ (Lk 1,78),  nuo 18.30 iki 19.30 val.
Gruodžio 18 d.: 18.30 šv. Mišios, po to s. Monikos Teresės paskaita „Mus aplankė šviesa iš aukštybių“: Marijos
nuostaba.
Gruodžio 19 d. – „Mus aplankė šviesa iš aukštybių“: Marijos džiaugsmas.
Gruodžio 20 d. – „Mus aplankė šviesa iš aukštybių“: Marijos viltis.

PORŲ POKALBIŲ SAVAITGALIS
Augti poroje kviečia J. Kentenicho akademijos poros ir broliai joanitai.
Porų pokalbių savaitgalis 2018 m. sausio 26-27 d. – tai laikas pokalbiui dviese.
Laukiamos visos poros – gyvenančios santuokoje ir tos, kurios apie tai SVAJOJA, bet nedrįsta.
Tai laikas, skirtas vienas kitam.
Auka porai – 80 eurų.
Registracija: ramune413@gmail.com, tel. 8699 10969

ADORACIJOS KOPLYČIA
Jėzus Švč. Sakramente laukia visų norinčių su Juo susitikti. Galima ateiti pasimelsti į nuolatinės adoracijos
koplytėlę, kuri yra bažnyčios pagrindinio įėjimo kairėje pusėje. Lankymo valandos laisvos nuo 7.00 iki 21.00 val.,
nakties maldai reikia užsirašyti. Jei norėtumėte ateiti reguliariai, galite užsirašyti, kreipdamiesi į atitinkamą
atsakingąjį (tel. nr. rasite skelbimų lentoje prie adoracijos koplyčios). Tylioji adoracijos malda kviečia vienytis su
garbinamu Viešpačiu, priimant Šventąją Komuniją, prieš tai tinkamai paruošus širdį per Sutaikinimo sakramentą.

TAIZE – GAILESTINGUMO VAKARAS
Šv. Jono bendruomenė tęsia Taizé – Gailestingumo vakarų ciklą. Pasimatysime jau ketvirtąjį kartą ir tai įvyks
labai greitai – gruodžio 5 d. Turime džiugią žinią: pasimatymas įvyks ne tik su mylinčia ir laukiančia Šv. Jono
šeima, bet ir su dar labiau mylinčiu ir dar labiau laukiančiu mūsų Viešpačiu. Sutikti Gailestingąją Jėzaus Širdį –
tai pagrindinis organizuojamo vakaro tikslas. Skambės nuostabios Taizé giesmės, kurias ves choras
„Adoramus“, turėsime Švč. Sakramento adoraciją, galimybę prieiti išpažinties ir paprašyti brolių ir sesių užtarimo.
Vakaro tema: „Juozapai, Dovydo sūnau, nebijok parsivesti į namus savo žmonos Marijos, nes jos vaisius yra iš
Šventosios Dvasios.“ Renginys skirtas visiems Vilniaus miesto gyventojams ir, žinoma, visiems atkakliausiems
kitų miestų gyventojams, kurie ryžtųsi atvažiuoti! Laukiame Jūsų!
Daugiau: https://www.facebook.com/taizegailestingumovakarai/
Kviečiame prisijungti prie choro! Skambinkite Miglei Miliūnaitei tel. 867552180.

KALĖDAIČIAI
Zakristijoje galite įsigyti kalėdaičių Kūčių vakarui ir Carito žvakių, pinigai už kurias bus skirti vargšams paremti.

POKALBIŲ KAMBARYS VAIKAMS
Jei pamiršote paimti vaikams žaislų ir jiems darosi per sunku išbūti Mišiose, pasiskolinkite iš žaislų skrynios Gabrieliaus pokalbių kambaryje.

KATECHEZĖ
Atkreipkite demesį į labai gražius popiežiaus Pranciškaus ir Benedikto XVI tekstus apie Adventą sekmadienio lape.

PRAŠYMAS
Ačiū tiems, kas atnešate mums dėvėtų drabužių. Mes nežinome, ką su jais daryti, neturime sandėlio, nei
struktūros, kaip dalinti drabužius. Prašome jų nebenešti. Galite vežti rūbus į Caritą (Paco g. už Petro ir Povilo
bažnyčios) arba pas Motinos Teresės seseris (šv. Stepono g., prie stoties).

PRAŠYMAS
Mūsų bažnyčioje nebėra vargonų. Labai norėtume, kad šis gražus instrumentas mus vestų į gilesnę maldą.
Kaina nemaža – 38 000 Eur (vietoj 120 000 Eur). Jeigu norite ir turite galimybę paremti vargonų atstatymą, galite
zakristijoje arba knygyne palikti auką šiam tikslui. Galite paaukoti ir tiesiogiai – mūsų sąskaitos numeris LT70
7044 0600 0120 8428, paskirtis – „Vargonai”. Nuoširdžiai dėkojame už jūsų pagalbą ir aukas! Jau surinkome 18
430 Eur.

BĖGIMAS
Br. Dismas kviečia prisijungti prie Kalėgų bėgimo gruodžio 17 d.

 

 

_________________________________________________________________________________________

 

 

_________________________________________________________________________________________

 

________________________________________________________________________________________

Gruodžio 8-10 d. Advento tylos rekolekcijos visiems.
Tema: „Žodis tapo kūnu“, veda T. Elijas.

Nuo penktadienio vakaro iki sekmadienio popietės.
Marijos Namuose pas Šv. Jono brolius, Antakalnio g. 27

Užrašo Irena: tel. 8 648 92920, el. p. marijosnamai@joanitai.org

 

________________________________________________________________________________________

 

Kviečiame pasiklausyti naujausių homilijų įrašų:

T. Reno Marija CSJ  – Kristus Visatos Valdovas (Kristus Karalius) – (lapkričio 26 d.)

http://www.joanitai.org/media-homilijos/

 

________________________________________________________________________________________

SKELBIMAI.
MŪSŲ VIEŠPATS JĖZUS KRISTUS, VISATOS VALDOVAS
2017 m. lapkričio 26 d.

LITURGIJA
Lapkričio 30 d., ketvirtadienį, – Šv. Andriejus, apaštalas

JAUNIMO VAKARAI
Kviečiame dalyvauti šlovinimo vakaruose, kurie vėl vyks kiekvieną antradienį!
18.30 šv. Mišios, 19.30 šlovinimas / adoracija / užtarimo malda
20.45 jaunimo susitikimas / arbata / mokymas / pasidalinimai.

ADORACIJOS KOPLYČIA
Jėzus Švč. Sakramente laukia visų norinčių su Juo susitikti. Galima ateiti pasimelsti į nuolatinės
adoracijos koplytėlę, kuri yra bažnyčios pagrindinio įėjimo kairėje pusėje. Lankymo valandos laisvos nuo
7.00 iki 21.00 val., nakties maldai reikia užsirašyti. Jei norėtumėte ateiti reguliariai, galite užsirašyti,
kreipdamiesi į atitinkamą atsakingąjį (tel. nr. rasite skelbimų lentoje prie adoracijos koplyčios). Tylioji
adoracijos malda kviečia vienytis su garbinamu Viešpačiu, priimant Šventąją Komuniją, prieš tai tinkamai
paruošus širdį per Sutaikinimo sakramentą.
Jeigu jaučiate raginimą, labai kviečiame išdrįsti ir prisijungti prie Švč. Sakramento adoruotojų.
Adoracijos koplyčioje naktinėmis valandomis trūksta dviejų žmonių adoracijai:
Iš antradienio į trečiadienį naktį nuo 2:00 iki 5:00 val.
Iš trečiadienio į ketvirtadienį naktį nuo 2:00 iki 4:00 val.
Labai laukiame norinčių prisijungti prie adoruotojų bendruomenės.skambinkite Laimai 8 620 84494 arba
rašykite laima@laraneda.lt

SUSIKAUPIMO DIENA ADORUOTOJAMS
Kviečiame į susikaupimo dieną adoruotojams, kuri vyks vienuolyno šv. Jono Pauliaus II salėje gruodžio
2 d. Renginio tikslas – geriau pažinti garbinamą Jėzų. Tema: Adoracija ir artimo meilė: “Viešpatie, kada
gi mes Tave matėme?” (Mt, 25, 37) Programa: 9:30 malda ir I paskaita Jono Pauliaus II salėje; 10:30
Švč. Sakramento adoracija bažnyčioje (bus galima prieiti išpažinties); 11:30 šv. Mišios; 12:30 Dieninė
malda su broliais. Suneštinė agapė. 13:45 Lectio divina; 14:30 II paskaita; 15:30 pabaiga.

TAIZE – GAILESTINGUMO VAKARAS
Šv. Jono bendruomenė tęsia Taizé – Gailestingumo vakarų ciklą. Pasimatysime jau ketvirtąjį kartą ir tai
įvyks labai greitai – gruodžio 5 d. Turime džiugią žinią: pasimatymas įvyks ne tik su mylinčia ir
laukiančia Šv. Jono šeima, bet ir su dar labiau mylinčiu ir dar labiau laukiančiu mūsų Viešpačiu. Sutikti
Gailestingąją Jėzaus Širdį – tai pagrindinis organizuojamo vakaro tikslas. Skambės nuostabios Taizé
giesmės, kurias ves choras „Adoramus“, turėsime Švč. Sakramento adoraciją, galimybę prieiti išpažinties
ir paprašyti brolių ir sesių užtarimo. Vakaro tema: „Juozapai, Dovydo sūnau, nebijok parsivesti į namus
savo žmonos Marijos, nes jos vaisius yra iš Šventosios Dvasios.“ Renginys skirtas visiems Vilniaus
miesto gyventojams ir, žinoma, visiems atkakliausiems kitų miestų gyventojams, kurie ryžtųsi atvažiuoti!
Laukiame Jūsų!
Daugiau: https://www.facebook.com/taizegailestingumovakarai/
Kviečiame prisijungti prie choro! Skambinkite Miglei Miliūnaitei tel. 867552180.

PRAŠYMAS
Mūsų bažnyčioje nebėra vargonų. Labai norėtume, kad šis gražus instrumentas mus vestų į gilesnę
maldą. Kaina nemaža – 38 000 Eur (vietoj 120 000 Eur). Jeigu norite ir turite galimybę paremti vargonų
atstatymą, galite zakristijoje arba knygyne palikti auką šiam tikslui. Galite paaukoti ir tiesiogiai – mūsų
sąskaitos numeris LT70 7044 0600 0120 8428, paskirtis – „Vargonai”. Nuoširdžiai dėkojame už jūsų
pagalbą ir aukas! Jau surinkome 18 430 Eur.

 

_________________________________________________________________________________________

 

SKELBIMAI

XXXIII EILINIS SEKMADIENIS
2017 m. lapkričio 19 d.

Viešpaties Jėzaus bažnyčia, Antakalnio g. 27

Šiandien 13.15 val. (po šv. Mišių), giedos mūsų choras „Adoramus Te” Nuoširdžiai kviečiame!
Po koncerto bus galima paaukoti vargonams.

LITURGIJA
– Lapkričio 20 d., pirmadienį, – šv. Rapolas Kalinauskas, vienuolis.
– Lapkričio 21 d., antradienį, – Švč. Mergelės Marijos Paaukojimas.
– Lapkričio 22 d., trečiadienį, – šv. Cecilija, mergelė, kankinė.
– Lapkričio 24 d., penktadienį, – šv. Andriejus Zung-Lakas, kunigas, ir draugai, kankiniai.
– Lapkričio 25 d., šeštadienį, – šv. Kotryna Aleksandrietė, mergelė, kankinė.

JAUNIMO REKOLEKCIJOS lapkričio 24-26 d.
Kviečiame 18-35 metų jaunimą dalyvauti rekolekcijose „Ar tikėjimas gali pakeisti mano
gyvenimą?“, kurios vyks Marijos namuose.
Ves tėvas Reno-Marie (Prancūzija).
Registracija el. paštu: dovile.pakstiene@gmail.com

JAUNIMO VAKARAI
Kviečiame dalyvauti šlovinimo vakaruose, kurie vyksta antradieniais. 18.30 šv. Mišios, 19.30 šlovinimas / adoracija / užtarimo malda
20.45 jaunimo susitikimas / arbata / mokymas / pasidalinimai.

CHARIZMATINIS SUSITIKIMAS
Susitikimas su Marcinu Zielinski – šį ketvirtadienį: 18.00 – šv. Mišios, katechezė, malda,
galimybė nueiti išpažinties.

ADORACIJOS KOPLYČIA
Jėzus Švč. Sakramente laukia visų norinčių su Juo susitikti. Galima ateiti pasimelsti į nuolatinės
adoracijos koplytėlę, kuri yra bažnyčios pagrindinio įėjimo kairėje pusėje. Lankymo valandos
laisvos nuo 7.00 iki 21.00 val., nakties maldai reikia užsirašyti. Jei norėtumėte ateiti reguliariai,
galite užsirašyti, kreipdamiesi į atitinkamą atsakingąjį (tel. nr. rasite skelbimų lentoje prie
adoracijos koplyčios). Tylioji adoracijos malda kviečia vienytis su garbinamu Viešpačiu, priimant
Šventąją Komuniją, prieš tai tinkamai paruošus širdį per Sutaikinimo sakramentą.
Jeigu jaučiate raginimą, labai kviečiame išdrįsti ir prisijungti prie Švč. Sakramento adoruotojų.
Šiuo metu laisvi šie laikai naktį /ryte: II-III naktis – nuo 2 iki 5 val., III-IV naktis – nuo 4 iki 5 val.,
VII-I naktis – nuo 2 iki 4 val.
Lauksime jūsų, skambinkite Laimai 8 620 84494 arba rašykite laima@laraneda.lt

SUSIKAUPIMO DIENA ADORUOTOJAMS
Kviečiame į susikaupimo dieną adoruotojams, kuri vyks vienuolyno šv. Jono Pauliaus II salėje
gruodžio 2 d. Renginio tikslas – geriau pažinti garbinamą Jėzų. Tema: Adoracija ir artimo
meilė: “Viešpatie, kada gi mes tave matėme?” (Mt, 25, 37)
9:30 Malda ir I paskaita Jono Pauliaus II salėje;
10:30 Švč. Sakramento adoracija bažnyčioje (bus galima prieiti išpažinties);
11:30 šv. Mišios;
12:30 Dieninė malda su broliais. Suneštinė agapė.
13:45 Lectio divina;
14:30 II paskaita;
15:30 Pabaiga

TAIZE – GAILESTINGUMO VAKARAS
Šv. Jono bendruomenė tęsia Taizé – Gailestingumo vakarų ciklą. Pasimatysime jau ketvirtąjį
kartą ir tai įvyks labai greitai – gruodžio 5 d. Turime džiugų žinių, jog pasimatymas įvyks ne tik su
mylinčia ir laukiančia Šv. Jono šeima, bet ir su dar labiau mylinčiu ir dar labiau laukiančiu mūsų
Viešpačiu. Sutikti Gailestingąją Jėzaus Širdį – tai ir yra pagrindinis organizuojamo vakaro tikslas.
Skambės nuostabios Taizé giesmės, kurias ves choras „Adoramus“, turėsime Švč. Sakramento
adoraciją, galimybę prieiti išpažinties ir paprašyti brolių ir sesių užtarimo. Vakaro tema:
„Juozapai, Dovydo sūnau, nebijok parsivesti į namus savo žmonos Marijos, nes jos vaisius yra
iš Šventosios Dvasios.” Renginys skirtas visiems Vilniaus miesto gyventojams ir, žinoma,
visiems atkakliausiems kitų miestų gyventojams, kurie ryžtųsi atvažiuoti! Laukiame Jūsų!
Daugiau: https://www.facebook.com/taizegailestingumovakarai/
Kviečiame prisijungti prie choro!
Skambinkite Miglei Miliūnaitei tel. 867552180.

DĖKOJAME
Ačiū visiems, kas padovanojote šakučių, peilių, šaukštų ir šaukštelių bei lėkščių. Jau turime
pakankamai.
Ieškome dar vieno kilimo. Nuoširdžiai dėkojame už pagalbą!

PRAŠYMAS
Mūsų bažnyčioje nebėra vargonų. Labai norėtume, kad šis gražus instrumentas mus vestų į
gilesnę maldą. Kaina nemaža – 38 000 Eur (vietoj 120 000 Eur), Jeigu norite ir turite galimybę
paremti vargonų atstatymą, galite zakristijoje arba knygyne palikti auką šiam tikslui. Galite
paaukoti ir tiesiogiai – mūsų sąskaitos numeris LT70 7044 0600 0120 8428, paskirtis –
„Vargonai”. Nuoširdžiai dėkojame už jūsų pagalbą ir aukas! Jau surinkome 18 430 Eur.

SUTVIRTINIMO SAKRAMENTAS
Tai krikščioniškosios brandos ženklas, sąmoningas pakrikštyto ir pagal Katalikų bažnyčios
tikėjimą gyventi pasirengusio žmogaus sustiprinimas Šventąja Dvasia.
Numatomas pasiruošimo susitikimų laikas – trečiadieniais 18 val.
Susitikimų datos: lapkričio 22, 29; gruodžio 6,13, 20; sausio 10, 17, 24, 31 + susikaupimo
diena (data bus patikslinta); vasario 7, 14, 21, 28; kovo 7, 14, 21, 28; balandžio 4, 11, 18, 25 +
rekolekcijos (data bus patikslinta); gegužės 2, 9, 16.
Norinčius prašome registruotis el.p. simonabaciuliene@yahoo.com, tel. 868575065.
Pirmasis susitikimas lapkričio 8 d. 18 val. vienuolyne – šv. Jono menėje, I aukšte.
Užsiregistravusiems atsiųsime daugiau informacijos.

CHORAS
Choras kviečia giedoti! Repeticijos antradieniais 19.00 šv. Jono Pauliaus II salėje. Informacija:
imantasimkus@gmail.com, tel. 862074203.

br. Jurgis
https://www.facebook.com/Joanitai/
www.joanitai.org

_________________________________________________________________________________________

 

Susitikimas su Marcin Zieliński – lapkričio 23 d.

18.00 val. Šv. Mišios
Mokymas
Šlovinimas ir užtarimo malda
Adoracija

 

_________________________________________________________________________________________

 

T. Jono Crizostomo CSJ vaizdo homilija “Kam žmogui protas?”:

http://www.bernardinai.lt/straipsnis/2017-11-12-vaizdo-homilija-kam-zmogui-protas/165912

 

_________________________________________________________________________________________

 

Mūsų puslapyje galite pasiklausyti naujausių homilijų įrašų.

Arkyvysk. Gintaro Grušo mokymas apie Eucharistiją. Akademinio jaunimo atsinaujinimo diena lapkričio 11 d.
http://www.joanitai.org/media-rekolekcijos/

T. Jurgio CSJ sekmadienio homilija lapkričio 12 d.
http://www.joanitai.org/media-homilijos/

_________________________________________________________________________________________
SKELBIMAI
XXXII EILINIS SEKMADIENIS
2017 m. lapkričio 12 d.
 
Šiandien 13.15 val. (po šv. Mišių), giedos Sigutė Trimakaitė (sopranas). Nuoširdžiai kviečiame!
Programa pagal lietuvių ir užsienio autorių kūrinius: J.S.Bach, J.Dowland, O.Messiaen, Bronius
Kutavičius, Vytautas Germanavičius, Šarūnas Nakas, Antanas Šimkus, Dainius Gintalas,
Gintautas Trimakas ir kt.
Po koncerto bus galima paaukoti vargonams.
 
LITURGIJA
Šiandien prasideda Aušros Vartų atlaidai. Kviečiame dalyvauti!
Programą rasite ant lentos prie išėjimo iš bažnyčios arba:
– Lapkričio 15 d., trečiadienį, – šv. Albertas Didysis, vyskupas, Bažnyčios mokytojas.
– Lapkričio 16 d., ketvitadienį, – ŠVČ. MERGELĖ MARIJA, GAILESTINGUMO MOTINA.
– Lapkričio 17 d., penktadienį, – šv. Elzbieta Vengrė, vienuolė.
 
JAUNIMO VAKARAI
Kviečiame dalyvauti šlovinimo vakaruose, kurie vėl vyks kiekvieną antradienį!
18.30 šv. Mišios, 19.30 šlovinimas / adoracija / užtarimo malda
20.45 jaunimo susitikimas / arbata / mokymas / pasidalinimai.
 
ADORACIJOS KOPLYČIA
Jėzus Švč. Sakramente laukia visų norinčių su Juo susitikti. Galima ateiti pasimelsti į nuolatinės
adoracijos koplytėlę, kuri yra bažnyčios pagrindinio įėjimo kairėje pusėje. Lankymo valandos
laisvos nuo 7.00 iki 21.00 val., nakties maldai reikia užsirašyti. Jei norėtumėte ateiti reguliariai,
galite užsirašyti, kreipdamiesi į atitinkamą atsakingąjį (tel. nr. rasite skelbimų lentoje prie
adoracijos koplyčios). Tylioji adoracijos malda kviečia vienytis su garbinamu Viešpačiu, priimant
Šventąją Komuniją, prieš tai tinkamai paruošus širdį per Sutaikinimo sakramentą.
Kviečiame ateiti į susikaupimo dieną adoruotojams, kuri vyks vienuolyno šv. Jono Pauliaus II
salėje gruodžio 2 d. Renginio tikslas – geriau pažinti garbinamą Jėzų.
Jeigu jaučiate raginimą, labai kviečiame išdrįsti ir prisijungti prie Švč. Sakramento adoruotojų.
Šiuo metu laisvi šie laikai naktį /ryte: II-III naktis – nuo 2 iki 5 val., III-IV naktis – nuo 4 iki 5 val.,
VII-I naktis – nuo 2 iki 4 val.
Lauksime jūsų, skambinkite Laimai 8 620 84494 arba rašykite laima@laraneda.lt
 
DĖKOJAME
Ačiū visiems, kas padovanojote šakučių, peilių, šaukštų ir šaukštelių bei lėkščių. Jau turime
pakankamai.
Ieškome dar vieno kilimo. Nuoširdžiai dėkojame už pagalbą!
 
PRAŠYMAS
Mūsų bažnyčioje nebėra vargonų. Labai norėtume, kad šis gražus instrumentas mus vestų į
gilesnę maldą. Kaina nemaža – 38 000 Eur (vietoj 120 000 Eur), Jeigu norite ir turite galimybę
paremti vargonų atstatymą, galite zakristijoje arba knygyne palikti auką šiam tikslui. Galite
paaukoti ir tiesiogiai – mūsų sąskaitos numeris LT70 7044 0600 0120 8428, paskirtis –„Vargonai”.
Nuoširdžiai dėkojame už jūsų pagalbą ir aukas! Jau surinkome 13805 Eur.
 
SUTVIRTINIMO SAKRAMENTAS
Tai krikščioniškosios brandos ženklas, sąmoningas pakrikštyto ir pagal Katalikų bažnyčios
tikėjimą gyventi pasirengusio žmogaus sustiprinimas Šventąja Dvasia.
Numatomas pasiruošimo susitikimų laikas – trečiadieniais 18 val.
 
Susitikimų datos: lapkričio 15, 22, 29; gruodžio 6,13, 20; sausio 10, 17, 24, 31 + susikaupimo diena (data bus patikslinta);
vasario 7, 14, 21, 28; kovo 7, 14, 21, 28; balandžio 4, 11, 18, 25 + rekolekcijos (data bus patikslinta); gegužės 2, 9, 16.
Norinčius prašome registruotis el.p. simonabaciuliene@yahoo.com, tel. 868575065.
Pirmasis susitikimas lapkričio 8 d. 18 val. vienuolyne – šv. Jono menėje, I aukšte.
Užsiregistravusiems atsiųsime daugiau informacijos.
 
CHORAS
Choras kviečia giedoti! Repeticijos antradieniais 19.00 šv. Jono Pauliaus II salėje. Informacija:
imantasimkus@gmail.com, tel. 862074203.

 

_________________________________________________________________________________________

 

SKELBIMAI
XXXI EILINIS SEKMADIENIS
2017 m. lapkričio 5 d.

LITURGIJA
– Lapkričio 6 d., Vėlinių oktavos pirmadienį, šv. Misios 18.30 val.
– Lapkričio 8 d., trečiadienį, vaikų adoracijos NEBUS.
– Lapkričio 9 d., ketvitadienį, – Laterano bazilikos Pašventinimas.
– Lapkričio 10 d., penktadienį, – šv. Leonas Didysis, popiežius, Bažnyčios mokytojas.
– Lapkričio 11 d., penktadienį, – šv. Martynas Turietis, vyskupas.
– Lapkričio 12 d. sekmadienį, 13.15 val. (po šv. Mišių), giedos Sigutė Trimakaitė (sopranas).
VĖLINIŲ AŠTUONDIENIS

lapkričio 1 – 8 d.

Mielieji, maloniai kviečiame visus kartu paminėti maldų už mirusius aštuondienį. Prie bažnyčios
įėjimo rasite lapus, kur galite surašyti mirusiųjų artimųjų vardus, ‒ jį įdėkite į voką ir atneškite į
zakristiją. Lapkričio 1 d. jūsų intencijos bus padėtos prie altoriaus ir visą Vėlinių aštuondienį,
lapkričio 1 – 8 d., visos šv. Mišios bus aukojamos jūsų intencijomis.

JAUNIMO VAKARAI
Kviečiame dalyvauti šlovinimo vakaruose, kurie vyks kiekvieną antradienį!
18:30 šv. Mišios, 19:30 šlovinimas / adoracija / užtarimo malda
20:45 jaunimo susitikimas / arbata / mokymas / pasidalinimai.

STUDENTŲ ATSINAUJINIMO DIENA!
Lapkričio 11 d. kviečiame į akademinio jaunimo atsinaujinimo dienas “RESTART” mūsų
vienuolyne.
Šios dienos tema – „Malda“. NUMATOMA PROGRAMA:
12:00 – 13:00 Registracija
13:00 Įvadas ir malda
13:30 I paskaita “Kiek melstis, kad Dievas būtų manimi patenkintas?” (kun. K. Dvareckas)
14:15 kavos pertrauka
14:35 II paskaita (kun. A. Peškaitis, OFM)
15:20 Pietūs
16:20 Teminiai užsiėmimai
17:10 Vakarinė malda
17:30 Adoracija
18:30 šv. Mišios + mokymas apie Eucharistiją (Vilniaus arkivyskupas G. Grušas)
DĖMESIO! Kviečiame visus atvyksiančius registruotis, kad galėtumėme pasirūpinti visų dalyvių
pietumis! 🙂
Registracijos forma:
https://docs.google.com/forms/d/1pLxnQ6vXLQc81jPqz4ArvK4IMy67XK_3ttxu8htDQR4/edit

JAUNIMO REKOLEKCIJOS lapkričio 24-26 d.
Kviečiame 18-35 metų jaunimą dalyvauti rekolekcijose „ Ar tikėjimas gali pakeisti mano
gyvenimą? “, kurios vyks Marijos namuose.
Ves tėvas Reno-Marija (Prancūzija).
Registracija el. paštu: dovile.pakstiene@gmail.com

VILTIES VAIKAI
Lapkričio 8 d. vaikų adoracijos nebus.

ADORACIJOS KOPLYČIA
Jeigu jaučiate vidinį paraginimą, labai kviečiame išdrįsti ir prisijungti prie Švenčiausiojo
Sakramento adoruotojų.
Šiuo metu laisvi šie laikai naktį /ryte: II-III naktis – nuo 2 iki 5 val., III-IV naktis – nuo 4 iki 5 val.,
VII-I naktis – nuo 2 iki 4 val.
Lauksime jūsų, skambinkite Laimai 8 620 84494 arba rašykite laima@laraneda.lt

KLASIKINĖS MUZIKOS KONCERTAS
Lapkričio 12 d. (sekmadienį), 13.15 val. (po šv.Mišių) – SAKRALINĖ MUZIKA SKLIAUTUOSE.
Tarptautinių konkursų laureatė Sigutė Trimakaitė (sopranas).
Programa pagal lietuvių ir užsienio autorių kūrinius: J.S.Bach, J.Dowland, O.Messiaen, Bronius
Kutavičius, Vytautas Germanavičius, Šarūnas Nakas, Antanas Šimkus, Dainius Gintalas,
Gintautas Trimakas ir kt.

DĖKOJAME
Ačiū visiems, kas padovanojote šakučių, peilių, šaukštų ir šaukštelių bei lėkščių. Jau turime
pakankamai.
Ieškome dar vieno kilimo. Nuoširdžiai dėkojame už pagalbą!

PRAŠYMAS
Mūsų bažnyčioje nebėra vargonų. Labai norėtume, kad šis gražus instrumentas mus vestų į
gilesnę maldą. Kaina nemaža – 38 000 Eur (vietoj 120 000 Eur), Jeigu norite ir turite galimybę
paremti vargonų atstatymą, galite zakristijoje arba knygyne palikti auką šiam tikslui. Galite
paaukoti ir tiesiogiai – mūsų sąskaitos numeris LT70 7044 0600 0120 8428, paskirtis –
„Vargonai”. Nuoširdžiai dėkojame už jūsų pagalbą ir aukas! Jau surinkome 13805 Eur.

SUTVIRTINIMO SAKRAMENTAS
Tai krikščioniškosios brandos ženklas, sąmoningas pakrikštyto ir pagal Katalikų bažnyčios
tikėjimą gyventi pasirengusio žmogaus sustiprinimas Šventąja Dvasia.
Numatomas pasiruošimo susitikimų laikas – trečiadieniais 18 val.
Susitikimų datos: lapkričio 8, 15, 22, 29; gruodžio 6,13, 20; sausio 10, 17, 24, 31 +
susikaupimo diena (data bus patikslinta); vasario 7, 14, 21, 28; kovo 7, 14, 21, 28; balandžio 4,
11, 18, 25 + rekolekcijos (data bus patikslinta); gegužės 2, 9, 16.
Norinčius prašome registruotis el.p. simonabaciuliene@yahoo.com, tel. 868575065.
Pirmasis susitikimas lapkričio 8 d. 18 val. vienuolyne – šv. Jono menėje , I aukšte.
Užsiregistravusiems bus atsiųsta papildomos informacijos.

CHORAS
Choras kviečia giedoti! Repeticijos antradieniais 19.00 šv. Jono Pauliaus II salėje. Informacija:
imantasimkus@gmail.com, tel. 862074203.

 

_________________________________________________________________________________________

 

 

SKELBIMAI
XXX EILINIS SEKMADIENIS
2017 m. spalio 29 d.

LITURGIJA
Spalis – Švč. Mergelės Marijos Rožinio mėnuo. Sekmadienį po 10 val. Mišių kartu kalbėsime Rožinį (bažnyčioje). Antradieniais po Mišių sukalbėsime vieną paslaptį.
– Spalio 31 d., antradienį, po jaunimo šv. Mišių – šlovinimas ir jaunimo susitikimas.
– Lapkričio 1 d., trečiadienį, – VISI ŠVENTIEJI. ŠV. MIŠIOS 12. 00 VAL . 10.00 VAL. MIŠIŲ NĖRA.
– Lapkričio 2 d., ketvitadienį, – Vėlinės, mirusiųjų minėjimo dieną, šv. Mišios 12 val. ir 18.30 val.
– Lapkričio 4 d., penktadienį, – šv. Karolis Boromiejus, vyskupas. Mišios 11.30 val.
Vėlinių oktavos pirmadienį, lapkričio 6 d., šv. Mišios 18.30 val.

VĖLINIŲ AŠTUONDIENIS
lapkričio 1 – 8 d.

Mielieji, maloniai kviečiame visus kartu paminėti maldų už mirusius aštuondienį. Prie bažnyčios
įėjimo rasite lapus, kur galite surašyti mirusiųjų artimųjų vardus, ‒ jį įdėkite į voką ir atneškite į
zakristiją. Lapkričio 1 d. jūsų intencijos bus padėtos prie altoriaus ir visą Vėlinių aštuondienį,
lapkričio 1 – 8 d., visos šv. Mišios bus aukojamos jūsų intencijomis.

JAUNIMO VAKARAI
Kviečiame dalyvauti šlovinimo vakaruose, kurie vėl vyks kiekvieną antradienį!
18:30 šv. Mišios, 19:30 šlovinimas / adoracija / užtarimo malda
20:45 jaunimo susitikimas / arbata / mokymas / pasidalinimai.

JAUNIMO REKOLEKCIJOS lapkričio 24-26 d.
Kviečiame 18-35 metų jaunimą dalyvauti rekolekcijose „ Ar tikėjimas gali pakeisti mano
gyvenimą? “, kurios vyks Marijos Namuose.
Ves tėvas Reno-Marija (Prancūzija).
Registracija el. paštu: dovile.pakstiene@gmail.com

VILTIES VAIKAI
Kiekvieną trečiadienį nuo 16.15 iki 16.45 val. kviečiame Vilties vaikus nuo 3 iki 10 metų
amžiaus į vienuolyną, į brolių koplyčią, – melstis kartu su broliu Steponu. Bus adoracija,
išmoksime bendrauti su Jėzumi Dievo Žodžiu, giesmėmis ir tyla. Nuostabi ir džiaugsminga
patirtis. „Aš šlovinu Tave, Tėve, kuris apsireiški mažutėliams.“ (Mt 11, 28), – sakė Viešpats.
Daugiau informacijos: Lina +370 687 24744 arba brolis Steponas +370 607 88594. (Veiklos
nebus per vaikų atostogas).

ADORACIJOS KOPLYČIA
Jeigu jaučiate vidinį paraginimą, labai kviečiame išdrįsti ir prisijungti prie Švenčiausiojo
Sakramento adoruotojų.
Šiuo metu laisvi šie laikai naktį /ryte: II-III naktis – nuo 2 iki 5 val., III-IV naktis – nuo 4 iki 5 val.,
VII-I naktis – nuo 2 iki 4 val.
Lauksime jūsų, skambinkite Laimai 8 620 84494 arba rašykite laima@laraneda.lt

PRAŠYMAS
Šv. Jono menės virtuvėje, kur vyksta įvairūs renginiai, trūksta šakučių, peilių, šaukštų ir šaukštelių bei lėkščių. Jeigu turite per daug ir nežinote, ką su jais daryti, – mielai priimsime. Ačiū už pagalbą!

Mūsų bažnyčioje nebėra vargonų. Labai norėtume, kad šis gražus instrumentas mus vestų į
gilesnę maldą. Kaina nemaža – 38 000 Eur (vietoj 120 000 Eur), Jeigu norite ir turite galimybę
paremti vargonų atstatymą, galite zakristijoje arba knygyne palikti auką šiam tikslui. Galite paaukoti ir tiesiogiai – mūsų sąskaitos numeris LT70 7044 0600 0120 8428, paskirtis –
„Vargonai”. Nuoširdžiai dėkojame už jūsų pagalbą ir aukas! Jau surinkome 13805 Eur.

SUTVIRTINIMO SAKRAMENTAS
Tai krikščioniškosios brandos ženklas, sąmoningas pakrikštyto ir pagal Katalikų bažnyčios
tikėjimą gyventi pasirengusio žmogaus sustiprinimas Šventąja Dvasia.
Numatomas pasiruošimo susitikimų laikas – trečiadieniais 18.00 val.
Susitikimų datos: lapkričio 8, 15, 22, 29; gruodžio 6,13, 20; sausio 10, 17, 24, 31 + susikaupimo diena (data bus patikslinta); vasario 7, 14, 21, 28; kovo 7, 14, 21, 28; balandžio 4, 11, 18, 25 + rekolekcijos (data bus patikslinta); gegužės 2, 9, 16.
Norinčius prašome registruotis el.p. simonabaciuliene@yahoo.com, tel. 868575065.
Pirmasis susitikimas lapkričio 8d. 18val. vienuolyne – šv. Jono menėje , I aukšte.
Užsiregistravusiems bus atsiųsta papildomos informacijos.

CHORAS
Choras kviečia giedoti! Repeticijos antradieniais 19.00 šv. Jono Pauliaus II salėje. Informacija:
imantasimkus@gmail.com, tel. 862074203.

 

_________________________________________________________________________________________

 

XXIX EILINIS SEKMADIENIS
2017 m. spalio 22 d.

LITURGIJA
Spalis – Švč. Mergelės Marijos Rožinio mėnuo, po Mišių kartu kalbėsime Rožinį
(bažnyčioje): sekmadienį po 10 val. Mišių, antradieniais – vieną paslaptį.
– Spalio 24 d., antradienį, po jaunimo šv. Mišių – šlovinimas ir jaunimo susitikimas.
– Spalio 28 d., šeštadienį, – šv. Simonas ir Judas (Tadas), apaštalai.

JAUNIMO VAKARAI
Kviečiame dalyvauti šlovinimo vakaruose, kurie vyksta kiekvieną antradienį!
18:30 šv. Mišios, 19:30 šlovinimas / adoracija / užtarimo malda
20:45 jaunimo susitikimas / arbata / mokymas / pasidalinimai.

AČIŪ!
Nuoširdžiai dėkojame už mums ir seserims suteiktą pagalbą!!! Už kilimus, maistą ir aukas! Meldžiamės
už jus!

VĖLINIŲ AŠTUONDIENIS
Lapkričio 1 – 8 d.

Mielieji, maloniai kviečiame visus kartu paminėti maldų už mirusius aštuondienį. Prie bažnyčios
įėjimo rasite lapus, kur galite surašyti mirusiųjų artimųjų vardus, ‒ jį įdėkite į voką ir atneškite į
zakristiją. Lapkričio 1 d. jūsų intencijos bus padėtos prie altoriaus ir visą Vėlinių aštuondienį,
lapkričio 1 – 8 d., visos šv. Mišios bus aukojamos jūsų intencijomis.
Lapkričio 1 d., trečiadienį, šv. Mišios mūsų bažnyčioje 12 val.
Lapkričio 2 d., ketvitadienį, mirusiųjų minėjimo dieną, šv. Mišios 12 val. ir 18.30 val.
Pirmadienį, lapkričio 6 d., šv. Mišios 18.30 val.

VILTIES VAIKAI
Kiekvieną trečiadienį nuo 16.15 val. iki 16.45 val. kviečiame Vilties vaikus nuo 3 iki 10 metų
amžiaus į vienuolyną, į brolių koplyčią, – melstis kartu su broliu Steponu. Bus adoracija,
išmoksime bendrauti su Jėzumi Dievo Žodžiu, giesmėmis ir tyla. Nuostabi ir džiaugsminga
patirtis. „Aš šlovinu Tave, Tėve, kuris apsireiški mažutėliams.“ (Mt 11, 28), – sakė Viešpats.
Daugiau informacijos: Lina +370 687 24744 arba brolis Steponas +370 607 88594. (Veiklos
nebus per vaikų atostogas).

ADORACIJOS KOPLYČIA
Jeigu jaučiate vidinį paraginimą, labai kviečiame išdrįsti ir prisijungti prie Švenčiausiojo
Sakramento adoruotojų.
Šiuo metu laisvi šie laikai naktį /ryte: II-III naktis – nuo 2 iki 5 val., III-IV naktis – nuo 4 iki 5 val.,
VII-I naktis – nuo 2 iki 4 val.
Lauksime jūsų, skambinkite Laimai 8 620 84494 arba rašykite laima@laraneda.lt.
Dienos metu ieškome adoruotojų:
III – nuo 11 iki 12 val. ir nuo 14 iki 15 val., IV – nuo 20 iki 21 val., VI – nuo 15 iki 16 val.
Jei galite įsipareigoti, skambinkite Giedrei tel. 8612 33017 arba rašykite giedretr@yahoo.com.

IKONAS GALIMA NE TIK TAPYTI, BET IR SIUVINĖTI
Visus, kas norėtumėt susipažinti su ikonų siuvinėjimo tradicijomis ir aktualijomis bei pamatyti
darbų parodėlę, kviečiame spalio 27 d. 19.30 val. į susitikimą su Olga Djačkova iš Maskvos.
Susitikimas vyks Marijos Namuose. Kreiptis į s. Daivą Mariją: el.p. sjsvilnius@stjean.com, tel. 8673 780 47.

PRAŠYMAS
Mūsų bažnyčioje nebėra vargonų. Labai norėtume, kad šis gražus instrumentas mus vestų į
gilesnę maldą. Kaina nemaža – 38 000 Eur (vietoj 120 000 Eur), Jeigu norite ir turite galimybę
paremti vargonų atstatymą, galite zakristijoje arba knygyne palikti auką šiam tikslui. Galite
paaukoti ir tiesiogiai – mūsų sąskaitos numeris LT70 7044 0600 0120 8428, paskirtis –
„Vargonai”. Nuoširdžiai dėkojame už jūsų pagalbą ir aukas! Jau surinkome 13805 Eur.

SUTVIRTINIMO SAKRAMENTAS
tai krikščioniškosios brandos ženklas, sąmoningas pakrikštyto ir pagal Katalikų bažnyčios
tikėjimą gyventi pasirengusio žmogaus sustiprinimas Šventąja Dvasia.
Numatomas pasiruošimo susitikimų laikas – trečiadieniais 18.00 val.
Susitikimų datos: lapkričio 8, 15, 22, 29; gruodžio 6,13, 20; sausio 10, 17, 24, 31 +
susikaupimo diena (data bus patikslinta); vasario 7, 14, 21, 28; kovo 7, 14, 21, 28; balandžio 4,
11, 18, 25 + rekolekcijos (data bus patikslinta); gegužės 2, 9, 16.
Norinčius prašome registruotis el.p. simonabaciuliene@yahoo.com, tel. 868575065.
Pirmasis susitikimas lapkričio 8d. 18val. vienuolyne – šv. Jono menėje , I aukšte.
Užsiregistravusiems bus atsiųsta papildoma informacija.

CHORAS
Choras kviečia giedoti! Repeticijos antradieniais 19.00 šv. Jono Pauliaus II salėje. Informacija:
imantasimkus@gmail.com, tel. 862074203.

VYRIŠKUMO IŠŠŪKIS – DRĄSA VEIKTI
Renginys vyrams vyks spalio 23 d. 18.30 val. Vilniaus Šv. Jono kongregacijos vienuolyno Jono
Pauliaus II salėje. Seminare diskutuosime apie tai, kaip įvairios žaizdos, kurių kartais net
neįtariame esant, mums trukdo veikti, kaip sąmonėje įsitvirtinę negatyvūs įsitikinimai apie save ir
Dievą neleidžia džiaugtis Juo ir gyvenimo Kristuje pilnatve. Vakarą ves sielovados
bendruomenės „Kelionė“ nariai. Į seminarą būtina registruotis iki spalio 20 d. el. paštu
kelione.bendruomene@gmail.com.

 

________________________________________________________________________________________

 

XXVIII EILINIS SEKMADIENIS
2017 m. spalio 15 d.

Viešpaties Jėzaus bažnyčia, Antakalnio g. 27

LITURGIJA
Spalis – Švč. Mergelės Marijos Rožinio mėnuo, po Mišių kartu kalbėsime Rožinį
(bažnyčioje): sekmadienį po 10 val. Mišių, antradieniais – vieną paslaptį.
– Spalio 17 d., antradienį, šv. Ignotas Antiochietis, vyskupas, kankinys. Po jaunimo šv. Mišių –
šlovinimas ir jaunimo susitikimas.
– Spalio 18 d., trečiadienį, – šv. Lukas, evangelistas.

JAUNIMO VAKARAI
Kviečiame dalyvauti šlovinimo vakaruose, kurie vyksta kiekvieną antradienį!
18:30 šv. Mišios
19:30 šlovinimas / adoracija / užtarimo malda
20:45 jaunimo susitikimas / arbata / mokymas / pasidalinimai.
AČIŪ!
Nuoširdžiai dėkojame už mums ir seserims suteiktą pagalbą!!! Meldžiamės už jus!

PRAŠYMAS
Broliams reikia kilimų, kuriuos galėtų patiesti kriptoje. Jei turite nereikalingų ar planuojate atnaujinti
interjerą, būtume labai dėkingi! Ačiū Gediminui ir Onutei už kilimą! Reikia dar dviejų ar trijų.

VĖLINIŲ AŠTUONDIENIS

lapkričio 1 – 8 d.

Mielieji, maloniai kviečiame visus kartu paminėti maldų už mirusius aštuondienį. Prie bažnyčios
įėjimo rasite lapus, kur galite surašyti mirusiųjų artimųjų vardus, ‒ jį įdėkite į voką ir atneškite į
zakristiją. Lapkričio 1 d. jūsų intencijos bus padėtos prie altoriaus ir visą Vėlinių aštuondienį,
lapkričio 1 – 8 d., visos šv. Mišios bus aukojamos jūsų intencijomis.
Lapkričio 1 d., trečiadienį, šv. Mišios 12 val.
Lapkričio 2 d., ketvitadienį, mirusiųjų minėjimo dieną, Mišios mūsų bažnyčioje bus aukojamos
12 val. ir 18.30 val.
Pirmadienį, lapkričio 6 d., šv. Mišios 18.30 val.

VILTIES VAIKAI
Kiekvieną trečiadienį nuo 16.15 val. iki 16.45 val. kviečiame Vilties vaikus nuo 3 iki 10 metų
amžiaus į vienuolyną, į brolių koplyčią, – melstis kartu su broliu Steponu. Bus adoracija,
išmoksime bendrauti su Jėzumi Dievo Žodžiu, giesmėmis ir tyla. Nuostabi ir džiaugsminga
patirtis. „Aš šlovinu Tave, Tėve, kuris apsireiški mažutėliams.“ (Mt 11, 28), – sakė Viešpats.
Daugiau informacijos: Lina +370 687 24744 arba brolis Steponas +370 607 88594. (Veiklos
nebus per vaikų atostogas).
Pradžia spalio 11 d.!

ADORACIJOS KOPLYČIA
Labai kviečiame nuo rudens prisijungti prie Švenčiausiojo Sakramento adoruotojų.
Jeigu jaučiate vidinį paraginimą, labai kviečiame išdrįsti ir prisijungti prie Švenčiausiojo
Sakramento adoruojų.
Šiuo metu laisvi šie keturi laikai naktimis: II-III naktis – nuo 2 iki 4 val., II-III naktis – nuo 4 iki 6
val., II-III naktis – nuo 6 iki 7 val., VII-I naktis – nuo 2 iki 4 val.
Lauksime jūsų, skambinkite Laimai 8 620 84494 arba rašykite laima@laraneda.lt.
Dienos metu ieškome adoruotojų:
III – nuo 11 iki 12 val. ir nuo 14 iki 15 val., IV – nuo 20 iki 21 val., VI – nuo 15 iki 16 val.
Jei galite įsipareigoti, skambinkite Giedrei tel. 8612 33017 arba rašykite giedretr@yahoo.com.

IKONAS GALIMA NE TIK TAPYTI, BET IR SIUVINĖTI
Visus, kurie norėtų susipažinti su ikonų siuvinėjimo tradicijomis ir aktualijomis bei pamatyti
darbų parodėlę kviečiame spalio 27 d. 19.30 val. į susitikimą su Olga Djačkova iš Maskvos.
Susitikimas vyks Marijos Namuose.
Kreiptis į s. Daivą Mariją sjsvilnius@stjean.com, tel. 8 673780 47.

MARANATA
Kviečiame 16-30 m. jaunimą įsijungti į MARANATA maldos bendrystę antrojo Kristaus atėjimo
belaukiant. Tai nėra tradicinė maldos grupelė, o įsipareigojimas kiekvieną dieną skirti laiko Jėzui
pasižadant:
– kasdieną skirti bent 10 min. maldai;
– bent 5 min. Dievo žodžio skaitymui;
– dėl Dievo tam tikram laikui atsižadėti vieno priklausomybę keliančio dalyko.
Nori turėti gilesnį ryšį su Jėzumi ir bendruomene?
Nori paklausti? Rašyk:
maranata.malda@gmail.com

PRAŠYMAS
Mūsų bažnyčioje nebėra vargonų. Labai norėtume, kad šis gražus instrumentas mus vestų į
gilesnę maldą. Kaina nemaža – 38 000 Eur (vietoj 120 000 Eur), Jeigu norite ir turite galimybę
paremti vargonų atstatymą, galite zakristijoje arba knygyne palikti auką šiam tikslui. Galite
paaukoti ir tiesiogiai – mūsų sąskaitos numeris LT70 7044 0600 0120 8428, paskirtis –
„Vargonai”. Nuoširdžiai dėkojame už jūsų pagalbą ir aukas! Jau surinkome 3755 Eur.

SUŽADĖTINIŲ KURSAI
Susitikimų datos: spalio 28 lapkričio 4; gruodžio 9; savaitgalis/seminaras 2018 m. sausio 13-14;
sausio 20; vasario 24; kovo 24; balandžio 14 ir 28 dienomis.
Laikas – 13.30 val. Vieta: Jono Pauliaus II salė.
Poros gali užsirašyti el. paštu vladui.b@gmail.com. Registracija patvirtinama sumokėjus
negrąžinamą 20 Eur įnašą vienam dalyviui (40 Eur porai). Auka už visus metus – 80 Eur.

CHORAS
Choras kviečia giedoti! Repeticijos antradieniais 19.00 šv. Jono Pauliaus II salėje.
Informacija: Imantasimkus@gmail.com, tel. 862074203.

VYRIŠKUMO IŠŠŪKIS – DRĄSA VEIKTI
Renginys virams vyks spalio 23 d. 18.30 val. Vilniaus Šv. Jono kongregacijos vienuolyno Jono
Pauliaus II salėje. Seminare diskutuosime apie tai, kaip įvairios žaizdos, kurių kartais net
neįtariame esant, mums trukdo veikti, kaip sąmonėje įsitvirtinę negatyvūs įsitikinimai apie save ir
Dievą neleidžia džiaugtis Juo ir gyvenimo Kristuje pilnatve. Vakarą ves sielovados
bendruomenės „Kelionė“ nariai. Į seminarą būtina registruotis iki spalio 20 d. el. paštu
kelione.bendruomene@gmail.com.

Spalio 22 dieną, po 12 val. Šv. Mišių, kviečiame patarnautojus ir patarnautojų tėvelius trumpai susitikti brolių koplyčioje. Trumpai aptarsime patarnautojų veiklos planus. Taip pat labai kviečiame prisijungti ir tuos vaikus (ir jų tėvelius), kurie norėtų ar planuoja prisijungti prie patarnautojų ir būti arčiau altoriaus.

br. Jurgis
https://www.facebook.com/Joanitai/
www.joanitai.org

 

_______________________________________________________________________________________

 

XXVII EILINIS SEKMADIENIS 
2017 m. spalio 8 d.

LITURGIJA

Spalis – Švč. Mergelės Marijos Rožinio mėnuo, po Mišių kartu kalbėsime Rožinį (bažnyčioje): sekmadienį po 10 val. Mišių, antradieniais – vieną paslaptį.

– Spalio 10 d., antradienį, po jaunimo šv. Mišių – šlovinimas ir jaunimo susitikimas.
– Spalio 11 d., trečiadienį, – šv. Jonas XXIII, popiežius.
– Spalio 12 d., ketvirtadienį, – šv. Faustina Kovalska, vienuolė.
– Spalio 14 d., šeštadienį, – šv. Kalikstas I, popiežius, kankinys.

JAUNIMO VAKARAI
Kviečiame dalyvauti šlovinimo vakaruose, kurie vėl vyks kiekvieną antradienį!
18:30 šv. Mišios 19:30 šlovinimas / adoracija / užtarimo malda 20:45 jaunimo susitikimas / arbata / mokymas / pasidalinimai.

AČIŪ!
Nuoširdžiai dėkojame už mums ir seserims suteiktą pagalbą!!! Meldžiamės už jus!

PRAŠYMAS
Broliams reikia kilimų, kuriuos galėtų patiesti kriptoje. Jei turite nereikalingų ar planuojate atnaujinti interjerą, būtume labai dėkingi!

VĖLINIŲ AŠTUONDIENIS lapkričio 1 – 8 d.
Mielieji, maloniai kviečiame visus kartu paminėti maldų už mirusius aštuondienį. Prie bažnyčios įėjimo rasite lapus, kur galite surašyti mirusiųjų artimųjų vardus, ‒ jį įdėkite į voką ir atneškite į zakristiją. Lapkričio 1 d. jūsų intencijos bus padėtos prie altoriaus ir visą Vėlinių aštuondienį, lapkričio 1 – 8 d., visos šv. Mišios bus aukojamos jūsų intencijomis.
Lapkričio 1 d., trečiadienį, šv. Mišios 12 val.
Lapkričio 2 d., ketvitadienį, mirusiųjų minėjimo dieną, Mišios mūsų bažnyčioje bus aukojamos 12 val. ir 18.30 val.
Pirmadienį, lapkričio 6 d., šv. Mišios 18.30 val.

VILTIES VAIKAI
Kiekvieną trečiadienį nuo 16.15 val. iki 16.45 val. vienuolyne, brolių koplyčioje, kviečiame Vilties vaikus nuo 3 iki 10 metų amžiaus melstis kartu su broliu Steponu. Bus adoracija, išmoksime bendrauti su Jėzumi Dievo Žodžiu, giesmėmis ir tyla. Nuostabi ir džiaugsminga patirtis. „Aš šlovinu Tave, Tėve, kuris apsireiški mažutėliams.“ (Mt 11, 28), – sakė Viešpats. Daugiau informacijos:
Lina +370 687 24744 arba brolis Steponas +370 607 88594. (Veiklos nebus per vaikų atostogas).
Pradžia spalio 11 d.!

ADORACIJOS KOPLYČIA
Labai kviečiame nuo rudens prisijungti prie Švenčiausiojo Sakramento adoruotojų.
Dienos metu ieškome adoruotojų:
III – nuo 11 iki 12 val. ir nuo 14 iki 15 val., IV – nuo 20 iki 21 val., VI – nuo 15 iki 16 val.
Jei galite įsipareigoti, skambinkite Giedrei tel. 8612 33017 arba rašykite giedretr@yahoo.com.

MARANATA
Kviečiame 16-30 m. jaunimą įsijungti į MARANATA maldos bendrystę belaukiant antrojo Kristaus atėjimo. Tai nėra tradicinė maldos grupelė, o įsipareigojimas kiekvieną dieną skirti laiko Jėzui pasižadant:
– kasdieną skirti bent 10 min. maldai;
– bent 5 min. Dievo žodžio skaitymui;
– dėl Dievo tam tikram laikui atsižadėti vieno priklausomybę keliančio dalyko.
Nori turėti gilesnį ryšį su Jėzumi ir bendruomene?
Rašyk: maranata.malda@gmail.com

PRAŠYMAS
Mūsų bažnyčioje nebėra vargonų. Labai norėtume, kad šis gražus instrumentas mus vestų į gilesnę maldą. Kaina nemaža – 38 000 Eur (vietoj 120 000 Eur), Jeigu norite ir turite galimybę paremti vargonų atstatymą, galite zakristijoje arba knygyne palikti auką šiam tikslui. Galite paaukoti ir tiesiogiai – mūsų sąskaitos numeris LT70 7044 0600 0120 8428, paskirtis – „Vargonai”. Nuoširdžiai dėkojame už jūsų pagalbą ir aukas! Jau surinkome 1520 Eur.

PIRMOJI KOMUNIJA
Priimami vaikai nuo 9 metų. Pamokėlių laikas grupėms: ketvirtadieniais 15.30 ir 17.00, trečiadieniais 15.30. Dėl informacijos skambinkite Simonai tel. 868575065.

Taip pat kviečiame vaikučius nuo 7-8 m. ruoštis Pirmąjai išpažinčiai ir Pirmąjai šv. Komunijai 2 metus. Ši programa siūloma vaikams, kurie nori eiti į gilesnį asmeninį bendrystės santykį su Dievu. Tai platesnio turinio nuoseklios sakramentinės katechezės kelias. Čia kviečiame ir tuos vaikus, kurie dėl įvairių priežasčių nelanko tikybos pamokų mokykloje. Katechezės vyks kiekvieną penktadienį joanitų vienuolyne 15.15-16.00 val. Pirmas užsiėmimas – spalio 13 d.
Registruoja Simona tel. 868575065.

SUŽADĖTINIŲ KURSAI
Susitikimų datos: spalio 28 lapkričio 4; gruodžio 9; savaitgalis/seminaras 2018 m. sausio 13-14;
sausio 20; vasario 24; kovo 24; balandžio 14 ir 28 dienomis. Laikas – 13.30 val. Vieta: Jono Pauliaus II salė.
Poros gali užsirašyti el. paštu vladui.b@gmail.com.
Registracija patvirtinama sumokėjus negrąžinamą 20 Eur įnašą vienam dalyviui (40 Eur porai). Auka už visus metus – 80 Eur.

CHORAS
Choras kviečia giedoti! Repeticijos antradieniais 19.00 šv. Jono Pauliaus II salėje. Informacija: Imantasimkus@gmail.com,
tel. 862074203.

VYRIŠKUMO IŠŠŪKIS – DRĄSA VEIKTI
Renginys vyks spalio 23 d. 18.30 val. Vilniaus Šv. Jono kongregacijos vienuolyno Jono Pauliaus II salėje. Seminare diskutuosime apie tai, kaip įvairios žaizdos, kurių kartais net neįtariame esant, mums trukdo veikti, kaip sąmonėje įsitvirtinę negatyvūs įsitikinimai apie save ir Dievą neleidžia džiaugtis Juo ir gyvenimo Kristuje pilnatve. Vakarą ves sielovados bendruomenės „Kelionė“ nariai. Į seminarą būtina registruotis iki spalio 20 d. el. paštu kelione.bendruomene@gmail.com.

 

 

_________________________________________________________________________________________

 

XXVI EILINIS SEKMADIENIS
2017 m. spalio 1 d.

 

LITURGIJA

Šiandien rengimo Pirmajai Komunijai grupės tėvų susitikimas (kartu su vaikais). Jis vyks  po 12 val. šv. Mišių Jono Pauliaus II salėje antrame aukšte.

Spalis – Švč. Mergelės Marijos Rožinio mėnuo,

po Mišių kartu kalbėsime Rožinį (bažnyčioje): sekmadienį po 10 val. Mišių, antradieniais – vieną paslaptį.

– Spalio 2 d., pirmadienį, – šv. Angelai Sargai;

– Spalio 3 d., antradienį, po  jaunimo šv. Mišių – šlovinimas ir jaunimo susitikimas Jono Pauliaus II salėje antrame aukšte;

– Spalio 4 d., trečiadienį, – šv. Pranciškus Asyžietis, vienuolis;

– Spalio 5 d., ketviradienį, – šv. Faustina Kovalska, vienuolė;

– Spalio 7 d., šeštadienį, – Rožinio Švč. Mergelė Marija

JAUNIMO VAKARAI

Kviečiame dalyvauti šlovinimo vakaruose, kurie vėl vyks kiekvieną antradienį!

„Juk nėra nieko uždengta, kas nebus atidengta, ir nieko paslėpta, kas nepasidarys žinoma. Ką jums kalbu tamsoje, sakykite vidury dienos, ir ką šnabždu į ausį, garsiai skelbkite nuo stogų.“ Mt 10,26-27
Šlovinti padeda šlovinimo grupės: „Naujas kraujas”, „Tėvo vaikai”.
18:30 šv. Mišios
19:30 šlovinimas / adoracija / užtarimo malda
20:45 jaunimo susitikimas / arbata / mokymas / pasidalinimai.

ADORACIJOS KOPLYČIA 

Labai kviečiame nuo rudens prisijungti prie Švenčiausiojo Sakramento adoruotojų.

Dienos metu ieškome adoruotojų:

III – nuo 11 iki 12 val. ir nuo 14 iki 15 val., IV – nuo 20 iki 21 val., VI – nuo 15 iki 16 val.

Jei galite įsipareigoti, skambinkite Giedrei  tel. 8612 33017 arba rašykite giedretr@yahoo.com.

MARANATA

Kviečiame 16-30 m. jaunimą įsijungti į MARANATA maldos bendrystę belaukiant antrojo Kristaus atėjimo. Tai nėra tradicinė maldos grupelė, o įsipareigojimas kiekvieną dieną skirti laiko Jėzui pasižadant:

– kasdieną skirti bent 10 min. maldai;

– bent 5 min. Dievo žodžio skaitymui;

– dėl Dievo tam tikram laikui atsižadėti vieno priklausomybę keliančio dalyko.

Nori turėti gilesnį ryšį su Jėzumi ir bendruomene? Spalio 3 d. (antradienį) po šlovinimo pasilik su šlovintojais išgerti arbatos ir sužinosi daugiau! Nori paklausti? Rašyk: maranata.malda@gmail.com

TOBULĖJIMO KELIAS

Tai praktinis 15-kos susitikimų kursas siekiantiems įsipareigoti keistis ir gyventi konkretų krikščionišką gyvenimą. Tai ištikimybės Dievui, vidinei maldai ir kasdieniam šv. Rašto skaitymui mokykla. Programoje numatytas mokymas, arbata, diskusijos, šlovinimas/malda.

Susitikimai vyks kas antrą sekmadienį nuo 9.30 val. ir baigsis 12 val. šv. Mišių šventimu.

Būtina registracija el. paštu tobulejimo.k@gmail.com. Nurodykite vardą, pavardę, amžių.

PATARNAUTOJAI

Kviečiame berniukus, kurie norėtų patarnauti Mišioms. Kreipkitės į Marianą tel. 865557737.

SKAUTAI

Europos skautai kviečia 8-11 metų berniukus jungtis prie naujai besikuriančios pal. T. Matulionio vilkiukų gaujos. Norinčius kviečiame užpildyti anketą brolių puslapyje  https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe9uHEWic7UTHrUwanCDMFPN_T9vKaL-JPw78KYGeUC-gh00g/viewform?c=0&w=1  Netelpantys šiuose amžiaus rėmuose, labai neliūdėkite, – šv. Jono Teologo būrys ir šv. Jono klanas tikrai priims skautauti norinčius vaikinus ar tėvelius. Kontaktai: Henrikas +37068721001, Gabrielius +37060871917.

PRAŠYMAS

Mūsų bažnyčioje nebėra vargonų.  Labai norėtume, kad šis gražus instrumentas mus vestų į gilesnę maldą. Kaina nemaža – 38 000 Eur (vietoj 120 000 Eur), Jeigu norite ir turite galimybę paremti vargonų atstatymą, galite zakristijoje arba knygyne palikti auką šiam tikslui. Arba galite paaukoti tiesiogiai – mūsų sąskaitos numeris LT70 7044 0600 0120 8428, paskirtis – „Vargonai”. Nuoširdžiai dėkojame už jūsų pagalbą ir aukas! Jau surinkome 1520 Eur.

IEŠKOME SAVANORIŲ

Jeigu nori savanoriauti, padėti vienuolyne, prisijunk prie grupelės, kuri sekmadienį gamina broliams pietus (atsakingoji – Danutė, tel. 865626721) ar grupelės, kuri ruošia vaikų pamokslus (atsakingoji – Jurga, tel. 869939643).

PIRMOJI KOMUNIJA

Priimami vaikai nuo 9 metų. Pamokėlių laikas grupėms: ketvirtadieniais 15.30 ir 17.00, trečiadieniais 15.30.

Dėl informacijos skambinkite Simonai tel. 868575065.

Taip pat kviečiame vaikučius nuo 7-8 m. ruoštis Pirmąjai Išpažinčiai ir Pirmąjai šv. Komunijai 2 metus.

Ši programa siūloma vaikams, kurie nori eiti į gilesnį asmeninį bendrystės santykį su Dievu. Tai platesnio turinio nuoseklios sakramentinės katechezės kelias. Čia kviečiame ir tuos vaikus, kurie dėl įvairių priežasčių nelanko tikybos pamokų mokykloje. Katechezės vyks kiekvieną penktadienį joanitų vienuolyne 15.15-16.00  val.

Pirmas užsiėmimas – spalio 13 d. Registruoja Simona tel. 868575065.

SUŽADĖTINIŲ KURSAI

Susitikimų datos: spalio 28  lapkričio 4; gruodžio 9; savaitgalis/seminaras 2018 m. sausio 13-14;

sausio 20; vasario 24; kovo 24; balandžio 14 ir 28 dienomis. Laikas – 13.30 val. Vieta: Jono Pauliaus II salė.

Poros gali užsirašyti el. paštu vladui.b@gmail.com.  Registracija patvirtinama sumokėjus negrąžinamą 20 Eur įnašą vienam dalyviui (40 Eur porai). Auka už visus metus – 80 Eur.

CHORAS

Choras kviečia giedoti! Repeticijos antradieniais 18.30 šv. Jono Pauliaus II salėje. Informacija: Imantasimkus@gmail.com, tel. 862074203.

 

 

_________________________________________________________________________________________

 

 

VAIKŲ RENGIMO ATGAILOS, ARBA SUTAIKINIMO, IR EUCHARISTIJOS SAKRAMENTAMS DVEJŲ METŲ PROGRAMA

PASILIKITE MANO MEILĖJE

 

Kviečiame vaikučius nuo 7-8 m. ruoštis Pirmąjai Išpažinčiai ir Pirmąjai šv. Komunijai 2 metus.

Ši programa siūloma vaikams, kurie nori  eiti į gilesnį asmeninį bendrystės santykį su Dievu. Tai platesnis nuoseklios sakramentinės katechezės kelias. Taip pat kviečiame vaikučius, kurie dėl įvairių priežasčių, nelanko tikybos pamokų mokykloje.

Katechezės vyks kiekvieną penktadienį 15.15 – 16.00 joanitų vienuolyne.

Pirmas užsiėmimas prasidės spalio 13 d.

Registruotis pas Simoną, tel. 868575065

 

 

 

 

_________________________________________________________________________________________

 

XXV EILINIS SEKMADIENIS
2017 m. rugsėjo 24 d.

LITURGIJA
Šiandien ypatingai meldžiamės už keliautojus ir vairuotojus.
Po 12 val. Mišių kviečiame į Onos Starkutės akvarelių parodą „Vilniaus vaizdai su bažnyčiomis“
Jono Pauliaus II salėje.
– Rugsėjo 26 d., antradienį – šv. Kozmas ir Damijonas, kankiniai, po jaunimo šv. Mišių –
šlovinimas ir jaunimo susitikimas Jono Pauliaus II salėje antrame aukšte.
– Rugsėjo 27 d., trečiadienį – šv. Vincentas Paulietis, kunigas.
– Rugsėjo 29 d., penktadienį – šv. Mykolas, Gabrielius ir Rapolas, arkangelai.
– Rugsėjo 30 d., šeštadienį – šv. Jeronimas, kunigas, Bažnyčios mokytojas.

JAUNIMO VAKARAI
Kviečiame dalyvauti šlovinimo vakaruose, kurie vėl vyks kiekvieną antradienį !
„Juk nėra nieko uždengta, kas nebus atidengta ir nieko paslėpta, kas nepasidarys žinoma. Ką
jums kalbu tamsoje, sakykite vidury dienos, ir ką šnabždu į ausį, garsiai skelbkite nuo stogų.“ Mt 10, 26-27
Šlovinti padeda šlovinimo grupės: „Naujas kraujas”, „Tėvo vaikai”.
18:30 šv. Mišios
19:30 šlovinimas / adoracija / užtarimo malda
20:45 jaunimo susitikimas / arbata / mokymas / pasidalinimai.

ADORACIJOS KOPLYČIA
Labai kviečiame nuo rudens prisijungti prie Švenčiausiojo Sakramento adoruojų.
Šiuo metu laisvi šie laikai naktimis: II-III naktis – nuo 2 iki 4 val., VI-VII naktis – nuo 2 iki 4 val.
(kas antrą savaitę), VII-I naktis – nuo 2 iki 4 val.
Lauksime jūsų, skambinkite Laimai 8 620 84494 arba rašykite laima@laraneda.lt.
Dienos metu ieškome adoruotojų:
III – nuo 11 iki 12 val. ir nuo 14 iki 15 val., IV – nuo 20 iki 21 val., VI – nuo 15 iki 16 val.
Jei galite įsipareigoti, skambinkite Giedrei tel. 8612 33017 arba rašykite giedretr@yahoo.com.

TOBULĖJIMO KELIAS
Tai praktinis 15-kos susitikimų kursas siekiantiems įsipareigoti keistis ir gyventi
konkretų krikščionišką gyvenimą. Tai ištikimybės Dievui, vidinei maldai ir kasdieniam šv. Rašto
skaitymui mokykla. Programoje numatytas mokymas, arbata, diskusijos, šlovinimas/malda.
Susitikimai vyks kas antrą sekmadienį nuo 9.30 val. ir baigsis 12 val. šv. Mišių šventimu.
Antrasis susitikimas atviras visiems –  spalio 1 d. 9.30 val. Jono Pauliaus II salėje.
Būtina registracija el. paštu tobulejimo.k@gmail.com. Nurodykite vardą, pavardę, amžių.

PATARNAUTOJAI
Kviečiame berniukus, kurie norėtų patarnauti Mišioms. Kreipkitės į Marianą tel. 865557737.

SUDĖTINĖS ŠV. MIŠIOS
Broliai aukos sudėtines šv. Mišias už gyvuosius ir mirusiuosius, 5 kartus per savaitę iki 2018 m.
spalio 11 d. Bažnyčioje šios Mišios yra aukojamos antradieniais 18.30 val.

SKAUTAI

Europos skautai kviečia 8-11 metų berniukus jungtis prie naujai besikuriančios pal. T. Matulionio
vilkiukų gaujos. Norinčius kviečiame užpildyti anketą brolių puslapyje

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe9uHEWic7UTHrUwanCDMFPN_T9vKaL-JPw78KYGeUC-gh00g/viewform?c=0&w=1

Netelpantys šiuose amžiaus rėmuose, labai neliūdėkite, – šv. Jono Teologo būrys ir šv. Jonoklanas tikrai priims skautauti norinčius vaikinus ar tėvelius. Kontaktai: Henrikas +37068721001,
Gabrielius +37060871917.

PRAŠYMAS
Mūsų bažnyčioje nebėra vargonų. Labai norėtume, kad šis gražus instrumentas mus vestų į
gilesnę maldą. Kaina nemaža – 38 000 Eur (vietoj 120 000 Eur), Jeigu norite ir turite galimybę
paremti vargonų atstatymą, galite zakristijoje arba knygyne palikti auką šiam tikslui. Arba galite
paaukoti tiesiogiai – mūsų sąskaitos numeris LT70 7044 0600 0120 8428, paskirtis –
„Vargonai”.
Nuoširdžiai dėkojame už jūsų pagalbą ir aukas! Jau surinkome 1470 Eur.

IEŠKOME SAVANORIŲ
Jeigu nori savanoriauti, padėti vienuolyne, prisijunk prie grupelės, kuri sekmadienį gamina broliams
pietus (atsakingoji – Danutė, tel. 865626721) ar grupelės, kuri ruošia vaikų pamokslus (atsakingoji –
Jurga, tel. 869939643).

ALFA JAUNIMUI
Nuo rugsėjo 13 d. trečiadieniais 18.30 mūsų vienuolyne. Amžiaus grupė: 16-30 metų.
Registracija: kastaalfa@gmail.com

PIRMOJI KOMUNIJA
Priimami vaikai nuo 9 metų. Pamokėlių laikas grupėms: ketvirtadieniais 15.30 ir 17.00,
trečiadieniais 15.30.
Vaikai, kurie nelanko tikybos mokykloje, bus ruošiami dvejus metus. Į šią grupę taip pat
priimami vaikai nuo 8 metų, norintys žadinti savo tikėjimą ir pažinti Šv. Raštą. Šios grupelės
pamokėlių laikas – penktadieniais 15.15 val.

Pirmasis tėvų susitikimas kartu su vaikais vyks 2017 m. spalio 1 d., po 12 val. šv. Mišių.
Dėl informacijos skambinkite Simonai tel. 868575065.

SUŽADĖTINIŲ KURSAI
Susitikimų datos:
rugsėjo 30 d. (įvadinis susitikimas); spalio 28 lapkričio 4; gruodžio 9;
savaitgalis/seminaras 2018 m. sausio 13-14;
sausio 20; vasario 24; kovo 24; balandžio 14 ir 28 dienomis.

Registracija: vladui.b@gmail.com
Laikas – 13.30 val.
Vieta: Jono Pauliaus II salė.
Poros gali užsirašyti el. paštu vladui.b@gmail.com. Registracija patvirtinama sumokėjus
negrąžinamą 20 Eur įnašą vienam dalyviui (40 Eur porai). Auka už visus metus – 80 Eur.

CHORAS
Choras kviečia giedoti! Repeticijos antradieniais 18.30 šv. Jono Pauliaus II salėje. Informacija:
Imantasimkus@gmail.com, tel. 862074203.

TALKA
Seserys prašo pagalbos sode ir darže. Visus, kas galėtumėte pagelbėti, kviečiame į talką
rugsėjo 28 d., ketvirtadienį, nuo 10 iki 17 val. Kreiptis į s. Daivą Mariją tel. 8 673 78047.
Nuoširdžiai dėkojame!

 

 

_________________________________________________________________________________________

 

XXIV EILINIS SEKMADIENIS
2017 m. rugsėjo 17 d.

LITURGIJA
– Rugsėjo 19 d., antradienį,  po jaunimo šv. Mišių – šlovinimas ir jaunimo susitikimas Jono
Pauliaus II salėje, antrame aukšte.
– Rugsėjo 20 d., trečiadienį – šv. Andriejus Kim Taegonas, kunigas, ir kiti Korėjos kankiniai.
– Rugsėjo 21 d., ketvirtadienį – šv. Matas, apaštalas, evangelistas.
– Rugsėjo 23 d., šeštadienį – šv. Pijus Pietrelčinietis, kunigas.

REKOLEKCIJOS SUTUOKTINIAMS
Šiandien vis dažniau šeima, kuri turėtų būti pirmoji augimo ir laimės vieta, tampa nesutarimų ir
kančios erdve. Kaip iki to atėjome? Kaip padėti sutuoktiniams sukurti tvirtą ir vieningą šeimą
pametusiame orientyrus pasaulyje?
Remdamiesi Bažnyčios mokymu per šias dvi dienas ieškosime raktų, kurie padės sutuoktiniams
stiprinti tarpusavio ryšį ir paliudyti žmogiškos meilės grožį ir tiesą.
Dvi dienos mąstymų, pasidalinimų ir maldos su Šv. Jono bendruomenės broliais: nuo
penktadienio, rugsėjo 22 d., 18.30 val., iki sekmadienio, rugsėjo 24 d., popietės.

Registruojantis kreiptis į Ireną mob. +370 648 92920
arba el. paštu marijosnamai@joanitai.org

ADORACIJOS KOPLYČIA
Labai kviečiame nuo rudens prisijungti prie Švenčiausiojo Sakramento adoruojų.
Šiuo metu laisvi šie laikai naktimis: II-III naktis – nuo 2 iki 4 val., VI-VII naktis – nuo 2 iki 4 val.
(kas antrą savaitę), VII-I naktis – nuo 2 iki 4 val.
Lauksime jūsų, skambinkite Laimai 8 620 84494 arba rašykite laima@laraneda.lt.
Dienos metu ieškome adoruotojų:
trečiadieniais nuo 11 iki 12 val., trečiadieniais nuo 14 iki 15 val.,
ketvirtadieniais nuo 20 iki 21 val., šeštadieniais nuo 15 iki 16 val.
Jei galite įsipareigoti, skambinkite Giedrei tel. 8612 33017 arba rašykite giedretr@yahoo.com.

TALKA
Seserys prašo pagalbos sode ir darže. Visus, kas galėtumėte joms pagelbėti, kviečiame į talką
rugsėjo 21 d., ketvirtadienį, nuo 10 iki 17 val. Kreiptis į ses. Daivą Mariją tel. 8 673 78047.
Nuoširdžiai dėkojame!

PATARNAUTOJAI
Kviečiame berniukus, kurie norėtų patarnauti Mišioms. Kreipkitės į Marianą tel. 865557737.

SUDĖTINĖS ŠV. MIŠIOS
Broliai aukoja sudėtines šv. Mišias už gyvuosius ir mirusiuosius, 5 kartus per savaitę.
Bažnyčioje šios Mišios yra aukojamos antradieniais 18.30 val. Jeigu norėtumėte prijungti ir savo
artimuosius, prašom užrašyti jų vardus ir atnešti į zakristiją. Sudėtines šv. Mišias pradėsime
aukoti rugsėjo 18 d.

SKAUTAI
Europos skautai kviečia 8 – 11 metų berniukus jungtis prie naujai besikuriančios pal. T.
Matulionio vilkiukų gaujos. Norinčius kviečiame užpildyti anketą:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe9uHEWic7UTHrUwanCDMFPN_T9vKaL-JPw78KYGeUC-gh00g/viewform?c=0&w=1

Netelpantys šiuose amžiaus rėmuose, labai neliūdėkite, – šv. Jono Teologo būrys ir šv. Jono
klanas tikrai priimtų skautauti norinčius vaikinus ar tėvelius. Kontaktai: Henrikas +37068721001,
Gabrielius +37060871917.

PRAŠYMAS
Mūsų bažnyčioje nebėra vargonų. Labai norėtume, kad šis gražus instrumentas mus vestų į
gilesnę maldą. Kaina nemaža – 38 000 Eur (vietoj 120 000 Eur). Jeigu norite ir turite galimybę
paremti vargonų atstatymą, galite zakristijoje arba knygyne palikti auką šiam tikslui. Arba galite
paaukoti tiesiogiai – mūsų sąskaitos numeris LT70 7044 0600 0120 8428, paskirtis –
„Vargonai”.
Nuoširdžiai dėkojame už jūsų pagalbą ir aukas! Jau surinkome 1470 Eur.

IEŠKOME SAVANORIŲ
Jeigu nori savanoriauti, padėti vienuolyne, prisijunk prie grupelės, kuri sekmadienį gamina broliams
pietus (atsakingoji – Danutė, tel. 865626721) ar grupelės, kuri ruošia vaikų pamokslus (atsakingoji –
Jurga, tel. 869939643).

Naujas ALFA KURSAS suaugusiems nuo 30 metų amžiaus!
Jis skirtas visiems – tiek netikintiems, tiek tikintiems, norintiems labiau pažinti krikščionybę ir jos
tiesas. Tai puiki galimybė išgirsti įvairių lektorių pranešimus krikščioniškomis temomis,
neformalioje aplinkoje pasidalinti savo mintimis, sutikti bendraminčių ir kartu ieškoti atsakymų į
svarbiausius gyvenimo ir tikėjimo klausimus. Kursą sudaro 12 susitikimų (kiekvieną ketvirtadienį
18.20 val.) ir viena savaitgalio išvyka (2017.10.27-29). Kursas prasideda 2017.09.21
(ketvirtadienį), 18.20 val. Vilniaus Išganytojo bažnyčioje (Šv. Jono Teologo vienuolyne,
Antakalnio g. 27), Jono Pauliaus II salėje antrame aukšte. Kviečiame registruotis el. paštu:
alfa.joanitai@gmail.com arba tel. 8-685-74862 (Eglė). Susitikimai nemokami. Nuoširdžiai
kviečiame prie mūsų prisijungti ir kartu keliauti šioje pažinimo kelionėje!
Daugiau info: www.facebook.com/alfa30+

ALFA JAUNIMUI
Nuo rugsėjo 13 d. mūsų vienuolyne. Amžiaus grupė: 16-30 metų.
Registracija:
kastaalfa@gmail.com

PIRMOJI KOMUNIJA
Priimami vaikai nuo 9 metų. Pamokėlių laikas grupėms: ketvirtadieniais 15.30 ir 17.00,
trečiadieniais 15.30.
Vaikai, kurie nelanko tikybos mokykloje, bus ruošiami dvejus metus. Į šią grupę taip pat
priimami vaikai nuo 8 metų, norintys žadinti savo tikėjimą ir pažinti Šv. Raštą. Šios grupelės
pamokėlių laikas – penktadieniais 15.15 val.

Pirmasis tėvų susitikimas kartu su vaikais vyks 2016 m. spalio 1 d., po 12 val. šv. Mišių.
Dėl informacijos skambinkite Simonai tel. 868575065.

SUŽADĖTINIŲ KURSAI
Susitikimų datos:
rugsėjo 30 d. (įvadinis susitikimas); spalio 28 lapkričio 4; gruodžio 9;
savaitgalis/seminaras 2018 m. sausio 13-14;
sausio 20; vasario 24; kovo 24; balandžio 14 ir 28 dienomis.

Registracija: vladui.b@gmail.com
Laikas – 13.30 val.
Vieta: Jono Pauliaus II salė.
Poros gali užsirašyti el. paštu vladui.b@gmail.com. Registracija patvirtinama sumokėjus
negrąžinamą 20 Eur įnašą vienam dalyviui (40 Eur porai). Auka už visus metus – 80 Eur.

CHORAS
Choras kviečia giedoti! Repeticijos antradieniais 19.00 šv. Jono Pauliaus II salėje. Informacija:
Imantasimkus@gmail.com, tel. 862074203.

PARODA
Rugsėjo 24 d. po Mišių kviečiame į Onos Starkutės akvarelių parodą „Vilniaus vaizdai su
bažnyčiomis“ Jono Pauliaus II salėje.

 

 

________________________________________________________________________________________

 

 

Rugsėjo 10 d. Joanitų komandos bėgikai dalyvavo Danske Bank Vilniaus maratone. Jie bėgo pusmaratonio, 10 km ir 4,2 km distancijas. Bėgimo tikslas – surinkti lėšų Vilniaus Išganytojo bažnyčios restauravimui. Štai akimirkos iš Vilniaus maratono.

Nuo 31:14 min. yra reportažas su Rūta ir Milda apie Joanitų komandos bėgimo tikslą  (tai buvo tiesioginė Vilniaus maratono transliacija):
https://www.facebook.com/vilniusmarathon/videos/1441398599249162/