ŠV. JONO BROLIAI

„Sekdami apaštalo Jono pėdomis, norime gyventi kartu kaip Kristaus draugai ir liudyti Jo šviesą bei meilę.“

Tai vienuolių bendruomenė, siekianti gyventi ir kontempliatyvų, ir apaštališką gyvenimą, sekdama mylimojo Jėzaus mokinio apaštalo bei evangelisto Jono pavyzdžiu. Kaip ir jis broliai stengiasi gyventi visiška ištikimybe Mokytojui bei sūnišku artumu Jo Motinai. Ši bendruomenė Katalikų Bažnyčioje yra „naujagimis“, įkurta tik 1975 m. dominikonų vienuolio tėvo Marie-Dominique Philippe OP.

Šv. Jono kongregacijos vienuolynas Vilniuje įkurtas 1993 m. arkivyskupo metropolito A. J. Bačkio prašymu. Pradžioje atvykę broliai vienuoliai dėstė Vilniaus kunigų seminarijoje. Dabar veda rekolekcijas, skaito įvairias paskaitas, rengia stovyklas ir susitikimų dienas šeimoms, organizuoja renginius jaunimui (vienuolyne veikia krikščioniški studentų namai), savo vienuolyne priima norinčius tylos rekolekcijų.