1. Išsirinkite krikštatėvius

Krikšto tėvu / motina gali būti:
– tik katalikas (-ė);
– priėmęs (-usi) Sutvirtinimo sakramentą;
– jeigu yra susituokęs(usi), turi būti priėmęs (-usi) Santuokos sakramentą.