1. Išsirinkite krikštatėvius

Krikšto tėvu / motina gali būti:
– tik katalikas (-ė);
– priėmęs (-usi) Sutvirtinimo sakramentą;
– jeigu yra susituokęs(usi), turi būti priėmęs (-usi) Santuokos sakramentą.

Pastaba: krikščionis ne katalikas (taip pat ir tas katalikas, kuris gyvena šeimos gyvenimą be santuokos sakramento) gali būti tik Krikšto liudininku drauge su krikštatėviu (krikštamote) kataliku.