VĖLINIŲ OKTAVA

Artėja Vėlinių aštuondienis kurio metu melsimės už visus mirusiuosius. Prašome surašyti savo mirusiųjų artimųjų vardus ir juos atnešti į zakristiją arba atsiųsti el.paštu: vilnius@joanitai.org

Visą Vėlinių aštuondienį, lapkričio 1–8 d., visos šv. Mišios bus aukojamos Jūsų intencijomis, kurios bus sudėtos prie altoriaus (surašyti vardai skaitomi nebus). Visos šv. Mišios vyks bažnyčioje.

 

KODĖL SVARBU DALYVAUTI ŠV. MIŠIOSE UŽ MIRUSIUOSIUS

Šv. Mišiose pats Kristus aukoja savo gyvybę už mus. Jis yra Prisikėlusysis,
kuris nugalėjo mirtį. Jis ateina per šv. Mišias, todėl šv. Mišios yra pati
tobuliausia malda ir visų mūsų maldų šaltinis. Šv. Mišiose už mirusiuosius
esame kviečiami dalyvauti pilnai ir aktyviai — atsakinėti į kreipinius
ir priimti Šventąją Komuniją — taip išreikšti savo tikėjimą, bendrystę
su mirusiais krikščionimis. Jei dėl sunkių nuodėmių Komunijos priimti
negalime — atliekame Išpažintį.

 

Bažnyčioje rasite vokus su programa, ten taip pat galėsite užrašyti mirusiųjų artimųjų vardus ir juos atnešti į zakristiją.

Taip pat vokus galite palikti raštinėje darbo dienomis nuo 9-17 val.

Tel. 860501424