NAUJIENOS

DIDŽIOSIOS SAVAITĖS IR VELYKŲ PAMALDŲ TVARKA

Visas pamaldas transliuosime tiesiogiai iš bažnyčios: http://www.joanitai.org/live-streaming-baznycia-altorius/

Pirmadienį, antradienį, trečiadienį (balandžio 6, 7, 8 d.) šv. Mišios bus aukojamos 18:30.

Didysis ketvirtadienis (balandžio 9 d.) Paskutinės vakarienės šv. Mišios 20:30 val. Po to –  30 min. adoracija.

Didysis penktadienis (balandžio 10 d.) Kryžiaus kelias 9:15 val. Transliacija: http://www.joanitai.org/live-streaming-baznycia-altorius/

Viešpaties Kančios pamaldos – 18:00 val. Nuo 19:30-21:00 suteikiama galimybė išpažintims.

Didijį šeštadienį (balandžio 11 d.), 16:00-18:00 suteikiama galimybė išpažintims. Šią dieną nešventiname maisto.

Velyknakčio šv. Mišios šeštadienį, balandžio 11 d. 22:00 val.

 VIEŠPATIES PRISIKĖLIMAS Sekmadienį (balandžio 12 d.) 12 val. Velykų šv. Mišios.

 

Mielieji,

šalyje paskelbus karantiną pranešame, kad nuo kovo 16 d., nebevyks viešos pamaldos. Dalinamės Lietuvos vyskupų konferencijos pranešimu.

Lietuvos vyskupų konferencijos pranešimas

Tikinčiųjų dvasinis gėris – aukščiausias Bažnyčios rūpestis. Lygiai taip pat Bažnyčiai rūpi ir tikinčiųjų saugumas ir sveikata. Dėl šios priežasties Lietuvos vyskupai, atsižvelgdami į Lietuvos Vyriausybės sprendimą skelbti karantiną visoje
šalyje nutarė, kad nuo kovo 16 d. 0 val. iki tol, kol galios Vyriausybės paskelbtas karantinas, nebevyks jokios viešos pamaldos. Vyskupai dar kartą ragina tikinčiuosius neiti į bažnyčias, bet stebėti kunigo aukojamas šv. Mišias per TV,
internetą, klausytis radijo transliacijų. Apsaugokime save ir kitus, ypač pagyvenusio amžiaus žmones! Stebėdami kunigo aukojamas šv. Misias per TV ir melsdamiesi namuose, galite priimti dvasinę šv. Komuniją ir vienytis maldoje.

Bažnyčios lieka atviros privačiai maldai bei būtiniausiems asmeniniams tikinčiųjų patarnavimams. Laidotuvės, krikštai ar kiti sakramentai bus teikiami dalyvaujant tik artimiausiems šeimos nariams.

Drauge raginame dar daugiau atsidėti privačiai maldai namuose: skaityti šv. Raštą, prisimindami Jėzaus Kančią mintimis eiti Kryžiaus kelią, daugiau laiko skirti bendrai maldai šeimoje. Internetinės komunikacijos būdu šeimos ir pavieniai
asmenys gali jungtis į maldos grupes ar švęsti Dievo Žodžio pamaldas. Išnaudokime šį laiką, kuomet negalime būti kartu fiziškai, maldai už sergančius ir kenčiančius – tai padės mums labiau vienytis su Jėzumi Gavėnios kelyje.

Viešpats ir šiuo išbandymų metu dovanoja mums ne vieną galimybę Jį atrasti iš naujo. Telydi kiekvieną iš mūsų tikėjimo kupina viltis! Teužtaria mus švč. Mergelė Marija – Ligonių Globėja ir Krikščionių Pagalba!

Lietuvos vyskupai

1. Dėl šv. Mišių mūsų bažnyčioje. Atsižvelgiant į dabartinę situaciją, sekmadienio pareigą dalyvauti šv. Mišiose galima atlikti tik prisijungiant prie šv. Mišių transliacijos internetu, per TV ar per radiją. Pasinaudoti galimybe transliacijų dėka dalyvauti šv. Mišiose iš namų ypatingai kviečiame pagyvenusius bei sergančius žmones.
 
Jūs galite stebėti šv. Mišių transliaciją šiais būdais:
-mūsų bažnyčioje aukojamų šv. Mišių transliacija mūsų puslapyje.
-sekmadieniais 12:30 val. šv. Mišias transliuos LRT plius televizija ir LRT Klasika radijo programa
-per Marijos radiją šv. Mišių transliacija vyksta kiekvieną dieną.
 
2. Dėl šv. Komunijos. Stebėdami šv. Mišių transliaciją galime priimti šv. Komuniją dvasiškai – t. y. sužadinti savo širdyse troškimą būti su Kristumi. Jis ateina per savo meilę ir per mūsų tikėjimą.
 
3. Informaciją dėl vienuolyne vykstančių kursų ir grupių susitikimų pranešime artimiausiu metu.
 
4. Maldos grupių vadovai dėl susitikimų tvarkos maldos grupių narius informuos asmeniškai.
 
Dėkojame už Jūsų supratingumą.