6. Pasirūpinkite Krikšto ceremonijos atributais

Dvasinis pasiruošimas: Tėvus ir krikšto tėvus raginame keletą dienų prieš Krikštą atlikti išpažintį ir paruošti savo širdis dar gilesniam šios šventės išgyvenimui. Kada išpažintys vyksta mūsų bažnyčioje, galite rasti čia.

KRIKŠTO DIENA

Kūdikio apranga: kūdikis Krikštui turi būti aprengtas taip, kad apeigų metu būtų galima paliesti jo galvą, ant kurios pilamas Krikšto vanduo, ir krūtinę, kuri patepama šventintu – konsekruotu aliejumi.

Ką reikia turėti Krikšto apeigoms:
– Krikšto žvakę;
– baltą Krikšto drabužėlį.

Prieš Krikštą nepamirškite pamaitinti vaiko.

Prieš pat Krikštą: Krikšto tėvų ir tėvų prašome užeiti 5-10 min. prieš ceremoniją į zakristiją pasirašyti Krikštų knygoje, taip pat brolis paaiškins ceremonijos eigą.

Dėl dovanėlių: Jeigu norėtumėte pažymėti Krikšto šventę dovanėle vaikui, ragintume įsigyti kryželį, ikoną, rožinį ar kitą su tikėjimu susijusį daiktą. Tai taip pat graži proga įsigyti kryžių ar ikoną į savo namus, jeigu neturite. Po Krikšto ceremonijos kunigas pašventins visas jūsų atneštas krikščioniškas dovanas. Kitos dovanos nebus šventinamos. Krikšto dovanomis reikėtų pasirūpinti patiems prieš Krikšto ceremoniją, vienuolyne įsigyti šių dalykų nėra galimybės. 

Dėl fotografavimo: fotografuoti ceremonijos metu galima, tačiau reikia turėti omenyje, jog broliai labai stengiasi per ceremoniją sukurti maldai nuteikiančią nuotaiką. Dėl to labai prašome pasikalbėti su užsakytu fotografu, kad ceremonijos metu jis ribotų daromų nuotraukų kiekį, judėtų po erdvę lėtai, neblaškydamas ceremonijos dalyvių ir kad būtų diskretiškas. Prieš ceremoniją fotografas turėtų susitikti su kunigu.

Вėl aukų: Mūsų vienuolynas gyvena iš aukų ir dovanų – jeigu norėtumėte šia proga paaukoti mums, būtume dėkingi. Auką galite palikti ateinant pasirašyti į zakristiją prieš ceremoniją.