6. Pasirūpinkite Krikšto ceremonijos atributais

Kūdikio apranga: kūdikis Krikštui turi būti aprengtas taip, kad apeigų metu būtų galima paliesti jo galvą, ant kurios pilamas Krikšto vanduo, ir krūtinę, kuri patepama šventintu – konsekruotu aliejumi.

Ką reikia turėti Krikšto apeigoms:
– Krikšto žvakę;
– baltą Krikšto drabužėlį.

Prieš Krikštą nepamirškite pamaitinti vaiko.

Dovanėlių šventinimas: Po Krikšto apeigų bus galima pašventinti dovanėles, skirtas vaikeliui, tačiau šios dovanos turi būti krikščioniškos: medalikėliai, kryželiai, šventųjų paveikslai ar Šv. Raštas. Kitos dovanos nebus šventinamos.

Dėl fotografavimo: fotografuoti ceremonijos metu galima, tačiau reikia turėti omenyje, jog broliai labai stengiasi per ceremoniją sukurti maldai nuteikiančią nuotaiką. Dėl to labai prašome pasikalbėti su užsakytu fotografu, kad ceremonijos metu jis ribotų daromų nuotraukų kiekį ir kad būtų diskretiškas. Prieš ceremoniją fotografas turėtų susitikti su kunigu.