4 ŽINGSNIS: SUDERINTI SU KUNIGU CEREMONIJOS EIGĄ

Likus ne mažiau kaip 2 mėnesiams iki santuokos dienos kreipkitės į Jus tuoksiantį kunigą ir individualaus susitikimo metu baikite pildyti bažnytinės santuokos anketą ir aptarkite ceremonijos eigą.

Prieš susitikimą nusiųskite kunigui užpildytą lentelę (ją Word formatu galite atsisiųsti iš čia).

Dėl muzikos ceremonijos metu. Mūsų bažnyčioje atliekama TIK sakralinė (religinė) arba klasikinė muzika. Ceremonijoje yra dalys, kurios būtinai turi būti giedamos (Himnas šv. Dvasiai, Psalmė ir Aleliuja + šv. Mišių dalys, jei ceremonija vyksta su šv. Mišiomis). Giedojimas labai papuošia ceremoniją ir padeda jauniesiems ir ceremonijos svečiams susikaupti maldai. Parsisiuntę lentelę rasite sąrašą žmonių, kurie gali pagiedoti ceremonijos metu atskirai nuo instrumentinės muzikos arba paruošti visą ceremonijos muzikinę dalį. Būtinai praneškite kuo anksčiau, jei norite kviesti savo muzikantus.

Visus tekstus rasite čia.

Susipažinti su jungtuvių apeigomis galite čia.