4 ŽINGSNIS: SUDERINTI SU KUNIGU CEREMONIJOS EIGĄ

Likus ne mažiau kaip mėnesiui iki santuokos dienos kreipkitės į Jus tuoksiantį kunigą, individualaus susitikimo metu baikite pildyti bažnytinės santuokos anketą, namų darbus ir aptarkite ceremonijos eigą.

Namų darbų lentelė (atsisiųsti Word formatu): Namų-darbai_Sužadėtiniams2023

Dėl muzikos ceremonijos metu. Mūsų bažnyčioje atliekama TIK sakralinė (religinė) arba klasikinė muzika. Ceremonijoje yra dalys, kurios būtinai turi būti giedamos (Himnas Šv. Dvasiai, Psalmė ir Aleliuja + šv. Mišių dalys, jei ceremonija vyksta su šv. Mišiomis). Giedojimas labai papuošia ceremoniją ir padeda jauniesiems ir ceremonijos svečiams susikaupti maldai. Lentelės pabaigoje rasite sąrašą žmonių, kurie gali paruošti visą ceremonijos muzikinę dalį arba pagiedoti ceremonijos metu atskirai nuo instrumentinės muzikos. Būtinai praneškite kuo anksčiau, jei norite kviesti savo muzikantus.

Užpildytą lentelę atsiųskite el. paštu vilnius@joanitai.org ir atsineškite popierinį variantą į antrąjį susitikimą su broliu. Po susitikimo, jeigu reikia, pakoreguokite ir atsiųskite vilnius@joanitai.org

Kadangi prie bažnyčios yra Nuolatinės adoracijos koplytėlė, kurioje žmonės meldžiasi visą parą (meldžiasi ir už jus, kai vyksta Santuokos ceremonija), prašome gerbti besimeldžiančiuosius ir nei ceremonijai, nei pasibuvimui kieme po ceremonijos nesirinkti garsiai grojančių instrumentų (pvz., saksofonų, elektrinių gitarų ir pan.). Prašome neleisti muzikos per garso įrangą ir nestoviniuoti prie bažnyčios durų.

Visus tekstus rasite čia.

Jaunųjų malda Marijai čia.

Susipažinti su jungtuvių apeigomis galite čia.