4 ŽINGSNIS: SUDERINTI SU KUNIGU CEREMONIJOS EIGĄ

Likus ne mažiau kaip 2 mėnesiams iki santuokos dienos kreipkitės į Jus tuoksiantį kunigą ir individualaus
susitikimo metu baikite pildyti bažnytinės santuokos anketą ir aptarkite ceremonijos eigą. Praneškite, jei norite
kviesti savo muzikantus.
Prieš susitikimą nusiųskite kunigui užpildytą lentelę (ją Word formatu galite atsisiųsti iš čia).
Visus tekstus rasite čia.
Susipažinti su jungtuvių apeigomis galite čia.